Ma 2024. július 16. kedd, Valter napja van.
A Budapest–Bécs közötti távbeszélő vonal átadása – 1891
1891. január 1.
Az első telefonvonal a Duna jobb partján épült meg a távíróvonal mellett, majd 1893-ban a Duna bal partján a másik vonal. Az összeköttetés építésekor már magyar cégek is nyújtottak be ajánlatot.
A Hungarocamion Nemzetközi Autóközlekedési Vállalat megalakulása – 1966
1966. január 1.
Hazánk első, külföldre is fuvarozó vállalata, a Hungarocamion 1966. január elsején alakult. A cég járműparkja az alapításkor 270 járműből állt.
Az első magyar nyelvű tudományos folyóirat, a Tudományos Gyűjtemény megjelenése – 1817
1817. január 1.
Az első magyar időszaki sajtótermék, enciklopédikus jellegű havi folyóirat megjelenését Fejér György és Trattner János Tamás kezdeményezte.
A ruszkabányai vaskohó üzembe helyezése – 1867
1867. január 1.
Ruszkabányán 1803-ban létesítettek először vaskohót, Hofmann Antal és testvére Hofmann Ferenc. majd 1803. október 14-én a katonai kincstár meghatalmazottjával szerződést kötöttek, majd megkezdték a vasérctelep feltárását és a szükséges épületek létesítését.
A budapesti bal parti körvasút megnyitása – 1892
1892. január 1.
A balparti körvasút 7 km hosszban valósult meg, a Rákos-rendező pályaudvar és Rákospalota közötti összeköttetést megteremtő szárny a MÁV kezelésébe került. A jobbparti szárny szeptember elsejére készült el, 6 km hosszban. A két vasúti szakasz összekapcsolására az újpesti összekötő vasúti híd megépítésével került sor, amelyre a kereskedelmi miniszter 1894. év elején adott ki engedélyt.
A fővárosi építési szabályzat életbe lépése – 1894
1894. január 1.
A kerületi elöljáróságok már 1893-tól – a kerületi mérnökök irányításával – az utak, csatornák fenntartásával, javításával, valamint a fővárosi tulajdont képező épületek karbantartásával kapcsolatos feladatokat látták el. Engedélyezték a házicsatorna-bekötéseket, ellenőrizték az építkezéseket, ők adták ki a lakhatási, használatbavételi engedélyeket.
A Kiskunsági Nemzeti Park megalapítása – 1975
1975. január 1.
Az Országos Természetvédelmi Hivatal 1975. január 1-jei időponttal megalapította Magyarország második nemzeti parkját.
A budapesti Helyi Érdekű Vasutak Rt. működésének megkezdése – 1890
1890. január 1.
A helyi érdekű vasutak létesítése hazánkban 1880-ban kezdődött. A vontatást gőzmozdonyok végezték. A lóvasúttól eltérő üzemmód miatt a BKVT leányvállalataként létrehozták a Budapesti Helyi Érdekű Vasutak Rt-t, amely 1890. január 1-jén kezdte meg működését.
Albert Ferenc születésnapja – 1811
1811. január 1.
MONTEDEGÓI ALBERT FERENC (Klagenfurt, 1811. január 1. – Eger, 1883. augusztus 9.), csillagász.
Okolicsányi Ferenc születésnapja – 1894
1894. január 1.
OKOLICSÁNYI FERENC ((?), 1894. január 1. – London, 1954. október(?)): fizikus, a televíziózással kapcsolatos kezdeti kísérletek kiemelkedő alakja.
Ortvay Rudolf születésnapja – 1885
1885. január 1.
ORTVAY RUDOLF (Miskolc, 1885. január 1. – Budapest, 1945. január 2.), a modern elméleti fizika oktatás megteremtője.
Pasquich János születésnapja – 1754
1754. január 1.
PASQUICH JÁNOS (Zeng, 1754. január 1. – Bécs, 1829. december 15.), a gellérthegyi csillagvizsgáló alapító igazgatója.
Petőfi Sándor születésnapja – 1823
1823. január 1.
PETŐFI SÁNDOR (Kiskőrös?, 1823. január 1. – Fehéregyháza, 1849. július 31.): költő.
Decsy Sámuel születésnapja – 1742
1742. január 2.
DECSY SÁMUEL (Rimaszombat, 1742. január 2. – Bécs, 1816. január 25.): író, orvos, mecénás, a Magyar Tudós Társaság megalapításának kezdeményezője.
Korbuly János születésnapja – 1893
1893. január 2.
KORBULY JÁNOS (Budapest, 1893. január 2. – Budapest, 1976. december 20.), tervezőmérnök, konstruktőr.
A Magyarhoni Földtani Társaság megalapítása – 1848
1848. január 3.
A XIX. század második felében, az ipari-tudományos forradalom légkörében fogalmazódott meg Európa-szerte a földtani intézmények megalapításának gondolata. Magyarországon a kiegyezés idején adódott erre lehetőség. I. Ferenc József 1869. június 18-án hagyta jóvá a Földtani Intézet megalapítását.
Az első magaslégkör-kutató ballon felbocsátása – 1913
1913. január 3.
A Magyar Királyi Meteorológiai és Földmágnességi Intézet 1913. január 3-án felbocsátotta az első önműködő magaslégkör-kutató ballonját.
Laáb Gáspár születésnapja – 1747
1747. január 3.
LAÁB GÁSPÁR (Bezenye, 1747. január 3. – Bezenye, 1834. február 5.): mérnök.
Nemes Nagy Ágnes születésnapja – 1922 – A Digitális Irodalmi Akadémia tagja
1922. január 3.
NEMES NAGY ÁGNES (Budapest., 1922. január 3. – Budapest, 1991. augusztus 23.): költő, műfordító, esszéíró.
Apáthy István születésnapja – 1863
1863. január 4.
APÁTHY ISTVÁN (Pest, 1863. január 4. – Budapest, 1922. szeptember 27.): az állattan kiemelkedő művelője, jeles társadalomtudós.
Beer Frigyes Vilmos születésnapja – 1691
1691. január 4.
BEER FRIGYES VILMOS (Pozsony, 1691. január 4. – Pozsony, 1764. november 30.): iskolaigazgató, evangélikus lelkész, a nagy tudós, Bél Mátyás pályatársa.
Benkő Ferenc születésnapja – 1745
1745. január 4.
BENKŐ FERENC (Magyarlápos, 1745. január 4. – Nagyenyed, 1816. december 16.), az első magyar ásványtani munka szerzője.
Chyzer Kornél születésnapja – 1836
1836. január 4.
CHYZER KORNÉL (Bártfa, 1836. január 4. – Budapest, 1909. szeptember 24.), orvos, a társadalombiztosítás alapjainak megszervezője.
Lengyel Béla születésnapja – 1844
1844. január 4.
LENGYEL BÉLA (Körösladány, 1844. január 4. – Budapest, 1913. márc 11.): kémikus, egyetemi tanár, az első korszerű magyar nyelvű vegyészeti tankönyv szerzője.
Sümeghy József születésnapja – 1892
1892. január 4.
SÜMEGHY JÓZSEF (Csabrendek, 1892. január 4. – Budapest, 1955. november 11.): geológus, a föld és ásványtani tudományok doktora, a síkvidéki üledékek földtani térképezésének megújítója.
Alexits György születésnapja – 1899
1899. január 5.
ALEXITS GYÖRGY (Budapest, 1899. január 5. – Budapest, 1978. október 14.): matematikus, iskolateremtő egyetemi oktató.
Ifj. Lóczy Lajos születésnapja – 1891
1891. január 5.
IFJ. LÓCZY LAJOS (Budapest, 1891. január 5. – Rio de Janeiro, 1980. június 9.) geológus, egyetemi tanár, a magyar szénhidrogén-mezők feltárásának kezdeményezője.
Szarvasy Imre születésnapja – 1872
1872. január 5.
SZARVASY IMRE (Pest, 1872. január 5. – Budapest, 1942. május 15.): vegyészmérnök, műegyetemi tanár, elismert kutatója az elektromosság növényekre gyakorolt hatásának.
A Szent Korona hazaérkezése
1978. január 6.
1945-ben a Szent Korona – a magyar állam önállóságának és függetlenségének jelképe – az Amerikai Egyesült Államok őrizetébe került, és több mint három évtized után tért haza. Cyrus Vance, az USA külügyminisztere a magyar Szent Koronát és a koronázási ékszereket 1978. január 6-án adta át Apró Antalnak, az Országgyűlés akkori elnökének a Parlamentben.
Endresz György születésnapja – 1893
1893. január 6.
Endresz György (Perjámos, 1893. január 6. – Littoria, 1932. május 21.) az óceánrepülés világrekordere.
Petzval József születésnapja – 1807
1807. január 6.
PETZVAL JÓZSEF (Szepesbéla, 1807. január 6. – Bécs, 1897. szeptember 17), az első nagy fényerejű fényképezőgép-objektív feltalálója.
Horváth József születésnapja – 1891
1891. január 7.
HORVÁTH JÓZSEF (Budapest, 1891. január 7. – Budapest, 1976. január 5.): gépészmérnök, a háború utáni magyarországi közművesítési programok egyik irányítója.
Horváth László születésnapja – 1921
1921. január 7.
HORVÁTH LÁSZLÓ (Cinkota, 1921. január 7. – Budapest, 1990. október 30.): vegyészmérnök, közgazdász, gumiipari feltaláló.
Koch Antal születésnapja – 1843
1843. január 7.
KOCH ANTAL (Zombor, 1843. január 7. – Budapest, 1927. február 8.), a magyar földtan, ásványtan és őslénytan sokoldalú tudós-tanár egyénisége.
Varga Elemér születésnapja – 1921
1921. január 7.
VARGA ELEMÉR (Varga Elemér (Tiszaszentmiklós, 1921. január 7. – Budapest, 1976. augusztus 23.): bányagépészmérnök, bányamérnök, a robbantástechnika szakértője.
Bodor Antal születésnapja – 1875
1875. január 8.
Bodor Antal (Kolozsvár, 1875. január 8. – Budapest, 1955. január 3.) jogász, jeles honismereti szakíró.
Fényi Gyula születésnapja – 1845
1845. január 8.
FÉNYI GYULA (Sopron, 1845. január 8. – Kalocsa, 1927. december 21.) jezsuita csillagász, meteorológus.
Korda Dezső születésnapja – 1864
1864. január 8.
KORDA DEZSŐ (Kisbér, 1864. január 8. – Zürich, 1919. április 1.): mérnök, az első elektromos autó konstruktőre.
Magyary-Kossa Gyula születésnapja – 1865
1865. január 8.
MAGYARY-KOSSA GYULA (Debrecen, 1865. január 8. – Keszthely, 1944. június 21.) a nemzetközileg elismert gyógyszer- és méregtan-szakértő, a magyar orvostörténet-írás megteremtője.
Szilas A. Pál születésnapja – 1921
1921. január 8.
SZILAS A. PÁL (Hegybánya, 1921. január 8. – Miskolc, 1991. június 5.): bányamérnök, egyetemi tanár, a magyar gázmérnök-képzés megalapozója.
Brózik Károly születésnapja – 1849
1849. január 9.
BRÓZIK KÁROLY (Máramarossziget, 1849. január 9. – Budapest, 1911. július 12.): tanár, geográfus, író, az első magyar földrajzi atlaszok szerkesztője.
Jungfer Gyula születésnapja – 1841
1841. január 9.
JUNGFER GYULA (Pest, 1841. január 9. – Budapest, 1908. november 26.), kovácsmester, művészi szintre emelte a magyar kovácsoltvas művességet.
Knapp Oszkár születésnapja – 1892
1892. január 9.
KNAPP OSZKÁR (Budapest, 1892. január 9. – Budapest, 1970): vegyészmérnök, az ipari üveggel kapcsolatos kutatások nemzetközi jelentőségű magyar szakértője.
A Hortobágyi Nemzeti Park megalapítása – 1973
1973. január 10.
A Hortobágy Európa legnagyobb szikes pusztája. Itt alapították meg Magyarország első nemzeti parkját 1973. január 10-én: a 81 000 hektár kiterjedésű Hortobágyi Nemzeti Parkot.
Gruzl Ferenc születésnapja – 1897
1897. január 10.
GRUZL FERENC (Budapest, 1897. január 10. – Budapest, 1972. november 30.): vegyészmérnök, a magyar búzakataszter egyik elkészítője.
Magyar Gábor születésnapja – 1842
1842. január 10.
MAGYAR GÁBOR (Kiskunfélegyháza, 1842. január 10. – Budapest, 1912. augusztus 5.): tanár, piarista szerzetes, iskolaigazgató és közéleti személyiség.
Magyari Endre születésnapja – 1900
1900. január 10.
MAGYARI ENDRE (Arad, 1900. január 10. – Budapest, 1968. április 9.) mérnök, egész életében a hírközlés fejlesztésével foglalkozott.
Oláh Miklós születésnapja – 1493
1493. január 10.
Oláh Miklós (Nagyszeben, 1493. január 10. – Pozsony, 1568. január 14.) főpap és diplomata, humanista történeti és földrajzi író.
Magyarország legelső takarékpénztára működésének megkezdése – 1840
1840. január 11.
A Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület Fáy András – Mikszáth szerint „a nemzet mindenese” – kezdeményezésére 1839. december 30-án alakult és 1840. január 11-én már meg is kezdte működését, mint az első önálló magyar pénzintézet.
Aujeszky Aladár születésnapja – 1869
1869. január 11.
AUJESZKY ALADÁR (Pest, 1869. január 11. – Budapest, 1933. március 9.): mikrobiológus, főiskolai tanár, a kutyák veszettség elleni oltásának magyarországi bevezetője.
Jedlik Ányos István születésnapja – 1800
1800. január 11.
JEDLIK ÁNYOS (Szimő, 1800. január 11. – Győr, 1895. december 15.) fizikus, feltaláló.
Prinz Gyula születésnapja – 1882
1882. január 11.
PRINZ GYULA (Rábamolnári, 1882. január 11. – Budapest, 1973. december 31.) geográfus, a morfológia és településföldrajz kutatója.
Arenstein József születésnapja – 1816
1816. január 12.
ARENSTEIN JÓZSEF (Pest, 1816. január 12. – Stuppach–Gloggnitz, 1892. február 23.): matematikus, reformkori oktató, tanár a műszaki tudományokból.
Fáy Dávid Alajos születésnapja – 1721
1721. január 12.
FÁY DÁVID (Fáj, 1721. január 12.(?) – Sao Juliano de Barra, 1767. január-február(?)): jezsuita hittérítő, dél-amerikai magyar utazó, néprajzi gyűjtő.
Molnár Ferenc születésnapja – 1878
1878. január 12.
MOLNÁR FERENC (Bp., 1878. január 12. – New York, 1952. április 2.): drámaíró, író, publicista.
Újhelyi Imre születésnapja – 1866
1899. január 12.
ÚJHELYI IMRE (Dunapataj, 1866. január 12. – Magyaróvár, 1923. március 21.): mezőgazdász, állatorvos.
A vallásszabadság napja – A tordai országgyűlés emléke
január 13.
A magyar parlament 2018. évi I. törvényében a vallásszabadság napjává nyilvánította január 13-át annak emlékére, hogy az Erdélyben 1568. január 6. és 13. között megtartott tordai országgyűlés a világon először hirdette meg a vallásszabadságot, kimondva ezzel négy vallásfelekezet – a katolikus, az evangélikus, a református, az unitárius, majd tíz évvel később ötödikként az anabaptista felekezet – szabadságát és egyenjogúságát.
Hollán Ernő születésnapja – 1824
1824. január 13.
HOLLÁN ERNŐ (Szombathely, 1824. január 13. – Budapest, 1900. május 26.): hadmérnök, altábornagy, államtitkár, a Magyar Mérnök és Építész Egylet alapítója és első elnöke.
Steinschneider Lilly születésnapja – 1891
1891. január 13.
STEINSCHNEIDER LILLY, Cudenhove-Kalergi grófné (Budapest, 1891. január 13. – Nizza, 1977): Magyarország, egyben az Osztrák–Magyar Monarchia első női pilótája.
Wass Sámuel születésnapja – 1814
1814. január 13.
WASS SÁMUEL, (Kolozsvár, 1814. január 13. – Budapest, 1879. március 20.): földrajzi útleíró, közgazda, a Földhitelintézet alapítója.
Herbich Ferenc születésnapja – 1821
1821. január 15.
HERBICH FERENC (Pozsony, 1821. január 15. – Kolozsvár, 1887. január 15.): geológus, az Erdélyi Múzeum kőzetgyűjteményének megalapozója.
Mártonfi József születésnapja – 1746
1746. január 15.
MÁRTONFI JÓZSEF, (Csíkszentkirály, 1746. január 15. – Gyulafehérvár, 1815. március 3.) római katolikus püspök, egyházi író.
Mikszáth Kálmán születésnapja – 1847
1847. január 16.
MIKSZÁTH KÁLMÁN (Szklabonya, 1847. január 16. – Budapest, 1910. május 28.): író, újságíró, szerkesztő.
Alpár Ignác születésnapja – 1855
1855. január 17.
ALPÁR IGNÁC (Pest, 1855. január 17. – Zürich, 1928. április 27.) építész, számos historizáló középületünk tervezője.
Árpád-házi Szent Margit
január 18.
Margit, vagyis Árpád-házi Szent Margit (1242-1271), IV. Béla királyunk leánya, Szent Erzsébet unokahúga. Nevét Antiochiai Szent Margit, a középkor egyik legtiszteltebb női szentje után kapta, akinek ereklyéit nagyatyja, II. András a Szentföldről hozta magával. Az ókeresztény vértanút István király és Szent Márton mellett, népünk mindjárt patrona regni-ként tisztelte.
Árpád-házi Szent Eiréné/Piroska
január 18.
Szent László királyunk leányának – ő volt az első, akiről tudjuk, hogy ezt a nevet viselte, aki ugyanakkor Iréné néven bizánci császárné volt – csupán beceneve volt a Piriska, mégpedig épp az Iréné magyaros becéző alakjaként.
Pest felszabadulása – 1945
1945. január 18.
A Vörös Hadsereg 1944 karácsonya előtt zárta körül a fővárost és kezdte meg ostromát. Pesten 1945. január 18-án szűntek meg a harcok, amikor a Belváros is az oroszok kezére került.
A magyarországi németek elhurcolásának emléknapja
január 19.
A magyarországi németek elhurcolásának emléknapja hivatalos magyar állami emléknap, melynek létesítéséről 2012-ben hozott határozatot az Országgyűlés. Az emléknap dátuma január 19., utalva arra, hogy 1946-ban ezen a napon kezdődött meg a magyarországi németek szervezett elűzése, az otthonaikból kényszerrel nyugatra telepítendő első budaörsi lakosokat szállító vonatszerelvény elindításával.
Friesenhof Gergely születésnapja – 1840
1840. január 19.
FRIESENHOF GERGELY (Szentpétervár, 1840. január 19. – Ószéplak, 1913. július 17.), a magyar agrometeorológia megalapítója.
Kazinczy Gábor születésnapja – 1889
1889. január 19.
KAZINCZY GÁBOR, (Szeged, 1889. január 19. – Motala, Svédország, 1964. május 26.): mérnök, a vasbeton- és acélszerkezetek méretezési elméletének, az anyagvizsgálatnak elismert magyar szakértője.
Nagyváthy János születésnapja – 1755
1755. január 19.
NAGYVÁTHY JÁNOS (Miskolc, 1755. január 19. – Csurgó, 1819. február 13.) gazdasági szakíró
Mészöly Miklós születésnapja – 1921– A Digitális Irodalmi Akadémia tagja – Mészöly Miklós Emléknap
1921. január 19.
MÉSZÖLY Miklós családi nevén Molnár (Szekszárd, 1921. január 19. – 2001. július 22.): író, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.
Sztoczek József születésnapja – 1819
1819. január 19.
SZTOCZEK JÓZSEF (Szabadka, 1819. január 19. – Budapest, 1890. május 11.), a Műegyetem első rektora.
Esztergomi Boldog Özséb
január 20.
Esztergomi Boldog Özséb az utóbb pálosoknak nevezett egyetlen magyar alapítású, máig létező férfi szerzetesrend megszervezője.
Eötvös Loránd akadémiai előterjesztése a súlyos és tehetetlen tömeg arányosságára vonatkozó vizsgálati eredményeivel kapcsolatban – 1890
1890. január 20.
1890. január 20-án a Tudományos Akadémián Eötvös József olyan mérést mutatott be, amely elvi kérdést érintett ugyan, de elvi újdonságot nem hozott. Csupán az addig ismerteket erősítette meg. Eötvös nevezetes találmányával, a torziós ingával megmérhetők a nehézségi erő változásai. Vizsgálatai során bebizonyította, hogy a gravitációs vonzóerő csak a testek tömegétől függ, anyaguktól nem, azaz a gravitáló és tehetetlen tömeg egymással egyenlő illetőleg arányos.
Konkoly-Thege Miklós születésnapja – 1842
1842. január 20.
KONKOLY-THEGE MIKLÓS (Pest, 1842. január 20. – Budapest, 1916. február 17.) csillagász, asztrofizikus és műszerkészítő.
Szám Géza születésnapja – 1866
1866. január 20.
SZÁM GÉZA (Pest, 1866. január 20. – Budapest, 1948. november 10.): mechanikus, ezermester, az automobilizmus egyik korai úttörője.
Szegő Gábor születésnapja – 1895
1895. január 20.
SZEGŐ GÁBOR (Kunhegyes, 1895. január 20. – Palo Alto, 1985. augusztus 7.), matematikus
Vajda Péter születésnapja – 1808
1808. január 20.
VAJDA PÉTER (Vanyola, 1808. január 20. – Szarvas, 1846. február 10.): természettudós, szerkesztő, akadémikus.
Madách Imre születésnapja – 1823
1823. január 21.
MADÁCH IMRE (Alsósztregova, 1823. január 21. – Alsósztregova, 1864. október 5.): drámaíró, költő.
Boldog Batthyány-Strattmann László
január 22.
Boldoggá avatását már halála után 15 évvel elindították, amely azonban a történelem viharaiban hosszú időre elakadt. II. János Pál pápa 2003. március 3-án avatta boldoggá, ezekkel a szavakkal: „…sose helyezte a földi gazdagságot a valódi, mennyei gazdagság elé…”
A magyar kultúra napja – A Himnusz születésnapja
január 22.
A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását. Erre az eseményre emlékezve 1989 óta január 22-én ünnepeljük A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT.
Csonka János születésnapja – 1852
1852. január 22.
CSONKA JÁNOS (Szeged, 1852. január 22. – Budapest, 1939. október 27.), egyik legnagyobb feltalálónk, aki elsőként készített hazánkban gázmotort, benzinmotort és porlasztót.
Riesz Frigyes születésnapja – 1880
1880. január 22.
RIESZ FRIGYES (Győr, 1880. január 22. – Budapest, 1965. február 28.), matematikus, a valós függvénytan és a funkcionál-analízis világhírű kutatója.
Polányi, John Charles születésnapja – 1930; kémiai Nobel-díj
1930. január 23.
POLANYI, JOHN CHARLES (Berlin, 1930. január 23. – ): magyar származású kémikus, 1986-ban évi kémiai Nobel-díjat kapott.
Kempelen Farkas születésnapja – 1734
1734. január 23.
KEMPELEN FARKAS (Pozsony, 1734. január 23. – Bécs, 1804. március 26) nevét mindenütt szinte kizárólag sakkozógépéről ismerik, pedig nagyon sokoldalú, korát több tekintetben megelőző műszaki alkotó volt.
Lajta Béla születésnapja – 1873
1873. január 23.
LAJTA BÉLA (Óbuda, 1873. január 23. – Bécs, 1920. október 12.) építész.
Maurer Gyula születésnapja – 1872
1872. január 23.
MAURER GYULA, (Kassa, 1872. január 23. – Budapest, 1948. július 8.): műtárgyépítő mérnök, a Csepel-szigeti szabadkikötő építésének vezetője.
Valero Jakab születésnapja – 1725
1725. január 23.
VALERO JAKAB (Baja, 1725. január 23. – Pest, 1798. szeptember 10.) piarista pedagógus.
Becker Ádám születésnapja – 1874
1874. január 24.
BECKER ÁDÁM, (Pölöske, 1874. január 24. – Budapest, 1956. január 1.): mérnök, a felvidéki, majd a Gyula-környéki folyamszabályozási munkálatok egyik irányítója.
Debreczeni Márton születésnapja – 1802
1802. január 25.
DEBRECZENI MÁRTON (Magyargyerőmonostor, 1802. január 25. – Kolozsvár, 1851. február 18.) a XIX. század első felének legjelentősebb bánya- és kohómérnöke.
Kruspér István születésnapja – 1818
1818. január 25.
KRUSPÉR ISTVÁN (Miskolc, 1818. január 25. – Budapest, 1905. július 2.) a geodézia tudósa, a mértékegységek szakértője.
Tangl Ferenc születésnapja – 1866
1866. január 26.
TANGL FERENC, (Pest, 1866. január 6. – Budapest, 1917. december 19.): fiziológus, egyetemi tanár, számos élettani kutatóeszköz, állatorvosi műszer megalkotója.
Aschner Lipót születésnapja – 1872
1872. január 27.
ASCHNER LIPÓT, (Asakürt, 1872. január 27. – Budapest, 1952. január 18.): elektronikai gyáriparos, a két háború közötti magyar ipari nagytőke egyik közismert képviselője.
Luppis János születésnapja – 1813
1813. január 27.
LUPPIS JÁNOS (Fiume, 1813. január 27. – Torrigia, 1875. ?) haditengerészeti tiszt, a torpedó feltalálója.
Antolik Károly születésnapja – 1843
1843. január 28.
ANTOLIK KÁROLY (Hidegpatak, 1843. január 28. – Pozsony, 1905. június 20.) fizikus, középiskolai tanár.
Gegő József Adolf születésnapja – 1746
1746. január 29.
GEGŐ JÓZSEF ADOLF, (Marót, 1746. január 29. – Kolozsvár, 1812. április15.): piarista matematikus, oktató és tankönyvíró, csillagászati kutató.
A Budai Vigadó megnyitása – 1900
1900. január 30.
A sokfunkciós, dísztermet, könyvtárat, egyesületi szobákat, vendéglátó helyeket is tartalmazó épületre kiírt pályázatot a fiatal építész, Árkay Aladár és apósa, Kallina Mór közös terve nyerte. A megvalósításra is ők kaptak megbízást és egy éven belül, 1899-re már állt is az épület. A régen várt Vigadó megnyitására 1900. január 30-án, egy farsangi bál alkalmával került sor.
Batthyány Ignác születésnapja – 1741
1741. január 30.
BATTHYÁNY IGNÁC, gróf (Németújvár, 1741. január 30. – Kolozsvár, 1798. november 17.): erdélyi római katolikus püspök, egyháztörténész, a gyulafehérvári Batthyány-könyvtár alapítója.
Bilkei Pap Lajos születésnapja – 1894
1894. január 30.
BILKEI PAP LAJOS, (Mórágy, 1894. január 30. – Lisszabon, 1976. január 26.): balneológus, reumatológus, a Nemzetközi Reumaellenes Liga egykori főtitkára, Budapest fürdővárossá fejlesztésének első kezdeményezője.
Görgei Artúr születésnapja – 1818
1818. január 30.
GÖRGEI ARTÚRT (Toporc, 1818. január 30. – Visegrád, 1916. május 21.), a különböző korokban szélsőségesen megítélt, időnként heves indulatokat kiváltó hadvezért eredetileg a vegyészet érdekelte.
Sávoly Pál születésnapja – 1893
1893. január 30.
SÁVOLY PÁL (Budapest, 1893. január 30. – Budapest, 1968. december 29.) mérnök, hídtervező, az Erzsébet-híd újjáépítője.
A köztársaság napja
február 1.
1946. február 1-jén fogadta el a Magyarország államformájáról szóló 1946. évi I. törvénycikket az országgyűlés. Ennek emlékére 2005-ben a Magyar Köztársaság kormánya a kulturális miniszter előterjesztésére február 1-jét a köztársaság emléknapjává nyilvánította.
A Tisza élővilágának emléknapja
február 1.
2000. január 31-én a Szamos felső folyásának vízgyűjtő területén működő román–ausztrál tulajdonú Aurul nevű bányavállalat cianiddal és nehézfémekkel szennyezte a Szamos és a Tisza folyókat Romániában. A szennyeződés február 1-12. között vonult le a Tiszán ökológiai katasztrófát okozva a folyó élővilágában. A magyar országgyűlés erre emlékezve 2000. június 16-án elfogadott határozatának 10. pontjában február 1-jét a TISZA ÉLŐVILÁGÁNAK EMLÉKNAPJÁvá nyilvánította.
A civilek napja Magyarországon
február 1.
Az 1994-ben alakult Civil Parlament 1997-ben február 1-jét jelölte meg A CIVILEK NAPJÁnak. Az eseményről elsőként 1998-ban emlékeztek meg. A civilek napja arra hívja fel a figyelmet, hogy ha nem működnek kellő számban civil szervezetek, akkor az önkormányzatokra sokkal több feladat és felelősség hárul. Csak a civilek, a civil szervezetek felelősségvállalása, társadalmi munkája, jelenléte teheti jobbá az élet számos területét.
Széchenyi István „Közlekedésrül” című munkájának (1848) bemutatása az Országgyűlésen
február 1.
Elkészült és 1848. február elsején került az országgyűlés képviselőinek kezébe Széchenyi Istvánnak a „Közlekedésrül” című munkája, amely a létesítendő vasúthálózat gerinceként az egymást Pest-Budánál keresztező észak-déli (Kassa–Fiume), valamint kelet-nyugati (Bécs–Arad) két fővonalat jelölte meg. Ez a műve is szerepet játszott abban, hogy március 23-án Batthyány Lajos miniszterelnök őt kérte fel a közlekedési és közmunkaügyi minisztérium megszervezésére és vezetésére.
A Hanság-csatorna építésének megkezdése – 1894
1894. február 1.
1894. február 1-jén kezdődött a Hanság-csatorna vezérárkának kiemelése, külön erre a célra szerkesztett három darab kis kotró-géppel.
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület tudományos folyóiratának megjelenése – 1874
1874. február 1.
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület tudományos folyóirata, az Erdélyi Múzeum 1874–1917 és 1930–1947 között jelent meg. Legelső szerkesztője Finálik Henrik volt.
Árkay Aladár születésnapja – 1868
1868. február 1.
Árkay Aladár (Temesvár, 1868. február 1. – Budapest, 1932. február 2.) a XX. század sokoldalú építésze.
Hajós Alfréd születésnapja – 1878
1878. február 1.
HAJÓS ALFRÉD (Budapest, 1878. február 1. – Budapest, 1955. november 12.) építészmérnök, első olimpiai bajnokunk, 1895-ben gyorsúszó Európa-bajnok volt, 1896-ban pedig az athéni olimpián szerzett két aranyérmet is: a 100 m-es és az 1200 m-es úszásban..
Paszlavszky József születésnapja – 1846
1846. február 2.
PASZLAVSZKY JÓZSEF (Deregnyő, 1846. február 2. – Budapest, 1919. szeptember 21.): zoológus, pedagógus, véleményformáló tagja a XIX. század vége magyar tudóstársadalmának.
Lánczos Kornél születésnapja – 1893
1893. február 2.
LÁNCZOS KORNÉL (Székesfehérvár, 1893. február 2. – Budapest, 1974. június 25.) matematikus, fizikus, tudománytörténész.
A rejtvényfejtők napja
február 3.
2007 óta február 3. a magyar rejtvényfejtők napja annak tiszteletére, hogy ezen a napon jelent meg először 1957-ben a Füles magazin. A hetilap mindig vasárnap jelent meg, mert abban az időben ez a volt a hét egyetlen munkaszüneti napja. Ezt az ünnepnapot – a Rejtvényfejtők Országos Egyesületének (ROE) kezdeményezésére és az akkori oktatási és kulturális miniszter hozzájárulásával – hagyományteremtő szándékkal hozták létre, és a kezdeményezés ki is állta az idő próbáját.
Csókás Ferenc születésnapja – 1824
1824. február 3.
CSÓKÁS FERENC, (Kecskemét, 1824. február 3. – Cegléd, 1905. november 30.): kecskeméti parasztgazda, a homoki szőlő- és gyümölcstelepítés egyik magyar úttörője.
Csoóri Sándor születésnapja – 1930 – A Digitális Irodalmi Akadémia tagja
1930. február 3.
Csoóri Sándor (Zámoly, 1930. február 3. – Budapest, 2016. szeptember 12.) kétszeres Kossuth- és József Attila-díjas költő, író, politikus, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.
Foerk Ernő születésnapja – 1868
1868. február 3.
FOERK Ernő (Temesvár, 1868. február 3. – Budapest, 1934. január 26.) építész, a szegedi Fogadalmi Templom építője.
Galamb József születésnapja – 1881
1881. február 3.
GALAMB JÓZSEF (Makó, 1881. február 3. – Detroit, 1955. december 4.) a Ford gyár legsikeresebb gépkocsi-modelljének, a T-modellnek tervezője.
Kitaibel Pál születésnapja – 1757
1757. február 3.
KITAIBEL PÁL (Nagymarton, 1757. február 3. – Pest, 1817. december 13.) a botanika és mineralógia úttörő kutatója.
A Magyar Technikai Egyesület megalakulása – 1866
1866. február 4.
Az egyesület megalakulásának előzményei 1866. február elejére nyúlnak vissza, amikor Hollán Ernő országgyűlési képviselő és mérnöktársai abból a célból, hogy Magyarországon a „technikai ügy anyagi és szellemi érdekeit” előmozdítsák, a tervezett Magyar Technikai Egyesület alapító közgyűlésének engedélyezése tárgyában a Magyar Királyi Helytartótanácshoz folyamodtak. A közben kitört osztrák-porosz háború miatt az Egylet megalakulása s alapszabályainak jóváhagyása késedelmet szenvedtek s csak az 1866 augusztus 5-én és folytatólag augusztus 6-án és 7-én a Köztelken megtartott első közgyűlésén mondhatta ki megalakulását.
Éhik Gyula születésnapja – 1891
1891. február 4.
ÉHIK GYULA, (Kolozsvár, 1891. február 4. – Budapest, 1964. december 28.): zoológus, az interdentális homológia törvényének kidolgozója.
Petschacher Gusztáv születésnapja – 1844
1844. február 4.
PETSCHACHER GUSZTÁV (Bécs, 1844. február 9. – Budapest, 1890. január 7.): osztrák származású építész, az Andrássy út építészeti kialakításának egyik megalkotója.
Takáts Gyula születésnapja – 1911 – A Digitális Irodalmi Akadémia tagja
1911. február 4.
Takáts Gyula (Tab, 1911. február 4. – Kaposvár, 2008. november 20.) Kossuth-díjas költő, író, műfordító, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja.
Andrássy György születésnapja – 1797
1797. február 5.
ANDRÁSSY GYÖRGY gróf (Kassa, 1797. február 5. – Bécs, 1872. december 17.): gazdasági szakíró, az MTA tagja és egyik megalapítója.
Szatala Ödön születésnapja – 1889
1889. február 5.
SZATALA ÖDÖN (Görbeszeg, 1889. február 5. – Budapest, 1958. június 27.): botanikus, a vetőmagvizsgálat és a zuzmóflóra kiemelkedő szakembere.
A magyar rádiótechnikai fegyvernem napja
február 6.
Magyarországon február 6-án ünneplik a Magyar Honvédség RÁDIÓTECHNIKAI FEGYVERNEMÉNEK NAPJÁt. Az először 1994-ben megtartott napon arra a rádiótechnikai bravúrra emlékeznek, hogy Bay Zoltán és kutatócsoportja 1947. február 6-án saját fejlesztésű radarral, a világon akkor egyedülálló eljárással mérte meg a Föld-Hold távolságot. E napot tekintik a magyar űrkutatás kezdetének.
Bay Zoltán sikeres Hold-radar kísérlete – 1946
1946. február 6.
Bay Zoltán a mikrohullámú technika megismerése, a radar kifejlesztése után rájött arra, hogy az új technikával ki lehetne jutni az űrbe, a mikrohullámú jelek segítségével el lehetne érni a Holdat. A kísérletek elvégzésére a Tungsram laboratóriumában került sor. A teljesen új berendezés megépítését 1946 januárjára fejezték be. Az első sikeres kísérletet 1946. február 6-án hajtották végre.
Miller Albert születésnapja – 1818
1818. február 6.
MILLER ALBERT (Tápiószele, 1818. február 6. – Graz, 1897. október 31.) mérnök, egy fontos területmérési eszköz, a planiméter feltalálója, a magyar és az európai tudománytörténetnek is jeles alakja.
Frivaldszky Imre születésnapja – 1799
1799. február 6.
FRIVALDSZKY IMRE (Bacskó, 1799. február 6. – Jobbágyi, 1870. október 19.): zoológus, botanikus, balkáni utazó, a Természettudományi Társulat egyik alapítója.
Proszt János születésnapja – 1892
1892. február 6.
PROSZT JÁNOS (Budapest, 1892. február 6. – Budapest, 1968. július 5.): vegyész, egyetemi tanár, a szilikonok előállításának, továbbá a polarográfiának ismert szakértője.
A Magyar Földtani Társulat Hidrológiai szakosztályának megalakulása – 1917
1917. február 7.
A Földtani Társulat 1917. évi közgyűlésén ezen a napon, február 7-én Marenczi Ferenc Károly őrgróf indítványára Szontagh Tamás elnök és a választmány javasolta a Hidrológiai Szakosztály megalapítását, amelyet a közgyűlés elfogadott.
Farkasdy Zoltán születésnapja – 1923
1923. február 7.
FARKASDY ZOLTÁN (Budapest, 1923. február 7. – Budapest, 1989. július 3.) a második világháború utáni időszak útkereső építésze.
Korach Mór születésnapja – 1888
1888. február 8.
KORACH MÓR (Miskolc, 1888. február 8. – Budapest, 1975. november 29.) vegyészmérnök, a kerámiagyártás világhírű fejlesztője.
Varga József születésnapja – 1891
1891. február 8.
VARGA JÓZSEF (Budapest, 1891. február 8. – Budapest, 1956. december 28.): vegyészmérnök, műegyetemi tanár, miniszter, a kénhidrogén-effektus (Varga-effektus) felfedezője.
A II. Magyar Hadsereg pusztulásának emléknapja – „A voronyezsi katasztrófa” – 1943
1943. február 9.
A II. világháború egyik legnagyobb magyar katasztrófája volt a 2. magyar hadsereg pusztulása a Don-kanyarban. 1943 januárjában a szovjet hadsereg általános támadást indított. Ennek esett áldozatául a Voronyezs térségében harcoló 2. magyar hadsereg; 40 ezren vesztették életüket, 70 ezer katona került fogságba, akik közül szintén tízezrek pusztultak el.
Bittera Gyula születésnapja – 1893
1893. február 9.
BITTERA GYULA (Nagyszalonta, 1893. február 9. – Budapest, 1970. október 21.) az illóolajgyártás és gyógynövénytermesztés külföldön is elismert szakembere.
Bolyai Farkas születésnapja – 1775
1775. február 9.
BOLYAI FARKAS (Bolya, 1775. február 9. – Marosvásárhely, 1856. november 20.) a magyar matematika kiemelkedő személyisége, sokoldalú műszaki alkotó és drámaíró.
Fejér Lipót születésnapja – 1880
1880. február 9.
FEJÉR LIPÓT (Pécs, 1880. február 9. – Budapest, 1959. október 15.) matematikus. Fő kutatási területe az analízis volt. Publikációiban mindig az egyszerűségre, érthetőségre törekedett. A Fourier-sorok elméletén kívül foglalkozott függvényelmélettel, interpoláció elmélettel, a divergens sorokkal és a konstruktív függvényekkel.
Jármay Gusztáv születésnapja – 1816
1816. február 9.
JÁRMAY GUSZTÁV (Kassa, 1816. február 9. – Budapest, 1896. augusztus 7.): gyógyszerész, az Országos Gyógyszerész Egylet első elnöke.
Kabdebo Gyula születésnapja – 1874
1874. február 9.
KABDEBO GYULA (Budapest, 1874. február 9. – Budapest, 1926. november 8.): építész, művészeti szakíró, a századfordulós Budapest egyik várospolitikai szakértője.
Batthyány Lajos születésnapja – 1807
1807. február 10.
Batthyány Lajos gróf (1807–1849) a magyar reformkor kiemelkedő nemzeti érzelmű arisztokratája, akinek ismertsége az 1848-at megelőző évtizedben vetekedett Széchenyi István népszerűségével.
Bernátsky Jenő születésnapja – 1873
1873. február 10.
BERNÁTSKY Jenő (Versec, 1973. február 10. – Budapest, 1944. december ?) az Alföld növényföldrajzának kutatója.
Csizmadia Ernő születésnapja – 1924
1924. február 10.
CSIZMADIA ERNŐ (Beje, 1924. február 10. – Budapest, 1984. november 14.): agrárközgazdász, gazdaságpolitikai szakember, egyetemi professzor, szövetkezetelméleti szaktudós.
Tőry Kálmán születésnapja – 1891
1891. február 10.
TŐRY KÁLMÁN, (Tögl) (Budatétény, 1891. február 10. – Budapest, 1975. április 17.): vízépítő mérnök, a kisvízszabályozási rendszer kidolgozója.
Fekete Sándor születésnapja – 1927 – A Digitális Irodalmi Akadémia tagja
1927. február 11.
Fekete Sándor (Hungaricus) (Miskolc, 1927. február 11. – Budapest, 2001. június 11.) író, irodalomtörténész, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja.
Haberle Károly Konstantin Keresztély születésnapja – 1764
1764. február 11.
HABERLE KÁROLY KONSTANTIN KERESZTÉLY (Erfurt, 1764. február 11. – Pest, 1832. július 1.): botanikus, egyetemi tanár, a magyar növénytan rendszerének új alapokra helyezője.
Szilárd Leó születésnapja – 1898
1898. február 11.
SZILÁRD LEÓ (Budapest, 1898. február 11. – La Jolla, 1964. május 30.) a fizika és a biofizika tudósa, az atomreaktor egyik megalkotója.
Nemzetközi szerződés az Adria kőolajvezeték megépítéséről – 1974
1974. február 12.
Az 1974-ben aláírt Adria Kőolajvezeték Egyezmény értelmében 1978-ra megépült a horvátországi Omisaljból induló, évi 10 millió tonna kapacitású vezeték, mely egyben összeköttetést teremtett a Barátság kőolajvezeték-rendszerrel. A csővezeték Berzence mellett lép át Magyarország területére és Százhalombattánál ér véget.
Beszédes József születésnapja – 1787
1787. február 12.
BESZÉDES JÓZSEF (Magyarkanizsa, 1787. február 12. – Dunaföldvár, 1852. február 28.) mérnök, a mezőgazdasági vízépítés és vízszabályozás kiemelkedő tudású művelője. Szerteágazó mérnöki tevékenysége mellett a magyar nyelvű műszaki irodalom egyik megteremtője is volt, valamint a Magyar Tudományos Akadémia első mérnök tagja.
Egyed László születésnapja – 1914
1914. február 12.
EGYED LÁSZLÓ (Fogaras, 1914. február 12. – Budapest, 1970. július 11.): geofizikus, egyetemi tanár, a magyar űrkutatási és földmágnesességi vizsgálatok kezdeményezője és irányítója.
Windisch Richárd születésnapja – 1872
1872. február 12.
WINDISCH RICHÁRD (Győr, 1872. február 18. – Budapest, 1943. május 18.): agrokémikus, szakíró, a műtrágyázás kérdéseinek szakavatott elemzője.
Budapest felszabadulásának napja – 1945
1945. február 13.
1945. február 13-án véget ért Budapest ostroma és a főváros német megszállása. Erre emlékezünk BUDAPEST FELSZABADULÁSÁNAK NAPJÁn.
Brassai Sámuel születésnapja – 1800
1800. február 13.
BRASSAI Sámuel (Torockó, 1800. február 13. – Kolozsvár, 1897. június 24.), sokoldalú erdélyi tudós, művelte a botanikát, mennyiségtant, nyelvtudományt, logikát, közgazdaságtant és pedagógiát. A különböző szakágakról általában elemi szintű tankönyveket, ismeretterjesztő műveket is írt.
Domony Móric születésnapja – 1872
1872. február 13.
DOMONY MÓRIC (Budapest, 1872. február 13. – Budapest, 1944. (?)): a Magyar Folyam- és Tengerhajózási Rt. (MFTR – „Mefter”) vezérigazgatója.
Török Aurél születésnapja – 1842
1842. február 13.
TÖRÖK AURÉL, Ponori Thewrewk (Pozsony, 1842. február 13. – Genf, 1912. szeptember 1.): orvos, egyetemi tanár, antropológus, koponyamérő szerkezet megkonstruálója, magyar történelmi személyek és a honfoglaló őseink antropológiai kutatója.
Quittner Zsigmond születésnapja – 1859
1859. február 13.
(VÁGFALVI) QUITTNER ZSIGMOND (Pest, 1859. február 13. – Bécs, 1918. október 25.)építész, a magyar szecesszió egyik gyöngyszeme, a Gresham-palota tervezője
Weinek László születésnapja – 1848
1848. február 13.
WEINEK LÁSZLÓ (Buda, 1848. február 13. – Prága, 1913. november 14.) a csillagászati fényképezés úttörője.
A Benyovszky Móric alapította madagaszkári Louisbuorg város építésének megkezdése – 1774
1774. február 14.
A madagaszkári expedíció: 1773. április 22-én indult el három hajóval a franciaországi Lorient kikötőből, és szeptember 21-én kötött ki a Madagaszkártól keletre levő francia szigeten. Hamarosan megtelepedett leendő főhadiszállásán, a malgasok szigetén, ahol két erődöt is emelt támaszpontul, majd 1774. február 14-i partraszállása után az Antongil-öbölben, az Antainambala-folyó torkolatánál megalapítja (a francia uralkodó tiszteletére elnevezett) Luisbourg városát.
A Bős-Nagymarosi vízlépcső tervének Magyar Kormány általi elfogadása – 1974
1974. február 14.
A bős-nagymarosi vízlépcső ötlete még az 1900-as évek elején merült fel, komolyan azonban csak a szocialista tervgazdálkodás idején kezdett el vele foglalkozni az állami vezetés. A vízlépcsőrendszer terveinek első vázlatát az 1950-es években a Budapesti Műszaki Egyetemen Mosonyi Emil professzor vezetésével alkották meg. Gazdasági és ökológiai, hidrobiológiai és környezetvédelmi megfontolások kezdettől fogva szerepet játszottak abban, hogy a szakmai közvélemény, és sokáig a politikai elit sem fogadta osztatlan örömmel a tervet.
Papp Simon születésnapja – 1886
1886. február 14.
PAPP Simon (Kapnikbánya, 1886. február 14. – Budapest, 1970. július 27.) a magyar kőolajbányászat megteremtője.
Mitterpacher József születésnapja – 1739
1739. február 14.
MITTERPACHER JÓZSEF, Mitterbacher (Bellye, 1739. február 14. – Pest, 1788. március 24.): matematikus, bölcseleti és teológiai doktor, egyetemi tanár.
A Nagyvásárcsarnok és négy további fiókcsarnok megnyitása Budapesten – 1897
1897. február 15.
Budapest főváros 1891. július 10-én nemzetközi pályázatot írt ki egy központi vásárcsarnok tervezésére és kivitelezésére, amelynek alkalmasnak kellett lennie a nagy- és kiskereskedelemre is, továbbá vasúti vágányok bevezetésére és a Dunán szállított áruk alagúton keresztül történő továbbítására. Pecz Samu tervei alapján 1893 augusztusában kezdődött az építkezés, első lépésben nagyszabású tereprendezéssel, a meglevő épületek bontásával. A csarnok ünnepélyes átadására 1897. február 15-én került sor.
Buchböck Gusztáv születésnapja – 1869
1869. február 15.
BUCHBÖCK GUSZTÁV, (Pozsony, 1869. február 15. – Budapest, 1935. október 1.): kémikus, egyetemi tanár, a modern fizika egyeik legkorábbi magyarországi kutatója.
Markó Dezső születésnapja – 1896
1896. február 15.
MARKÓ DEZSŐ (Miskolc, 1896. február 15. – Budapest, 1966. május 1.): orvos, röntgenológus.
Az Országos Vízépítési Igazgatóság megalakulása – 1899
1899. február 16.
A vízügyi igazgatás központi szervei közül elsőként az Országos Vízépítészeti Hivatalból hat szakterületi osztállyal megalakult Országos Vízépítési Igazgatóság igazgatási és műszaki történeti szempontból is jelentős tevékenységéről maradtak fenn értékes dokumentumok. E szervet a Földmívelésügyi Minisztérium 1899-ben a dunai és tiszai vízi munkálatok, a társulatok ellenőrzése, a vízjogi-engedélyezési ügyek intézése, később a vízellátási teendők ellátása céljából hívta életre.
Jablonowski József születésnapja – 1863
1863. február 16.
JABLONOWSKI JÓZSEF (Szepesolaszi, 1863. február 16. – Budapest, 1943. július 6.) rovartani kutató, entomológus, a mezőgazdasági rovartan művelője.
Pataki Sámuel születésnapja – 1765
1765. február 16.
PATAKI SÁMUEL (Kolozsvár, 1765. február 16. – Kolozsvár, 1824. április 2.) egy régi erdélyi orvos-dinasztia legtekintélyesebb tagja, „Erdélyország protomedikusa”, azaz főorvosa,
Pilter Pál születésnapja – 1919
1919. február 16.
PILTER PÁL(Somlóvásárhely, 1919. február 16. – Érd, 1968. március 3.): kohómérnök, a Dunai Vasmű nyersvasgyártási technológiájának kidolgozója.
Péter Rózsa születésnapja – 1905
1905. február 17.
PÉTER RÓZSA (Budapest, 1905. február 17. – Budapest, 1977. február 17.) a XX. századi magyar matematika nagy alakja, egyformán kiemelkedőt alkotott kutatóként, pedagógusként és egy világsikerű matematika-népszerűsítő könyv szerzőjeként.
Jókai Mór születésnapja – 1825 – A magyar próza napja
1825. február 18.
JÓKAI MÓR (Komárom, 1825. február 18. – Budapest, 1904. május 5.): író, újságíró, szerkesztő. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 2018 óta ünnepeljük A MAGYAR SZÉPPRÓZA NAPJÁT február 18-án, Jókai Mór születésnapján.
Árkos Frigyes születésnapja – 1897
1897. február 18.
ÁRKOS FRIGYES (Pterle, 1897. február 18. – Budapest, 1967. május 13.): vaskohómérnök, a magyar kohászati vállalatok termelésirányító szervezetének kidolgozója.
A magyar ápolók napja – Kossuth Zsuzsanna születésnapja
február 19.
A Magyar Országgyűlés 2014-ben február 19-ét, Kossuth Zsuzsanna (Sátoraljaújhely, 1817. február 19. – New York, 1854. június 29.) , Kossuth Lajos legfiatalabb húga születése évfordulóját A magyar ápolók napjává nyilvánította. Kossuth Zsuzsanna az 1848-ban a kibontakozó fegyveres harc idején a sebesültek ápolásának megszervezésével foglalkozott. 1849-ben a tábori kórházak főápolónője volt.
Hudacsek József születésnapja – 1865
1865. február 19.
HUDACSEK József (Brünn, 1865. február 19. – Budapest, 1951. november 18.) sokoldalú gépszerkesztő.
Lakits Ferenc születésnapja – 1850
1850. február 19.
LAKITS FERENC (Pécs, 1850. február19. – Mohács, 1919. június 24.) a magyar honfoglalás idejét számításokkal meghatározó csillagász.
Saxlehner András születésnapja – 1815
1815. február 19.
SAXLEHNER ANDRÁS (Kőszeg, 1815. február 19. – Budapest, 1889. május 24.) a Buda környéki keserűvízforrások felfedezője.
Szilágyi Sámuel születésnapja – 1719
1719. február 19.
SZILÁGYI SÁMUEL (Debrecen, 1719. február 19. – Hegyközkovácsi, 1785. július 20.): református püspök, író, kollégiumi tanár, polihisztor.
A selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia Sopronba helyezése – 1919
1919. február 20.
A selmeci Bányászati és Erdészeti Akadémia története igen gazdag múltra tekint vissza és összefügg a bányaművelés történetével. Az ismert politikai okok miatt 1918 decemberében döntöttek először a főiskola értéktárgyainak Selmecről való elszállításáról. 1919 novemberében Sopronba tették át az iskola székhelyét. 1952-ben a bányász- és kohászkar Miskolcra került, az erdészeti és faipari felsőoktatás jelenleg is Sopronban van.
Feszl Frigyes születésnapja – 1821
1821. február 20.
FESZL FRIGYES (Pest, 1821. február 20. – Budapest, 1884. július 25.): építész, a magyar és az európai romantikus építészet egyik legjelesebb mestere.
Munkácsy Mihály születésnapja – 1844
1844. február 20.
MUNKÁCSY MIHÁLY (Munkács, 1844. február 20.–Endenich [Németország], 1900. május 1.): festőművész.
Schmidt Ferdinánd József születésnapja – 1791
1791. február 20.
SCHMIDT FERDINÁND JÓZSEF(Sopron, 1791. február 20. – Laibach, Ausztria, 1878. február 16.): rovartani kutató (entomológus), magyarországi barlangi rovarfajok felfedezője.
Storno Ferenc születésnapja – 1821
1821. február 20.
STORNO FERENC (Kismarton, 1821. február 20. – Sopron, 1907. január 29.): festő, építész, a magyar egyházi műemlékek legjelentősebb restaurátora.
A magyar parasport napja
február 22.
2017 óta ünnepeljük A magyar parasport, diáksport és siketsport napját február 22-én, mivel az Országgyűlés ekkor szavazta meg a kezdeményezést.
Mathiász János születésnapja – 1838
1838. február 22.
MATHIÁSZ JÁNOS (Ádámfölde, 1838. február 22. – Kecskemét, 1921. december 3.) kecskeméti szőlőnemesítő, számos új szőlőfajta létrehozója.
Homor István röntgenkísérlete Szegeden – 1896
1896. február 23.
HOMOR ISTVÁN, a szegedi főreáliskola igazgatója, Röntgen felfedezése után három és fél hónappal a szegedi Dugonics Társaságban bemutatta a „csodával felérő fényt”, az általa készített röntgen-felvételt. Egyik tanítványa kezének csontjait fotografálta le egy közönséges fényképlemezre.
Faller Gusztáv születésnapja –1892
1892. február 23.
FALLER GUSZTÁV (Hegybánya, 1892. február 23. – Vác, 1968. július 22.): bányamérnök, földgázkutató, számos hazai gyógy- és melegfürdő kialakítását lehetővé tévő mélyfúrás irányítója.
Gebhardt Xavér Ferenc születésnapja – 1791
1791. február 23.
GEBHART XAVÉR FERENC (Paks, 1791. január 23. – Pest, 1869. október 27.): orvos, egyetemi tanár, az orvostudomány magyar nyelvű szakkifejezési kidolgozásának egyik kezdeményezője.
Hunyadi Mátyás magyar király (1458–1490) születésnapja – 1443
1443. február 23.
Latin nyelvű uralkodói nevén Mathias Rex, születési nevén Hunyadi Mátyás (Kolozsvár, 1443. február 23. – Bécs, 1490. április 6.) 1458-tól Magyarország és Horvátország királya.
Bobula János születésnapja – 1871
1871. február 24.
BOBULA JÁNOS (Budapest, 1871. február 24. – Budapest, 1922. május 5.): építész, XX. század eleji, kelet-magyarországi jelentős középületek tervezője.
Hankóczy Jenő születésnapja – 1879
1879. február 24.
HANKÓCZY JENŐ (Pusztazselyke, 1879. február 24. – Budapest, 1939. március 2.) a búza és a liszt minőségi értékelésének világhírű szakértője.
Jászai Mari születésnapja – 1850
1850. február 24.
JÁSZAI MARI (Ászár, 1850. február 24.–Bp., 1926. október 5.): színésznő, a legnagyobb magyar tragika.
A kommunizmus áldozatainak emléknapja
február 25.
Az Országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozata értelmében minden év február 25-én tartják A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJÁt. 1947. február 25-én Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a megszálló szovjet katonai hatóságok jogtalanul letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták, ahol nyolc évet töltött fogságban.
Grastyán Endre születésnapja – 1924
1924. február 25.
GRASTYÁN ENDRE (Őriszentpéter, 1924. február 25. – Pécs, 1988. június 17.): idegfiziológus, egyetemi tanár, különösen jelentősek a hippocampus működésével és a játék élettani és lélektani háttere foglalkozó kutatásai.
Kelényi Béla Ottó születésnapja – 1897
1897. február 25.
KELÉNYI B. OTTÓ (Budapest, 1897. február 25. – Ausztria, 1944): könyvtáros, bibliográfus, történész, a budapesti csillagvizsgálók történetének kutatója.
Képessy József születésnapja – 1818
1818. február 25.
KÉPESSY JÓZSEF (Orosháza, 1818. február 25. – Temesvár, 1876. október 25.) a Tisza-szabályozás egyik első, meghatározó egyénisége.
Szalay Miklós születésnapja – 1924
1924. február 25.
SZALAY MIKLÓS (Budapest., 1924. február 25. – Budapest, 1978. június 12.): mérnök, egyetemi tanár, a műszaki tudományok kandidátusa (1972).
Báldy Bálint születésnapja – 1896
1896. február 26.
BÁLDY BÁLINT, Bellosics (Baja, 1896. február 26.– Gödöllő, 1971. szeptember 26.): Kossuth-díjas mezőgazdász, a magyarországi baromfitenyésztés tudományos kidolgozásának egyik kiemelkedő alakja. Nevéhez fűződik a baromfikeltető-gépek elterjesztése.
’Sigmond Elek születésnapja – 1873
1873. február 26.
’Sigmond Elek (Kolozsvár, 1873. február 26. – Budapest, 1939. szeptember 30.) vegyészmérnök, a szikes talajok kutatója.
A céhrendszer felszámolása Magyarországon – 1872
1872. február 27.
Közismert, hogy a céhrendszer zártsága, monopolisztikus jellege már a XVIII. században is, de különösen a XIX. század folyamán mennyire akadályozta, illetve torzította az iparfejlődést. Felszámolására és a modern szabályozásra mégis csak a XIX. század utolsó harmadában került sor. Az 1872:VIII. tc. kimondta, hogy a törvény életbelépésétől számított három hónapon belül minden céhnek meg kell szűnnie. A szabad ipargyakorlás alanyi joggá vált.
Hullay József születésnapja – 1921
1921. február 27.
HULLAY JÓZSEF (Rimaszombat, 1921. február 27. – Debrecen, 1984. január 16.): idegsebész, egyetemi tanár, az epilepszia sebészeti gyógyításának kutatója.
Karch Alajos születésnapja – 1869
1869. február 27.
KARCH ALAJOS (Magyar–Ürög, 1869. február 27. – Budapest, 1939. szeptember 3.): malomtechnikus, malomipari szerkezetek feltalálója.
A Kandó Kálmán Villamosipari Főiskola megalakulása – 1969
1969. február 28.
1969. évi 6. törvényerejű rendelet határozott a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola létesítéséről. A főiskola Erősáramú és Gyengeáramú Karokkal alakult meg.
Izsák Imre születésnapja – 1929
1929. február 28.
IZSÁK IMRE (Zalaegerszeg, 1929. február 28. – Párizs, 1965. április 21.) az égi mechanika kiváló kutatója.
Jankó Sándor születésnapja – 1866
1866. február 28.
JANKÓ SÁNDOR, Jenei (Vasvár, 1866. február 28. – Vönöck, 1923. május 14.): erdőmérnök, főiskolai tanár, fotogrammetriai szakember, a háromszögháló-hibaelmélet kidolgozója.
Körmendy Nándor születésnapja – 1894
1894. február 28.
KÖRMENDY NÁNDOR (Körmendy Nándor (Celldömölk, 1894. február 28. – Budapest, 1969. február 24.): építész, a két világháború közötti magyar építészet egyik jelentős alakja.
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok napja
március 1.
A demokratikus nemzetbiztonsági szolgálatok megalakulásának tizedik évfordulóján, 2000-ben fogalmazódott meg az elképzelés, hogy minden év március 1-jén ünnepeljék meg a POLGÁRI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK NAPJÁT.
A haditechnikai kutatók és fejlesztők napja
március 1.
1930. március 1-én alakult meg a Magyar Királyi Haditechnikai Intézet, amelynek tiszteletére tartják ezt az emléknapot. Először 1994-ben rendezték meg.
A rendszeres autóbusz-közlekedés elindulása Budapesten – 1915
1915. március 1.
Az autóbusz, mint tömegközlekedési eszköz, a XIX-XX. század fordulóján kezdett Európa-szerte tért hódítani. Az első autóbusz-üzemet 1903-ban, Londonban létesítették, ezt 1905-ben a berlini, majd 1906-ban a párizsi követte. Budapesten legelőször a Svábhegy és a János-hegy közötti idényjárattal kísérleteztek. Több éves előkészületek után a Székesfővárosi Közlekedési Rt 1915. március 1-jén indította el első járatát az Andrássy úton. Az autóbuszok 15 percenként követték egymást.
A Kataszteri Közlöny, az első magyar földmérési folyóirat megjelenése Nagyváradon – 1892
1892. március 1.
A Kataszteri Közlöny első szerkesztője Faragó Zsigmond volt. A szakmai lap, számos névváltozással, de ma is megjelenik.
A Tisza völgye árvíz-előrejelzési rendszerének életbe lépése – 1892
1892. március 1.
A vízrajzi szolgálatnak jelentős szerepe volt az árvízi előrejelzések rendszerének kidolgozásában és a hidrológia tudományának európai szintre emelésében is. A vízrajzi osztály többéves előkészítő munkája eredményeként lépett életbe a Tisza- völgyében az árvíz-előrejelzés rendszere is 1892-ben, és megindult a vízjárási térképek közreadása is. Kezdetben csak az árvizek idején, 1895-től napi rendszerességgel készültek a jelentések.
A magyarországi téglagyártást szabályozó rendelet megjelenése – 1919
1919. március 1.
A kereskedelmi miniszter rendelete szerint ettől kezdve csak kisméretű (25x12x6,5cm) téglát szabad gyártani. A rendelet megállapította a vakolatlan téglafalméreteket is: 12, 25, 38 és 51 cm-ben. A rendeletet a Mérnök- és Építészegylet Közlönye is ismertette.
A termelés megindulása a váci Kodak-gyárban, a Forte elődjében – 1922
1922. március 1.
1912-ben az egyre növekvő kelet-európai és oroszországi fotópapír igények kielégítésére felvetődik a Kodak akkori gyártási kapacitásainak bővítése. 1913-ban megkezdődik az építkezés, az I. világháború kitöréséig felépül az első víztorony, a gépház, a baritáló épület és a gépészlakás. A háborús viszonyok miatt évekig elhúzódó gyártelepítés az 1922. március 1-én tartott ünnepélyes megnyitó után kezdte folyamatos működését meg a Kodak váci gyára. A termelés angol vezetőség irányításával, 48 fővel indult el.
Baráth Zoltán születésnapja – 1924
1924. március 1.
BARÁTH ZOLTÁN (Pestújhely, 1924. március 1. – Nagykanizsa, 1982. október 2.): biológus, egyetemi tanár, a felhagyott szőlőkről készített növénytakaró-vizsgálatok kutatási koncepciójának kidolgozója.
Dobrányi Géza születésnapja – 1921
1921. március 1.
DOBRÁNYI GÉZA (Eger, 1921. március 1. – Budapest, 1990. augusztus 3.): vegyészmérnök, a magyar színes filmlaborálás megteremtője.
Kuczka Péter születésnapja – 1923 – A Digitális Irodalmi Akadémia tagja
1923. március 1.
Kuczka Péter (Székesfehérvár, 1923. március 1. – Budapest, 1999. december 3.) Kossuth-díjas író, költő, műfordító, szerkesztő. A Digitális Irodalmi Akadémia tagja.
Maróti Géza születésnapja – 1875
1875. március 1.
MARÓTI GÉZA (Barsvörösvár, 1875. március 1. – Budapest, 1941. május 6.) épületszobrász, építésztervező.
Reitter Ferenc születésnapja – 1813
1819. március 1.
REITTER FERENC (Temesvár, 1813. március 1. – Budapest, 1874. december 9.) a főváros rendezésének és a Duna szabályozásának első tervezője és kivitelezője.
Simon Norbert születésnapja – 1871
1871. március 1.
SIMON NORBERT (Nagyvárad, 1871. március 1. – Budapest, 1939. februrá 28.): mérnök, erdélyi iskolák, kórházak tervezője, korabeli megyei közúti térképek szerkesztője.
Veszprémy Dezső születésnapja – 1871
1871. március 1.
VESZPRÉMY DEZSŐ (Sajószentandrás, 1871. március 1. – Szeged, 1924. május 24.): orvos, kórboncnok, egyetemi tanár, neves leukémiai és bakteriológiai kutató.
Arany János születésnapja – 1817
1817. március 2.
ARANY JÁNOS (Nagyszalonta, 1817. március 2. – Bp., 1882. október 22.): költő, műfordító, szerkesztő.
Gállik István Dömötör születésnapja – 1866
1866. március 2.
GÁLLIK ISTVÁN DÖMÖTÖR (Budapest, 1866. március 2. – Budapest, 1945. április 16.): mérnök, a nagy szilárdságú acélok alkalmazásának elméleti kutatója, számos magyarországi híd építésének résztvevője.
Id. Faller Gusztáv születésnapja – 1816
1816. március 2.
ID. FALLER GUSZTÁV (Gölnicbánya, 1816. március 2. – Jászó, 1881. január 20.): bányamérnök, a selmecbányai akadémia nemzetközi hírű professzora.
Palugyay József születésnapja – 1846
1846. március 2.
PALUGYAY JÓZSEF (Pozsony, 1846. március 2. – Pozsony, 1915. május 3.): bornagykereskedő, a Palugyay-féle pozsonyi pezsgőgyártás és a magyar borászat egyik nemzetközi megismertetője.
Andrássy Manó gróf születésnapja – 1821
1821. március 3.
ANDRÁSSY MANÓ (Kassa, 1821. március 3. – Görz, 1891. április 23.): vasgyáros, a kevés magyar arisztokrata iparmágnás közül a legjelentősebb személyiség a XIX. század második felének Magyarországán.
Krenner József Sándor születésnapja – 1839
1839. március 3.
KRENNER JÓZSEF SÁNDOR (Buda, 1839. március 3. – Budapest, 1920. január 16.): mineralógus, műegyetemi tanár; az ifjú Eötvös Loránd nevelője, később több mint negyedszázadon át a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója.
Novobátzky Károly születésnapja – 1884
1884. március 3.
NOVOBÁTZKY KÁROLY (Temesvár, 1884. március 3. – Budapest, 1967. december 20.) fizikus, a magyarországi elméleti fizikaoktatás megszervezője, a relativitáselmélet és az elektromágneses tér elméletének kutatója.
Budó Ágoston születésnapja – 1914
1914. március 4.
BUDÓ ÁGOSTON (Budapest,1914. március 4. – Szeged, 1969. december 23.): fizikus, egyetemi tanár, széles körben ismert egyetemi fizika tankönyvek szerzője.
Gergely Jenő születésnapja – 1896
1896. március 4.
GERGELY JENŐ (Kolozsvár, 1896. március 4. – Kolozsvár, 1974. május 10.): romániai magyar szakíró, a nem-euklideszi geometria szakértője.
Ambrozy-Migazzi István születésnapja – 1869
1869. március 5.
AMBRÓZY-MIGAZZI ISTVÁN (Nizza, 1869. március 5. – Tana, 1933. augusztus 31.) botanikus, a malonyai és a jeli arborétum alapítója.
Margó Tivadar születésnapja – 1816
1819. március 5.
MARGÓ TIVADAR (Pest, 1816. március 5. – Pusztaszentlőrinc (ma Pestlőrinc), 1896. szeptember 5.): zoológus, egyetemi tanár, az első magyar darwinisták egyike, korának jelentős biológusa.
Neuschloss Simon születésnapja – 1821
1821. március 5.
NEUSCHLOSS SIMON (Vágvecse, 1821. március 5. – Pest, 1871. január 31.): faáru-gyáros és építési vállalkozó, az első magyar parkettagyár megalapítója, majd a meginduló magyarországi vasútépítkezések egyik legfontosabb beszállítója, vasúti talpfák gyártója.
Balásházy János születésnapja – 1797
1797. március 6.
BALÁSHÁZY JÁNOS (Sátoraljaújhely, 1797. március 6. – Debrecen, 1857. november 19.) az agrártudományok egyik első hazai művelője.
Bálint Zoltán születésnapja – 1871
1871. március 6.
BÁLINT ZOLTÁN (Nagyvárad, 1871. március 6. – Budapest, 1939. január 17.): építész, számos jelentős vidéki városunk fontos középületének tervezője.
Berde Károly születésnapja – 1891
1891. március 6.
BERDE KÁROLY (Nagyenyed, 1891. március 6. – Budapest, 1971. július 4.): bőrgyógyász, egyetemi tanár, számos bőrgyógyászati kórkép önálló leírásának megszerkesztője.
Károly Iréneusz József születésnapja – 1854
1854. március 6.
KÁROLY IRÉNEUSZ JÓZSEF (Gönc, 1854. március 6. – Budapest, 1929. március 13.) premontrei szerzetes, fizikatanár, a drót nélküli távíró feltalálója és az első hazai röntgen-laboratórium létrehozója.
Lőrinczy Endre születésnapja – 1891
1891. március 6.
LŐRINCZY ENDRE (Budapest, 1891. március 6. – Budapest. 1969. december 15.): vasúti mérnök, számos MÁV vasútvonal tervezésének résztvevője.
Pávai-Vajna Ferenc születésnapja – 1886
1866. március 6.
PÁVAI-VAJNA FERENC (Csongva, 1886. március 6. – Szekszárd, 1964. január 12.) szénhidrogén-kutató geológus, az alföldi gyógyvizek felfedezője.
Kosutány Tamás születésnapja – 1848
1848. március 7.
KOSUTÁNY TAMÁS (Nyírlugos, 1848. március 7. – Budapest, 1915. január 19.) mezőgazdasági kémikus, a hazai búzatermelés és szeszgyártás szakértője.
Millner Tivadar születésnapja – 1899
1899. március 7.
MILLNER TIVADAR (Pécs, 1899. március 7. – Budapest, 1988. október 27.): vegyészmérnök, az ipari méretű izzólámpa termelést lehetővé tévő volfrám izzószál szabadalmaztatója.
A Budapesti Mérnöki Kamara megalakulása – 1924
1924. március 8.
A Budapesti Mérnöki Kamara 75 éve, 1924. március 8-a és 12-e között tartotta alakuló közgyűlését a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet budapesti székházában.
Berde Áron születésnapja – 1819
1819. március 8.
BERDE ÁRON (Laborfalva, 1819. március 8. – Kolozsvár, 1892. január 25.): jogász, egyetemi tanár, az első jelentős magyar nyelvű meteorológiai és klimatológiai szakkönyv írója.
Havassy Pál születésnapja – 1924
1924. március 8.
HAVASSY PÁL (Nógrádszakál, 1924. március 8. – Budapest, 1985. július 23.): építészmérnök, műemlékvédő, számos jelentős műemléképület, mint például a rodostói Rákóczi-ház helyreállításának irányítója. Az Országos Széchenyi Könyvtár épületének jelenlegi kialakítása is ő tervei szerint készült.
Mihályi Zoltán Károly születésnapja – 1896
1896. március 8.
MIHÁLYI ZOLTÁN KÁROLY, Mayer (Tamási, 1896. március 8. – Budapest, 1970. szeptember 25.): erdőmérnök, szakíró, az Országos Erdészeti Szakkönyvtár jelenlegi könyvállományának egyik megalapozója, oltalmazója.
Pécsi Eszter születésnapja – 1898
1898. március 8.
PÉCSI ESZTER (Kecskemét, 1897. március 8. – New York, 1975. május 4.) az első magyar mérnöknő.
Szőkefalvy-Nagy Zoltán születésnapja – 1916
1916. március 9.
SZŐKEFALVY-NAGY ZOLTÁN (Kolozsvár, 1916. március 9. – Eger, 1980. november 8.): kémikus, főiskolai tanár, a hazai kémiatörténet feltárásának kezdeményezője.
A beporzók napja
március 10.
A BEPORZÓK NAPJA mögött a rovarvilág és a beporzást végző rovarok világszerte, de elsősorban az északi féltekén tapasztalt pusztulása, tehát konkrét természetvédelmi probléma és annak orvoslása, illetve a lakossági cselekvésből származó környezeti nevelési lehetőség is ott van.
A székely szabadság napja
március 10.
A székely szabadság napja a Székely Nemzeti Tanács 2012. január 6-i határozata alapján minden év március 10-én megtartott emléknap, a székelység összetartozásának napja. Azért ezt a napot választották, mert 1854. március 10-én végezték ki a marosvásárhelyi Postaréten Bágyi Török János kollégiumi tanárt, Martonosi Gálffy Mihály ügyvédet és Nagyváradi Horváth Károly földbirtokost, a székely vértanúkat.
Járay Pál születésnapja – 1889
1889. március 10.
JÁRAY PÁL (Bécs, 1889. március 10. – St. Gallen, 1974. szeptember 22.) mérnök, a járműáramlástani vizsgálatok úttörője, sokoldalú feltaláló.
Lévai Andor születésnapja – 1897
1897. március 10.
LÉVAI ANDOR (Nagyvárad, 1897. március 10. – Budapest, 1964. november 13.): építészmérnök, műegyetemi tanár, számos budapesti ipari épület és bérház tervezője az ötvenes-hatvanas években.
Jávorka Sándor születésnapja – 1883
1883. március 12.
JÁVORKA SÁNDOR (Hegybánya, 1883. március 12. – Budapest, 1961. szeptember 28.) botanikus, a Kárpát-medence flórájának kutatója.
Kőszeghi-Mártony Károly születésnapja – 1783
1783. március 12.
KŐSZEGHI-MÁRTONY KÁROLY (Sopron, 1783. március 12. – Brünn, 1848. július 21.) hadmérnök, a hadászatban jelentős életmentő lélegeztető készülék feltalálója.
Haggenmacher Károly születésnapja – 1835
1835. március 13.
HAGGENMACHER KÁROLY (Winterthur, 1835. március 13. – Budapest, 1921. augusztus 8.) malomipari gépek egész sorának sikeres feltalálója.
Babits Viktor születésnapja – 1900
1900. március 14.
BABITS VIKTOR (Budapest, 1900. március 14. – ?) gépészmérnök, a rádió- és televízió technika kutatója.
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulója – A magyar sajtó napja
március 15.
A Magyar Országgyűlés 1991-es határozata értelmében március 15. az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja és a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe. Ezen a napon osztják ki a Kossuth- és Széchenyi-díjakat.
A Telekzeti Kőnyomda megalapítása – 1868
1868. március 15.
Az 1867. évi kiegyezés egyik következményeként a kataszteri felmérési munkálatok irányítása Bécsből átkerült Budára, a Pénzügyminisztérium felügyelete alá tartozó Állami Földméréshez. A Bécstől való független működés érdekében vált szükségessé egy saját nyomdaüzem felállítása.
Dalmady Zoltán születésnapja – 1888
1888. március 15.
DALMADY ZOLTÁN (Budapest, 1888. március 15. – Budapest, 1934. november 17.) a gyógyfürdő-kultúra és a sportorvoslás jeles alakja.
Budapesti Tavaszi Fesztivál
március második fele
A mostanra már nemzetközi szinten is elismert BUDAPESTI TAVASZI FESZTIVÁLt 1980 óta rendezik meg minden évben március második felében.
A magyar zászló és címer napja
március 16.
Az Országgyűlés 2014. december 16-i ülésnapján elfogadott, majd a rákövetkező napon határozatába foglalt döntésével A MAGYAR ZÁSZLÓ ÉS CÍMER NAPJÁVÁ minősítette március 16-át. Azért éppen erre a napra esett a választás, mert március 16-án fogadták el az 1848-as XXI. törvénycikket, amely nyilvános ünnepek alkalmával az összes közintézmény és magyar hajó esetében kötelezővé tette a nemzeti zászló, illetve az országcímer használatát.
A Pesti Kereskedelmi és iparkamara megalakulása – 1850
1850. március 18.
1850. március 18-án alakult meg a Pesti Kereskedelmi és Iparkamara, amelynek első elnöke Valero J. Antal selyemgyáros, alelnöke Hild József építész lett. 1852-től Pest-budai Kereskedelmi és Iparkamara néven képviselte a kereskedelem és ipar érdekeit a törvényhozásnál, a kormánynál és a hatóságoknál.
Borsos József születésnapja – 1875
1875. március 18.
BORSOS JÓZSEF (Hódmezővásárhely, 1875. március 18. – Debrecen, 1952. január 23.) a szecesszió és az erdélyi népi építészet stílusjegyeit ötvöző építész.
Kiss József születésnapja – 1748
1748. március 18.
KISS JÓZSEF (Buda, 1748. március 16. – Zombor, 1813. március 13.) nagyformátumú terveket alkotó és megvalósító vízépítő mérnökünk.
Éder Xavér Ferenc születésnapja – 1727
1727. március 19.
ÉDER XAVÉR FERENC (Selmecbánya, 1727. március 19. – Selmecbánya, 1772. április 17.) jezsuita szerzetes, Dél-Amerika mojo indián néptörzsének kutatója.
Marek József születésnapja – 1868
1868. március 19.
MAREK JÓZSEF (Vágszerdahely, 1868. március 18. – Budapest, 1952. szeptember 7.) állatorvos, akadémikus, az állatgyógyászatban használatos klinikai diagnosztika című kézikönyv, valamint az Állatorvosi Belgyógyászat című munka nemzetközileg is elismert szerzője.
Vámbéry Ármin születésnapja – 1832
1832. március 19.
VÁMBÉRY ÁRMIN (Dunaszerdahely, 1832. március 19. – Budapest, 1913. szeptember 15.) az iszlám kultúra és a keleti nyelvek világszerte elismert kutatója.
Gestetner Dávid születésnapja – 1854
1854. március 20.
GESTETNER DÁVID (Csorna, 1854. március 20. – London, 1939. március 18.) az irodai sokszorosító technika fejlesztője, a stencilgép és –papír feltalálója.
Női kalauzok és jelzőőrök alkalmazása a budapesti közúti közlekedésben – 1915
1915. március 21.
Az I. világháború alatti munkaerőhiány miatt a Budapesti Közúti Vaspálya Társaság (BKVT) 1915. március 21-én rendeletben engedélyezte női kalauzok és jelzőőrök fölvételét.
Imre Lajos születésnapja – 1900
1900. március 21.
IMRE LAJOS (Litke, 1900. március 21. – Debrecen, 1974. szeptember 22.) a radiokémia első nemzetközi hírű magyarországi képviselője.
Kassák Lajos születésnapja – 1887 – A Digitális Irodalmi Akadémia tagja
1887. március 21.
KASSÁK LAJOS (Érsekújvár, 1887. március 21. – Bp., 1967. július 22.): költő, író, festőművész, lapszerkesztő.
A magyar fordítók és tolmácsolók napja
március 22.
1974. március 22-én alakult meg az ELTE Bölcsészettudományi Karának Fordító-és Tolmácsképző Központja. Erre emlékezve 1999 óta március 22-én tartják A MAGYAR FORDÍTÓK ÉS TOLMÁCSOLÓK NAPJÁt.
Schrodt István születésnapja – 1888
1888. március 22.
SCHRODT ISTVÁN (Budapest, 1888. március 28. – Budapest, 1962. november 21.) gépészmérnök, főként hőátadási kérdésekkel, a napenergia hasznosításának lehetőségeivel és a láng nélküli égéssel foglalkozott.
Utassy József születésnapja – 1941 – A Digitális Irodalmi Akadémia tagja
1941. március 23.
Utassy József (Ózd, 1941. március 23. – Zalaegerszeg, 2010. augusztus 27.) Kossuth- és József Attila-díjas költő, műfordító, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja.
Bél Mátyás születésnapja – 1684
1684. március 24.
BÉL MÁTYÁS (Ocsova, 1684. március 24. – Pozsony, 1749. augusztus 29.) a XVIII. század magyar tudományos életének polihisztora, hazánk földrajztudományának megteremtője.
Hevenesi Gábor születésnapja – 1656
1656. március 24.
HEVENESI GÁBOR (Vásárosmiske, 1656. március 24. – Bécs, 1715. március 11.) Magyarország első atlaszának készítője.
Bartók Béla születésnapja – 1881
1881. március 25.
BARTÓK BÉLA (Nagyszentmiklós, 1881. március 25. – New York, 1945. szeptember 26.): zeneszerző, zongoraművész, zenetudós.
Vásárhelyi Pál születésnapja – 1795
1795. március 25.
VÁSÁRHELYI PÁL (Szepesolaszi, 1795. március 25. – Buda, 1846. április 8.) a reformkor legképzettebb magyar vízépítő mérnöke.
Erdős Pál születésnapja – 1913
1913. március 26.
ERDŐS PÁL (Budapest, 1913. március 26. – Varsó, 1996. szeptember 20.) matematikus, a számelmélet és a halmazelmélet egyik legjelesebb kutatója.
II. Rákóczi Ferenc születésnapja – 1676
1676. március 27.
RÁKÓCZI FERENC, II (Borsi, 1676. március 27. – Rodostó [Törökország], 1735. április 8.): író, államférfi, hadvezér.
Kalmár László születésnapja – 1905
1905. március 27.
KALMÁR LÁSZLÓ (Edde-Alsóbugátpuszta. 1905. március 27. – Mátraháza, 1976. augusztus 2.) matematikus, a számítógéptudomány magyarországi meghonosítója.
Csapody Vera születésnapja – 1890
1890. március 29.
CSAPODY VERA (Budapest, 1890. március 29. – Budapest, 1985. november 6.) legismertebb és legterjedelmesebb életművel rendelkező növényillusztrátorunk.
A nyári időszámítás kezdete
március utolsó szombatjáról vasárnapra virradó éjszaka
A NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS KEZDETE március utolsó szombatjáról vasárnapra virradó éjszaka, 2 óra. A befejezése október utolsó szombatjáról vasárnapra virradó éjszaka, 3 óra. Az időszámítás-váltást hagyományosan az energiatakarékosság igényével indokolják.
Kosztolányi Dezső születésnapja – 1885
1885. március 29.
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ (Szabadka, 1885. március 29. – Budapest, 1936. november 3.): író, költő, műfordító, újságíró.
Pollák Antal születésnapja – 1865
1865. március 29.
POLLÁK ANTAL (Szentes, 1865. március 29. – Budapest, 1943. március 30.) a gyorstávíró egyik feltalálója.
Pethe Ferenc születésnapja – 1763
1763. március 30.
PETHE FERENC (Büdszentmihály, 1763. március 30. – Szilágysomlyó, 1832. február 22.) a magyar mezőgazdasági szakirodalom egyik megteremtője, a keszthelyi Georgikon tanára.
Szabó Lőrinc születésnapja – 1900 – A Digitális Irodalmi Akadémia tagja
1900. március 31.
SZABÓ Lőrinc (Miskolc, 1900. március 31. – Budapest, 1957. október 3.): költő, műfordító.
A roma kultúra napja Magyarországon
április első hétvégéje
A „cigányság szent ünnepének” nevezte Choli Daróczi József a minden év áprilisának első hétvégéjén megrendezendő ROMA KULTÚRA NAPJÁt. A megemlékezést első alkalommal 1993 áprilisában tartották neves cigány művészek Budapesten a Magyar Írószövetség székházában.
Puskás Ferenc („Puskás Öcsi”) születésnapja – 1927
1927. április 1.
PUSKÁS FERENC, eredeti nevén Purczeld Ferenc (Kispest, 1927. április 1. – Budapest, 2006. november 17.), labdarúgó, a Kispesti AC és a Bp. Honvéd balösszekötője, a magyar válogatott csapatkapitánya.
Zsigmondy Richárd – 1865; Kémiai Nobel-díj: 1925
1865. április 1.
ZSIGMONDY RICHÁRD [Richard A. Zsigmondy] (Bécs, 1865. április 1. – Göttingen, 1929. szeptember 23.): Nobel-díjas kémikus, a kolloidkémia megalapítója és egyik legkiválóbb kutatója.
Csukás István születésnapja – 1936 – A Digitális Irodalmi Akadémia tagja
1936. április 2.
Csukás István (Kisújszállás, 1936. április 2. – Budapest, 2020. február 24.) a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth- és kétszeres József Attila-díjas költő, író, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja.
Emánuel György születésnapja – 1775
1775. április 2.
EMÁNUEL GYÖRGY (Versec, 1775. április 2. – ? [Oroszország], 1837. január 14.) hadvezér és az első Elbrusz-expedíció tagja, melynek sikeres megszervezéséért és végrehajtásáért Emánuelt az orosz Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjává választotta.
Konrád György születésnapja – 1933 – A Digitális Irodalmi Akadémia tagja
1933. április 2.
Konrád György (Debrecen, 1933. április 2. – Budapest, 2019. szeptember 13.) Kossuth-díjas író, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja.
Götz Irén Júlia születésnapja – 1889
1889. április 3.
GÖTZ IRÉN JÚLIA (Mosonmagyaróvár, 1889. április 3. – Ufa, 1941. ?) a radiológia jeles kutatója, az első egyetemi előadónő Magyarországon.
Hubay Miklós születésnapja – 1918 – A Digitális Irodalmi Akadémia tagja
1918. április 3.
Hubay Miklós (Nagyvárad, 1918. április 3. – Budapest, 2011. május 7.) Kossuth-díjas drámaíró, műfordító, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja.
A láthatatlan munka napja
április 4.
A láthatatlan munka minden olyan típusú tevékenység, amelyért nem jár fizetés, s amelynek elvégzését sokan természetesnek veszik – pl. a családban.
A II. világháború befejeződése Magyarországon
április eleje
1945. április 4-én a szovjet Tájékoztatási Iroda közleményben jelentette be a világnak, hogy a szovjet csapatok befejezték Magyarország egész területének elfoglalását.
A 0 kilométerkő felállítása a budapesti Clark Ádám téren – 1975
1975. április 4.
1975. április 4-én a Lánchíd budai hídfőjénél, a Clark Ádám téren, a sikló előtti parkban avatták fel az országos főútvonalak kiindulópontját, a 0 km-t ábrázoló térplasztikát, Borsos Miklós szobrászművész alkotását.
Juhász Gyula születésnapja – 1883
1883. április 4.
JUHÁSZ GYULA (Szeged, 1883. április 4. – Szeged, 1937. április 6.): költő.
Kőrösi Csoma Sándor születésnapja – 1784
1784. április 4.
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR (Kőrös, 1784. április 4. – Darjeeling, 1842. április 11.) a magyarság ázsiai gyökereinek kutatója, az első tibeti nyelvtan és szótár szerzője.
Zipernowsky Károly születésnapja – 1853
1853. április 4.
ZIPERNOWSKY KÁROLY (Bécs, 1853. április 4. – Budapest, 1942. november 29.) gépészmérnök, a magyar erősáramú elektrotechnikai ipar megteremtője, a transzformátor egyik feltalálója.
Schmidt János György születésnapja – 1765
1765. április 5.
SCHMIDT JÁNOS GYÖRGY (Pest, 1765. április 5. – Pest, 1837. ?) a pesti tudományegyetem jeles matematika tanára, piarista szerzetes, ő alapozta meg a reformkor számos jelentős mérnökének műszaki tudását.
Méray Tibor születésnapja – 1924 – A Digitális Irodalmi Akadémia tagja
1924. április 6.
Méray Tibor (Budapest, 1924. április 6. – Párizs, 2020. november 13.) Kossuth-díjas író, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.
Ybl Miklós születésnapja – 1814
1814. április 6.
YBL MIKLÓS (Székesfehérvár, 1814. április 6. – Budapest, 1891. január 22.) az Operaház és a Bazilika tervezője, a neoreneszánsz építészeti stílus meghonosítója
Korb Flóris Nándor születésnapja – 1860
1860. április 7.
KORB FLÓRIS NÁNDOR (Kecskemét, 1860. április 7. – Budapest, 1930. szeptember 16.) építész, a Zeneakadémia tervezője.
Koltay Pál születésnapja – 1896
1896. április 8.
KOLTAY PÁL (Szarvas, 1896. április 8. – Szarvas, 1969. április 9.) a méhészkedés szakértője és szakírója.
Mózes Attila születésnapja – 1952 – A Digitális Irodalmi Akadémia tagja
1952. április 8.
Mózes Attila (Marosvásárhely, 1952. április 8. – 2017. január 31.) író, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja.
Nemzeti rákellenes nap
április 10.
A Magyar Rák Liga 1993-tól minden évben NEMZETI RÁKELLENES NAPot szervez április 10-én dr. Doblinger Gyula (1849–1937) sebész, egyetemi tanár születésnapján, aki 1902-ben megalakította az első Országos Rák Bizottságot. A nap célja, hogy a társadalom minden rétegét – az egyént is – bevonják a rák elleni küzdelembe, felébresszék a felelősséget önmaguk iránt.
A budapesti Pasteur Intézet működésének megkezdése – 1890
1890. április 10.
A veszettség elleni szérum előállításával, az oltással és a beoltottak kezelésével foglalkozó intézetet 1890-ben Hőgyes Endre létesítette az orvosegyetem általános kór- és gyógytani intézetéhez kapcsolódva az Üllői út 26. szám alatti központi egyetemi épület földszintjén.
Lipszky János születésnapja – 1766
1766. április 10.
LIPSZKY JÁNOS (Szedlicsna, 1766. április 10. – Szedlicsna, 1826. május 2.) a felvilágosodás korának legnagyobb tudású magyar kartográfusa.
Az áprilisi törvények szentesítésének napja – 1848
1848. április 11.
1848. március 15-ét követően felgyorsultak az események. Az utolsó rendi országgyűlés két hét alatt lefektette az új, polgári Magyarország alapjait. A törvényeket a király – ünnepélyes külsőségek között – április 11-én szentesítette.
Bakos Béla születésnapja – 1924
1924. április 11.
BAKOS BÉLA (Rákoshegy, 1924. április 11. – Szombathely, 1986. február 22.): építészmérnök, a 60-as és 70-es évek magyarországi nagyvárosi lakótelep-együtteseinek egyik tervezője.
Harkányi Béla születésnapja – 1869
1869. április 11.
HARKÁNYI BÉLA, báró (Pest, 1869. április 11. – Budapest, 1932. január 23.): csillagász, a magyar csillagászat nemzetközi kapcsolatainak egyik kiépítője.
Márai Sándor születésnapja – 1900
1900. április 11.
MÁRAI SÁNDOR (Kassa, 1900. április 11. – San Diego /USA/, 1989. február 21.): író, költő, újságíró.
Weiss Manfréd születésnapja – 1857
1857. április 11.
Weiss Manfréd (Pest, 1857. április 11. – Budapest, 1922. dececember 25.) gyáriparos, a csepeli gyáróriás megteremtője.
Weissmahr József születésnapja – 1875
1875. április 11.
WEISSMAHR JÓZSEF (Bécs, 1875. április 11. – Budapest, 1922. december 17.) vízmérnök.
A muhi csata emléknapja – 1241
1241. április 12.
1242. április 12-én Muhi mellett ütközött meg IV. Béla magyar király az országra támadó hatalmas tatár erőkkel.
A Felvidékről kitelepítettek emléknapja
április 12.
A Felvidékről kitelepítettek emléknapját minden év április 12-én tartják a magyar Országgyűlés 86/2012. (XII. 7.) OGY határozata alapján. Azért ezt a dátumot választották, mert 1947-ben ezen a napon kezdődött el a szlovákiai magyar lakosság Felvidékről való kitelepítése. A szlovák-magyar lakosságcsere egyezményt 1946. február 27-én írták alá Budapesten, és május 14-én fogadta el a Parlament.
A víz alatti robbantás Puskás Tivadar-féle módozatának szabadalmaztatása – 1890
1890. április 12.
A víz alatti robbantásra már ismert volt Ivan Schlenker módszere, amelynek lényege az volt, hogy a robbanótöltetet egy harang alá helyezték. Puskás találmányi gondolata abban állt, hogy megváltoztatta a harang alakját és egy kis gyutacsot alkalmazott. A gyutacs a töltettel együtt robbanva rászorította a harangot a sziklára és így a sziklarombolás nagyobb hatásfokkal történt. Puskás találmányára német, amerikai és svéd szabadalmi oltalmat szerzett.
Bugát Pál születésnapja – 1793
1793. április 12.
BUGÁT PÁL (Gyöngyös, 1793. április 12. – Pest, 1865. július 9.) a pesti orvosegyetem elméleti orvostan tanára, az első magyar orvosi folyóirat alapítója, a magyar természettudományos nyelv egyik megújítója.
Rómer Flóris születésnapja – 1815
1815. április 12.
RÓMER FLÓRIS (Pozsony, 1815. április 12. – Nagyvárad, 1889. március 8.) a műemlékvédelem egyik első szorgalmazója, az archeológia tudós művelője.
Schlick Ignác születésnapja – 1821
1821. április 13.
SCHLICK IGNÁC, (Pest, 1821. április 13, – Pest, 1869. december 23.): vasgyáros, az első magyar vasöntők egyike.
Vitális Sándor születésnapja – 1900
1900. április 13.
VITÁLIS SÁNDOR (Selmecbánya, 1900. április 13. – Budapest, 1976. június 21.) a geológia számos ágának elméleti és gyakorlati szakembere.
Esterházy Péter születésnapja – 1950 – A Digitális Irodalmi Akadémia tagja
1950. április 14.
Esterházy Péter (Budapest, 1950. április 14. – Budapest, 2016. július 14.) Kossuth-díjas író, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.
Kunstaedter Jakab születésnapja – 1843
1843. április 14.
KUNSTAEDTER JAKAB (Pest, 1843. április 14. – Budapest, 1900. március 21.) gépészmérnök, egy teljesen új rendszerű hajókormány-csavar feltalálója.
Tóth Árpád születésnapja – 1886
1886. április 14.
TÓTH ÁRPÁD (Arad, 1886. április 14. – Bp., 1928. november 7.): költő, műfordító, újságíró.
Paál Árpád születésnapja – 1889
1889. április 15.
PAÁL ÁRPÁD (Budapest, 1889. április 15. – Budapest, 1943. április 9.): növényfiziológus, egyetemi tanár, a növényélettan egyik magyarországi úttörője.
Reményi Antal születésnapja – 1825
1825. április 15.
REMÉNYI ANTAL (Miskolc, 1825. április 15. – Budapest, 1912. november 28.) Észak-Amerika egyik földrajzi felfedezője.
Sárközy Imre születésnapja – 1869
1869. április 15.
SÁRKÖZY IMRE (Nagybajom, 1869. április 15. – Budapest, 1927. július 27.): mérnök.
Winterl József Jakab születésnapja – 1739
1739. április 15.
WINTERL JÓZSEF JAKAB (Steyr, Felső – Ausztria, 1739. április 15. – Pest, 1809. november 23.): osztrák származású orvos, vegyész és botanikus, a dualisztikus kémiai rendszer magyarországi meghonosítója.
A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja
április 16.
2001 óta minden évben április 16-án tartják a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapját, arra emlékezve, hogy 1944-ben ezen a napon kezdődött a hazai zsidóság gettóba zárása.
Egerváry Jenő születésnapja – 1891
1891. április 16.
EGERVÁRY JENŐ, (Debrecen, 1891. április 16. – Budapest, 1958. november 30.): matematikus, műegyetemi tanár. Nevéhez fűződik az ökonometria gráfelméleti tételének általánosítása, az ún. „magyar módszer” kidolgozása.
Králik László születésnapja – 1897
1897. április 16.
KRÁLIK LÁSZLÓ, (Nagybecskerek, 1897. április 16. – [?]): építész, a korabeli funkcionalista irányzat képviselője.
Mikola Sándor születésnapja – 1871
1871. április 16.
MIKOLA SÁNDOR (Péterhegy, 1871. április 16. – Nagykanizsa, 1945. október 1.) a budapesti fasori gimnázium híres tanára, tanítványai között olyan nagyságok is voltak, mint Wigner Jenő és Neumann János.
Szabó Béla születésnapja – 1896
1896. április 16.
SZABÓ BÉLA, (Aknaszlatina, 1896. április 16. – Budapest, 1982. április 14.): műkertész, egyetemi tanár, a vadon termő gyümölcsök begyűjtésének és feldolgozásának magyarországi megszervezője, az alkoholmentes gyümölcslevek és üdítőitalok nagyüzemi méretű előállításának kezdeményezője.
Sztrókay Kálmán születésnapja – 1907
1907. április 16.
SZTRÓKAY KÁLMÁN (Zalacsány, 1907. április 16. – Budapest, 1992. június 19.) mineralógus, számos népszerű ismeretterjesztő könyv szerzője.
Csillag Pál születésnapja – 1896
1896. április 17.
CSILLAG PÁL (Budapest, 1896. április 17. – Budapest, 1944. december 24.): matematikus, az iskolateremtő, nagy hírű matematika-oktató Fejér Lipót tanítványi körének egyik tagja.
Lőrenthey Imre születésnapja – 1867
1867. április 17.
LŐRENTHEY IMRE ((Pest, 1867. április 17. – Nyírmada, 1917. augusztus 13.): paleontológus, geológus, egyetemi tanár, a pannóniai-pontusi képződmények névadó kutatója.
Az első Budapesti Nemzetközi Vásár megnyitása – 1925
1925. április 18.
A Budapesti Nemzetközi Vásár „őse” az 1906-ban a Vigadó egyik helyiségében megrendezett Márciusi Vásár volt, amely a hazai termékek vásárlását és fogyasztását szorgalmazó „Tulipán Mozgalom” kezdeményezésére jött létre és lényegében árumintavásár volt. 1907-től a városligeti Iparcsarnokban rendezték meg, mint Tavaszi Vásárt. 1912-től a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara vette át a rendezést, 1918-tól pedig a vásár nemzetközi jellegű lett és neve Keleti Vásár-ra változott. 1925-től kapta meg ettől kezdve végleges nevét, a Budapesti Nemzetközi Vásárt.
Gyarmati László születésnapja – 1921
1921. április 18.
GYARMATI LÁSZLÓ (Balassagyarmat, 1921. április 18. – Madrid, 1980. szeptember 1.): gyógyszerész, egyetemi tanár, új eljárások kidolgozója a gyógyszerek felszívódásának vizsgálatára.
Németh László születésnapja – 1901 – A Digitális Irodalmi Akadémia tagja
1901. április 18.
NÉMETH LÁSZLÓ (Nagybánya, 1901. április 18. – Bp., 1975. március 3.): író, esszéista, műfordító.
Fellner Ferdinánd születésnapja – 1847
1847. április 19.
FELLNER FERDINÁND (Bécs, 1847. április 19. – Bécs, 1916. március 22.) építész, a Monarchia legtöbb színházépületét megtervező építésziroda alapító tagja.
Mentovich Ferenc születésnapja – 1819
1819. április 19.
MENTOVICH FERENC, (Nagydebrek, 1819. április 19. – Marosvásárhely, 1879. december 15.): költő, természettudós, szabadszellemű, filozofikus-világnézeti könyvek szerzője.
Zsolnay Vilmos születésnapja – 1828
1828. április 19.
ZSOLNAY VILMOS (Pécs, 1828. április 19. – Pécs, 1900. március 23.) a világhírű, nevével fémjelzett kerámia kifejlesztője és gyártója.
Wodetzky Lajos születésnapja – 1821
1821. április 19.
WODETCZKY LAJOS (Ober–Marklovitz, 1821. április 19. – Versec, 1874. november 9.): középiskolai tanár, ezermester, katonai, vasúti és egyéb műszaki berendezések feltalálója.
Belák Sándor születésnapja – 1919
1919. április 20.
BELÁK SÁNDOR (Enying, 1919. április 20. – Keszthely, 1978. december 27.): mezőgazdász, egyetemi tanár, a kedvezőtlen mezőgazdasági adottságú területek hasznosításának kutatója.
Gyengő László születésnapja – 1841
1841. április 20.
GYENGŐ LÁSZLÓ (Győr-Alsóváros, 1841. április 20. – Budapest, 1884. november 29.): mérnök, vasútépítési szakember, a párizsi Eiffel-cég magyarországi képviselője.
Tessedik Sámuel születésnapja – 1742
április 20.
TESSEDIK SÁMUEL, (Alberti, 1742. április 20. – Szarvas, 1820. december 27.): evangélikus lelkész, író, pedagógus, az alföldi mezőgazdaság gyakorlati fejlesztője, a lucerna magyarországi meghonosítója.
Óvodák és bölcsődék napja
április 21.
A bölcsődék napját 2010 óta tartják Magyarországon, arra emlékezve, hogy 1852-ben, április 21-én nyílt meg a Pesti Első Bölcsődei Egylet, amelynek a martonvásári Brunszvik családhoz tartozó Gróf Forrayné Brunszvik Júlia (1786 – 1866) volt az elnöke.
Katona Lajos születésnapja – 1866
1866. április 21.
KATONA LAJOS, (Naybánya, 1866. április 21. – Budapest, 1933. július 4.): kohómérnök, a közvetlen acélgyártás elméletének kidolgozója.
Ludvigh Gyula születésnapja – 1841
1841. április 21.
LUDVIGH GYULA, Ludwig (Szepesbéla, 1841. április 21. – Budapest, 1919. január 6.): vasútépítő mérnök, számos korabeli európai és balkáni vasútépítkezés résztevője, majd több mint 20 éven át a MÁV vezetője.
Bárány Róbert – 1876; Orvosi-élettani Nobel-díj: 1914
1876. április 22.
BÁRÁNY RÓBERT [Robert Bárány] (Bécs, 1876. április 22. – Uppsala, 1936. április 8.): orvos, 1914-ben orvosi Nobel-díjat kapott a belső fülben lévő egyensúlyszerv fiziológiájával és kórtanával kapcsolatos munkájáért. Ezt az élettani reflexmechanizmust Bárány-féle kalorikus reakciónak nevezik.
Romwalter Alfréd születésnapja – 1890
1890. április 22.
Romwalter Alfréd (Sopron, 1890. április 22. – Sopron, 1954. szeptember 7.) az ásványi szenek jeles kutatója.
Gyurkó László születésnapja – 1930 – A Digitális Irodalmi Akadémia tagja
1930. április 22.
Gyurkó László (Budapest, 1930. április 22. – Budapest, 2007. augusztus 25.) Kossuth-díjas író, újságíró, politikus, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja.
Böszörményi Jenő születésnapja – 1872
1872. április 23.
BÖSZÖRMÉNYI JENŐ, Goldhammer (Érkeserű, 1872. április 23. – Budapest, 1957. augusztus 8.): gépészmérnök, a hazai Diesel-motorgyártás és autógyártás egyik úttörője.
A rendőrség napja Magyarországon
április 24.
A kormány határozata alapján 1992-től Szent György napján, április 24-én rendezik meg Magyarországon A RENDŐRSÉG NAPJÁt.
Beke Manó születésnapja – 1862
1862. április 24.
BEKE MANÓ (Pápa, 1862. április 24. – Budapest, 1946. június 27.) a magyarországi matematikaoktatás megreformálója, a nők egyetemi hallgatói jogainak szószólója.
Jékely Zoltán születésnapja – 1913 – A Digitális Irodalmi Akadémia tagja
1913. április 24.
JÉKELY ZOLTÁN (Nagyenyed, 1913. április 24. – Budapest, 1982. március 19.): költő, író, műfordító.
Loksa Imre születésnapja – 1923
1923. április 24.
LOKSA IMRE (Budapest, 1923. április 24. – Budapest, 1992. június 21.) zoológus kutató, fő kutatási területe az alsóbbrendű rovarok és a pókok rendszertana és társulástana.
Spiegel Frigyes születésnapja – 1866
1866. április 24.
SPIEGEL FRIGYES, (Pest, 1866. április 24. – Budapest, 1933. február 26.): építész, iparművész, a szecesszió képviselője.
Györgyi Dénes születésnapja – 1886
1886. április 25.
GYÖRGYI DÉNES (Budapest, 1886. április 25. – Balatonalmádi, 1961. november 21.) a két világháború közötti időszak jelentős építész egyénisége.
Markusovszky Lajos születésnapja – 1815
1815. április 25.
kMARKUSOVSZKY LAJOS (Csorba, 1815. április 25. – Abbázia, 1893. április 21.) Kora egészségügyi reformjának egyik kidolgozója, az Orvosi Hetilap alapítója,.
Rados Jenő születésnapja – 1895
1895. április 25.
RADOS JENŐ (Budapest, 1895. április 25. – Budapest, 1992. január 9.) építészmérnök, a műemlékvédelem és –helyreállítás kiemelkedő egyénisége.
Lakatos István születésnapja – 1927 – A Digitális Irodalmi Akadémia tagja
1927. április 26.
Lakatos István (Bicske, 1927. április 26. – Budapest, 2002. május 6.) Kossuth-díjas költő, író, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja.
Szontagh Pál születésnapja – 1821
1821. április 26.
SZONTAGH PÁL (Dobsina 1821. április 26. – Budapest, 1911. február 10.): rézhámor- és gyártulajdonos, politikus, a XIX. századvégi iparügyi törvények megalkotásának tevékeny résztvevője.
Azary Ákos születésnapja – 1850
1850. április 27.
AZARY ÁKOS (Verbiás, 1850. április 27. – Szob, 1888. július 20.) orvosdoktor, számos állatvizsgálati- és gyógyászati eljárást elsőként alkalmazott. Az állatorvosi oktatás európai szintre emelésében döntő szerepe volt.
Ifj. Jancsó Miklós születésnapja – 1903
1903. április 27.
ifj. Jancsó Miklós (Kolozsvár, 1903. április 27. – Szeged, 1966. április 16.) orvos, farmakológus.
Hell Miksa és Sajnovics János Csillagászati megfigyelések céljából tett északi expedíciója – 1768
1768. április 28.
1768. április 28-án indult el Hell Miksa és SAJNOVICS JÁNOS Bécsből a dán király meghívására a Norvégia északi partjainál fekvő Vardő szigetére, hogy onnan figyeljék meg 1769-ben a Vénusz áthaladását a napkorong előtt. Október 11-én érkeztek meg az északi sarkkörön túl fekvő szigetre, majd a csillagászati jelenség sikeres észlelése után 1769. június 27-én indultak vissza.
Tihanyi Kálmán születésnapja – 1897
1897. április 28.
TIHANYI KÁLMÁN (Üzbég, 1897. április 28. – Budapest, 1947. február 26.) fizikus, villamosmérnök, a televíziós képcső kikísérletezője, a töltésfelhalmozás elvének kidolgozója.
Hunyady Jenő születésnapja – 1838
1838. április 28.
HUNYADY JENŐ (Pest, 1838. április 28. – Budapest, 1889. december 26.) a Műegyetem kiváló matematika tanára.
Nemes Tihamér születésnapja – 1895
1895. április 29.
NEMES TIHAMÉR (Budapest, 1895. április 29. – Budapest, 1960. március 30.) gépészmérnök, a televíziózás megteremtésének egyik úttörője, sokoldalú feltaláló.
A méhek napja Magyarországon
április 30.
A MÉHEK NAPJÁt 1994-től a Magyar Méhészek Egyesületének kezdeményezésére április 30-án ünnepeljük Magyarországon. Mivel hazánkban sajnálatos módon alacsony a mézfogyasztás, a program nem titkolt célja a méz és a méhészeti termékek megismertetése és megkedveltetése. E napon országszerte mézkóstolókkal, kiállításokkal, filmvetítéssel, játszóházzal várják a méhészek az érdeklődőket.
A táncz című alkotás bemutatója – A magyar film napja
1901. április 30.
Április 30. a magyar film ünnepe 2018 óta, annak emlékére, hogy 1901-ben ezen a napon mutatták be az első magyar filmet, a Zsitkovszky Béla rendezésében készült A táncz című alkotást.
Mihály Dénes hangosfilm készítésére vonatkozó szabadalmának bejelentése – 1918
1918. április 30.
Mihály Dénes 1918. április 30-án nyújtotta be a Magyar Királyi Szabadalmi Bírósághoz szabadalmi bejelentését Projectophon tárgyban, amely a kép és hang egyidejű felvételére, illetve lejátszására, azaz a hangosfilmre vonatkozott. A bejelentés 79 954. lajstromszám alatt szabadalmi oltalmat kapott és 1922. október 18-án nyomtatásban is megjelent.
Domány Ferenc születésnapja – 1899
1899. április 30.
DOMÁNY FERENC, (Gyöngyös, 1899. április 30. – London, 1939): építész, számos európai országban épült középület, budapesti lakóépület és filmszínház tervezője.
Thurzó János születésnapja – 1437
1437. április 30.
THURZÓ JÁNOS (Lőcse, 1437. április 30. – Nagybánya, 1508. október 10.) a magyar bányászat első név szerint ismert, európai hírű műszaki fejlesztője.
A születés hete
május – az anyák napjával kezdődő héten
A születés hetét 2003-ban rendezték meg először. Az országos tájékoztató, szakmai és kulturális rendezvénysorozat célja, hogy a várandósok és családjaik minél szélesebb körű tájékoztatást kapjanak arról, hogy milyen választási lehetőségeik vannak a szülés módjának, helyének, valamint a „kísérő” kiválasztásának tekintetében.
Ballagás
május eleje
A ballagás kifejezés a latin ’valetans’= búcsúzó szóból ered; a szokás pedig Selmecbányáról, ahol a XIX. század 70-es éveiben az erdészeti és bányászati Akadémia hagyományaként a hallgatók a Ballag már a vén diák… kezdetű dal éneklésével búcsúztak el iskolájuktól. Lassan az egész országban és minden iskolatípusban elterjedt a ballagás szokása; a XX. század elejére pedig általánossá vált.
Anyák napja
május első vasárnapja
Az amerikai eredetű hagyományt Magyarországon a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt honosította meg. Az első megemlékezést 1925-ben szervezték. Az anyák napját Magyarországon minden évben május első vasárnapján ünnepeljük.
Az Uránia népszerű tudományos folyóirat első számának megjelenése – 1900
1900. május 1.
1900 májusában megjelent az Uránia Magyar Tudományos Egyesület havi lapja az Uránia. A nagy alakú, változatos tartalmú, bőven illusztrált folyóirat hamar népszerűvé vált, az első világháborúig egyre nagyobb példányszámban jelent meg. Az írások általában frissek és olvasmányosak voltak, a kor tudományos szintjét tükrözték. A szerzők között olyan hírességeket találunk, mint Eötvös Loránd, Cholnoky Jenő, Kármán Tódor vagy Zemplén Győző.
Görgey Artúr vegyészeti tanulmányának benyújtása a prágai Károly Egyetemen – 1848
1848. május 1.
GÖRGEY ARTÚR a prágai Károly Egyetemen benyújtotta Über die festen, flüchtigen, fetten Sauren des Cocusnussöles (A kókuszolaj szilárd és folyékony zsírsavairól) című tanulmányát, melyet tanára, Redtenbacher József bemutatott a bécsi Tudományos Akadémián. Sikerét jelzi, hogy dolgozatát még ebben az évben két fórumon is megjelentették. Munkájában Görgey a kókuszdióolajban addig felfedezett zsírsavakon kívül kimutatta a kaprinsav és a laurinsav jelenlétét.
Id. Buchholtz György születésnapja – 1643
1643. május 1.
id. Buchholtz György (Kis-Szeben, 1643. május 1. – Lomnic, 1725. május 14.) evangélikus lelkész és tanár, a Tátra egyik első kutatója.
Frecskay János születésnapja – 1841
1841. május 1.
FRECSKAY JÁNOS, (Pest, 1841. május 1. – Budapest, 1919. október 13.): technológiai író, újságíró, a magyar ipar és iparjogvédelem szaknyelvének formálója.
Lambrecht Kálmán születésnapja – 1889
1889. május 1.
LAMBRECHT KÁLMÁN, (Pancsova, 1889. május 1. – Pécs, 1936, január 7.): paleontológus, ornitológus, etnográfus, az őslénytan modern biológiai irányának világviszonylatban is kiváló képviselője.
Patsch Ferenc születésnapja – 1919
1919. május 1.
PATSCH FERENC, (Verespatak, 1919. május 1. – Budapest, 1979. augusztus 4.): bányamérnök, az első mélyfúrások, illetve ferdefúrások mélyítésének kivitelezője az olajiparban.
Szerb Antal születésnapja – 1901
1901. május 1.
SZERB ANTAL (Budapest, 1901. május 1. – Balf, 1945. január 27.): író, irodalomtörténész.
Zrínyi Miklós születésnapja – 1620
1620. május 1.
ZRÍNYI MIKLÓS, GR. (Ozaly vagy Csáktornya, 1620. május 1. – Csáktornya, kursaneci erdő, 1664. november 18.): költő, prózaíró, államférfi, hadvezér.
Az anya nélkül nevelkedő gyermekek napja
május – az anyák napja utáni hétfő
AZ ANYA NÉLKÜL NEVELKEDŐ GYERMEKEK NAPJÁt a nevelői közösségek Nemzetközi Szövetségének magyar tagszervezete, a Nevelőotthonok Magyarországi Egyesülete kezdeményezésére először 1990. május 7-én rendezték meg. Azóta az anyák napja utáni hétfőn rendezik meg. Azokról szól ez a nap, akiknek mivel anya nélkül nőnek fel, hiányzik életükből az egyik legfontosabb kötelék és szeretet-forrás, amely csak részben pótolható, de sohasem helyettesíthető.
Diószegi Vilmos születésnapja – 1923
1923. május 2.
Az ősi magyar hitvilág kutatója, Diószegi Vilmos (Budapest, 1923. május 2. – Budapest, 1972. július 22.) 1947-től dolgozott etnográfusként a Néprajzi Múzeumban. 1963-tól az MTA kutatócsoportjának tagja, majd osztályvezetője lett. Több kutatóutat tett az ázsiai nomád népek között; főként a sámánok és a régi magyar hitvilág foglalkoztatta, ezen belül az ősmagyarság természetszemlélete.
Goldberger Leó születésnapja – 1878
1878. május 2.
Goldberger Leó (Budapest, 1878. május 2. – Mauthausen, 1945. máj ?) a sikeres textilgyártás és a textilipari kutatás hazai megteremtője.
Nopcsa Ferenc születésnapja – 1877
1877. május 3.
NOPCSA FERENC (Déva, 1877. május 5. – Bécs, 1933. április 25.) paleontológus.
Szent Flórián – A magyar tűzoltók napja
május 4.
Flórián, akit a régi naptár május 4-én ünnepelt, római katonatiszt volt Noricumban, a mai Ausztriában. Diocletianus uralkodása idején szenvedett keresztény hitéért vértanúságot.
Falka Sámuel születésnapja – 1766
1766. május 4.
FALKA SÁMUEL, (Fogaras, 1766. május 4. – Buda, 1826. január 20.): betűmetsző és rézkarcoló, a magyar betűmetszés és a nyomdai sztereotípia mestere.
Nagy Gáspár születésnapja – 1949 – A Digitális Irodalmi Akadémia tagja
1949. május 4.
Nagy Gáspár (Bérbaltavár, 1949. május 4. – Budapest, 2007. január 3.) Kossuth- és József Attila-díjas költő, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja.
Stark Lipót születésnapja – 1866
1866. május 4.
Stark Lipót (Trencsén, 1866. május 4. – Bp., 1932. december 17.): gépészmérnök, a vezetékszámítás egyik úttörője.
Zechmeister László születésnapja – 1889
1889. május 4.
ZEHMEISTER LÁSZLÓ, (Győr, 1889. május 14. – Pasadena, USA, 1972. február 28.): vegyészmérnök, egyetemi tanár, a kromatográfia módszerének egyik meghonosítója.
Balassa János születésnapja – 1814
1814. május 5.
BALASSA JÁNOS (Sárszentlőrinc, 1814. május 5. – Pest, 1868. december 9.) sebészorvos, a korszerű magyarországi sebészet kiemelkedő alakja.
Klein Gyula születésnapja – 1844
1844. május 5.
KLEIN GYULA (Eperjes, 1844. május 5. – Budapest, 1915, november 21.): botanikus, egyetemi tanár, az állat- és növényvilág határkérdéseinek kutatója.
Lázár Ervin születésnapja – 1936 – A Digitális Irodalmi Akadémia tagja
1936. május 5.
LÁZÁR ERVIN (Budapest, 1936. május 5. – 2006. december 22.) Kossuth-díjas író a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.
Melczer Tibor születésnapja – 1879
1879. május 5.
MELCZER TIBOR (Békéscsaba, 1879. május 5. – Budapest, 1936. július 2.) gépészmérnöki, a magyar repülőgép-tervezés egyik úttörője.
Radnóti Miklós születésnapja – 1909
1909. május 5.
RADNÓTI MIKLÓS (Bp., 1909. május 5. – Abda, 1944. november 9.): költő, műfordító.
A magyar sport napja
május 6.
1875-ben e napon rendezte a Magyar Athletikai Club a kontinens első szabadtéri sportversenyét Budapesten. Ennek emlékére a kormány 2000. május 2-án hozott határozata alapján május 6-án tartják A MAGYAR SPORT NAPJÁt.
A jászok napja – A jászkun önmegváltás emléknapja
május 6.
1745. május 6-án Mária Terézia szabad parasztokká nyilvánította a Német Lovagrend földesúri hatósága alól magukat kiváltó jászkunokat. Ennek emlékére Jászjákóhalma önkormányzata 1991-ben határozta el, hogy az eseményről minden évben megemlékeznek A JÁSZOK NAPJÁn.
Szablik István születésnapja – 1746
1746. május 6.
SZABLIK ISTVÁN, (Szeged, 1746. május 6. – Kalocsa, 1816. május 12.): fizikus, tanár, az első magyarországi léghajó-kísérletek kivitelezője.
Szkalnitzky Antal születésnapja – 1836
1836. május 6.
SZKALNITZKY ANTAL (Lak, 1836. május 6. – Budapest, 1878. június 9.) a kiegyezés és a városegyesítés nyomán kialakuló főváros arculatának meghatározó építésze.
Boldog Gizella
május 7.
Magyarországi Boldog Gizella (980 körül –1059) a bencés szerzetesek által nevelt bajor hercegnő, az első koronás magyar királyné, a veszprémi székesegyház alapítója keze nyomát ma is megcsodálhatjuk, hiszen az ő közreműködésével készült a koronázási palást.
A Földtani Intézet és Múzeum épületének megnyitása Budapesten – 1900
1900. május 7.
A Magyar Állami Földtani Intézet Múzeumát 1868-ban alapították, egy évvel korábban, mint magát az intézetet. Az intézet székházát – amely magyaros-szecessziós stílusban épült Lechner Ödön tervei szerint – 1900. május 7-én adták át, benne 1470 négyzetméter területen a teljes második emeletet elfoglaló, kiállításnak berendezett múzeummal.
Az újjáépített Ferihegyi repülőtér felavatása Budapesten – 1950
1950. május 7.
A Ferihegyi repülőtér építése már 1940-ben elkezdődött, ezt azonban még csak a honvédség vehette igénybe. A háborúban három légitámadás érte, használhatatlanná vált. Újjáépítése 1948-1950 között történt. 1950. május 7-e óta használja a polgári légiközlekedés.
Berzsenyi Dániel születésnapja – 1776
1776. május 7.
BERZSENYI DÁNIEL (Hetye [Egyházashetye], 1776. május 7. – Nikla, 1836. február 24.): költő.
Packh János születésnapja – 1796
1796. május 7.
PACKH JÁNOS, (Kismarton, 1796. május 7. – Esztergom, 1839. október 9.): építész, építőmester, számos korabeli nagyszabású egyházi építkezés kivitelezője.
Vajda János születésnapja – 1827
1827. május 7.
VAJDA JÁNOS (Pest, 1827. május 7. – Budapest, 1897. január 17.): költő, író, publicista.
Mészáros Kálmán születésnapja – 1894
1894. május 8.
MÉSZÁROS KÁLMÁN, (Gyula, 1894. május 8. – Miskolc, 1971. szeptember 25.): orvos, afrikai vadászatok résztvevője és leírója, az etióp császár vadásztársa és orvosa.
Batsányi János születésnapja – 1763
1763. május 9.
BATSÁNYI JÁNOS (Tapolca, 1763. május 9. – Linz, 1845. május 12.): költő, tanulmányíró, folyóirat-szerkesztő.
Bertha Bulcsu születésnapja – 1935 – A Digitális Irodalmi Akadémia tagja
1935. május 9.
Bertha Bulcsu (Nagykanizsa, 1935. május 9. – Budapest, 1997. január 19.) háromszoros József Attila-díjas író, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja.
Miháltz István születésnapja – 1897
1897. május 9.
MIHÁLTZ ISTVÁN, (Árpástó, 1897. május 9. – Szeged, 1964. márc, 16.): geológus, egyetemi tanár, az Alföldre vonatkozó földtani összegzés megszerkesztője.
Ottlik Géza születésnapja – 1912 – A Digitális Irodalmi Akadémia tagja
1912. május 9.
OTTLIK GÉZA (Budapest, 1912. május 9. – Budapest, 1990. október 9.): író, műfordító.
A mentők napja Magyarországon
május 10.
1887. május 10-én alakult meg Budapesten az Önkéntes Mentőegyesület Kresz Géza fővárosi kerületorvos kezdeményezésére. A mentés ügye 1948-ig a társadalmi egyesületek kezében maradt, akkor jött létre az Országos Mentőszolgálat és ez által a mentés állami feladattá vált.
Kardos G. György születésnapja – 1925 – A Digitális Irodalmi Akadémia tagja
1925. május 10.
Kardos G. György (Budapest, 1925. május 10. – Budapest, 1997. november 22.) József Attila-díjas író, újságíró, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja.
Kauser József születésnapja – 1848
1848. május 10.
KAUSER JÓZSEF (Pest, 1848. május 10. – Budapest, 1919. július 25.) a historizmus és az eklektika stílusában alkotó építész. Legfontosabb épületei: a józsefvárosi jezsuita Jézus Szíve-templom, a Török Pál utcai művészeti szakközépiskola és a mellette álló református főgimnázium, a Sancta Maria leányiskola, a Szent László Kórház és az új Pallas Nyomda.
Kányádi Sándor születésnapja – 1929 – A Digitális Irodalmi Akadémia tagja
1929. május 10.
Kányádi Sándor (Nagygalambfalva, 1929. május 10. – Budapest, 2018. június 20.) a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas erdélyi költő, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.
Pápai-Páriz Ferenc születésnapja – 1649
1649. május 10.
PÁPAI-PÁRIZ FERENC (Dés, 1649.május 10. – Nagyenyed, 1716. szeptember 10.) orvos, korának kiemelkedő tudósa, a nagyenyedi kollégium tanára.
Zay Sámuel születésnapja – 1753
1753. május 10.
Zay Sámuel (Komárom, 1753. május 10. – Tata. 1812. április 9.) természettudós, orvos.
Weszelszky Gyula születésnapja – 1872
1872. május 10.
WESZELSZKY GYULA, (Szlatina, 1872. május 10. – Budapest, 1940. június 20.): kémikus, gyógyszerész, radiológus, a radioaktív sugárzás gyógyhatásának kutatója.
Boldog Salkaházi Sára
május 11.
2006. szeptember 17-én Erdő Péter bíboros a boldogok sorába emelte SALKAHÁZI SÁRA vértanút, szociális testvért a Szent István-bazilika előtti téren rendezett szertartáson.
A közlekedési kultúra napja
május 11.
A közlekedési kultúra napjának megtartását először 2015. május 11-én kezdeményezte a magyar szaktárca és társszervezetei, a civil szervezetekkel karöltve. A közlekedési kultúra kialakítása és elmélyítése nemzeti ügy. Nem pusztán azért, mert kulturált körülmények és udvarias, előzékeny emberek között jó érzés közlekedni, hanem azért is, mert a kulturált közlekedés egyben biztonságosabb is.
Kármán Tódor születésnapja – 1881
1881. május 11.
KÁRMÁN TÓDOR (Budapest, 1881. május 11. – Aachen, 1963. május 7.) gépészmérnök, az aerodinamika egyik legkiválóbb művelője.
Lampich Árpád születésnapja – 1898
1898. május 11.
Lampich Árpád (Budapest, 1898. május 11. – Esztergom, 1956. április 30.) gépészmérnök, repülőgép-tervező.
Nyilasi János születésnapja – 1922
1922. május 11.
NYILASI JÁNOS, (Szombathely, 1922. május 11. – Budapest, 1978. december 16.): vegyész, egyetemi tanár, fehérjekutató.
Jerney János születésnapja – 1800
1800. május 12.
JERNEY JÁNOS (Dorozsma, 1800. május 12. – Pest, 1855. december 24.) őshazakutató, önképzéssel tanult nyelveket és végzett levéltári kutatásokat a magyarok őstörténetére vonatkozóan. 1844-ben Keletre utazott, Moldvában régészeti kutatásokat végzett, majd bejárta a Fekete-tenger és az Azovi-tenger mellékét a Don torkolatáig.
Sajnovics János születésnapja – 1733
1733. május 12.
Sajnovics János (Tordas, 1733. május 12. – Buda, 1785. május 4.) csillagász és nyelvtudós.
Jendrassik György születésnapja – 1898
1898. május 13.
JENDRASSIK GYÖRGY (Budapest, 1898. május 13. – London, 1954. február 8.) gépészmérnök, a dízelmotor- és turbinagyártás neves szakembere, feltaláló.
Kemény János születésnapja – 1926
1926. május 13.
KEMÉNY JÁNOS (Budapest, 1926. május 13. – Dartmouth, USA, 1992. december 26.) a számítástechnika tudósa, a BASIC programozási nyelv egyik kidolgozója.
Nádler Herbert születésnapja – 1883
1883. május 13.
NÁDLER HERBERT (Budapest, 1883. május 13. – Budapest, 1951. július7.) a budapesti Állatkert megújítója, a neves trófeaszakértő.
Rónay János Jácint születésnapja – 1814
1814. május 13.
RÓNAY JÁNOS JÁCINT (Székesfehérvár, 1814. május 13. – Pozsony, 1889. április 17.) teológusi és bölcsészdoktor, a darwinizmus egyik első hazai népszerűsítője.
Emlékhelyek napja
május második hétvégéje
A Nemzeti Örökség Intézete országos programsorozata minden év májusának második hétvégéjén a magyar történelemben és kultúrában kiemelt fontosságú helyszínekre kívánja felhívni a figyelmet.
Repülőgépes felszállásokkal újra megindult a magyarországi magaslégköri kutatás – 1925
1925. május 14.
Az 1913-ban sikerrel megkezdett ballonos magaslégköri méréseket az első világháború megszakította. A háború után ezek folytatására nem volt mód, a repülőgép-felszállásokat pedig a trianoni békeszerződés tiltotta. Az Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézet 1924-ben fordult a Nagykövetek Tanácsához, hogy engedélyezzen Magyarországon havonta kétszeri repülőgépes magaslégköri mérést a Nemzetközi Meteorológiai Szervezet kutatási programjának keretében. Az engedély alapján két Bristol F2B repülőgép vásárlására nyílt mód.
Zsigmondy Vilmos születésnapja – 1821
1821. május 14.
ZSIGMONDY VILMOS, (Pozsony, 1821. május 14. – Budapest, 1888. december 21.): bányamérnök, magyarországi geotermikus kutatások kezdeményezője.
A madarak és fák napja
május harmadik vasárnapja
1902. május 19-én, Párizsban egyezményt kötöttek az európai államok a mezőgazdaságban hasznos madarak védelme érdekében. 1902-ben Chernel István ornitológus szervezte meg Magyarországon először a madarak és fák napját, amelyet az 1906. évi I. törvénycikk szabályozott.
A szlovákiai magyarok emléknapja
május 15.
1942-ben ezen a napon zajlott le a szavazás a szlovák parlamentben, amelyen Esterházy János egyedüli képviselőként a zsidók kitelepítése ellen szavazott. Erre emlékezve 1994 februárjában a szlovák parlament magyar képviselő csoportja május 15-ét A SZLOVÁKIAI MAGYAROK EMLÉKNAPJÁvá nyilvánította.
Az állat- és növényszeretet napja Magyarországon
május 15.
A budapesti állatkertben rendezték meg először 1994. május 15-én AZ ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYSZERETET NAPJÁt. A gyerekek ezen a napon ingyen léphettek be az állatkertbe.
Czimeg János születésnapja – 1823
1823. május 15.
CZIMEG JÁNOS (Szeged, 1823. május 15. – Szeged, 1876. február 26.) az első szegedi bányamérnök, feltaláló és városrendező.
Gálócsy Árpád születésnapja – 1864
1864. május 15.
GÁLÓCSY ÁRPÁD, (Tarnóc, 1864. május 15. – Budapest, 1934. november 26.): kohómérnök, gázfejlesztő berendezések és a hengerlés-elmélet kutatója.
Hell József Károly születésnapja – 1713
1713. május 15.
HELL JÓZSEF KÁROLY (Szélakna, 1713. május 15. – Selmecbánya, 1789. március 11.) a bányagépesítés sokoldalú feltalálója.
Hell Miksa születésnapja – 1720
1720. május 15.
HELL MIKSA (Selmecbánya, 1720. május 15. – Bécs, 1792. április 14.) a XVIII. század egyik legképzettebb csillagásza, több magyarországi csillagvizsgáló alapítója.
Csáthy György születésnapja – 1772
1772. május 16.
CSÁTHY GYÖRGY, (Debrecen, 1772. május 16. – Debrecen, 1817. augusztus): nyomdász és könyvkereskedő.
Bárány Dezső születésnapja – 1871
1871. május 17.
BÁRÁNY DEZSŐ (Budapest, 1871. május 17. – Budapest, 1942. február 19.): hegedűkészítő mester, nemzetközi hírű koncerthegedűk megkonstruálója.
Dsida Jenő születésnapja – 1907
1907. május 17.
DSIDA JENŐ (Szatmárnémeti, 1907. május 17. – Kolozsvár, 1938. június 7.): költő.
Geleji Sándor születésnapja – 1898
1898. május 17.
GELEJI SÁNDOR (Nagykikinda, 1898. május 17. – Budapest, 1967. november 3.) kohómérnök, a fémalakítási technológia elméletének egyik megalapozója.
Oesterreicher Manes József születésnapja – 1759
1759. május 17.
Oesterreicher Manes Jószef (Óbuda, 1759. május 17. – Bécs, 1831. december 14.) Balatonfüred első fürdőorvosa.
A Budai Sas-hegy szintvonalas térképvázlatának elkészítése – 1843
1843. május 18.
A pesti egyetem Mérnökképző Intézetének, az Institutum Geometricumnak a hallgatói jeles tanáruk, Petzelt József vezetésével ezen a napon készítették el a budai Sas-hegy szintvonalas térképvázlatát.
Id. Bókay (Bock) János születésnapja – 1822
1822. május 18.
ID. BÓKAY JÁNOS, (Igló, 1822. május 18. – Bp., 1884. október 20.): gyermekgyógyász, egyetemi tanár, a korszerű gyermekgyógyászat egyetemi oktatásának magyarországi bevezetője.
Lászlóffy Aladár születésnapja – 1937 – A Digitális Irodalmi Akadémia tagja
1937. május 18.
Lászlóffy Aladár (Torda, 1937. május 18. – Budapest, 2009. április 20.) Kossuth-díjas erdélyi költő, író, műfordító, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja.
Páskándi Géza születésnapja – 1933 – A Digitális Irodalmi Akadémia tagja
1933. május 18.
Páskándi Géza (Szatmárhegy, 1933. május 18. – Budapest, 1995. május 19.) erdélyi író, költő, drámaíró, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja.
Schmidl Adolf születésnapja – 1802
1802. május 18.
SCHMIDL ADOLF (Königwart, 1802. május 18. – Buda, 1863. november 20.), a modern barlangkutatás atyja.
Vállas Antal születésnapja – 1809
1809. május 18.
VÁLLAS ANTAL (Pest, 1809. május 18. – New Orleans, 1869. július 20.) a XIX. század Amerikában is népszerű, sokoldalú tudósa, az egyik első magyar fényképkészítő.
Schodits Lajos születésnapja – 1872
1872. május 19.
SCHODITS LAJOS, (Pest, 1872. május 19. – Budapest, 1941. november 11.): építész, tanár, a XX. század első fele számos jelentős városi középület- és lakóegyüttesének tervezője, társtervezője.
Francé Rezső (Raoul Francé) születésnapja – 1874
1874. május 20.
FRANCÉ REZSŐ – Raoul Francé, (Bécs, 1874. május 20. – Budapest, 1943. október 3.): biológus, botanikus, közismert és népszerű szakmai könyvek szerzője.
Orbán Ottó születésnapja – 1936 – A Digitális Irodalmi Akadémia tagja
1936. május 20.
ORBÁN OTTÓ (Bp., 1936. május 20. – 2002. május 26.): költő, esszéista, műfordító.
Schweitzer Pál születésnapja – 1893
1893. május 20.
SCHWEITZER PÁL (Miskolc, 1893. május 20. – State College, 1980. április 12.) gépészmérnök, a dízelmotor fejlesztés egyik legkiválóbb egyénisége.
A magyar honvédelem napja – Buda 1849-es visszafoglalásának emléknapja
május 21.
A magyar szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontjaként 1849. május 21-én a Görgey Artur vezette honvédsereg három hetes ostrom után visszafoglalta Buda várát. Ennek emlékére 1992-től a kormány határozata alapján e napon ünneplik A MAGYAR HONVÉDELEM NAPJÁt.
Breuer Marcell születésnapja – 1902
1902. május 21.
Breuer Marcell (Pécs, 1902. május 21. – New York, 1981. július 1.) a Bauhaus kiemelkedő képviselője, formatervezéssel, grafikával és építészettel is foglalkozott.
Faller Károly születésnapja – 1857
1857. május 21.
Faller Károly (Selmecbánya, 1857. május 21. – Budapest, 1913. május 30.) a magyar fémkohászat egyik úttörője.
Padányi-Gulyás Jenő születésnapja – 1900
1900. május 21.
PADÁNYI-GULYÁS Jenő (Técső, 1900. május 21. – Billings, Montana, USA, 1982. november 8.) építész, a magyar népi építészet jelentős szakértője.
Rakusz Gyula születésnapja – 1896
1896. május 21.
RAKUSZ GYULA, (Máriahuta, 1896. május 21. – Budapest, 1932. január 3.): geológus, Magyarország részletes földtani feltérképezésének egyik kezdeményezője, a Villányi-hegység monográfiájának elkészítője.
Winkler Lajos születésnapja – 1863
1863. május 21.
WINKLER LAJOS (Arad, 1863. május 21. – Budapest, 1939. április 14.) gyógyszerész, jelentős gyógyszerkémiai eljárások és mérési módszerek alkotója.
Oláh György – 1927; Kémiai Nobel-díj: 1994
1927. május 22.
OLÁH GYÖRGY [George A. Olah] (Budapest, 1920. május 22.): vegyészmérnök, legfontosabb eredménye az 1994-évi kémiai Nobel-díjjal jutalmazott „hozzájárulása a karbokationok kémiájához”.
Boldog Apor Vilmos
május 23.
Életét egy ittas orosz katona oltotta ki, miközben ő egy leányt védelmezett. Utolsó szavaival ellenségeinek bűnbocsánatért, a magyar nép számára Szent István könyörgéséért imádkozott. 1946-ban megkezdődött boldoggá avatási eljárásának előkészítése, ám a történelem sodrása nem tette lehetővé annak folytatását, így a vértanú püspököt csak később, II. János Pál pápa avatta boldoggá 1997. november 9-én.
Rippl-Rónai József születésnapja –1861
1861. május 23.
RIPPL-RÓNAI JÓZSEF (Kaposvár, 1861. május 23. – Kaposvár, 1927. november 25.): festőművész.
Stingl Vince Ferenc születésnapja – 1796
1796. május 23.
STINGL VINCE FERENC, (Sopron, 1796, május 23. – ?, 1850 körül): keramikus, a herendi porcelángyár alapítója.
A budapesti Szent Rókus Kórház megnyitása – 1798
1798. május 24.
1798. május 24-én, Pünkösd hétfőjén nyitották meg 40 beteg felvételével a mai Rókus Kórház elődjét, akkori nevén a Pesti Polgári Köz-Ispotályt.
Gerő László születésnapja – 1909
1909. május 24.
GERŐ LÁSZLÓ (Szombathely, 1909. május 24. – Budapest, 1995. január 19.) építészmérnök, a hazai műemlékvédelem sokoldalú szakértője.
A magyar hősök emlékünnepe
május utolsó vasárnapja
A MAGYAR HŐSÖK EMLÉKNAPJÁT minden évben május utolsó vasárnapján tartják Magyarországon. Eredete az 1917. évi VIII. törvényre vezethető vissza. Ebben mondták ki először, hogy nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni. A szocialista Magyarországon e napot nem ünnepelték.
Dienes Valéria születésnapja – 1879
1879. május 25.
DIENES VALÉRIA (Szekszárd, 1879. május 25. – Budapest, 1978. június 8.), az egyik első egyetemi diplomás magyar nő, a sokoldalú tehetség, Bergson, Descartes, Berkeley, Teilhard de Chardin műveit ültette át magyarra; a filozófiai nyelv fejlesztéséért Baumgarten-díjat kapott.
Freund Mihály születésnapja – 1889
1889. május 25.
FREUND MIHÁLY, (Budapest, 1889. május 25. – Budapest, 1984. június 12.): vegyészmérnök, egyetemi tanár, a cseppfolyósított földgáz-szállítás elméleti lehetőségének kidolgozója.
Sz. Koroknay Éva születésnapja – 1925
1925. május 25.
SZ. KOROKNAY ÉVA (Budapest, 1925. május 25. – Budapest, 1987. szeptember 27.) művészettörténész, a művészi könyvkötések kutatója.
Vendl Mária születésnapja – 1890
1890. május 26.
VENDL MÁRIA (Gyergyóditró, 1890. május 26. – Sopron, 1945. augusztus 17.) mineralógus, az első magyar nő a természettudós-magántanárok között.
Marton Dénes születésnapja – 1873
1873. május 27.
MARTON DÉNES (Illésháza, 1873. május 27. – Pécs, 1957. május 28.) a magyar szőlőtermesztés felvirágoztatásán munkálkodó mezőgazdász.
Vigh Albert születésnapja – 1864
1864. május 28.
VIGH ALBERT, Vig (Poroszló, 1864. május 28. – ? ): építész, a magyar ipariskola-hálózat egyik kiépítője és számos iskolaépület tervezője.
Arányi Lajos születésnapja – 1812
1812. május 29.
ARÁNYI LAJOS (Rév-Komárom, 1812. május 29. – Nagymaros, 1887. július 29.), a kórbonctan egyik első hazai szakembere.
Cholnoky László születésnapja – 1899
1899. május 29.
CHOLNOKY LÁSZLÓ, (Ozora, 1899. május 29. – Pécs, 1967. június 12.): vegyész és gyógyszerész, a karotinoidok kutatója, kromatográfiás módszer egyik első alkalmazója.
Harsányi János születésnapja – 1920; Közgazdasági Nobel-díj: 1994
1920. május 29.
HARSÁNYI JÁNOS (Budapest, 1920. május 29. – Berkeley, USA, 2000. augusztus 8.) közgazdasági Nobel-díjas, a játékelmélet egyik kidolgozója.
Kocsis Zoltán születésnapja – 1952 – A magyar klasszikus zene napja
május 30.
Kocsis Zoltán tiszteletreméltó szokása volt, hogy születésnapján, május 30-án minden évben jótékonysági hangversenyt adott. Ezt a hagyományt elevenítette fel egykori együttese, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és hajdani alma matere, a Zeneakadémia.
A Szent Jobb megtalálásának napja
május 30.
Első királyunk kézereklyéjének, a Szent Jobbnak külön ünnepnapot szentelt a magyar katolikus egyház, melyet hajdanán országszerte megültek. A Szent Jobb megtalálásának emléknapját, május 30-át már a XIII. sz. eleji hazai naptárak említik.
Ifj. Entz Géza születésnapja – 1875
1875. május 30.
IFJ. ENTZ GÉZA (Kolozsvár, 1875. május 30. – Budapest, 1943. február 21.) A Balaton egyik első zoológus kutatója.
Fabinyi Rudolf születésnapja – 1849
1849. május 30.
FABINYI RUDOLF, (Jolsva, 1849. május 30. – Budapest, 1920. március 7.): kémikus, egyetemi tanár, a szerves kémiai kutatás egyik hazai úttörője.
Bárány Nándor születésnapja – 1899
1899. május 31.
BÁRÁNY NÁNDOR, (Kisbér, 1899. május 31. – Budapest, 1977. október 6.): gépészmérnök, egyetemi tanár, az alkalmazott optika hazai úttörője.
Chernel István születésnapja – 1865
1865. május 31.
CHERNEL ISTVÁN (Kőszeg, 1865. május 31. – Köszeg, 1922. február 21.) a magyarországi madártani kutatások kiváló művelője és a sísport hazai népszerűsítője.
Gothard Jenő születésnapja – 1857
1857. május 31.
GOTHARD JENŐ (Herény, 1857. május 31. – Herény, 1919. május 29.) a csillagászati fényképezés magyarországi meghonosítója.
Pedagógusnap
június első vasárnapja
Egy 1951-es minisztertanácsi határozat a pedagógusok munkájának társadalmi elismeréseként június első vasárnapját PEDAGÓGUSNAPnak nyilvánította.
Az építők napja Magyarországon
június első vasárnapja
Több mint ötven éve minden év június első vasárnapján ünnepli közel 300 ezer építő- és építőanyag-iparban dolgozó AZ ÉPÍTŐK NAPJÁ-t.
A szenvedélyek napja
június első keddje
1999-ben hozták létre SZENVEDÉLYEK NAPJÁt hagyományteremtő szándékkal és azzal a céllal, hogy a szenvedélybetegségek teljes spektrumát körüljárják, azok felismerésétől és megelőzésétől a gyógyulási lehetőségekig.
Ünnepi Könyvhét
június első fele
Supka Géza 1927-ben, Miskolcon a Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesülete közgyűlésén fogalmazta meg a könyvhét gondolatát. A jogutód Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 1929 óta szervezi meg az ÜNNEPI KÖNYVHETet.
A Tátra legmagasabb csúcsának megmászása (Fröhlich Dávid) – 1615
1615. június 1.
FRÖHLICH DÁVID (1595–1648) lelkész, tanár, természetkutató, császári matematikus és csillagász 1615. június 1-jén megmászta a Tátra legmagasabb csúcsát, feltehetően a Lomnici-csúcsot.
Bátor Béla születésnapja – 1921
1921. június 1.
BÁTOR BÉLA, (Budapest, 1921. június 1. – Budapest, 1990. január 15.): mérnök, az első Heller-Forgó berendezés gépészeti tervezője.
Vasadi Péter születésnapja – 1926 – A Digitális Irodalmi Akadémia tagja
1926. június 1.
Vasadi Péter (Újpest, 1926. június 1. – Budapest, 2017. november 24.) a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és József Attila-díjas költő, író, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja.
Zsámboky János (Sambucus) születésnapja – 1531
1531. június 1.
ZSÁMBOKI JÁNOS (Nagyszombat, 1531. június 1. – Bécs, 1584. június 13.) reneszánsz humanista polihisztor, tudós, történész és orvos.
Freissleder Nándor születésnapja – 1840
1840. június 2.
FREISSLEDER NÁNDOR (?, 1840. június 2. – Budapest, ?) molnár, a magyar malomipar jeles személyisége, feltaláló.
Szentkuthy Miklós születésnapja – 1908 – A Digitális Irodalmi Akadémia tagja
1908. június 2.
Szentkuthy Miklós ( Budapest, 1908. június 2. – Budapest, 1988. július 18.) író, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja.
Békésy György – 1899; Orvosi-élettani Nobel-díj
1899. június 3.
BÉKÉSY GYÖRGY [Georg von Békésy] (Budapest, 1899. június 3. – Honolulu, 1972. június 13.): akusztikus, biofizikus, egyetemi tanár, Nobel-díjas (1961).
Antonio Giovanni Scopoli (Scopoli János Antal) születésnapja – 1723
1723. június 3.
ANTONIO GIOVANNI SCOPOLI (Cavalese, Tirol, 1723. június 3. – Pavia, 1788. május 8.) a magyarországi bányászat és kohászat terén elévülhetetlen érdemeket szerzett orvos, botanikus, mineralógus és kémikus.
Kozma Lajos születésnapja – 1884
1884. június 3.
KOZMA LAJOS (Kiskorpád, 1884. június 3. – Budapest, 1948. november 26.) a modern magyar építészet és iparművészet jeles képviselője.
Svachulay Sándor születésnapja – 1875
1875. június 3.
SVACHULAY SÁNDOR (Kassa, 1875. június 3. – Budapest, 1954. augusztus 25.) a magyar repülőgép-tervezés és -építés egyik úttörője.
A trianoni békeszerződés megkötésének napja – A nemzeti összetartozás napja
1920. június 4.
Az I. világháborút lezáró ún. versailles-washingtoni békerendszer részeként íratták alá a magyar delegációval a békeszerződést a versailles-i Nagy-Trianon-Palotában 1920. június 4-én. Ezzel a békediktátummal nemcsak az Osztrák–Magyar Monarchia tűnt el a térképről, hanem Magyarország elvesztette területe jelentős részét (területe 282 870 km²-ről 92 607 km²-re csökkent), a lakosság létszáma pedig, mintegy 10 millió fővel kevesebb lett.
A Chronica Hungarorum, azaz a Budai Krónika kinyomtatása Hess András budai nyomdájában – 1473
1473. június 5.
1473. június 5-én HESS ANDRÁS Budán kinyomtatta – Kárai László budai prépost alkancellárnak ajánlva – a Budai Krónikának nevezett Chronica Hungarorumot. Ez volt az első Magyarországon nyomtatott könyv. A mű szerzője a magyarok történetét egy XIV. századi geszta-kéziratnak valamint Tótsolymosi Apród János küküllei főesperes Nagy Lajos életrajzának átvételével és folytatásával egészen 1473-ig mutatja be.
Herman Ottó és Lendl Adolf észak-norvégiai expedíciója – 1888
1888. június 5.
HERMAN OTTÓ és LENDL ADOLF 1888. június 5-én észak-norvégiai expedícióra indult az ott élő vízimadarak, illetve a hazánkban is fészkelő költöző madarak életének és telepeiknek, az úgynevezett madárhegyeknek a tanulmányozására.
Gábor Dénes – 1900; Fizikai Nobel-díj
1900. június 5.
GÁBOR DÉNES [Dennis Gabor] (Budapest, 1900. június 5. – London, 1979. február 3.) az optikai holográfia Nobel-díjas tudósa, a sokszoros feltaláló.
Gombás Pál születésnapja – 1909
1909. június 5.
GOMBÁS PÁL (Selegszántó, 1909. június 5. – Budapest, 1971. május 17.) az atomfizika kiváló oktatója és kutatója.
Renner János születésnapja – 1889
1889. június 5.
RENNER JÁNOS, (Sopron, 1889. június 5. – Budapest, 1976. január 30.): fizikus, geofizikus, az Eötvös-féle torziós inga továbbfejlesztője.
Baross Gábor születésnapja – 1848
1848. június 6.
Baross Gábor (Pruzsina, 1848. június 6. – Budapest, 1892. május 9.) politikus, miniszter, a magyarországi vasúthálózat, a dunai hajózás, a fiumei kikötő és az ipari szakoktatás fejlesztője.
Bánki Donát születésnapja – 1859
1859. június 6.
Bánki Donát (Bakonybánk, 1859. június 6. – Budapest, 1922. augusztus 1.) gépészmérnök, a szivattyúszelep, a gőz- és vízturbina feltalálója.
Tirts Rezső születésnapja – 1866
1866. június 6.
TIRTS REZSŐ, (Szélakna, 1866. június 6. – Budapest, 1945. december 3.): erdőtanácsos, szakíró, az első magyarországi turista útjelzés elkészítője.
A csend napja
június első felének egyik vasárnapja
2005 nyarán a Fiumei úti Nemzeti Sírkert munkatársai kezdeményezték a CSEND NAPJÁT, melyet minden évben június első felének egyik napsütéses vasárnapján rendeznek meg.
Bözsöny Dénes születésnapja – 1921
1921. június 7.
BÖZSÖNY DÉNES, (Pécs, 1921. június 7. – Budapest, 1987. március 7.): vízmérnök, a nemzeti vízügyi kapcsolatok számos megállapodásának kidolgozója.
Czetz János születésnapja – 1822
1822. június 8.
CZETZ JÁNOS, Czecz (Gidófalva, 1822. június 8. – Buenos Aires, 1904. szeptember 6.): honvéd tábornok, a szabadságharc erdélyi hadseregének egyik megszervezője, az argentin katonai térképészeti intézet és a katonai akadémia megalapítója és vezetője.
Farkas Géza születésnapja – 1872
1872. június 9.
FARKAS GÉZA (Budapest, 1872. június 9. – Budapest, 1934. szeptember 13.): fiziológus, egyetemi tanár, a táplálkozás- és élettan, valamint az élettani érzékelés kutatója.
Gáspár Ferenc születésnapja – 1861
1861. június 9.
GÁSPÁR FERENC (1861. június 9. – 1923. július 12.) orvos, hajóorvos, útirajzíró.
Gombocz Endre születésnapja – 1882
1882. június 9.
GOMBOCZ ENDRE (Sopron, 1882. június 9. – Budapest, 1945. január 16.) a magyar botanikatörténet jeles tudósa.
Hunfalvy János születésnapja – 1820
1820. június 9.
HUNFALVY JÁNOS (Nagyszalók, 1820. június 9. – Budapest, 1888. december 6.) a Magyar Földrajzi Társaság alapítója és első elnöke.
A magyar ügyészség napja
június 10.
Az első magyar királyi ügyészségi törvény 1871. évi kihirdetésének emlékére 1991 óta minden év június 10-én ünneplik A MAGYAR ÜGYÉSZSÉG NAPJÁt.
Apáczai Csere János születésnapja – 1625
1625. június 10.
APÁCZAI CSERE JÁNOS (Apáca, 1625. június 10. – Kolozsvár, 1659. december 31.) az első magyar enciklopédista, az erdélyi protestáns nevelő.
Huzella Tivadar születésnapja – 1886
1886. június 10.
HUZELLA TIVADAR (Nagyvárad, 1886. június 10. – Alsógöd, 1950. július 11.) orvos, a szövettan és fejlődéstan szaktekintélye.
Oláh Pál születésnapja – 1921
1921. június 10.
OLÁH PÁL (Makó, 1921. június 10. – Budapest, 1969. május 16.): állatorvos, mikrobiológus, a kubai oltóanyag-termelés megszervezője.
M. Zemplén Jolán születésnapja – 1911
1911. június 11.
M. ZEMPLÉN JOLÁN (Budapest, 1911. június 11. – Budapest, 1974. június 6.) Magyarország első fizikaprofesszor asszonya, tudománytörténész.
Svaiczer Gábor születésnapja – 1784
1784. június 11.
SVAICZER GÁBOR (Kassa, 1784. június 11. – Nagybánya, 1845. augusztus 4.) bányamérnök, a magyarországi ércbányászat és -feldolgozás sikeres fejlesztője.
A Budapesti Tudományegyetem orvoskara új anatómiai épületének felavatása – 1898
1898. június 12.
1895-ben az orvosi kar úgy látta, a korszerű oktatás érdekében egy új épületre lenne szükség. A külső Ferencvárosban vásároltak telket és a tervezéssel Kolbenheier Ferencet bízták meg, de az ő korai halála miatt a terveket Weber Antal fejezte be. Az Intézet ünnepélyes felavatásra 1898. június 12-én került sor. Két különálló bonctani intézetet helyeztek el benne. Az épület az orvosoktatás egyik fellegvára lett; olyan kiváló professzorok tanítottak itt, mint Thanhoffer Lajos, Huzella Tivadar, Szentágothai János.
Csécsi János születésnapja – 1689
1689. június 12.
CSÉCSI JÁNOS, Tsétsy (Gönc, 1689. június 12. – Sárospatak, 1769. június 2.): sárospataki tanár, polihisztor, utazó.
Molnár János születésnapja – 1728
1728. június 12.
Molnár János (Csécsény, 1728. június 12. – Szepesváralja, 1804. február 15.) jezsuita tanár, a magyar nyelvű tudományos és ismeretterjesztő irodalom úttörője.
A magyar védőnők napja
június 13.
A Védőnői Szakmai Kollégium 2007-ben kezdeményezte a védőnők napja megrendezését. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, a Magyar Védőnők Egyesülete, valamint a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Védőnői Tagozata közös szervezésében 2008. június 13-án tartották meg, hagyományteremtő szándékkal az első ünnepséget.
Czigler Antal születésnapja – 1767
1767. június 13.
CZIGLER ANTAL, Zigler (Cserevics, 1767. június 13. – Kígyóspuszta, 1862. május 29.): építész, a Svájcból áttelepült családnak az építész szakmát elsőként elsajátító tagja, a Czigler építész-dinasztia megalapítója.
Láng László születésnapja – 1837
1837. június 13.
LÁNG LÁSZLÓ (Pozsony, 1837. június 13. – Budapest, 1914. január 1.) gépészmérnök, az első magyarországi gőzturbinák és dízelmotorok gyártója.
Rába György születésnapja – 1924 – A Digitális Irodalmi Akadémia tagja
1924. június 13.
Rába György (Budapest, 1924. június 13. – Budapest, 2011. január 29.) Kossuth- és Széchenyi-díjas költő, író és kritikus, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja.
Sklenár János születésnapja – 1884
1884. június 13.
SKLENÁR JÁNOS (Budapest, 1884. június 13. – Budapest, 1954. május 9.) nemzetközi hírű motortervező gépészmérnök.
Chudy József születésnapja – 1753
1753. június 14.
CHUDY JÓZSEF (Pozsony, 1753. június 14. – Pest, 1813. március 4.) zeneszerző és karmester, az optikai és akusztikai távíró feltalálója.
Péch Antal születésnapja – 1822
1822. június 14.
PÉCH ANTAL (Nagyváradolaszi, 1822. június 14. – Selmecbánya, 1895. szeptember 18.): bányamérnök, szakíró, a XIX. század második felének legjelentősebb magyar bányamérnöke.
Rott Andor születésnapja – 1897
1897. június 14.
ROTT ANDOR, (Budapest, 1897. június 14. – Antwerpen, 1981. június 25.): vegyészmérnök, feltaláló, a polaroid technológiát megelőlegező közvetlen pozitív fényképkészítés módszerének kidolgozója.
Vakáció
június közepétől szeptember elejéig
A körülbelül tíz hónapig tartó tanév június közepe táján ér véget hazánkban, utána megkezdődik a több mint két hónapig tartó nyári szünet.
Árpád-házi Boldog Jolán
június 15.
Árpád-házi Boldog Jolán (1235/39-1298); a legújabb kutatások szerint 1244–1304). 1827-ben XII. Leó pápa a klarisszák és konventuális minoriták számára ünnepét engedélyezte, ezt XIII. Leó pápa egész Lengyelországra kiterjesztette.
Bacsák György születésnapja – 1870
1870. június 15.
BACSÁK GYÖRGY (Pozsony, 1870. június 15. – Fonyód-Bélatelep, 1970. március 4.) festőművész, a föld- és ásványtani tudományok doktora, az égi mechanika és a jégkorszak közötti összefüggés kutatója.
Böckh Hugó születésnapja – 1874
1874. június 15.
BÖCKH HUGÓ (Budapest, 1874. június 15. – Budapest, 1931. december 6.): geológus, az olaj- és földgázkutatás legkiválóbb egykori magyar szakértője.
Farkas Gábor születésnapja – 1925
1925. június 15.
FARKAS GÁBOR (Budapest, 1925. június 15. – Budapest, 1986. április 23.) biokémikus, a budapesti növényi kórélettan iskola megteremtője.
A híd ünnepe (Lánchíd)
június második fele (hétvége)
1999-ben ünnepeltük a Lánchíd megépülésének 150. évfordulóját, s azóta hagyományként minden év júniusának második felében rendezvényekkel emlékezünk a nagy eseményre.
Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének emléknapja – A Független Magyarország napja
június 16.
Az 1956. évi forradalom és szabadságharc vértanúi 1958. június 16-ai kivégzésének emlékére tartjuk A FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG NAPJÁt.
A Széchenyi Gyógyfürdő megnyitása – 1913
1913. június 16.
Négyéves építőmunka után, 1913. június 16-án a Városligetben megnyílt a Széchenyi Gyógyfürdő. A fürdő épületét 1909 és 1913 között Czigler Győző és Dvorzsák Ede tervei szerint építették neobarokk stílusban.
Kőrösi József születésnapja – 1811
1811. június 16.
KŐRÖSI JÓZSEF (Szeged, 1811. június 16. – Andritz (Graz), 1868. január 31.) szegedi születésű ausztriai gyáralapító, vasgyáros.
Matolcsy Miklós születésnapja – 1869
1869. június 16.
MATOLCSY MIKLÓS (Cegléd, 1869. június 16. – Farmos, 1938. december 4.): gyógyszerész, a magyar gyógyszerészeti bibliográfia összeállítója.
Zách Ferenc Xavér születésnapja – 1754
1754. június 16.
ZÁCH FERENC XAVÉR (Pest, 1754. június 16. – Párizs, 1832. március 12.) katonatiszt, amatőr csillagász, a csillagászat és térképészet művelője.
Frivaldszky János születésnapja – 1822
1822. június 17.
FRIVALDSZKY JÁNOS, (Rajec, 1822. június 17. – Budapest, 1895. március 29.): zoológus, a rovarfajok neves magyar kutatója.
Sütő András születésnapja – 1927 – A Digitális Irodalmi Akadémia tagja
1927. június 17.
SÜTŐ ANDRÁS (Pusztakamarás [Cămăraşu], 1927. június 17. – Bp., 2006. szeptember 30.) Herder- és Kossuth-díjas erdélyi író, elbeszélő, drámaíró, szerkesztő.
Baumgartner Alajos születésnapja – 1865
1865. június 18.
BAUMGARTNER ALAJOS (Pest, 1865. június 18. – Budapest, 1930. február 16.) tudománytörténész, középiskolai tanár.
Korányi Sándor születésnapja – 1866
1866. június 18.
Korányi Sándor (Pest, 1866. június 18. – Budapest, 1944. április 12.) orvos, a vesebetegségek kiváló szakértője, a tbc elleni küzdelem egyik vezéralakja.
Körössy Albert Kálmán születésnapja – 1869
1869. június 18.
KÖRÖSSY ALBERT KÁLMÁN (Szeged, 1869. június 18. – Budapest, 1955. október 21.): építész, a Hauszmann Alajos majd Lechner Ödön által fémjelzett építészeti irányzatok követője.
Maróthi György születésnapja – 1715
1715. június 18.
MARÓTHI GYÖRGY (Debrecen, 1715. június 18. – Debrecen, 1744. október 16.) a debreceni református Kollégium egyik legkiemelkedőbb tanára, több tudományágban is a felvilágosodás képviselője, a híres Kántus énekkar alapítója.
Luppa Péter születésnapja – 1838
1838. június 21.
Luppa Péter (Pomáz, 1838. június 21. – Pomáz, 1904. december 28.) mérnök és publicista, a Luppa-sziget névadója.
Kiss Tibor születésnapja – 1899
1899. június 21.
KISS TIBOR (Budapest, 1899. június 21. – Budapest, 1972. december 15.): építész, egyetemi tanár, számos jelentős budapesti középület tervezője.
Szele Tibor születésnapja – 1918
1918. június 21.
SZELE TIBOR (Debrecen, 1918. június 21. – Szeged, 1955. április 5.) matematikus, tanár, egyik legnagyobb tudású algebristánk.
Bodor Péter születésnapja – 1788
1788. június 22.
BODOR PÉTER (Erdőszentgyörgy, 1788. június 22. – Kolozsvár, 1849. augusztus 6.) ezermester, az órás és lakatos mesterséget, és az orgonaépítést is kitanulta.
Dulovits Jenő születésnapja – 1903
1903. június 22.
DULOVITS JENŐ (Budapest, 1903. június 22. – Budapest, 1972. július 24.) matematikatanár, fotóművész, 13 fotótechnikai találmány alkotója, talán legjelentősebb találmánya az első szemmagasságból fényképező, tükörreflexes, kisfilmes, beugrórekeszes objektívvel működő fényképezőgép, a DUFLEX.
Torday Emil születésnapja – 1875
1875. június 22.
Torday Emil (Budapest, 1875. június 22. – London, 1931. május 9.) etnográfus, neves Afrika-kutató.
Weöres Sándor születésnapja – 1913
1913. június 22.
WEÖRES SÁNDOR [e.: vörös] (Szombathely, 1913. június 22. – Budapest, 1989. január 22.): költő, műfordító, drámaíró.
Benkő Ferenc mineralógus kinevezése a nagyenyedi kollégiumba – 1790
1790. június 24.
Benkő Ferenc mineralógus 1790. június 24-én foglalta el katedráját a Nagyenyedi Kollégiumban, ahol természetrajzot, földrajzot és német nyelvet tanított.
Baktay Ervin születésnapja – 1890
1890. június 24.
BAKTAY ERVIN (Dunaharaszti, 1890. június 24. – Budapest, 1963. május 7.) orientalista, az indiai kultúra és művészet kutatója.
Vázsonyi Jenő születésnapja – 1864
1864. június 24.
VÁZSONYI JENŐ, Weiszfeld (Csabrendek, 1864. június 24 – Budapest, 1940. augusztus 15.): gépészmérnök, évtizedeken át a MÁV vezetője, elnöke.
A magyar szabadság napja – Budapesti búcsú
június utolsó hétvégéje
1991. június 30-án fejeződött be a szovjet csapatok kivonulása Magyarországról, ennek emlékére ünnepeljük A MAGYAR SZABADSÁG NAPJÁt június utolsó hétvégéjén.
Fejérváry Géza Gyula születésnapja – 1894
1894. június 25.
FEJÉRVÁRY GÉZA GYULA, báró (Budapest, 1894. június 25. – Budapest, 1932. június 2.): báró Fejérváry Géza miniszterelnök unokája, zoológus, paleontológus, a magyar herpetológia (csúszómászókkal foglalkozó tudomány) jeles képviselője.
Herman Ottó születésnapja – 1835
1835. június 26.
HERMAN OTTÓ (Breznóbánya, 1835. június 26. – Budapest, 1914. december 27.) természettudós, az állattan, a néprajz, a nyelvészet, a régészet kiemelkedő kutatója.
Aranyváry Emília Toborzók című balettjének bemutatója
1854. június 27.
Aranyváry (Aranyvári) Emília (Alsószécsénke 1838. június 14. – ?) Az első magyar primabalerina és az első női koreográfus.
Árpád-házi Szent László király
június 27.
I. László királyunk, a magyar lovagkor mintaképe, pogány ízű mondák és legendák vitéze, egykor a legnépszerűbb magyar szent. 1095. július 29-én halt meg. Halálát követően kultusza szinte azonnal virágba szökkent. Sírja csodatévő zarándokhely lett, mondák és legendák fonták be már életében is legendássá nőtt alakját. Szentté avatását azonban csak III. Béla kezdeményezte 100 év múlva.
A határőrség napja Magyarországon
június 27.
A kormány határozata alapján 1992-től Szent László napján, június 27-én ünneplik Magyarországon A HATÁRŐRSÉG NAPJÁt. A korai magyar határőrizet megszilárdítása és a határvédelem megszervezése I. (Szent) László király nevéhez fűződik. Emlékét a Határőrség ma is őrzi, a határőrök védőszentjüknek választották, ezért Szent László napja a határőrség napja is.
A magyarországi lengyelek napja
június 27.
Az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat a közös történelmi gyökerekre való tekintettel választotta a magyar szent király neve napját a MAGYARORSZÁGI LENGYELEK NAPJA országos ünnepéül.
Gerlóczy Gedeon születésnapja – 1895
1895. június 28.
GERLÓCZY GEDEON (Budapest, 1895. június 28. – Budapest, 1975. július 30.) a modern magyar építészet jeles alakja.
Sabathiel Richárd születésnapja – 1875
1875. június 28.
Sabathiel Richárd (Budapest, 1875. június 28. – Budapest, 1942. június 14.) a vasbeton építészet szakértője,számos vízierőmű és völgyzáró gát tervezője.
Tittel Pál születésnapja – 1784
1784. június 28.
TITTEL PÁL (Pásztó, 1784. június 28. – Buda, 1831. augusztus 26.) az egri, majd a gellérthegyi csillagvizsgáló vezetője.
Giergl Kálmán születésnapja – 1860
1860. június 29.
GIERGL KÁLMÁN (Pest, 1860. június 29. – Nógrádverőce, 1954. szeptember 9.) építész, a Zeneakadémia épületének egyik tervezője.
Szily Kálmán születésnapja – 1838
1838. június 29.
SZILY KÁLMÁN (Izsák, 1838. június 29. – Budapest, 1924. július 24.) egyik legkiválóbb tudományszervezőnk, természettudós és nyelvész.
Huszár Mátyás a Körös-vidék vízrajzi viszonyairól szóló összefoglaló értekezésének befejezése – 1823
1823. június 30.
Huszár Mátyás, a Körös-felmérés vezetője 1823. június 30-ára megírta összefoglaló értekezését a Körös-vidék vízrajzi viszonyairól, valamint elkészítette Körös-szabályozási tervét, s ezzel az 1818 szeptemberében elkezdett nagyszabású felmérési munka befejeződött. Huszár Mátyás 1820-ban mérnökei számára német nyelvű szintezési utasítást készített, amely az első ilyen jellegű munka a magyar geodézia történetében.
Bertalan Lajos születésnapja – 1838
1838. június 30.
BERTALAN LAJOS (Beremend, 1838. június 30. – Budapest, 1901. július 30.) vízépítő mérnök, a Tisza-szabályozás befejező munkálatainak legfőbb irányítója.
A köztisztviselők és kormánytisztviselők napja
Day of Officials and Civil Servants
július 1.
A Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete – annak emlékére, hogy 1992. július 1-én lépett életbe a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény – 1996-ban kezdeményezte, hogy ezen a napon ünnepeljék hazánkban A köztisztviselők napját.
Semmelweis Ignác születésnapja – 1818 – A magyar egészségügy napja
1818. július 1.
SEMMELWEIS IGNÁC (Buda, 1818. július 1. – Bécs, 1865. augusztus 13.) orvosdoktor, a gyermekágyi láz okának és gyógymódjának felfedezője.
Az első országos állatorvos kinevezése (Pest) – 1838
1838. július 1.
1838. július 1-jén Zlamál Vilmost (1803–1886) nevezték ki első országos állatorvosnak Pesten (regni veterinarius). Zlamál jelentős intézkedéseket hozott a fertőző állatbetegségek leküzdésére és megakadályozására.
(Bölöni) Mikó Béla születésnapja – 1843
1843. július 1.
(BÖLÖNI) MIKÓ BÉLA (Zalatna, 1843. július 1. – Pankota, 1912. június 23.) bányamérnök, a fizika első magyar nyelvű előadója, a bihari bauxit felfedezője.
Jendrassik Alfréd születésnapja – 1866
1866. július 1.
JENDRASSIK ALFRÉD, (Pest, 1866. július 1. – Budapest, 1935. május 21.): építész, a magyarországi modern kórházépítési alapelvek kidolgozója és alkalmazója.
Müller Ferenc József születésnapja – 1740
1740. július 1.
MÜLLER FERENC JÓZSEF (Nagyszeben, 1740. július 1. – Bécs, 1825. október 12.) a magyarországi bányászat kiemelkedő művelője, a hazai ásványtan és földtan egyik első tudósa.
Fonó Albert születésnapja – 1881
1881. július 2.
FONÓ ALBERT (Budapest, 1881. július 2. – Budapest, 1972. november 21.) a sugárhajtás elvének egyik első gyakorlati megvalósítója, a repülőgép-sugárhajtómű feltalálója.
Laczkó Aladár születésnapja – 1892
1892. július 2.
LACZKÓ ALADÁR, (Debrecen, 1892. július 2. – Szeged, 1969. augusztus 7.): agrárkutató, jelentős agrotechnikai megoldások kidolgozója az őszi lentermesztés és a vetőmag-fémzárolás terén.
Móricz Zsigmond születésnapja – 1879
1879. július 2.
MÓRICZ ZSIGMOND (Tiszacsécse, 1879. június 29. – Budapest, 1942. szeptember 5.): író, szerkesztő.
Holenda Barnabás születésnapja – 1896
1896. július 4.
HOLENDA BARNABÁS, (Kám, 1896. július 4. – Győr, 1967. február 6.): Benedek-rendi pap, tanár, a relativitás-elmélet egyik magyarországi megismertetője.
Kováts Mihály születésnapja – 1768
1768. július 4.
KOVÁTS MIHÁLY (Korlát, 1768. július 4. – Mezőcsát, 1851. június 22.) orvos, nyelvújító.
Csontváry Kosztka Tivadar születésnapja – 1853
1853. július 5.
CSONTVÁRY KOSZTKA TIVADAR (Kisszeben [Szlovákia], 1853. július 5. – Bp., 1919. június 20.): festőművész.
Kvassay Jenő születésnapja – 1850
1850. július 5.
KVASSAY JENŐ (Buda, 1850. július 5. – Budapest, 1919. június 6.) a Kultúrmérnöki Intézmény megszervezője, a mezőgazdasági vízműtan kutatója.
Zichy Jenő születésnapja – 1837
1837. július 5.
gróf ZICHY JENŐ (Sárszentmihály, 1837. július 5. – Merán, 1906. december 26.) a magyarok őstörténetének kutatója.
Buzágh Aladár születésnapja – 1895
1895. július 6.
BUZÁGH ALADÁR (Derencsény, 1895. július 6. – Budapest, 1962. január 20.) vegyészmérnök, kolloidkémikus.
Ezer székely leány napja
július első szombatja
Az EZER SZÉKELY LEÁNY NAPJÁT 1931-ben rendezték meg először Domokos Pál Péter, a csángó kultúrkört feltáró neves etnográfus kezdeményezésére. A rendezvény célja az volt, hogy hazahívja az idegenbe szakadt – akkoriban főként Bukarestben szolgáló – székely leányokat, és felhívja a figyelmet a hagyományok, a nyelv és a népviselet megőrzésére. A találkozót a kommunista rezsim betiltotta.
Az algyői kőolaj- és földgázmező felfedezése: Olajkitörés Tápén – 1965
1965. július 7.
A hatvanas évek elején az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt által végzett geofizikai, szeizmikus mérések mutatták ki az algyői boltozatot, amelyen a Tröszt 1965-ben megkezdte 1. számú kutatófúrását. Eközben ugyanezen a területen a Vízkutató és Fúró Vállalat által Tápén végzett vízfúrásnál olajkitörés következett be 1965. július 7-én.
Angster József születésnapja – 1834
1834. július 7.
Angster József (Kácsfalu [Jagodnjak, Horvátország], 1834. július 7. – Pécs, 1918. június 9.) hazánk legjelentősebb orgonaépítője.
Lénárd Fülöp születésnapja – 1862; Fizikai Nobel-díj: 1905
1862. július 7.
LÉNÁRD FÜLÖP [Philipp E. A. von Lenard] (Pozsony, 1862. július 7. – Messelhausen, 1947. május 20.) Nobel-díjas fizikus.
Mihály Dénes születésnapja – 1894
1894. július 7.
MIHÁLY DÉNES, (Gödöllő, 1894. július 7. – Berlin, 1953. augusztus 29.): gépészmérnök, a távolbalátás nemzetközileg ismert úttörője.
Vasutas nap
július második vasárnapja
1951-től augusztus, 1961-től július második vasárnapján ünnepeljük a VASUTAS NAPot a kormány határozata alapján.
Kol Erzsébet születésnapja – 1897
1897. július 8.
KOL ERZSÉBET, (Kolozsvár, 1897. július 6. – Budapest, 1980. november 15.): algológus, jelentős kriobiológiai tanulmányok szerzője.
Makó Pál születésnapja – 1723
1723. július 9.
MAKÓ PÁL (Jászapáti, 1723. július 9. – Buda, 1793. augusztus 19.) matematikus jezsuita tanár, korának legmodernebb szemléletű tankönyvírója.
Kandó Kálmán születésnapja – 1869
1869. július 10.
KANDÓ KÁLMÁN, (Pest, 1869. július 10. – Budapest, 1931. január 13.): gépészmérnök, a vasút-villamosítás úttörője.
Petényi Salamon János születésnapja – 1799
1799. július 10.
Petényi Salamon János (Ábel-Lehota, 1799. július 10. – Pest, 1855. október 5.) a magyar állattan megalapítója.
Arany Dániel születésnapja – 1863
1863. július 11.
ARANY DÁNIEL (Pest, 1863. július 11. – Budapest, 1945. január ?) matematika tanár, a Középiskolai Mathematikai Lapok alapítója.
Csánk Rottmann Elemér születésnapja – 1897
1897. július 11.
CSÁNK ROTTMANN ELEMÉR, (Budapest, 1897. július 11. – Budapest, 1969): építész, a XX. század közepe magyarországi kórházépítkezéseinek kiemelkedő alakja.
Kaán Károly születésnapja – 1867
1867. július 12.
KAÁN KÁROLY, (Nagykanizsa, 1867. július 12. – Budapest, 1940. január 28.): erdőmérnök, az Alföld átfogó fásításának kezdeményezője, az első természetvédelmi törvény megalkotásának közreműködője.
Sántha Kálmán születésnapja – 1903
1903. július 12.
SÁNTHA KÁLMÁN (Nagybecskerek, 1903. július 12. – Budapest, 1956. december 12.) idegsebész, századunk egyik legnagyobb tudású elme- és ideggyógyásza.
Kaesz Gyula születésnapja – 1897
1897. július 13.
KAESZ GYULA, (Budapest, 1897. július 13. – Budapest, 1967. május 12.): belsőépítész, építész, iparművész, főiskolai tanár, a magyar belsőépítészet és a korszerű magyar bútorművészet jeles képviselője.
Hültl Hümér születésnapja – 1868
1868. július 14.
Hültl Hümér (Felsőbánya, 1868. július 14. – Budapest, 1940. január 18.) a modern sebészet jeles alakja.
A Magyar-Amerikai Olajipari Részvénytársaság (MAORT) megalapítása – 1938
1938. július 15.
Az European Gas and Electric Co. (EUROGASCO) és a magyar állam között 1933-ban megkötött szerződés értelmében a dunántúli kutatások sikere esetén az EUROGASCO-nak Magyarországon bejegyzett olajtermelő vállalatot kellett alapítania. 1937-ben a Zala megyei Budafapuszta környékén ipari kitermelésre alkalmas méretű olajmezőt fedeztek fel. A MAORT (Magyar-Amerikai Olajipari Részvénytársaság) alapszabályának elfogadása után, 1938. július 15-én alakult meg hazánk első olajbányászati vállalata 14 millió 357 ezer pengő részvénytőkével.
Gyarmathi Sámuel születésnapja – 1751
1751. július 15.
GYARMATHI SÁMUEL (Kolozsvár, 1751. július 15. – Kolozsvár, 1830. március 4.) orvos, műszaki alkotó, nyelvész.
Jáky József születésnapja – 1893
1893. július 15.
JÁKY JÓZSEF (Szeged, 1893. július 15. – Budapest, 1950. szeptember 13.) útépítő mérnök, a talajmechanika tudományának magyarországi meghonosítója.
Fodor József születésnapja - 1843
1843. július 16.
FODOR JÓZSEF (Lakócsa, 1843. július 16. – Budapest, 1901. március 20.) orvos, sebész, a higiénia egyik legismertebb magyar művelője, a közegészségtan első hazai egyetemi előadója.
Füst Milán születésnapja – 1888 – A Digitális Irodalmi Akadémia tagja
1888. július 17.
FÜST MILÁN (Bp., 1888. július 17. – Bp., 1967. július 26.): költő, író, drámaíró, esztéta, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja.
Nagy László születésnapja – 1925 – A Digitális Irodalmi Akadémia tagja
1925. július 17.
NAGY LÁSZLÓ; írói neve egy ideig F. Nagy (Felsőiszkáz, 1925. július 17. – Bp., 1978. január 30.): költő, műfordító, szerkesztő.
Wartha Vince születésnapja – 1844
1844. július 17.
WARTHA VINCE, (Fiume, 1844. július 17. – Budapest, 1914. július 20.): kémikus, műegyetemi tanár, az eozin felfedezője, amellyel a pécsi Zsolnay-porcelángyárat világhírűvé tette.
Cigány szolidaritási nap
július 18.
A nap célja a cigányság azonosságtudatának, közösségi érzésének erősítése, valamint kulturális értékei és hagyományai felvállalásának erősítése.
Károly Árpád születésnapja – 1924
1924. július 18.
KÁROLY ÁRPÁD, (Csikmenaság, 1924. július 18. – Szeged, 1987. április 25.): kertészmérnök, a magyarországi fólia alatti zöldségtermesztés egyik elindítója.
Rotter Lajos születésnapja – 1901
1901. július 18.
ROTTER LAJOS (Budapest, 1901. július 18. – Budapest, 1983. október 19.) gépészmérnök, repülőgép-tervező és vezető, megdöntötte az összes magyar vitorlázórepülő-rekordot.
Czigler Győző születésnapja – 1850
1850. július 19.
CZIGLER GYŐZŐ (Arad, 1850. július 19. – Budapest, 1905. március 28.) a XIX. század végi magyar építőművészet meghatározó alakja.
Jánszky Béla születésnapja – 1884
1884. július 19.
JÁNSZKY BÉLA (Ózd, 1884. július 19. – Budapest, 1945. január 16.) a magyaros-szecessziós építészeti stílus egyik legkiválóbb képviselője.
Grofcsik János születésnapja – 1890
1890. július 20.
GROFCSIK JÁNOS (Pápa, 1890. július 20. – Budapest, 1977. január 6.) vegyészmérnök, a magyar kerámiaipar meghatározó tudósa.
Náray-Szabó István születésnapja – 1899
1899. július 20.
NÁRAY-SZABÓ ISTVÁN, (Szombathely, 1899. július 20. – Budapest, 1972. szeptember 16.): fiziko-kémikus, egyetemi tanár, a szilikátok szerkezeti rendszertanának egyik kidolgozója.
Polgárőr nap Magyarországon
július harmadik vasárnapja
Az Európai Unióban ismeretlen a polgárőrség fogalma, Magyarországon viszont 1995 óta rendezik meg az országos POLGÁRŐR NAPot. Az eltelt évek bebizonyították a polgárőrszervezetek létjogosultságát. A lakosság széles körben felismerte az önszerveződés fontosságát, ami abban is megmutatkozik, hogy nemcsak a városokban, de már a kisközségekben is működnek polgárőrségek.
Schlattner Jenő születésnapja – 1896
1896. július 21.
SCHLATTNER JENŐ, (Salgótarján, 1896. július 21. – Budapest., 1975. október 10.): gépészmérnök, tüzeléstechnikai szakember és szénkémiai kutató.
A nándorfehérvári diadal emléknapja – 1456
1456. július 22.
A Hunyadi János, Kapisztrán János és Szilágyi Mihály vezette keresztény sereg 1456. július 22-én világra szóló győzelmet aratott Nándorfehérvár, az „ország kapuja” alatt. A diadalnak óriási szerepe volt abban, hogy a török hetven évig nem vezetett nagyobb hadjáratot Magyarország ellen.
Martinovics Ignác születésnapja – 1755
1755. július 22.
MARTINOVICS IGNÁC (Pest, 1755. július 22. – Buda, 1795. május 20.) ferences szerzetes nemcsak szabadkőművesként, életét a vérpadon befejező jakobinus forradalmárként él a magyar történelem emlékezetében, hanem mint természettudós is.
Cholnoky Jenő születésnapja – 1870
1870. július 23.
CHOLNOKY JENŐ (Veszprém, 1870. július 23. – Budapest, 1950. július 5.) sokoldalú földrajztudós.
Wittmann Viktor születésnapja – 1889
1889. július 23.
WITTMANN VIKTOR, (Szolnok, 1889. július 23. – Aspern, Ausztria, 1915. május 9.): gépészmérnök, kiváló magyar repülő és repülőgép-konstruktőr.
Bay Zoltán születésnapja – 1900
1900. július 24.
BAY ZOLTÁN (Gyulavári, 1900. július 24. – Washington, 1992. október 4.) fizikus, a Műegyetem első atomfizika-professzora, sikeres Hold-radar kísérleteket végzett.
Girókuti Ferenc születésnapja – 1816
1816. július 24.
GIRÓKUTI FERENC, Pinczker (Juta, 1816. július 23. – Budapest, 1895. szeptember 16.): mezőgazdász, mezőgazdasági szakíró, a hazai kertészeti szaksajtó megteremtője.
Baka István születésnapja – 1948 – A Digitális Irodalmi Akadémia tagja
1948. július 25.
Baka István (Szekszárd, 1948. július 25. – Szeged, 1995. szeptember 20.) költő, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja.
Fellner Jakab születésnapja – 1722
1722. július 25.
FELLNER JAKAB, (Nikolsburg, 1722. július 25. – Tata, 1780. december 12.): építész, a klasszicizáló késő barokk építészet legkiválóbb hazai mestere.
Szilvay Kornél születésnapja – 1890
1890. július 25.
SZILVAY KORNÉL (Budapest, 1890. július 25. – Budapest, 1957. szeptember 8.) számos tűzoltó és tűzvédelmi eszköz feltalálója.
Békessy Jenő születésnapja – 1874
1874. július 26.
BÉKESSY JENŐ, (Debrecen, 1874. július 26. – Budapest, 1958. május 14.) állattenyésztési szakember, a magyarországi állattenyésztés irányításának egyik jeles alakja.
Diószeghy Dániel születésnapja – 1900
1900. július 26.
DIÓSZEGHY DÁNIEL (Ungmogyorós, 1900. július 26. – Budapest, 1969. december 25.) kohómérnök, a tüzeléstan tudós professzora.
Eötvös Loránd születésnapja – 1848
1848. július 27.
EÖTVÖS LORÁND (Buda, 1848. július 27. – Budapest, 1919. április 8.) fizikus, egyik legnagyobb természettudósunk.
Szakátsy Gyula születésnapja – 1897
1897. július 27.
SZAKÁTSY GYULA, (Kassa, 1897. július 27. – Debrecen, 1958. november 21.): gyümölcstermesztési szakember.
Borbás Vince születésnapja – 1844
1844. július 29.
BORBÁS VINCE, (Ipolylitke, 1844. július 29. – Kolozsvár, 1905. július 7.): egyetemi tanár, a 19. század legnagyobb magyar botanikusa, a magyar flóra- és növényföldrajzi kutatás korszerűsítője.
Kadics Ottokár születésnapja – 1876
1876. július 29.
KADICS OTTOKÁR (Ópazova, 1876. július 29. – Budapest, 1957. február 27.) a magyar barlangkutatás atyja.
A balatoni halak napja
július 31.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium kezdeményezésére, hagyományteremtő szándékkal 2004-től rendezik meg a BALATONI HALAK NAPJÁT. A kezdeményezés azért született, hogy felhívja a figyelmet a Balaton és környéke változatos élővilágára és természeti értékeire.
A segesvári ütközet napja, Petőfi Sándor halála – 1849
1849. július 31.
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc végnapjainak egyik tragikus eseménye, hogy 1849. július 31-én Segesvár mellett felmorzsolódott az erdélyi hadsereg. Ebben a csatában tűnt el Bem József segédtisztje, Petőfi Sándor honvédőrnagy, a forradalom és szabadságharc akkor 26 éves költője is.
Gorjanc Ignác születésnapja – 1924
1924. július 31.
GORJANC IGNÁC, (Csepel, 1924. július 31. – Jászberény, 1987. február 10.): fémmunkás, gépészmérnök, több évtizeden át a jászberényi Lehel hűtőgépgyár vezetője.
A forint bevezetésének napja
augusztus 1.
A világtörténelem egyik legnagyobb inflációját az 1946. augusztus 1-jén bevezetett forint zárta le. Az 1945 nyarán nekiiramodó infláció egy év múlva már soha nem látott méreteket ért el, 1946 júliusában egy dollár 4 600 000 quadrillió pengő volt, ami a tíz huszonhetedik hatványa. Átmenetileg használták a pengőnél nagyságrendekkel jobb minőségű adópengőt is, de az infláció tetőpontján egy pár cipő ára így is kb. 120 milliárd adópengő volt. A pengő hiperinflációjának fő oka a világháborúban teljesen megsemmisült magyar gazdaságban keresendő. Az MNB milliós szorzót jelentő bélyegeivel ellátott bankjegyek voltak az ún. milpengők.
Hevesy György – 1885; Kémiai Nobel-díj: 1943
1885. augusztus 1.
HEVESY GYÖRGY (Budapest, 1885. augusztus 1. – Freiburg, 1966. július 5.) vegyész, a radioaktív indikáció Nobel-díjas tudósa.
A roma holokauszt emléknapja
Roma Holocaust Memorial Day
augusztus 2.
A Cigány Világszövetség párizsi kongresszusának 1972-es határozata alapján augusztus 2-a a roma holokauszt nemzetközi emléknapja. 1944. augusztus 3-ára virradó éjjel számolták fel a nácik az auschwitz-birkenaui lágerben kialakított cigány családi tábort.
Balogh Jolán születésnapja – 1900
1900. augusztus 2.
BALOGH JOLÁN (Budapest, 1900. augusztus 2. – Budapest, 1988. október 12.) Herder-díjas művészettörténész.
Varga Bálint születésnapja – 1891
1891. augusztus 2.
VARGA BÁLINT, (Budapest, 1891. augusztus 2. – Budapest, 1948. június 16.): gépészmérnök, számos új vasúti kocsiszerkezet (új kerék-, tengely-, csapágyas ütközőtípusok) és különleges kocsitípusok tervezője.
Gedeon Tihamér születésnapja – 1898
1898. augusztus 3.
Gedeon Tihamér (Rimaszombat, 1898. augusztus 3. – Budapest, 1967. december 24.) vegyészmérnök, a magyar alumíniumipar jeles alakja.
Róth Márton születésnapja – 1841
1841. augusztus 3.
RÓTH MÁRTON, (Késmárk, 1841. augusztus 3. – Igló, 1917. február 25.): iglói főgimnáziumi tanár, a Magas-Tátra korabeli turistamozgalmának kiemelkedő alakja.
Frommer Rudolf születésnapja – 1868
1898. augusztus 4.
FROMMER RUDOLF (Pest, 1868. augusztus 4. – Budapest, 1936. szeptember 1.) sokoldalú fegyvertervező, feltaláló, bár nem végzett műegyetemet, műszaki munkásságának elismeréséül a Mérnöki Kamara „tiszteletbeli mérnök” címmel tüntette ki.
Sztrókay István születésnapja – 1869
1869. augusztus 4.
SZTRÓKAY ISTVÁN, (Tolmács, 1869. augusztus 4. – Budapest, 1938. július 24.): mérnök, a budapesti városi közlekedés szakértője.
Jónás Dávid születésnapja – 1871
1871. augusztus 5.
JÓNÁS DÁVID, (Budapest, 1871. augusztus 5. – Budapest, 1951. április 27.): építész, az eklektikus építészetet felváltó premodern stílusirányzatok egyik budapesti képviselője.
Csibi Lőrinc születésnapja – 1849
1849. augusztus 6.
CSIBI LŐRINC, (Ditró-Csík, 1849. augusztus 6. – Selmecbánya, 1903. március 23.): erdőmérnök, főiskolai tanár, a fotogrammetria egyik korai gyakorlati alkalmazója.
Heller Ágost születésnapja – 1843
1843. augusztus 6.
HELLER ÁGOST (Pest, 1843. augusztus 6. – Budapest, 1902. szeptember 4.) a Magyar Tudományos Akadémia főkönyvtárosa, a modern magyar tudománytörténet egyik megteremtője.
Bella István születésnapja – 1940 – A Digitális Irodalmi Akadémia tagja
1940. augusztus 7.
BELLA ISTVÁN (Székesfehérvár, 1940. augusztus 7. – Budapest, 2006. április 20.): Kossuth- és József Attila-díjas költő, műfordító.
Kondor Gusztáv születésnapja – 1825
1825. augusztus 7.
KONDOR GUSZTÁV (Szántova, 1825. augusztus 7. – Budapest, 1897. szeptember 17.) A XIX. század kiemelkedő matematikus-csillagásza.
Kölcsey Ferenc születésnapja – 1790
1790. augusztus 8.
KÖLCSEY FERENC (Sződemeter, 1790. augusztus 8. – Cseke, 1838. augusztus 24.): költő, kritikus, politikus, szónok.
Bardócz Lajos születésnapja – 1832
1832. augusztus 9.
Bardócz Lajost (Szászfalu, 1832. augusztus 9. – Szászfalu, 1898. szeptember 27.) az első magyar nyelvű, találmányokkal foglalkozó könyv szerzője.
Vígh Gyula születésnapja – 1889
1889. augusztus 9.
VÍGH GYULA, (Mindszent, 1889. augusztus 9. – Budapest, 1958. szeptember 25.): geológus, paleontológus, számos magyar város vízellátásának vízföldtani feltérképezője.
Banovits Kajetán születésnapja – 1841
1841. augusztus 10.
BANOVITS KAJETÁN, (Mátyóc, 1841. augusztus 10. – Budapest, 1915. december 7.): mérnök, a Közlekedési Múzeum megalapításának kezdeményezője.
Id. Bodola Lajos születésnapja – 1825
1825. augusztus 10.
ID. BODOLA LAJOS (Kézdimarkosfalva, 1825. augusztus 10. – Kézdimarkosfalva, 1897. április 2.) vízépítő mérnök.
Hajnóczy Péter születésnapja – 1942 – A Digitális Irodalmi Akadémia tagja
1942. augusztus 10.
Hajnóczy Péter (Porcsalma, 1942. augusztus 10. – Budapest, 1981. augusztus 7. vagy 8.) író, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja.
Bláthy Ottó Titusz születésnapja – 1860
1860. augusztus 11.
BLÁTHY OTTÓ TITUSZ (Tata, 1860. augusztus 11. – Budapest, 1939. szeptember 26.) gépészmérnök, feltaláló, a magyar elektrotechnika úttörője.
Neogrády Sándor születésnapja – 1894
1894. augusztus 11.
NEOGRÁDY SÁNDOR, (Újpest, 1894. augusztus 11. – Budapest, 1966. december 30.): repülő, térképész, az ún. légirégészeti kutatások magyarországi kezrdeményezője.
Mórik József születésnapja – 1924
1924. augusztus 12.
MÓRIK JÓZSEF, (Debrecen, 1924. augusztus 12. – Debrecen, 1973. augusztus 28.): közegészségügyi és járványügyi szakorvos, egyetemi tanár, a levegőszennyeződés és a lakosság morbiditási helyzete közötti összefüggések kutatója.
A világosi fegyverletétel napja – 1849
1849. augusztus 13.
1849 augusztusában, a magyar szabadságharc katonai összeomlása után az utolsó használható haderő Görgei Artúr majd 30 ezer főt számláló hadserege volt. Görgeinek nem sok választása maradt: vagy az osztrákok (Haynau), vagy az oroszok (Paszkievics) előtt teszi le a fegyvert, vagy szélnek ereszti katonáit. Ez utóbbi lépéstől a déli magyar hadsereg felbomlásának szörnyű képe rettentette vissza – joggal. Haynautól nem sok jót várhatott, míg az oroszok legalább a fegyvert letevők életét garantálták.
Hérics Tóth Jenő születésnapja – 1872
1872. augusztus 13.
HÉRICS TÓTH JENŐ, (Csáktornya, 1872. augusztus 13. – Felsőrajk, 1949. augusztus 2.): élelmiszervegyész, hazai élelmiszer-ipari kutatás egyik megalapozója.
Weszprémi István születésnapja – 1723
1723. augusztus 13.
WESZPRÉMI ISTVÁN (Veszprém, 1723. augusztus 13. – 1799. március 13.) az első magyar orvostörténeti kutató.
Ürmössy Lajos születésnapja – 1892
1892. augusztus 14.
ÜRMÖSSY LAJOS, (Budapest, 1892. augusztus 14. – Sajószentpéter, 1977. június 25.): bányamérnök, szakíró, a borsodi szén- és lignitbányák műszaki leírója.
A repülők napja
augusztus 15.
Lorettói Boldogságos Szűz Mária a repülősök védőszentje, az ő napján tartjuk A REPÜLŐSÖK NAPJÁt.
Andrasovszky József születésnapja – 1889
1889. augusztus 15.
ADRASOVSZKY JÓZSEF, (Jekelfalu, 1889. augusztus 15. – Budapest, 1943. március 7.): botanikus, a hazai ampelográfia kiváló művelője.
Farbaky István születésnapja – 1837
1837. augusztus 15.
FARBAKY ISTVÁN (Nyíregyháza, 1837. augusztus 15. – Selmecbánya, 1928. december 3.) bányamérnök, az akkumulátor egyik feltalálója.
Juhász Ferenc születésnapja – 1928 – A Digitális Irodalmi Akadémia tagja
1928. augusztus 16.
Juhász Ferenc (Bia, 1928. augusztus 16. – Budapest, 2015. december 2.) a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-díja és József Attila-díjas költő, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja.
Koch Sándor születésnapja – 1896
1896. augusztus 16.
KOCH SÁNDOR, (Kolozsvár, 1896. augusztus 16. – Szeged, 1983. május 25.): mineralógus, a föld- és ásványtani tudós, a hasznosítható elemek geokémiájának összefoglalója.
Tátray István születésnapja – 1893
1893. augusztus 16.
TÁTRAY ISTVÁN (Kebeleszentmárton, 1893. augusztus 16. – Budapest, 1941. január 17.) a műegyetem geodéziai és hídépítéstani tanszékén tanított.
Bendefy László születésnapja – 1904
1904. augusztus 17.
BENDEFY LÁSZLÓ (Vasvár, 1904. augusztus 17. – Budapest, 1977. augusztus 13.) mérnök, geológus, a föld- és ásványtan kutatója, tudomány- és technikatörténész.
Feszty Adolf születésnapja – 1846
1846. augusztus 17.
FESZTY ADOLF, (Ógyalla, 1846. augusztus 17. – Budapest, 1900. február 26.): építész, jelentős budapesti palota-, üzlet- és bérházak tervezője (Dessewffy-palota, Foncière Biztosító palotája, a Haris bazár), feltaláló.
Európa nap Magyarországon
augusztus 18.
1989. augusztus 19-én az Ellenzéki Kerekasztal pártjai által rendezett Páneurópai Pikniken keletnémetek százai szakították át a határt, a határőrök hallgatólagos beleegyezésével. Erre az eseményre emlékezünk az EURÓPA NAP elnevezésű találkozóval, amit 1990 óta minden évben augusztus 18-án rendeznek meg az osztrák határ közelében.
Takács János születésnapja – 1921
1921. augusztus 18.
TAKÁCS JÁNOS, (Szentgotthárd, 1921. augusztus 18. – Budapest, 1979. november 7.): állatorvos, egyetemi tanár, a magyar állatorvosképzés és az élelmiszer-mikrobiológiai kutatások szervezője.
Turán Pál születésnapja – 1910
1910. augusztus 18.
TURÁN PÁL (Budapest, 1910. augusztus 18. – Budapest, 1976. szeptember 27.) matematikus, az analitikus számelmélet tudósa.
Györki József születésnapja – 1891
1891. augusztus 19.
GYÖRKI JÓZSEF, (Pusztakovácsi, 1891. augusztus 19. – Budapest, 1957. augusztus 10.): vegyészmérnök, a hazai nyersanyagok hasznosításának elismert szakértője (pld. sárospataki kaolin, a várpalotai szénbázisú nitrogénműtrágya-gyártás).
Mándy György születésnapja – 1913
1913. augusztus 19.
MÁNDY GYÖRGY (Budapest, 1913. augusztus 19. – Debrecen, 1976. május 30.) botanikus, agrobotanika és kísérleti ökológia tudósa.
Gruby Dávid születésnapja – 1810
1810. augusztus 20.
GRUBY DÁVID (Kisbér, 1810. augusztus 20. – Párizs, 1898. november 14.) az első mikroszkópos technikával foglalkozó magyar orvos.
Brust Dávid születésnapja – 1846
1846. augusztus 21.
BRUST DÁVID, (Lovasberény, 1846. augusztus 21. – Budapest, 1931. október 22.): textilkereskedelmi cég és textilüzemek alapítója, az üzleti életben a magyar nyelv egyik elterjesztője.
Forró Magdolna születésnapja – 1904
1904. augusztus 21.
FORRÓ MAGDOLNA (Zsámbok, 1904. augusztus 21. – Evanston (USA), 1995. ?) , az első jelentős magyar fizikusnő, hazánkban először kezdett a kozmikus sugárzás kutatásával foglalkozni.
Lengyel Balázs születésnapja – 1918 – A Digitális Irodalmi Akadémia tagja
1918. augusztus 21.
Lengyel Balázs (Budapest, 1918. augusztus 21. – Budapest, 2007. február 22.) író, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja.
A Pesti Magyar Színház, a későbbi Nemzeti Színház megnyitásának napja –1837
1837. augusztus 22.
1837. augusztus 22-én Vörösmarty Mihály Árpád ébredése című drámájával NYITOTTA MEG KAPUIT A PESTI MAGYAR SZÍNHÁZ, melynek első igazgatója Bajza József volt. Az épület – az akkor a város szélének számító – Kerepesi úton, a Grassalkovich-telken, a mai Rákóczi úton állt, szemben a mai Astoria szállóval. A közadakozásból és Pest megye támogatásával felépített színház a negyedik magyar nyelvű játékszín volt az országban – Kolozsvár, Miskolc és Balatonfüred után.
Almásy László születésnapja – 1895
1895. augusztus 22.
ALMÁSY LÁSZLÓ EDE (Borostyánkő (Burgenland), 1895. augusztus 22. – Salzburg, 1951. március 22.) Afrika-kutató, sportrepülő és autóversenyző.
Beke József születésnapja – 1867
1867. augusztus 22.
BEKE JÓZSEF, Beck (Pápa, 1867. augusztus 22. – Budapest, 1940. május 15.): mérnök, számos magyar folyami híd tervezője.
A totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja
European Day of Remembrance for Victims of All Totalitarian and Authoritarian Regimes
augusztus 23.
Az Európai Parlament 2009. április 2-ai határozatával, – amelyben leszögezik, hogy a totalitárius és antidemokratikus rendszerek áldozataira, a múltra történő emlékezés és igazság nélkül nem lehetséges a megbékélés –, augusztus 23-át a A TOTALITÁRIUS DIKTATÚRÁK ÁLDOZATAINAK EURÓPAI EMLÉKNAPJÁVÁ nyilvánította.
Brentán Károly születésnapja – 1694
1694. augusztus 23.
BRENTÁN KÁROLY, (Komárom, 1694. augusztus 23. – (?) Genova, 1752. november 18.): jezsuita szerzetes, dél-amerikai missziók résztvevője.
Medgyaszay István születésnapja – 1877
1877. augusztus 23.
MEDGYASZAY ISTVÁN (Budapest, 1877. augusztus 23. – Budapest, 1959. április 29.) építész, a vasbeton építészet kiemelkedő elméleti és gyakorlati szakembere.
Ruzitska Béla születésnapja – 1867
1867. augusztus 24.
RUZITSKA BÉLA (Kolozsvár, 1867. augusztus 24. – (?), 1942. (?)): kémikus, élelmiszervegyészeti szakember, természetjáró, az erdélyi tudományos igényű természetjárás szervezője.
Fenichel Sámuel születésnapja – 1868
1868. augusztus 25.
FENICHEL SÁMUEL (Nagyenyed, 1868. augusztus 25. – Stephansort (Új-Guinea), 1893. március 12.) etnográfus, Új-Guinea kutatója.
Száva Nándor születésnapja – 1921
1921. augusztus 25.
SZÁVA NÁNDOR (Budapest, 1921. augusztus 25. – Budapest, 1969. február 13.): vegyész, olajipari szakember, a kenőolaj-gyártási technológiák szakértője.
Balogh Béla születésnapja – 1909
1909. augusztus 26.
BALOGH BÉLA (Debrecen, 1909. augusztus 26. – Budapest, 1971, február 12.) gépészmérnök, a hajógyártás elméleti és gyakorlati szakembere.
Jeney Endre születésnapja – 1891
1891. augusztus 26.
JENEY ENDRE (Radnót, 1891. augusztus 26. – Debrecen, 1970. augusztus 10.): patológus, higiénikus, mikrobiológus, egyetemi tanár, a bakteriológia, a környezet-egészségügy és a farmakológia szakértője.
Az állatkertek éjszakája
augusztus utolsó péntekje
Minden évben eljön az éjszaka, amikor reflektorfénybe kerülnek az állatok. A 2012 óta évente, augusztus utolsó péntekén megrendezett Állatkertek Éjszakája a magyarországi állatkertek legnépszerűbb és legnagyobb szabású közös programjának számít.
Lechner Ödön születésnapja – 1845
1845. augusztus 27.
LECHNER ÖDÖN (Pest, 1845. augusztus 27. – Budapest, 1914. június 10.) építészmérnök, a magyaros-szecessziós stílus megteremtője.
Terlanday Emil János születésnapja – 1866
1866. augusztus 27.
TERLANDAY EMIL JÁNOS (Kinorány, 1866. augusztus 27. – Esztergom, 1915. április 11.): bencés tanár, termésszettudós, a barlangok és a kristályszerkezetek kutatója.
Bresztovszky Béla születésnapja – 1872
1872. augusztus 28.
BRESZTOVSZKY BÉLA (Nagykároly, 1872. augusztus 28. – Budapest, 1941. június 7.): mérnök, műegyetemi tanár, a korszerű födémszerkezetekre és építőanyagokra vonatkozó anyagvizsgálati kutatások nemzetközi hírű szakértője.
Lenhossék Mihály születésnapja – 1863
1863. augusztus 28.
LENHOSSÉK MIHÁLY (Pest, 1863. augusztus 28. – Budapest, 1937. január 26.) orvos, neurobiológus, az idegrendszer tudós kutatója.
A mohácsi vész emlékezete – 1526
1526. augusztus 29.
1529. augusztus 29-én egy hozzávetőlegesen 25 ezer főnyi magyar sereg állt szemben a közelgő 60 ezres, jól szerevezett török sereggel. Szeged közelében várakozott továbbá Szapolyai János, az erdélyi vajda egy közel 25 ezres sereggel, mivel II. Lajos magyar király és a haditanács attól tartott, hogy a fősereg támadásával egy időben a törökök délkelet felől is megtámadják Magyarországot. A csata augusztus 29-én délután 3 és 4 óra között kezdődött, amikor Tomori Pál megadta a jelet a támadásra. Az alig kétórás csatában elesett II. Lajos és csatatéren vesztette életét a két fővezér, valamint számos magyar főrend és egyházi méltóság is. A mohácsi síkon a magyar had katasztrofális vereséget szenvedett a törököktől. A vesztett csata utáni csapások sok tekintetben évszázadokra meghatározták az ország sorsát, a mohácsi vész a független magyar királyság pusztulásának és az ország hanyatlásának szimbólumává vált.
A magyar fotográfia napja
augusztus 29.
A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége kezdeményezte A MAGYAR FOTOGRÁFIA NAPJÁnak megünneplését. Ezen a napon készült Magyarországon először nyilvános rendezvényen fénykép (dagerrotípia). Minden fotótörténeti forrásmunka egybehangzóan állítja, hogy 1840. augusztus 29-én, a Magyar Tudós Társaság ülésén Vállas Antal bemutatta, miként lehet képet alkotni a fénysugarak segítségével fényérzékeny nyersanyagon. Ez a nap alkalom arra, hogy a társadalom figyelmét a fotókultúrára és egyben a fotótörténeti értékekre irányítsuk.
Bíró Lajos születésnapja – 1856
1856. augusztus 29.
BÍRÓ LAJOS (Tasnád, 1856. augusztus 29. – Budapest, 1931. szeptember 2.) utazó, a pápua népélet kutatója, rovartani és néprajzi gyűjtő.
Hári Pál születésnapja – 1869
1869. augusztus 29.
HÁRI PÁL (Pest, 1869. augusztus 29. – Budapest, 1933. május 10.): biokémikus, egyetemi tanár, a magyar biokémiai kutatások egyik megteremtője.
Janus Pannonius születésnapja – 1434
1434. augusztus 29.
JANUS PANNONIUS Johannes de Chesmicze; Csezmiczei János (? 1434. augusztus 29.–Medvevár [Zágráb m.], 1472. március 27.): költő.
Pollack Mihály születésnapja – 1773
1773. augusztus 30.
POLLACK MIHÁLY (Bécs, 1773. augusztus 30. – Pest, 1855. január 5.) építész, a Magyar Nemzeti Múzeum tervezője.
Szenczi Molnár Albert születésnapja – 1574
1574. augusztus 30.
SZENCZI MOLNÁR ALBERT (Szenc, 1574. augusztus 30. – Kolozsvár, 1639. január 17.): nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltő, egyházi író, műfordító.
Besse János Károly születésnapja – 1765
1765. augusztus 31.
BESSE JÁNOS Károlyt (Ógyalla, 1765. augusztus 31. – Marseille, 1841. ?) kalandos életű őshaza- és Kelet-kutató.
Érdi Krausz György születésnapja – 1899
1899. augusztus 31.
ÉRDI KRAUSZ GYÖRGY (Budapest, 1899. augusztus 31. – Budapest, 1972. szeptember 25.): mérnök, geodéta, térképész, területtartó vetület kidolgozója.
Bányásznap Magyarországon
szeptember első vasárnapja
1919. szeptember 6-án csendőrsortűz oltotta ki bányászok életét Tatabányán. Ennek emlékére szeptember első vasárnapja a bányászat, a bányászatban dolgozók nagy áldozatokat követelő munkájának ünnepnapja.
A világ első nemzetközi műszaki-tudományos konferenciája illetve egyesületének megalakulása – 1786
1786. szeptember
A selmecbányai Szklenó-fürdőn 1786 szeptemberében tartották a világ első nemzetközi műszaki-tudományos (bányászati-kohászati) konferenciáját, melynek legfőbb célja a Born Ignác által kifejlesztett új nemesfém kinyerési eljárás bemutatása volt.
Iskolakezdés – tanévnyitó
szeptember 1.
Szeptember elseje az iskolakezdés napja, ekkor kezdődik az új tanév, de az előkészületeket már augusztusban elkezdik.
A Pest–Szolnok vasútvonal megnyitása – 1847
1847. szeptember 1.
A rövid életű Magyar Középponti Vasúti Társaság az ország második vasútvonalát az 1846. július 15-én üzembe helyezett első, pest-váci vonal elkészülte után alig több mint egy évvel nyitotta meg.
Hajnal Antal születésnapja – 1838
1838. szeptember 1.
HAJNAL ANTAL (Makó, 1838. szeptember 1. – Fiume, 1907. január 17.) mérnök, a fiumei kikötő tervezője.
Kövesligethy Radó születésnapja – 1862
1862. szeptember 1.
KÖVESLIGETHY RADÓ (Verona, 1862. szeptember 1. – Budapest, 1934. október 11.) csillagász.
Krausz Lajos születésnapja – 1844
1844. szeptember 1.
KRAUSZ LAJOS (Budapest, 1844, szeptember 1. – Budapest, 1905. április 13.): gyáros, földbirtokos.
Veress Ferenc születésnapja – 1832
1832. szeptember 1.
VERESS FERENC (Kolozsvár, 1832. szeptember 1. – Kolozsvár, 1916. április 3.) műszaki alkotó, egyetemi tanár.
Haltenberger Mihály születésnapja – 1888
1888. szeptember 2.
HALTENBERGER MIHÁLY (Kassa, 1888. szeptember 2 – Budapest, 1972. február 4.) geográfus, a tengerészeti földrajz kiemelkedő szakembere.
Schulek Elemér születésnapja – 1893
1893. szeptember 3.
SCHULEK ELEMÉR (Késmárk, 1893. szeptember 3. – Budapest, 1964. október 14.) gyógyszervegyész.
Horváth Antal születésnapja – 1848
1848. szeptember 4.
HORVÁTH ANTAL (Pécs, 1848. szeptember 4. – Pécs, 1912. augusztus 30.) ügyvéd, szőlész, szőlőnemesítő, nagy része volt a pécsi szőlőrekonstrukcióban, ezen a téren európai hírnévre tett szert.
Kerekes József születésnapja – 1924
1924. szeptember 4.
KEREKES JÓZSEF (Tápé, 1924. szeptember 4. – Bp., 1973. április 11.): kertészmérnök, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa.
Sánta Ferenc születésnapja – 1927 – A Digitális Irodalmi Akadémia tagja
1927. szeptember 4.
Sánta Ferenc (Brassó, 1927. szeptember 4. – Budapest, 2008. június 6.) Kossuth-díjas író, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja.
Karácsonyi László születésnapja – 1900
1900. szeptember 5.
KARÁCSONYI LÁSZLÓ (Budapest, 1900. szeptember 5. – Budapest, 1985. július 10.) vegyészmérnök.
Kálnoky László születésnapja – 1912 – A Digitális Irodalmi Akadémia tagja
1912. szeptember 5.
Kálnoky László (Eger, 1912. szeptember 5. – Budakeszi, 1985. július 30.) kétszeres József Attila-díjas költő, műfordító, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja.
Krippel Móric születésnapja – 1867
1867. szeptember 5.
KRIPPEL MÓRIC (Káltóc, 1867. szeptember 5. – Sopron, 1945. november 23.): erdőmérnök, egyetemi tanár, szakíró.
Az első acetiléngázzal működő közvilágítás üzembehelyezése – 1897
1897. szeptember 6.
1897. szeptember 6-án Tata-tóvárosban, a világon először acetilén közvilágítást helyeztek üzembe. Ferenc József szeptember 10-15. között találkozott a városban egy hadgyakorlat alkalmából II. Vilmos német császárral, a díszes világítást a találkozó tiszteletére hozták létre. A berendezést, amely 500 lámpát szolgált ki, a budapesti Acetiléngáz Rt. készítette, Berdenich Győző mérnök, feltaláló és gyártulajdonos tervei szerint.
Blaskó György születésnapja – 1914
1914. szeptember 6.
BLASKÓ GYÖRGY (Nyírbakta, 1914. szeptember 6. – Miskolc, 1963. szeptember 23.): vegyészmérnök.
Hintz György születésnapja – 1874
1874. szeptember 6.
HINTZ GYÖRGY (Kolozsvár, 1874. szeptember 6. – Kolozsvár, 1956. május 5.): gyógyszerész, a Kolozsvári Gyógyszerész Testület elnöke.
Hutyra Ferenc születésnapja – 1860
1860. szeptember 6.
HUTYRA FERENC (Szepeshely, 1860. szeptember6. – Budapest, 1934. december 22.) állatorvos, a belgyógyászat, járványtan, törvényszéki állatorvostan és hússzemle professzora.
Buda visszafoglalása a töröktől –1686 – A török Buda emléknapja
szeptember 7.
XI. Ince pápa kezdeményezésére jött létre 1684-ben a Szent Liga: a Habsburg Birodalom, Lengyelország és Velence törökellenes szövetsége, amelyhez később csatlakozott Oroszország, és a bajor, szász, brandenburgi választófejedelem is küldött zsoldosokat. Négy év alatt szorították vissza a törököket. 1686-ban, 145 év után vált szabaddá Buda
Cseh Sándor születésnapja – 1914
1914. szeptember 7.
CSEH SÁNDOR (Sövényháza, 1914. szeptember 7. – Budapest, 1972. május 16.): állatorvos, egyetemi tanár, az állatorvostudományok kandidátusa.
Zamaróczy Jenő születésnapja – 1891
1891. szeptember 7.
ZAMARÓCZY JENŐ (Trencsén, 1891. szeptember 7. – Budapest, 1957. december 16.): gépészmérnök.
A büntetésvégrehajtás napja
szeptember 8.
Magyarországon 1996 óta Szent Adorján napján ünneplik A BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁS NAPJÁt. Az afrikai születésű, Nikodémiában élt katonatiszt keresztény hite miatt szenvedett vértanúságot.
Kelemen Frigyes születésnapja – 1924
1924. szeptember 8.
KELEMEN FRIGYES (Kézdialmás, 1924. szeptember 8. – Kolozsvár, 1979. június 6.): romániai magyar fizikai szakíró.
Sajó Elemér születésnapja – 1875
1875. szeptember 9.
SAJÓ ELEMÉR (Őrszentmiklós, 1875. szeptember 9. – Budapest, 1934. szeptember 21.) vízmérnök.
Gubányi Károly születésnapja – 1867
1867. szeptember 9.
GUBÁNYI KÁROLY (Jobbágyi, 1867. szeptember 9. – Pilis, 1935. január 13.): mérnök, földrajzi utazó.
Csek János születésnapja – 1916
1916. szeptember 10.
CSEK JÁNOS (Gyula, 1916. szeptember 10. – Budapest, 1961. október 19.): állatorvos.
Korbély József születésnapja – 1864
1864. szeptember 10.
KORBÉLY JÓZSEF (Hódoscsépány, 1864. szeptember 10. – Debrecen, 1939. április 22.) vízépítő mérnök.
Telegdi-Róth Lajos születésnapja – 1841
1841. szeptember 10.
TELEGDI-RÓTH LAJOS (Brassó, 1841. szeptember 10. – Budapest, 1928. április 16.): geológus, a földtani térképezés szakértője.