Ma 2024. június 24. hétfő, Iván napja van.
Vakáció
június közepétől szeptember elejéig

A körülbelül tíz hónapig tartó tanév június közepe táján ér véget hazánkban. A diákok felírják a táblára a „vakáció” szó betűit az utolsó tanítási napokon. Legelőször csak az ó betűt, hogy aztán 8 nap elteltével megkezdődhessen a több mint két hónapig tartó nyári szünet.
A nyári szünetet legjobb aktív pihenéssel tölteni. Ehhez a különböző – napközis és bentlakásos – gyermek- és ifjúsági táborok jól szervezett, tartalmas közösségi programjai nyújtanak leginkább segítséget. A vakáció idején a diákoknak lehetősége nyílik megismerni Magyarország és más országok különböző vidékeit, alaposabban annál, mint azt az évközi egy-két napos tanulmányi kirándulások megengedik. Az ismeretek szerzésén túl egyes táborok (honismereti és vándortáborok) különösen alkalmasak arra, hogy megerősítsék a diákok identitását, kötődésüket szülőföldjükhöz, hazájukhoz.
A vakáció a családi együttlétek, közös nyaralások ideje is. A szülők elfoglaltsága miatt ilyenkor különösen nagy szerepet kapnak a nagyszülők is. A tartalmasan eltöltött vakáció során a diákok megtapasztalhatják az elsajátított iskolai tananyag gyakorlati hasznosságát, az átélt élmények hatására megerősödhetnek, magabiztosabbá válhatnak.
Egy élményekben gazdag nyár életre szóló élményt jelenthet minden gyerek számára.

A Jeles napok szerkesztősége

Csokonai Vitéz Mihály: Oskolai vakatio

Hát múzsák? heverve tőltitek a nyarat?
   Hiszen aki mint vét, tudjátok, úgy arat.
Hát néktek, míg másnak fáradoz két karja,
   Kényes testeteket lágy lepel takarja?
Hát míg Márs vitézi a vérengző hadnak
   Halálos mezején a vérbe izzadnak
S a füstből eredett éjjelt hozó ködnek
   Közepén egymással izzadva küszködnek,
Vagy míg Palinurus a zajos tengeri
   Habok közt a kórmányt két kézzel tekeri,
És míg a nemzetek kividorúlt s deli
   Egének oszlopát ősz Atlás emeli,
Addig az álomra ingerlő pázsitnak
   Zőldellő bársonyán a múzsák ásítnak?
Szégyen, barátaim, Flórával suttogva
   Ekkor az árnyékon járni kézen fogva.
Izzadságot kéne inkább csepegtetni,
   Hogysem, mint piperés rózsát csipegetni.
Ha így vettek és így tőltitek a nyarat,
   Ősszel két kezetek csak harasztot arat.

(Elmentek a diákok…)

Elmëntek a diákok,
Búsulnak a hányok.
Fodorminta lóminta,
Én istenëm, hozd vissza;
Mer ha vissza nem hozod,
Az én szűvem megszakad.


Szabó Lőrinc: Vakáció előtt
(részlet)

Drága jó iskola,
iskola udvara,
   iskolapad,
hurrá, ma sok gyerek
   öröme nagy!
Kifele rajzik a
   siserahad,
csak az fáj egy kicsit,
hogy te most szüretig
    árva vagy.

Ady Endre: Üzenet egykori iskolába
(részlet)

Június volt s ujjongtunk, nincs tovább,
Most gyertek, szabad mellü örömök
S pusztuljatok, bilincses iskolák.

De elcsitult a jókedv-förgeteg
S helyére ült a döbbent némaság:
Köröttünk már az Élet csörtetett.

Óh, ifjui, szent megjózanodás,
Komoly, nagy fény, hős férfiú-szerep,
Emléketek ma is milyen csodás.

Üzenet egykori iskolámba

Szabó Magda: Érettségi találkozó
(részlet)

Megváltó Krisztusom – gondolta a kutyás Szabó, akinek szürke macskája az írógép mellett aludt az íróasztalon –, hogy tudtunk volna tisztességben megmaradni az iskola nélkül, ha nem arra nevelnek, hogy tudjuk, az élet nem majális, hanem rossz, kegyetlen, igazságtalan, mégis jónak, irgalmasnak és igazságosnak kell lennünk benne, és hányszor és hányféleképpen tapasztaltuk, hogy ami velünk és a mieinkkel történik, emberi ésszel valóban nem követhető.”

Kapcsolódó ünnepek