Ma 2024. június 25. kedd, Vilmos napja van.
Újév
január 1.
A január 1-i évkezdés szokását a rómaiaktól örököltük. A hagyomány (és Ovidius) szerint a Numa királynak, Romulus utódjának tulajdonított naptárreform óta lett a téli napfordulót követő Januarius az év első hónapja.
Szűz Mária, Isten anyja
január 1.
A Boldogságos Szüzet a legnagyobbnak tartják a szentek között: ő a „kegyelemmel teljes”. Szűz anyasága öröktől fogva ott volt Isten megváltó tervében, s amikor elérkezett az idő, anya lett a szűz és fia született, Jézus.
A béke világnapja
International Day of Peace
január 1.
A BÉKE VILÁGNAPJÁt VI. Pál pápa kezdeményezésére ünnepeljük minden év első napján 1968 óta.
Kövércsütörtök
január, február, március – farsang utolsó csütörtöke; legkorábban január 29-ére, legkésőbb március 4-ére eshet
A húshagyó vasárnapot megelőző csütörtök, vagyis a farsang utolsó csütörtöki napja, amelynek középkori liturgikus, vagy más előzményeit biztosra vehetjük, bár forrásokat nem tudunk idézni, hajdani nyomokra egyelőre nem tudunk hivatkozni. Az elnevezés a nap hagyományaival függ össze.
Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely
január 2.
NAGY SZENT VAZUL (Cesarea, 330 körül – 379. január 1.) a a szegények védelmezője. NAZIANZI SZENT GERGELY (Arianz, 329 körül – 389 vagy 390) az írók és a költők védőszentje.
Jézus szent neve ünnepe
január 3.
Ismeretes, hogy a régimódi katolikus magyar nép legkedvesebb archaikus köszönési módja: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké amen. Figyelemre méltó, hogy ez a köszönési formula nyugati és déli katolikus országokban nem általános, inkább csak Közép-Európában.
A Braille-írás világnapja
World Braille Day
január 4.
Louis Braille, a feltaláló születésnapján, január 4-én ünneplik világszerte a Braille-írást, amely a vakok és gyengénlátók elengedhetetlen kommunikációs eszköze.
Oszlopos Szent Simeon
január 5.
Oszlopos Szent Simon, az önsanyargatás legendás világrekordere, közel 70 éves koráig gyötörte magát Isten és a maga dicsőségére.
Farsang
január, február, március – vízkereszttől hamvazószerdáig
Az ókori népek tavaszünnepének, főleg a római szaturnáliá-knak hagyományaiban gyökerező, de a germán Hold s a szláv Perchta ünnepével is megtetézett szokás- és hagyománykör az európai népeknél továbbélt. A téli napforduló után tartott téltemető-tavaszkezdő ünnepségek az egyházi évben a karácsonyi és a húsvéti ünnepkör közé szorult.
Vízkereszt
január 6.
Vízkereszt, korábban Szentkereszt a latin egyház Epiphania Domini, „az Úr megjelenése” elnevezésű, január 6-án tartott ünnepének magyar neve. Vízkereszt a „karácsonyi tizenketted” (12 napos ünnep) zárónapja.
Urunk megkeresztelése
január vízkereszt utáni vasárnap
Közvetlenül nyilvános tanításának megkezdése előtt, Jézus a Jordán folyónál keresztelő Jánoshoz ment, aki Őt megkeresztelte. Vízkereszt utáni vasárnapon Jézus megkeresztelkedésének ünneplésével fejeződik be a karácsonyi idő.
Szent Erhard
január 8.
Regensburg püspöke, a jószág védőszentje, de szokták pestis ellen is segítségül hívni.
A vallásszabadság napja – A tordai országgyűlés emléke
január 13.
A magyar parlament 2018. évi I. törvényében a vallásszabadság napjává nyilvánította január 13-át annak emlékére, hogy az Erdélyben 1568. január 6. és 13. között megtartott tordai országgyűlés a világon először hirdette meg a vallásszabadságot, kimondva ezzel négy vallásfelekezet – a katolikus, az evangélikus, a református, az unitárius, majd tíz évvel később ötödikként az anabaptista felekezet – szabadságát és egyenjogúságát.
Szent Félix
január 14.
Azt mondják, hogy Félix tanító volt, és nagyon szigorúan bánt a gyerekekkel. A pogányok elfogták, és amikor nyíltan megvallotta Krisztust, azon gyerekek kezére adták, akiket tanított.
Szent Hilárius (Vidor)
január 14.
Hilarius, Poitiers püspöke. Hilarius annyi, mint ‚vidám’ (hilaris), mert Isten szolgálatában igen vidám volt, avagy annyi, mint alarius, a magas (altos) és az erény (ares) szavakból, mivel kimagasló volt a tudományban és erényes volt életében.
Remete Szent Pál
január 15.
Remete Szent Pál sivatagi remete (†340), akit a magyar pálosrend szellemi őseként, példaképeként tisztel. Ő a rend névadója is.
Szent Marcellus
január 16.
Marcellus római pápa volt, aki megfeddte Maxentius császárt a keresztények elleni féktelen kegyetlenkedése miatt.
Remete Szent Antal
január 17.
Antal, vagyis Antal apát, másként Remete Szent Antal (†356) beteg embernek, beteg jószágnak hajdanában nagy tiszteletben álló patrónusa. A népmese világát idéző legendáját több kódexunkban olvashatjuk.
Az olasz konyha napja
International Day of Italian Cuisines
január 17.
2008 óta tartják ezt a világnapot, amely Remete Szent Antal ünnepének napja, aki a háziállatok, a hentesek és a szalámikészítők védőszentje. A világnap célja az olasz ételek és éttermek autentikusságának megőrzése és fenntartása a világban.
Európai méhnyakrák-megelőzési hét
European Week of Action for Cervical Cancer Elimination
január harmadik hete
Minden évben január harmadik hete a méhnyakrák-megelőzés európai hete, amely egy nemzetközi kezdeményezés.
Árpád-házi Szent Margit
január 18.
Margit, vagyis Árpád-házi Szent Margit (1242-1271), IV. Béla királyunk leánya, Szent Erzsébet unokahúga. Nevét Antiochiai Szent Margit, a középkor egyik legtiszteltebb női szentje után kapta, akinek ereklyéit nagyatyja, II. András a Szentföldről hozta magával. Az ókeresztény vértanút István király és Szent Márton mellett, népünk mindjárt patrona regni-ként tisztelte.
Árpád-házi Szent Eiréné/Piroska
január 18.
Szent László királyunk leányának – ő volt az első, akiről tudjuk, hogy ezt a nevet viselte, aki ugyanakkor Iréné néven bizánci császárné volt – csupán beceneve volt a Piriska, mégpedig épp az Iréné magyaros becéző alakjaként.
Szent Piroska
január 18.
Piroska, azaz Prisca, ókeresztény vértanú.
A magyarországi németek elhurcolásának emléknapja
január 19.
A magyarországi németek elhurcolásának emléknapja hivatalos magyar állami emléknap, melynek létesítéséről 2012-ben hozott határozatot az Országgyűlés. Az emléknap dátuma január 19., utalva arra, hogy 1946-ban ezen a napon kezdődött meg a magyarországi németek szervezett elűzése, az otthonaikból kényszerrel nyugatra telepítendő első budaörsi lakosokat szállító vonatszerelvény elindításával.
Mészöly Miklós születésnapja – 1921– A Digitális Irodalmi Akadémia tagja – Mészöly Miklós Emléknap
1921. január 19.
MÉSZÖLY Miklós családi nevén Molnár (Szekszárd, 1921. január 19. – 2001. július 22.): író, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.
Esztergomi Boldog Özséb
január 20.
Esztergomi Boldog Özséb az utóbb pálosoknak nevezett egyetlen magyar alapítású, máig létező férfi szerzetesrend megszervezője.
Szent Fábián
január 20.
Fábián annyi, mint ‚az égi boldogság kovácsolója’ (fabricans), amit az örökbefogadás, a vétel és a kiharcolás hármas jogán szerzett meg magának.
Szent Sebestyén
január 20.
Szent Sebestyén, vértanú. Egy karóhoz kötözték és összenyilazták, de a keresztény hit halál feletti diadalának élő példájaként felépült sebeiből. Másodszor is elítélték, és ekkor halálra botozták.
Szent Macarius
január 20.
Macarius neve a macha, azaz ‚tehetség’ és az ares, azaz ‚erény’ szavakból származik, vagy machából, ami ‚ütést’ és a rióból, ami ‚mestert’ jelent. Ugyanis tehetséges volt az ördög csalárdságával szemben, erényes az életben, erélyes volt teste megregulázásában, mester volt az elöljáróság gyakorlásában. Avagy Macarius annyi, mint ‚boldog’.
Szent Ágnes
január 21.
Ágnes, keresztény szűz mártír a legrégebbi időktől tisztelt szentek egyike.
Boldog Batthyány-Strattmann László
január 22.
Boldoggá avatását már halála után 15 évvel elindították, amely azonban a történelem viharaiban hosszú időre elakadt. II. János Pál pápa 2003. március 3-án avatta boldoggá, ezekkel a szavakkal: „…sose helyezte a földi gazdagságot a valódi, mennyei gazdagság elé…”
Szent Vince
január 22.
Vince hispániai vértanú, válogatott kínzásokkal gyötörték halálra (†304).
A magyar kultúra napja – A Himnusz születésnapja
január 22.
A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását. Erre az eseményre emlékezve 1989 óta január 22-én ünnepeljük A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT.
Alamizsnás Szent János
január 23.
Alamizsnás Szent János Alexandria pátriárkája volt.
Mária eljegyzése (menyegzője)
január 23.
Mária menyasszonyságának ünnepe – mintegy az asszonyi sors megdicsőülése, a parasztlakodalom égi mása – részben udvari arisztokrata példa, nagyobb részben azonban a franciskánizmus nyomán bontakozik népi jámborságunkban.
Szalézi Szent Ferenc
január 24.
SZALÉZI SZENT FERENC (Chateau de Sales, 1567. augusztus 21. – 1622. december 28.) Annecy püspöke. 1661. december 8-án boldoggá, 1665. április 19-én szentté avatták. 1877-ben pedig egyháztanítóvá nyilvánították. Ünnepét a római naptárba 1666-ban vették föl, január 29-re. 1969-ben áttették január 24-re, amely napon 1623-ban Annecyben eltemették.
Az oktatás nemzetközi napja
International Day of Education
január 24.
2018. december 3-án az ENSZ Közgyűlése határozatot hozott, amelyben január 24-ét az oktatás nemzetközi napjává nyilvánította. Az UNESCO adatai szerint a világon élő általános iskoláskorú gyerekek 25 százaléka (hozzávetőleg 258 millió gyermek) még a mai napig sem jár iskolába.
Szent Pál apostol megtérése – „pálforduló”
január 25.
Szent Pál – ahogy maga mondta –, „a legkisebb az apostolok között”, nem találván méltónak magát az apostoli címre, mivelhogy korábban vezető szerepet játszott a keresztények üldözésében (IKor 15,9). Látomásának hatására megtért, és a kereszténység nagy térítő apostola lett. Pál fordulása (január 25.) ennek a „fordulatnak” állít emléket.
Szent Paula
január 26.
Paula igen előkelő római asszony volt, vagyonát szétosztotta a szegények között.
Nemzetközi vámnap
International Customs Day
január 26.
A Vám Együttműködési Tanács január 26-ai megalakulását 1983 óta ünneplik a világban.
A holokauszt nemzetközi emléknapja
International Holocaust Remembrance Day
január 27.
Az ENSZ Közgyűlése 2005-ben január 27-ét a holokauszt nemzetközi emléknapjává nyilvánította (International Holocaust Remembrance Day). 1945-ben ezen a napon szabadult fel Auschwitz-Birkenau, a legnagyobb és leghírhedtebb náci haláltábor.
Aquinói Szent Tamás
január 28.
AQUINÓI SZENT TAMÁS (Roccasecca, 1225 körül – Fossanuova, 1274. március 7.) minden katolikus tanító tevékenység védőszentje.
A lepra elleni harc világnapja
World Leprosy Day
január 30.
A lepra kórokozóját 1873-ban Gerhard Hansen norvég orvos izolálta
Bosco Szent János
január 31.
BOSCO SZENT JÁNOS (Becchi, Torino mellett, 1815. augusztus 16. – Torino 1888. január 31.) megalapította a Szalézi Szent Ferenc Társulatot, az egyháztörténelem egyik leghatásosabb szerzetesrendjét, amelyből egy egész iskolarendszer fejlődött ki.
Böjtelő
február, március – farsang három utolsó vasárnapja
A farsang utolsó három vasárnapja (dominica carnis privii, dominica privii), illetőleg a közbeeső harmadfél hét a régi egyházi kifejezés szerint a böjtelő, böjti előkészület időszaka volt.
Szent Brigitta
február 1.
Szent Brigitta (Brigida), az istenfélő szűz látva, hogy közeleg eljegyzésének ideje, kérte az Urat, küldjön rá valamilyen testi hibát, hogy legalább ily módon elkerülhesse a kérők tolakodását. Ekkor az egyik szeme megpattant, és kifolyt. Felvevén tehát a szent fátylat Brigitta, más, szent fátylat viselő és Istennek szentelt szüzekkel együtt Medi városában élt, ahol könyörgésére számtalan csodát tett az Úr.
A választások világnapja
Global Elections Day
február első csütörtökje
A közép- és kelet-európai Választási Szakértők Egyesülete (ACEEEO) 2005-ben kezdeményezte a VÁLASZTÁSOK VILÁGNAPJA megtartását minden év februárjának első csütörtökén, mert a legtöbb választásokkal kapcsolatos nemzetközi egyezményt ezen a napon írták alá.
A köztársaság napja
február 1.
1946. február 1-jén fogadta el a Magyarország államformájáról szóló 1946. évi I. törvénycikket az országgyűlés. Ennek emlékére 2005-ben a Magyar Köztársaság kormánya a kulturális miniszter előterjesztésére február 1-jét a köztársaság emléknapjává nyilvánította.
Pirosban a nőkért
National Wear Red Day
február első péntekje
A Pirosban a nőkért mozgalom célja, hogy felhívja a figyelmet a nőket veszélyeztető szívbetegségekre. Általános tévhit ugyanis, hogy a szív- és érrendszeri betegségek jobban sújtják a férfiakat, mint a nőket.
A Tisza élővilágának emléknapja
február 1.
2000. január 31-én a Szamos felső folyásának vízgyűjtő területén működő román–ausztrál tulajdonú Aurul nevű bányavállalat cianiddal és nehézfémekkel szennyezte a Szamos és a Tisza folyókat Romániában. A szennyeződés február 1-12. között vonult le a Tiszán ökológiai katasztrófát okozva a folyó élővilágában. A magyar országgyűlés erre emlékezve 2000. június 16-án elfogadott határozatának 10. pontjában február 1-jét a TISZA ÉLŐVILÁGÁNAK EMLÉKNAPJÁvá nyilvánította.
A civilek napja Magyarországon
február 1.
Az 1994-ben alakult Civil Parlament 1997-ben február 1-jét jelölte meg A CIVILEK NAPJÁnak. Az eseményről elsőként 1998-ban emlékeztek meg. A civilek napja arra hívja fel a figyelmet, hogy ha nem működnek kellő számban civil szervezetek, akkor az önkormányzatokra sokkal több feladat és felelősség hárul. Csak a civilek, a civil szervezetek felelősségvállalása, társadalmi munkája, jelenléte teheti jobbá az élet számos területét.
Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony
február 2.
URUNK BEMUTATÁSÁnak ünneplése a IV. századtól kezdve általános volt. A nyugati liturgiában Szűz Mária tisztulásának, és a fénynek ünnepe lett. A görög liturgia a találkozás ünnepének nevezi, mert ekkor találkozott Krisztus az emberiséggel Simeon és Anna prófétaasszony személyében. A római katolikus vallás GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY néven ünnepli ezt a napot. Azért szenteljük meg az emberi természetünket jelképező gyertyákat, hogy az isteni Fény kiáradjon és eltöltsön bennünket is.
A megszentelt élet, a szerzetesek világnapja
World Day for Consecrated Life
február 2.
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan 1997 óta február másodika – A MEGSZENTELT ÉLET, A SZERZETESEK VILÁGNAPJA.
A vizes élőhelyek világnapja
World Wetlands Day
február 2.
1971. február 2-án a Ramsar városában fogadták el az ún. Ramsari Egyezményt, amelyben a biológiai sokféleség megőrzése érdekében a kormányok felelősséget vállaltak a vizes élőhelyek védelméért. Az egyezmény az évezred végére már a vizes területek általános védelmére irányuló világkonvencióvá bővült. Magyarország 1979-ben aláírta a dokumentumot, s 2000-ig 19 területet (köztük a Fertő-tavat, a Balatont, a kiskunsági szikes tavakat, a Hortobágy egyes részeit) jelölt meg a nemzetközi jelentőségű, ún. ramsari területek közé.
A palacsinta világnapja
Pancake Tuesday, Pancake Day
február, március – húshagyókedden
Az angol eredetű palacsinta világnapját az angolszász országokban és több nyugati országban (az Egyesült Királyságban, Írországban, az Egyesült Államokban, Ausztráliában, Kanadában, Franciaországban, Németországban) húshagyókedden, a farsangi idő zárónapján tartják, mely a böjti időszak kezdetét jelentő hamvazószerda előtti nap. A leghíresebb palacsintaversenyt az Egyesült Királyság Buckinghamshire megyéjében található Olney kisvárosban tartják 1445 óta.
Húshagyókedd – A farsangi idő záró napja
február, március – húsvéttól visszafelé számított hetedik vasárnap utáni kedd, azaz a húsvétvasárnap előtti negyvenhetedik nap, legkorábban február 3-ára, legkésőbb március 9-ére eshet
Az igazi farsangi karneválok ideje az ünnepkört záró napokra esik: farsangvasárnapra, farsanghétfőre és húshagyókeddre. A „húshagyó” elnevezés az olasz eredetű karnevál szó tükörfordítása.
Szent Balázs
február 3.
Február 3-a a kultuszban, névadásban, népszokásokban oly népszerű legendás Szent Balázs napja. A hagyomány szerint örmény volt, a kisázsiai Szebaszté püspöke. Számos csodája ismeretes.
A rejtvényfejtők napja
február 3.
2007 óta február 3. a magyar rejtvényfejtők napja annak tiszteletére, hogy ezen a napon jelent meg először 1957-ben a Füles magazin. A hetilap mindig vasárnap jelent meg, mert abban az időben ez a volt a hét egyetlen munkaszüneti napja. Ezt az ünnepnapot – a Rejtvényfejtők Országos Egyesületének (ROE) kezdeményezésére és az akkori oktatási és kulturális miniszter hozzájárulásával – hagyományteremtő szándékkal hozták létre, és a kezdeményezés ki is állta az idő próbáját.
Nagyböjt
február, március, április – hamvazószerdától húsvétvasárnapig
Nagyböjt, az Érdy-kódexben negyvenlőböjt, az egyházi évben hamvazószerdától húsvétvasárnapig terjedő, Jézus negyven napi böjtölésének, majd kínszenvedésének emlékezetére szentelt negyvennapos időszak, amelynek kisebb megnevezett egységei: hetei, vasárnapjai, ünnepei is vannak. Középkori magyar nyelvhasználatban gyökerező nevük máig él idősebb népünk ajkán.
Hamvazószerda – A nagyböjti idő kezdete
február, március – a nagyböjt kezdőnapja, a húsvétvasárnaptól visszaszámolt 40. hétköznap, legkorábban február 4-ére, legkésőbb március 10-ére eshet
Karnevál herceg farsangi diadalmenete hamvazószerdára virradóan halottasmenetté változik. Európában általános szokás (volt), hogy a farsangot jelképező alakot: óriás papírmasé bábut, medvemaszkát, vesszőből, szalmából, rongyból formált torz képmást megjátszott jajveszékelés közben kivégzik, többnyire hatalmas máglyán elégetik, maradványait pedig eltemetik. Nálunk a szokásnak farsangtemetés, téltemetés, télkihordás a neve.
Szent Veronika
február 4.
Veronika, moldvai csángó alakjában Viron, legendabeli asszonyalak, aki a középkori jámbor néphagyomány, majd nyomában a keresztúti ájtatosság hatodik állomása szerint kendőjét nyújtja a kereszthordozástól verejtékező Jézusnak: a kendőn rajtamaradt az Üdvözítő képmása.
Rákellenes világnap
World Cancer Day
február 4.
2000 februárjában Párizsban tartották az első rákellenes világkongresszust. A résztvevők február 4-én történelmi dokumentumot írtak alá, amely világméretű összefogásra szólít fel a halálos kór ellen. A Rákellenes Alapítványt (Párizsi Charta) a világ minden részéről összegyűlt vezető kormányzati tisztségviselők, a legjelentősebb rákkutató társaságok és szervezetek vezetői, orvosvezetők, betegképviselő civil szervezetek és az ipar reprezentánsai látták el kézjegyükkel. Ennek emlékére a kongresszus február 4-ét RÁKELLENES VILÁGNAPpá nyilvánította.
Szent Ágota
február 5.
Február 5-e Ágota napja. Szent Agatha („A Jó”) – a legenda szerint – Szicíliában született előkelő görög családban, s Decius császár alatt szenvedett vértanúhalált (250-ben).
Szent Dorottya
február 6.
Csokonai a vénlánycsúfoló farsangvég egykor kedves szent szüzétől, Dorottyától (február 6.) kölcsönözte vígeposza címadó hősnőjének nevét. Dorottya a négy „fő szűz” (virgines capitales) egyike volt, akit társnőivel, Antiókhiai Margittal, Alexandriai Katalinnal és (Nikomédiai) Borbálával együtt a II. vatikáni zsinat (1968) mint költött személyt törölt a szentek sorából és a római naptárból.
Miki Szent Pál és vértanútársai
február 6.
Szent Miki Pál jezsuita 1556–1597; Gotoi Szoan János jezsuita 1578–1597; Kisai Jakab jezsuita ?–1597
A házasság világnapja
World Marriage Day
február második vasárnapja
A házasságkötések rohamos csökkenésének megállítása érdekében akciót kezdeményeztek az Egyesült Államokban 1981-ben. Az ötlet, és nyomában a program, amely a boldog és tartós házasságok fontosságára hívta fel a figyelmet, rendkívül sikeresnek bizonyult. A kezdeményezés 1983-ban a HÁZASSÁG VILÁGNAPJA nevet kapta, amelyet minden év februárjának második vasárnapján ünnepelnek meg szerte a világon.
Szent Apollónia
február 9.
Midőn Alexandriában Decius császár idejében rettenetes üldözés vette kezdetét Isten szolgái ellen, egy Divinus nevű nyomorult még az ördögök mesterkedésein is túltett, amikor a babonás csőcseléket Krisztus szolgái ellen uszította. Volt ezekben az időkben egy csodálatra méltó idős szűz, a neve Apollónia. A szeplőtelenség, a józanság és a tisztaság virágainak koszorúja ékesítette. Az Úr Lelke megerősítette, így lett a hit igen szilárd oszlopává.
A pizza világnapja
National Pizza Day
február 9.
Sokak kedvenc étele a pizza, aminek saját ünnepe is van, mégpedig február 9. Jóllehet azt senki sem tudja, miért éppen ezen a napon ünnepeljük a pizzát, de tény, hogy ilyenkor fogy a legtöbb pizza világszerte.
A házasság hete
National Marriage Week
február első felében (Szent Bálint napja közelében)
A házasság hete rendezvénysorozatot minden év februárjában, Valentin-nap környékén tartják, hogy felhívják a figyelmet a házasság és a család fontosságára.
A II. Magyar Hadsereg pusztulásának emléknapja – „A voronyezsi katasztrófa” – 1943
1943. február 9.
A II. világháború egyik legnagyobb magyar katasztrófája volt a 2. magyar hadsereg pusztulása a Don-kanyarban. 1943 januárjában a szovjet hadsereg általános támadást indított. Ennek esett áldozatául a Voronyezs térségében harcoló 2. magyar hadsereg; 40 ezren vesztették életüket, 70 ezer katona került fogságba, akik közül szintén tízezrek pusztultak el.
Szent Skolasztika
február 10.
Skolasztika, középkori magyar alakjában Kolos, Szent Benedek húga volt.
A biztonságos internet napja
Safer Internet Day
február második keddje
Február második keddjén tartják A biztonságos internet napját (Safer Internet Day, SID). A nap célja, hogy – az Európai Unió Safer Internet Program (SIP) akciótervének keretein belül – 2005 óta a világ közel 160 országában ugyanazon a napon hívja fel a figyelmet az internet előnyeire és veszélyeire, lehetőséget teremtsen és buzdítsa a gyerekeket olyan pozitív tartalmak létrehozására, melyeket később a családban, iskolában, barátokkal is tudnak használni.
A betegek világnapja
World Day of the Sick
február 11.
II. János Pál kezdeményezésére 1993-tól február 11. A BETEGEK VILÁGNAPJA. A világnap célja, hogy „Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértését.”
Budapest felszabadulásának napja – 1945
1945. február 13.
1945. február 13-án véget ért Budapest ostroma és a főváros német megszállása. Erre emlékezünk BUDAPEST FELSZABADULÁSÁNAK NAPJÁn.
Szent Bálint – „Valentin-nap”
Valentine's Day
február 14.
Bálint. Akiről e napon emlékezik meg az Egyház, itáliai ókeresztény vértanú volt. Legendáját az Érdy-kódex adja elő. Eszerint egy pogány fejedelem azt mondotta neki, hogy hisz, ha vak leányát meggyógyítja. Erre Bálint püspök imádságod tevén, megvilágosojtá ő vak leányát.
Szent Cirill és Metód, Európa társvédőszentjei
február 14.
Cirill: Tesszalonika, 827 – Róma, 869. február 14. Metód: Tesszalonika, 815 körül – Velehrád, 885. április 6.
Nemzetközi könyvajándékozási nap
International Book Giving Day
február 14.
Minden év február 14-én ünneplik A nemzetközi könyvajándékozási napot,, amely száz százalékban önkéntes kezdeményezés, és célja, hogy annyi gyermeknek adhassunk könyvet, amennyinek csak lehet, illetve, hogy megszerettessük velük az olvasást.
Az epilepszia világnapja
International Epilepsy Day
február 14.
A Nemzetközi Epilepsziaellenes Iroda (IBE) 1997. február 14-ére hirdette meg az epilepsziával élők első világnapját. Azért került e nap Szent Valentin napjára, mert ő nemcsak a szerelmesek mentora, de az epilepsziások védőszentje is. AZ EPILEPSZIA VILÁGNAPJA lehetőség arra, hogy tájékozódjunk a betegséggel és a gyógyítással kapcsolatban, valamint jobban odafigyeljünk az epilepsziával élőkre.
Szent Julianna
február 16.
Julianna ókeresztény vértanú neve egyike a legkedveltebbeknek a magyar női nevek között. Ő a névadója a Júlia szép leány balladai alakjának. Ennek ellenére a liturgikus és népi hagyományban szinte nem is találkozunk vele. Ikonográfiai nyomára sem akadtunk. Templom-dedikációja is igen ritka, és ott is nyilván a kegyúr családjának valamelyik nőtagja volt a névadó. Így Ónod (1867).
Jókai Mór születésnapja – 1825 – A magyar próza napja
1825. február 18.
JÓKAI MÓR (Komárom, 1825. február 18. – Budapest, 1904. május 5.): író, újságíró, szerkesztő. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 2018 óta ünnepeljük A MAGYAR SZÉPPRÓZA NAPJÁT február 18-án, Jókai Mór születésnapján.
Szent Zsuzsanna
február 19.
Az Ószövetségben olvashatjuk Zsuzsanna történetét, akit fürdőzés közben meglesett két vénember, akik bírák voltak. Mindkettő vágyakozni kezdett a szép fiatalasszony iránt. Amikor Zsuzsanna egyedül maradt, a bírák megzsarolták, hogy ha nem lesz az övék, akkor megvádolják, hogy házasságtörésen érték egy ifjúval. Mivel Zsuzsanna nem engedett a zsarolásnak, így is lett, Zsuzsannát hamisan vádolták meg. Az ószövetségi törvények értelmében, mint házasságtörő asszonyt, Zsuzsannát halálra ítélték. Egy ifjú – Dániel – viszont külön-külön hallgatta ki a bírákat. A vének másképp vallottak arról, hogy hol látták együtt Zsuzsannát az ifjúval (a mézgafa illetve a tölgyfa alatt), így fény derült az igazára és őket ítélték halálra.
A magyar ápolók napja – Kossuth Zsuzsanna születésnapja
február 19.
A Magyar Országgyűlés 2014-ben február 19-ét, Kossuth Zsuzsanna (Sátoraljaújhely, 1817. február 19. – New York, 1854. június 29.) , Kossuth Lajos legfiatalabb húga születése évfordulóját A magyar ápolók napjává nyilvánította. Kossuth Zsuzsanna az 1848-ban a kibontakozó fegyveres harc idején a sebesültek ápolásának megszervezésével foglalkozott. 1849-ben a tábori kórházak főápolónője volt.
Nemzetközi anyanyelvi nap
International Mother Language Day
február 21.
Banglades javaslatára az ENSZ 1999-ben február 21-ét NEMZETKÖZI ANYANYELVI NAPpá nyilvánította. 2000-ben ünnepelték először. 1952-ben Bangladesben az urdut nyilvánították az egyetlen hivatalos nyelvvé, noha a bangladesiek anyanyelve a bengáli. Február 21-én Dakkában a diákok fellázadtak az intézkedés ellen. Ekkor a rendőrség és a tüntetők összetűzésbe keveredtek, öt diák meghalt. A bangladesiek akkor az anyanyelv napjává nyilvánították a napot.
Az idegenvezetők napja
International Tourist Guide Day
február 21.
Az idegenvezetők napja nemzetközi előzményét, A nemzetközi idegenvezetői napot (International Tourist Guide Day) az Idegenvezetők Egyesületeinek Világszövetsége (World Federation of Tourist Guide Associations, rövidítve: WFTGA) kezdeményezésére 1990 óta február 21-én tartják. Budapest 1991-ben csatlakozott a nemzetközi kezdeményezéshez.
A magyar parasport napja
február 22.
2017 óta ünnepeljük A magyar parasport, diáksport és siketsport napját február 22-én, mivel az Országgyűlés ekkor szavazta meg a kezdeményezést.
Szent Péter Apostol székfoglalása – Üszögös Szent Péter
február 22.
Üszögös Szent Péter, liturgikus nevén Péter székfoglalása (Cathedra Sancti Petri Antiochiae), a Müncheni-kódexben Szent Péter székébe ülete, az Érdy-kódexben Szent Péter apostol székben való felmagasztalása, a Debreczeni-kódexben Szent Pétörnek székös ünnepe, a Winkler-kódexben Üszögös Szent Péter.
A bűncselekmények áldozatainak napja
European Day For Victims Of Crime
február 22.
Az Európa Tanács 1990. február 22-én tette közzé a bűncselekmények áldozatainak chartáját.
Szent Mátyás apostol
február 24.
Amikor Jézus meghalt, az apostolok tizenegyen maradtak, mivelhogy az áruló Júdás felakasztotta magát. Hogy kilegyen a tizenkettő, Jézus mennybemenetele után, de még pünkösd előtt az ő helyére választották Mátyást, a tanítványok szűkebb köréből. Róma a XI. századtól tartotta Mátyás napját február 24-én, míg az 1968. évi zsinat át nem tette május 14-re. Az apostol életéről apokrif írás, az András és Mátyás cselekedetei tudósít. Eszerint ő is vértanúságot szenvedett: nyakazó bárd oltotta ki életét. Ezért ábrázolták bárddal vagy szekercével, s választották az ácsok és mészárosok védőszentjüknek.
A kommunizmus áldozatainak emléknapja
február 25.
Az Országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozata értelmében minden év február 25-én tartják A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJÁt. 1947. február 25-én Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a megszálló szovjet katonai hatóságok jogtalanul letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták, ahol nyolc évet töltött fogságban.
Purim
február, március – Ádár hónap 14. napja (február vége–március vége)
Purimkor a perzsa uralom alatt élő zsidók megmenekülését ünnepeli a zsidó nép, ami i.e. 450 körül történt.
A Kalevala napja
Kalevala Day
február 28.
A finn nép ünnepe. Elias Lönnrot néprajztudós 1835. február 28-án tette közzé az első Kalevala-kötethez írt előszavát. Erre az eseményre emlékezik A KALEVALA NAPJA.
A ritka betegségek világnapja
Rare Disease Day
február utolsó napja
Február utolsó napja a RITKA BETEGSÉGEK VILÁGNAPJA. A ritka betegségek napjának fő célkitűzése az, hogy világszerte felhívja a társadalom és a döntéshozók figyelmét a ritka betegségekre és a betegek életére gyakorolt hatásukra.
A nukleáris fegyverek elleni harc világnapja
március 1.
1954. március 1-jén az Egyesült Államok hidrogénbomba-kísérletet hajtott végre a Bikini-szigeten. A Csendes-óceánon tevékenykedő Fukuru Maru japán halászhajó legénységét radioaktív sugárfertőzés érte. Az 1954-ben történt tragikus események emlékére 1964 óta Japánban nemzeti békenapot tartanak március 1-jén.
A polgári védelem világnapja
World Civil Defence Day
március 1.
A Nemzetközi Polgári Védelmi Világszervezet 1972. március 1-jén alakult meg. Erre emlékezve 1992-ben határoztak A POLGÁRI VÉDELEM VILÁGNAPJÁnak megrendezéséről.
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok napja
március 1.
A demokratikus nemzetbiztonsági szolgálatok megalakulásának tizedik évfordulóján, 2000-ben fogalmazódott meg az elképzelés, hogy minden év március 1-jén ünnepeljék meg a POLGÁRI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK NAPJÁT.
A haditechnikai kutatók és fejlesztők napja
március 1.
1930. március 1-én alakult meg a Magyar Királyi Haditechnikai Intézet, amelynek tiszteletére tartják ezt az emléknapot. Először 1994-ben rendezték meg.
Szent Szimplicius pápa
március 2.
Szimplicius szent pápa (468–483) napjához kalendáriumi ihletésű regula fűződik: a baranyai Máriakéménd német gazdái jelképesen most metszik meg (Simplschneiden) a szőlejük négy sarkában lévő tőkéket, hogy majd bőséges szüretjük legyen. A szokás tudomásunk szerint hazánkban ezen a napon máshol nem ismeretes.
Elhízás elleni világnap
World Obesity Day
március 4.
Az ELHÍZÁS ELLENI VILÁGNAPOT 2015-ben hozta létre a World Obesity Federation, a WHO elhízással kapcsolatos kérdésekért felelős partnerszervezete. Napjainkban különösen nagy szerepet kap a közbeszédben az elhízás témája. Jellemző hozzáállás, hogy elsődlegesen az érintetteket hibáztatják a kialakult helyzetért. Az már kevéssé ismeretes, hogy az elhízás lehet krónikus, illetve más betegségeknek az előjele, amelyek számtalan okból gyökerezhetnek. Többek között erre hívja fel a figyelmet a minden év március 4-én ünnepelt Elhízás elleni világnap.
A glaukóma (zöldhályog) világnapja – Nemzetközi glaukóma hét
World Glaucoma Day
március 6.
A Glaukóma Világszövetség 2007-ben, Szingapurban tartott ülésén úgy határozott, hogy először 2008-ban, majd minden év március 12-én megtartják a glaukóma világnapját (World Glaucoma Day).
A logopédia európai napja
European Speech Therapy
március 6.
A logopédia európai napját az Európai Unió Logopédusainak Állandó Bizottsága (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopedes, CPLOL) hozta létre. Március 6-át az Európai Unió logopédusai 2004 óta ünneplik a CPLOL felhívásának szellemében. A kezdeményezés fontos célkitűzése, hogy betekintést engedjen a kommunikációs zavarok sokféleségébe, következményeibe.
Az energiahatékonyság nemzetközi napja
World Energy Efficiency Day vagy Energy Efficiency Global Day
március 6.
Az energiahatékonyság nemzetközi napját vagy Nemzetközi energiatakarékossági világnapot az 1998-ban Bécsben tartott első nemzetközi energiahatékonysági konferencia óta tartják világszerte március 5-én. Magyarország 2000-ben csatlakozott a nemzetközi kezdeményezéshez, amelyet március 6-án rendez meg.
Nemzetközi nőnap
International Women's Day
március 8.
1857. március 8-án New Yorkban 40 ezer textil- és konfekcióipari munkásnő sztrájkolt a béregyenlőségért és munkaidő csökkentésért. Erre emlékezve 1910 augusztusában Koppenhágában Clara Zetkin javaslatára elhatározták, hogy NEMZETKÖZI NŐNAPot tartanak. Magyarországon 1914-ben ünnepelték először.
A vese világnapja
World Kidney Day
március második csütörtöke
A Nemzetközi Nefrológiai Társaság (International Society of Nephrology – ISN), valamint a Vesealapitványok Nemzetközi Szövetsége (International Federation of Kidney Foundation – IFKF) magyar kezdeményezésre – 2006-tól – minden év márciusának második csütörtökét a vese világnapjaként tartjuk számon.
Negyven vértanú
március 10.
Negyven vértanú, a toroczkai nép ajkán Negyven Szentek. A pogány Licinius Nagy Konstantin vetélytársa és a birodalom keleti részeinek ura volt. Alatta negyven római keresztény katona szenvedett ezen a napon Sebaste városában jeges vízbe vetve, vértanúhalált (320).
A beporzók napja
március 10.
A BEPORZÓK NAPJA mögött a rovarvilág és a beporzást végző rovarok világszerte, de elsősorban az északi féltekén tapasztalt pusztulása, tehát konkrét természetvédelmi probléma és annak orvoslása, illetve a lakossági cselekvésből származó környezeti nevelési lehetőség is ott van.
A székely szabadság napja
március 10.
A székely szabadság napja a Székely Nemzeti Tanács 2012. január 6-i határozata alapján minden év március 10-én megtartott emléknap, a székelység összetartozásának napja. Azért ezt a napot választották, mert 1854. március 10-én végezték ki a marosvásárhelyi Postaréten Bágyi Török János kollégiumi tanárt, Martonosi Gálffy Mihály ügyvédet és Nagyváradi Horváth Károly földbirtokost, a székely vértanúkat.
A terrorizmus európai áldozatainak emléknapja
European Remembrance Day for Victims of Terrorism
március 11.
Március 11. a terrorizmus áldozatainak európai emléknapja, megtartásáról a 2004. március 11-i madridi terrorakciók emlékére határozott még ugyanabban az évben az Európai Parlament.
Nagy Szent Gergely
március 12.
NAGY SZENT GERGELY (Róma, 540 körül – Róma, 604. március 12.)
Nemzetközi akciónap a gátak ellen, a folyók, a víz és az élet mellett
International Day of Action for Rivers and Against Dams
március 14.
Március 14. az 1997-ben Curitibában (Brazilia) elfogadott ún. „Curitibai Nyilatkozat” emléknapja. Az esemény tiszteletére minden évben akciókkal, kampányokkal, ünnepségekkel – vagy mint 2003-ban is – újabb nemzetközi találkozókkal emlékeznek a Nyilatkozatban foglalt elvekkel egyetértők, elsősorban a gátépítkezések miatt az eredeti lakóhelyük elhagyására kényszerített őslakosok szervezetei, illetve a környezetvédők. A Nyilatkozat fő üzenete ez volt és marad: „A víz az életet és nem a halált szolgálja!”
A matematika világnapja (Korábban: Nemzetközi Pí-nap)
International Day of Mathematics
március 14.
A Nemzetközi Matematikai Unió (International Mathematical Union, IMU) és az UNESCO 2019-ben született döntése alapján 2020-tól március 14-én ünnepeljük a matematika világnapját is. Több mint harminc éve március 14-én tartják a nemzetközi pí-napot, amely immár a matematika világnapja is. A nemzetközi pí-nap 1988-ban félig heccként indult, amikor fizikusok pitét ettek, körbe-körbe jártak és a pí (3,14) számjegyeit mondták.
Ifjúsági világnap
World Youth Day
március, április – húsvét előtti vasárnap
A katolikus egyházban virágvasárnap egyben IFJÚSÁGI VILÁGNAP is, melynek rendszeres megtartását II. János Pál pápa vezette be 1985-ben.
Virágvasárnap
március, április – húsvét előtti vasárnap, a nagyhét kezdete, legkorábban március 15-ére, legkésőbb április 18-ára eshet
Virágvasárnap a húsvét előtti vasárnap, a nagyhét kezdete. A húsvét előtti 7. nap, míg a farsangi ünnepkör vége után a 40. nap. Ekkor ünnepli az egyház Jézusnak szamáron való diadalmas jeruzsálemi bevonulását.
Pészach
március, április – Niszán hónap 15–22 napjáig (március vége, április)
A zarándok-ünnepek között első helyen áll a Peszach, melyet Niszan hónapjának 15–22 napján ünneplünk meg. Az első két nap és az utolsó kettő ünnep, a közbeeső négy félünnep.
Nagyhét
március, április – virágvasárnaptól nagyszombatig, a nagyböjt utolsó hete, legkorábban március 15-én, legkésőbb április 18-án kezdődhet
A természet tavaszi újjászületése az embert is analógiás jellegű megújulásra, tisztálkodásra indítja. Ezek az ősi tavaszi lusztrációs szokások az ember egészségének és jólétének biztosítására, a betegségek távoltartására, a háztájék és jószágok megoltalmazására irányulnak.
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulója – A magyar sajtó napja – A Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe
március 15.
A Magyar Országgyűlés 1991-es határozata értelmében március 15. az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja és a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe. Ezen a napon osztják ki a Kossuth- és Széchenyi-díjakat.
Fogyasztóvédelmi világnap
World Consumer Rights Day
március 15.
John F. Kennedy amerikai elnök 1962-ben ezen a napon hirdette ki a négy alapvető fogyasztói jogot összefoglaló történelmi nyilatkozatot. Ennek köszönhetően ismerték el nemzetközi szinten a kormányok és az Egyesült Nemzetek Szervezete, hogy minden állampolgár fogyasztóként alapvető jogokkal rendelkezik.
Budapesti Tavaszi Fesztivál
március második fele
A mostanra már nemzetközi szinten is elismert BUDAPESTI TAVASZI FESZTIVÁLt 1980 óta rendezik meg minden évben március második felében.
A magyar zászló és címer napja
március 16.
Az Országgyűlés 2014. december 16-i ülésnapján elfogadott, majd a rákövetkező napon határozatába foglalt döntésével A MAGYAR ZÁSZLÓ ÉS CÍMER NAPJÁVÁ minősítette március 16-át. Azért éppen erre a napra esett a választás, mert március 16-án fogadták el az 1848-as XXI. törvénycikket, amely nyilvános ünnepek alkalmával az összes közintézmény és magyar hajó esetében kötelezővé tette a nemzeti zászló, illetve az országcímer használatát.
Szent Patrik
március 17.
Patrik, az írek térítője és nemzeti szentje (†461). Tisztelete elterjedt az egész középkori katolikus Európában, így a szomszédos Ausztriában is. Nálunk azonban sem patrociniumával, sem ábrázolásával nem találkozunk.
Arimathiai József
március 17.
Arimathiai József előkelő zsidó tanácsúr, Jézus titkos tanítványa, aki Nikodémussal együtt az Úr tisztes temetéséről gondoskodott (János 19, 38). Nikodémus apokrif evangéliuma szerint ő volt az, aki a Megváltó kicsorduló vérét kehelybe gyűjtötte, és ezzel a Grál-misztérium hőse lett.
Longinus, római százados
március 17.
Longinus volt az a százados, aki más katonákkal együtt ott állt Krisztus keresztjénél, Pilátus parancsára lándzsával átdöfte az Úr oldalát, és látva a jeleket, amelyek akkor történtek: hogy a nap elsötétült és földrengés támadt, hitt Krisztusban. Némelyek szerint azért lett hívő, mert betegségtől, vagy öregségtől már elhomályosodott szemére Krisztusnak a lándzsán végigfolyó vére rácsöppent, és rögtön tisztán látott.
Nagycsütörtök
március, április – húsvét előtti csütörtök, legkorábban március 19-ére, legkésőbb április 22-ére eshet
Az utolsó vacsora napja, amikor Jézus búcsút vett tanítványaitól és felkészült az áldozatra. Szeretete jeléül megmosta tanítványai lábát. A nagycsütörtök a gyász napja, ezért csütörtök estétől szombat estéig nincs harangszó. A húsvéti szent háromnap (Sacrum Triduum Paschale) első napja.
Szent József
március 19.
József, a názáreti ács, Mária jegyese, a gyermek Jézus gondviselője.
A cigányság világnapja
International Romani Day
március 19.
A CIGÁNYSÁG VILÁGNAPJA, egy tavaszköszöntő ünnephez kötődik, „ezen a napon indultak tovább a romák a téli szálláshelyükről vándorolni”. A hivatalos ünnepet, a romák világnapját április 8-án tartják.
Nagypéntek
március, április – húsvét előtti péntek, legkorábban március 20-ra, legkésőbb április 23-ára eshet
Jézus Krisztus kínszenvedésének, kereszthalálának és temetésének napja, a húsvéti szent háromnap (Sacrum Triduum Paschale) második napja.
A boldogság napja
International Day of Happiness
március 20.
Az ENSZ Közgyűlése 2012 júniusában nyilvánította a boldogság nemzetközi napjává március 20-át. A konszenzussal elfogadott határozat hangsúlyozza, hogy a boldogság keresése az emberi lét egyik alapvető célja. A dokumentum egyben felszólította az ENSZ tagországait, hogy megfelelő módon ünnepeljék március 20-án a boldogság napját, mindenekelőtt az oktatásban.
Nagyszombat
március, április – húsvét előtti szombat, legkorábban március 21-ére, legkésőbb április 24-ére eshet
A húsvétvasárnapot megelőző nap. Ezen a napon Jézus Krisztus holtan feküdt sírjában, és nagyszombatról húsvétvasárnapra virradóan ünnepli a kereszténység Jézus feltámadását. A húsvéti ünnepkör szent háromnapjának (Sacrum Triduum Paschale) harmadik, utolsó napja.
Nursiai Szent Benedek
március 21.
Benedek Nursia tartományából származott, Rómába került, hogy a szabad tudományokat tanulja, de még gyermekkorában abbahagyta a tanulást, és föltette magában, hogy a pusztába vonul vissza.
A költészet világnapja
World Poetry Day
március 21.
Naima Tabet, a marokkói oktatási, kulturális és tudományos nemzeti bizottság főtitkára vetette fel 1998-ban egy UNESCO-hoz intézett levelében a nemzetközi költészeti nap kijelölését. 1999. november 18-án az UNESCO közgyűlésének 30. ülésszaka március 21-ét, az északi félteke tavaszának első napját nyilvánította A KÖLTÉSZET VILÁGNAPJÁvá, melyet minden ország a saját eszközeivel, a nem-kormányzati szervek aktív részvételével, a nyilvános és civil szervezetek bevonásával ünnepelhet meg.
Az erdők nemzetközi napja
International Day of Forests
március 21.
Az ENSZ Közgyűlés 67/200 számú határozatával az erdők nemzetközi napjává nyilvánította március 21-ét abból a célból, hogy 2013-tól kezdődően minden évben világszerte megemlékezzünk az erdők és a fák jelentőségéről.
A Down-szindróma világnapja
World Down Syndrome Day
március 21.
A Down-szindróma világnapját (World Down Syndrome Day) március 21-én tartják. március 21-én (03. 21. - a dátum a Down-szindróma mögött álló, három példányban jelenlevő 21. kromoszómára utal). A világnap ötlete Stylianos E. Antonarakis genetikustól származik, az ENSZ közgyűlésének döntése alapján hivatalosan először 2012-ben tartották meg, de a Down Syndrome International (DSI) már 2006 óta megrendezi.
A faji megkülönböztetés elleni nemzetközi küzdelem napja
International Day for the Elimination of Racial Discrimination
március 21.
1960. március 21-én véres rendőrsortűz dördült el a dél-afrikai Sharpeville-ben a békésen tüntetőkre. Az áldozatok száma feltehetően 72 volt. 1966-ban az ENSZ XXI. közgyűlésén nyilvánították március 21-ét A FAJI MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELLENI NEMZETKÖZI KÜZDELEM NAPJÁvá.
Húsvét
március, április – a tavaszi nap-éj egyenlőséget követő első holdtölte utáni vasárnap, legkorábban március 22-ére, legkésőbb április 25-ére eshet
A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, midőn Jézus – a pénteki keresztre feszítése után – a harmadnapra, vasárnap feltámadt, s itt tartózkodott még negyven napot.
A víz világnapja
World Water Day
március 22.
A VÍZ VILÁGNAPJÁnak megünneplését az 1992. évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték. Ennek hatására az ENSZ március 22-ét nyilvánította e nappá, felhíva a kormányok, szervezetek és magánszemélyek figyelmét a víz fontos szerepére életünkben. Cél, hogy óvjuk, védjük környezetünket, s ezen belül a Föld vízkészletét.
A magyar fordítók és tolmácsolók napja
március 22.
1974. március 22-én alakult meg az ELTE Bölcsészettudományi Karának Fordító-és Tolmácsképző Központja. Erre emlékezve 1999 óta március 22-én tartják A MAGYAR FORDÍTÓK ÉS TOLMÁCSOLÓK NAPJÁt.
Húsvéthétfő
március, április – húsvét másnapja, legkorábban március 23-ára, legkésőbb április 26-ára eshet
Húsvéthétfő, egyes vidékeken vízbevetőhétfő, másként húsvét másnapja már a profán emberi örömnek, elsősorban a fiatalságnak ünnepe.
Meteorológiai világnap
World Meteorological Day
március 23.
1950. március 22-én Genfben megalakult a Meteorológiai Világszervezet (WMO) – a Nemzetközi Meteorológiai Szervezet utódaként. Másnap életbe lépett a szervezet alapokmánya, erre emlékezve határozták el 1960-ban a METEOROLÓGIAI VILÁGNAP megünneplését.
A magyar–lengyel barátság napja (Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej)
március 23.
A lengyel–magyar barátság napjának (lengyelül Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej) története 2006. március 24-ig nyúlik vissza, amikor Lech Kaczyński lengyel és Sólyom László magyar köztársasági elnök Győrben aláírták a győri nyilatkozatot, valamint átadták a lengyel–magyar barátság első köztéri emlékművét. A magyar Országgyűlés 2007. március 12-én, a lengyel Szejm pedig március 16-án nyilvánította határozatban ünnepnapnak március 23-át, a lengyel-magyar barátság napját.
Gábor arkangyal
március 24.
Gábriel (Gábor) arkangyal, Isten küldönce a „jó hírt”, az evangéliumot hozza a gyermektelen asszonyoknak. Nemcsak a keresztényeknél, hanem már a zsidóknál és később a muzulmánoknál is nagy becsben állt. Ő jelentette meg Keresztelő János és Szűz Mária születését.
A tuberkulózis világnapja
World Tuberculosis Day
március 24.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) döntése értelmében március 24-e a TUBERKULÓZIS VILÁGNAPJA. Ezen a napon világszerte felhívják a figyelmet az egyik legnagyobb népbetegség további terjedésének veszélyeire.
Urunk megtestesülésének hírüladása – Gyümölcsoltó Boldogasszony
március 25.
Március 25-e Jézus fogantatásának ünnepe. Régi magyar neve, Gyümölcsoltó Boldogasszony, és a hozzá fűződő gazdag hiedelemanyag mutatja, hogy az oltás, szemzés hagyományos napja volt e tájon.
Szent Dizmász
március 25.
Dizmász a jobb lator, az első szentek egyike.
A Föld órája
Earth Hour
március utolsó szombatja
A Föld órája a WWF (World Wide Fund for Nature, magyarul: Természetvédelmi Világalap) által életre hívott, minden év márciusának utolsó szombatján megrendezett nemzetközi esemény, amelyben arra kérik a háztartásokat és a vállalkozásokat, hogy kapcsolják le és ki a nem létfontosságú lámpáikat és elektromos berendezéseiket egy órára, hogy ezzel is felhívják a figyelmet az éghajlatváltozás elleni cselekvés szükségességére.
Színházi világnap
World Theatre Day
március 27.
1957. március 27-én volt a Párizsban működő Nemzetek Színházának évadnyitója. 1961-ben a Nemzetközi Színházi Intézet bécsi közgyűlése által elfogadott határozat alapján e napon van a SZÍNHÁZI VILÁGNAP.
Az endometriózis világnapja
World Endometriosis Day
március 28.
Március az endometriózis-tudatosság hónapja, március 28. pedig az endometriózis világnapja. Számos eseményt, többek között oktatóprogramot, felvonulást és adománygyűjtést rendeznek a világ különböző országaiban, amelynek célja, hogy felhívják a figyelmet az endometriózisra.
A nyári időszámítás kezdete
március utolsó szombatjáról vasárnapra virradó éjszaka
A NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS KEZDETE március utolsó szombatjáról vasárnapra virradó éjszaka, 2 óra. A befejezése október utolsó szombatjáról vasárnapra virradó éjszaka, 3 óra. Az időszámítás-váltást hagyományosan az energiatakarékosság igényével indokolják.
Fehérvasárnap
március, április, május – húsvét után a fehérhetet (húsvét nyolcadát) záró vasárnap, húsvét második vasárnapja, legkorábban március 30-ára, legkésőbb május 2-ára eshet
Fehérvasárnap, Magyaregres református népének ajkán kishúsvét szorosan a húsvét ünnepköréhez tartozik. Nevét eredetileg onnan vette, hogy a nagyszombaton keresztelt katekumenek ekkor vetették le fehér ruhájukat.
Szent Quirinus (Kerény)
március 30.
Kerény, deákul Quirinus, katonatiszt, aki a legendai hagyomány szerint Hadrianus császár alatt a II. században szenvedett Rómában vértanúhalált.
„Bolond április”
április 1.
Április 1-je Hugó napja, a téli napfordulótól számított századik nap, ezért népünk régente „száznapnak” is nevezte. Egyébként pedig „negyvenesnap” volt, e nap időjárásából a terméskilátásokra következtettek.
A roma kultúra napja Magyarországon
április első hétvégéje
A „cigányság szent ünnepének” nevezte Choli Daróczi József a minden év áprilisának első hétvégéjén megrendezendő ROMA KULTÚRA NAPJÁt. A megemlékezést első alkalommal 1993 áprilisában tartották neves cigány művészek Budapesten a Magyar Írószövetség székházában.
Egyiptomi Mária
április 2.
A legendás hagyomány szerint Mária örömlányként kereste kenyerét Alexandriában. Szakítani akarván parázna életmódjával, elhatározta, hogy Jeruzsálembe zarándokol a Szent Sírhoz, ám nem volt hajójegyre pénze. Miután ifjú volt és szép, önként adódott a megoldás, testével fizetett a hajósoknak. A Szent Sírnál látomásban részesült, majd a sivatagba ment, ahol 47 (!) évig vezekelt három kővé aszott kenyéren tengetve életét. Remeteként halt meg.
Andersen születésnapja – A meseírás napja – A gyermekkönyvek nemzetközi napja
International Children's Book Day
április 2.
1967 óta tartják világszerte a GYERMEKKÖNYVEK NEMZETKÖZI NAPJÁt Hans Christian Andersen dán meseíró születésnapján. A Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa (IBBY) által szervezett ünnep célja, hogy a gyermekekkel megszerettessék az olvasást, a könyveket. Minden évben más-más ország vállalja az eseménysorozat szponzorálását, nevezetesen az adott ország megfogalmazza a nap jelmondatát, felkér egy neves írót, hogy ez alkalomból küldjön üzenetet a világ gyermekeinek, s egy képzőművészt, hogy tervezzen plakátot. 2001-ben Magyarország szervezte a központi rendezvényeket.
Az autizmus világnapja
World Autism Awareness Day
április 2.
2007 december 18-án, az ENSZ 62/139-es határozata jelölte ki április 2-át az autizmus világnapjának azzal a céllal, hogy felhívja a világ figyelmét az autizmusra.
Szakszervezeti akciónap
European Trade Union Action Day
április 2.
1993-ban az Európai Szakszervezetek Szövetsége SZAKSZERVEZETI AKCIÓNAPpá nyilvánította április 2-át, amelyen a szociális feszültségeket, a munkanélküliség problémáit vitatják meg.
A láthatatlan munka napja
április 4.
A láthatatlan munka minden olyan típusú tevékenység, amelyért nem jár fizetés, s amelynek elvégzését sokan természetesnek veszik – pl. a családban.
Ferreri Szent Vince
április 5.
Vince, azaz Ferreri Szent Vince (1357–1419) dominikánus szerzetes. Híres szónok, aki Európa nyugati országaiban nagy hatással hirdette a bűnbánatot. Már 1458-ban szentté avatták. Különösen betegek fordultak hozzá gyógyulásért, vigasztalásért és kerestek enyhülést a Szent Vince vize néven emlegetett szentelményben (aqua Sancti Vincentii pro infirmis).
Egészségügyi világnap
World Health Day
április 7.
1948. április 7-én az ENSZ szakosított intézményeként megkezdte működését az Egészségügyi Világszervezet (WHO). Erre az eseményre emlékezünk az EGÉSZSÉGÜGYI VILÁGNAPon. A világszervezet célja a nemzetközi egészségügyi munka irányítása és összehangolása.
A romák világnapja
International Romani Day
április 8.
A romák 1971-ben, Londonban rendezték meg első világkongresszusukat, amelyen az Indiából és húsz országból érkezett küldöttek elfogadták a roma nép szimbólumát, zászlaját, mottóját, himnuszát és április 8-át A ROMÁK VILÁGNAPJÁvá nyilvánították. Ekkor folyami szertartásokkal, illetve gyertyagyújtással ünnepelnek a romák a világ mintegy 40 országában, ezzel emlékezve arra, hogy mintegy ezer évvel ezelőtt indultak Indiából máig tartó vándorútjukra.
Nemzeti rákellenes nap
április 10.
A Magyar Rák Liga 1993-tól minden évben NEMZETI RÁKELLENES NAPot szervez április 10-én dr. Doblinger Gyula (1849–1937) sebész, egyetemi tanár születésnapján, aki 1902-ben megalakította az első Országos Rák Bizottságot. A nap célja, hogy a társadalom minden rétegét – az egyént is – bevonják a rák elleni küzdelembe, felébresszék a felelősséget önmaguk iránt.
A Parkinson-kór világnapja
World Parkinson's Day
április 11.
1755. április 11-én született James Parkinson angol orvos és természettudós, aki 1817-ben elsőként írta le a kór klinikai tünetegyüttesét. 1997 óta világszerte ekkor tartják A PARKINSON-KÓR VILÁGNAPJÁt.
Az űrhajózás napja
Cosmonautics Day
április 12.
1961. április 12-én a Szovjetunióban Földkörüli pályára bocsátották a világ első embert szállító űrhajóját, fedélzetén Jurij Gagarin repülő őrnaggyal. Erre emlékezik AZ ŰRHAJÓZÁS NAPJA.
A Felvidékről kitelepítettek emléknapja
április 12.
A Felvidékről kitelepítettek emléknapját minden év április 12-én tartják a magyar Országgyűlés 86/2012. (XII. 7.) OGY határozata alapján. Azért ezt a dátumot választották, mert 1947-ben ezen a napon kezdődött el a szlovákiai magyar lakosság Felvidékről való kitelepítése. A szlovák-magyar lakosságcsere egyezményt 1946. február 27-én írták alá Budapesten, és május 14-én fogadta el a Parlament.
A könyvtárosok világnapja
International Librarians' Day
április 14.
Április 14. A könyvtárosok világnapja, amelyet két nagy szervezet, az ALA (American Library Association, Amerikai Könyvtárak Szövetsége) és az IFLA (International Federation of Library Associations, a Könyvtári Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetsége) kezdeményezett. A könyvtárosok világnapja 2011 óta kerül megrendezésre.
A művészetek (a kreativitás) világnapja
World Art Day
április 14.
2012-től április 15-e a művészetek (a kreativitás) világnapja. 1452-ben ezen a napon született Leonardo da Vinci olasz, reneszánsz polihisztor, festő, tudós, matematikus, feltaláló, szobrász, építész, zeneszerző, költő, író, anatómus. Ezt a napot az International Association of Art (IAA), az UNESCO művészeti partnerszövetsége nyilvánította világnappá.
A hivatások világnapja – A Jó Pásztor vasárnapja
április, május – húsvét negyedik vasárnapja
A katolikus egyházban húsvét negyedik vasárnapja a hivatások világnapja, amikor a papokért, a szerzetesekért, illetve papi és szerzetesi hivatásokért imádkoznak.
A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja
április 16.
2001 óta minden évben április 16-án tartják a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapját, arra emlékezve, hogy 1944-ben ezen a napon kezdődött a hazai zsidóság gettóba zárása.
Európai betegjogi nap
Europen Patient’s Rights Day
április 18.
Az európai betegjogi napot az Active Citizenship Network (ACN) elnevezésű civil szervezet kezdeményezésére 2007 óta egyre több országban rendezik meg április 18-án.
Holokauszt emléknap (Jom Hásoá)
Holocaust Remembrance Day
április – Niszán hó 27. napja
A pusztítás gyásznapja Izraelben. A varsói gettólázadás (1943. április 19.) kitörésének évfordulója alkalmából az izraeli kormány 1951-ben hozott döntése értelmében minden évben megemlékeznek a második világháború zsidó áldozatairól.
A cirkusz világnapja
World Circus Day
április harmadik szombatja
Ezt a világnapot 2007 óta tartják meg minden év április harmadik szombatján, 2010-ig európai cirkusznapként tartották számon, azóta azonban világszerte megemlékeznek róla a cirkuszművészeti központok.
Óvodák és bölcsődék napja
április 21.
A bölcsődék napját 2010 óta tartják Magyarországon, arra emlékezve, hogy 1852-ben, április 21-én nyílt meg a Pesti Első Bölcsődei Egylet, amelynek a martonvásári Brunszvik családhoz tartozó Gróf Forrayné Brunszvik Júlia (1786 – 1866) volt az elnöke.
A Föld napja
Earth Day
április 22.
1970. április 22-én Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató mozgalmat indított el a Föld védelmében. Azóta a diákból az alternatív energiaforrások világhírű szakértője lett. Már mozgalmának megindításakor több mint 25 millió amerikai állt mögé, ma pedig szinte az egész Földre kiterjed az általa kezdeményezett mozgalom. Ezernél több szervezet vesz részt benne. A FÖLD NAPJA célja, hogy tiltakozó akciókkal hívják fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára.
Szent Adalbert
április 23.
Adalbert, nyelvújítási azonosítással Béla, szlovákul, csehül Vojtech, németül Albrecht, cseh főúri család sarjadéka (956–997).
A könyv napja – A szerzői jogok napja
World Book and Copyright Day
április 23.
1995-ben az UNESCO A KÖNYV NAPJÁvá nyilvánította április 23-át katalán javaslatra. Április 23-án halt meg William Shakespeare és Miguel de Cervantes. Ez a nap A SZERZŐI JOGOK NAPJA is. A nap célja, hogy felfedezzük az olvasás szépségét, és ösztönözzük egymást a könyvek forgatására.
Szent György napja
április 24.
A légiónyi katonaszent legnevezetesebbje Kis-Ázsiában született a legenda szerint, és Palesztinában halt mártírhalált Diocletianus alatt. A IV. századból már tudunk kultuszáról, amely a keresztény légionáriusok révén terjedt el a birodalomban.
A kísérleti állatok védelmének világnapja
World Day For Animals In Laboratories
április 24.
A világon évente mintegy 100 millió állaton végeznek kísérleteket, amelyek 63 százaléka hadászati célokat szolgál, 31 százalékukat kozmetikai szerek tesztelésére használják, és mindössze 6 százalékukat végzik gyógyászati célból. A KÍSÉRLETI ÁLLATOK VÉDELMÉNEK VILÁGNAPJÁn állatvédők arra figyelmeztetnek: a tudomány számára van más, állatbarát megoldás.
Az örmény népírtás emléknapja
Armenian Genocide Day
április 24.
Az örmény népírtás emléknapját a Török Birodalom területén élt örmények elűzésének és meggyilkolásának emlékére kezdeményezték. A török kormány 1915. április 24-én rendelte el, hogy gyűjtsék össze és deportálják az Isztambulban élő örményeket. Még ezen a napon hozzávetőleg 250 örmény értelmiségit börtönöztek be, majd végeztek ki.
A rendőrség napja Magyarországon
április 24.
A kormány határozata alapján 1992-től Szent György napján, április 24-én rendezik meg Magyarországon A RENDŐRSÉG NAPJÁt.
A malária elleni küzdelem világnapja
World Malaria Day
április 25.
A malária a világ egyik vezető kórja a megelőzhető betegségek és halálesetek között.
Szent Márk evangélista
április 25.
Márk, a négy evangélista egyike, a Bika első dekádjának másik előkelő szentje. Pál és Barnabás apostolokat kísérte volt misszióikon, később Pált Rómába is követte.
A testvérvárosok világnapja
Day of the Twin Cities
április utolsó vasárnapja
1957. április 28-án a franciaországi Aix-les Bois-ban megalakult a Testvérvárosok Világszövetsége (UTO). Ennek alapján minden év április utolsó vasárnapján ünnepeljük a TESTVÉRVÁROSOK VILÁGNAPJÁt.
Szent Kilit
április 26.
Kilit, deákosan Cletus, Anacletus Szent Péter második utóda a pápai székben (†91). Tisztelete hazánkban is fölbukkan. Erre néhány patrocinium, illetőleg helynév utal: Kiliti (Somogy 1334, Moson), azaz Kilité, vagyis Kilit oltalmába ajánlott falu.
A szellemi tulajdon világnapja
World Intellectual Property Day
április 26.
Az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) 26. ülésszakának határozata alapján április 26-a A SZELLEMI TULAJDON VILÁGNAPJA, amelyet először 2001. április 26-án ünnepeltek meg.
Szent Peregrinus
április 27.
Peregrinus a középkorban élt (†1345), a szervita rend tagja volt. Üszkösödő lába hirtelen meggyógyult, ezért a lábfájósok, köszvényes betegek védőszentje lett.
A vakvezető kutyák világnapja
International Guide Dog Day
április 27.
1994. április 27-én ünnepelték meg először A VAKVEZETŐ KUTYÁK VILÁGNAPJÁt. Az ötlet a Nagy-Britanniában lévő Vakvezető Kutyakiképző Iskolák Világszövetségétől származik.
Szent Vitális
április 28.
Vitalis annyi, mint ‚aki ekképpen él’ (vivens talis), mert amiképpen kifelé, cselekedeteiben élt, olyan volt belül, a szívében. Vagy annyi, mint ‚élet’ (vita), vagy olyasvalaki, ‚aki szárnyakon él’ (vivens alis), tudniillik az erények szárnyaival tartja fönn magát.
Munkavédelmi világnap
World Day for Safety and Health at Work
április 28.
Minden évben április 28-án ünnepeljük a MUNKAVÉDELMI VILÁGNAPOT. Kanadához köthető a kezdeményezés: az 1914. április 28-án Kanadában elfogadott munkahelyi balesetbiztosítási szabályozás elfogadásának dátumához kapcsolódik.
A munkahelyi balesetek gyásznapja
Workers' Mourning Day
április 28.
Április 28-át a Szabad Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége A MUNKAHELYI BALESETEK NEMZETKÖZI GYÁSZNAPJÁvá nyilvánította. Világszerte évente több mint 200 ezer munkavállaló hal meg munkahelyi balesetben. A világnapon a földkerekség több mint 70 országában emlékeznek meg a rossz munkakörülmények áldozatairól, sérültjeiről.
A táncművészet világnapja
International Dance Day
április 29.
1727-ben ezen a napon született Jean G. Noverre francia balett-táncos, az egyetemes táncművészet megújítója. Ebből az alkalomból a Nemzetközi Színházi Intézet 1981. évi madridi közgyűlése kezdeményezte A TÁNCMŰVÉSZET VILÁGNAPJÁnak megtartását. 1982-ben ünnepelték először.
Sienai Szent Katalin
április 30.
Katalin, vagyis Sienai Szent Katalin, a dominikánusok harmadrendjének tagja (1347–1380), a középkor egyik legnagyobb hatású női szentje. Nagy Lajos királyunkkal is levelezett. Legendája szerint Krisztus őt is eljegyezte, mint alexandriai védőszentjét, sőt szívet cserélt vele, és sebeinek hordozására (stigma) találta méltónak.
A méhek napja Magyarországon
április 30.
A MÉHEK NAPJÁt 1994-től a Magyar Méhészek Egyesületének kezdeményezésére április 30-án ünnepeljük Magyarországon. Mivel hazánkban sajnálatos módon alacsony a mézfogyasztás, a program nem titkolt célja a méz és a méhészeti termékek megismertetése és megkedveltetése. E napon országszerte mézkóstolókkal, kiállításokkal, filmvetítéssel, játszóházzal várják a méhészek az érdeklődőket.
A táncz című alkotás bemutatója – A magyar film napja
1901. április 30.
Április 30. a magyar film ünnepe 2018 óta, annak emlékére, hogy 1901-ben ezen a napon mutatták be az első magyar filmet, a Zsitkovszky Béla rendezésében készült A táncz című alkotást.
A nevetés világnapja
World Laughter Day
május első vasárnapja
Május első vasárnapja a nevetés világnapja. Először Indiában, egy ún. nevető klubban tartották meg 1998-ban. A világnap célja, hogy egyre többen vegyenek részt a mozgalomban, amelynek révén nemcsak közérzetük javul, hanem egészségüket is sokan visszakaphatják.
A születés hete
május – az anyák napjával kezdődő héten
A születés hetét 2003-ban rendezték meg először. Az országos tájékoztató, szakmai és kulturális rendezvénysorozat célja, hogy a várandósok és családjaik minél szélesebb körű tájékoztatást kapjanak arról, hogy milyen választási lehetőségeik vannak a szülés módjának, helyének, valamint a „kísérő” kiválasztásának tekintetében.
Ballagás
május eleje
A ballagás kifejezés a latin ’valetans’= búcsúzó szóból ered; a szokás pedig Selmecbányáról, ahol a XIX. század 70-es éveiben az erdészeti és bányászati Akadémia hagyományaként a hallgatók a Ballag már a vén diák… kezdetű dal éneklésével búcsúztak el iskolájuktól. Lassan az egész országban és minden iskolatípusban elterjedt a ballagás szokása; a XX. század elejére pedig általánossá vált.
Az asztma világnapja
World Asthma Day
május eleje
1998 óta tartják meg az asztma világnapját minden évben május elején, melyet a Világmozgalom az Asztmásokért szervezet kezdeményezett. A világ nagy részén minden egyes évben jóval több az asztmás, mint a megelőző évben. A világnap lehetőséget nyújt arra, hogy még inkább rádöbbentse az embereket az asztmával kapcsolatos problémákra.
Anyák napja
május első vasárnapja
Az amerikai eredetű hagyományt Magyarországon a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt honosította meg. Az első megemlékezést 1925-ben szervezték. Az anyák napját Magyarországon minden évben május első vasárnapján ünnepeljük.
Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok
május 1.
Fülöp ötödik az apostolok közt. Betszaidából való halász volt, mint András és Péter. Életéről a későbbi legendairodalom is szűkszavúan emlékezik meg. Úgy tartották, hogy Andrással együtt Szkítiában, a mai orosz sztyeppéken hirdette az evangéliumot, és a kis-ázsiai Hierapoliszban szenvedett vértanúságot.
Urunk mennybemenetele – Áldozócsütörtök
május, június – húsvét után a 40. nap, legkorábban május 1-ére, legkésőbb június 4-ére eshet, általában a következő vasárnap tartják, ez a váróvasárnap
Áldozócsütörtök, áldozónap; Urunk mennybemenetelének ünnepe (Ascensio Domini;), húsvét után a 40. nap. Az ősegyház a IV. századig a Szentlélek eljövetelével együtt, pünkösdkor ünnepelte. Később a Szentírásból ismert húsvét utáni 40. napra került.
Szent Valburga (Walpurgis) apáca - „Walpurgis-éj”
május 1.
Valburga, másként Walpurgis angolszász királylány, majd bencés apátasszony (†779). Bonifáccal együtt résztvett a német térítésben. Ereklyéit Eichstätt városában őrzik. Apátbottal, illetőleg három kalásszal szokták ábrázolni.
Szent Zsigmond, Burgund király
május 1.
Zsigmond burgund király, akit ellenségei feleségével és gyermekeivel együtt kútba fojtanak (†524). Ünnepe már a Pray-kódexben megjelenik. A középkor végén főleg maláriában szenvedők szokták segítségül hívni.
A munka ünnepe – A munkavállalók szolidaritási napja – Munkás Szent József
International Workers' Day, Labour Day, May Day
május 1.
E nap 1889-ben a II. Internacionálé megalakulásával lett a nemzetközi munkásmozgalom, A munka ünnepe. A választás igen szerencsés volt. Mint az ősi tavaszi ünnepkör kitüntetett napjához, Európa-szerte régóta hozzákapcsolódott a majális és a májusfa-állítás szokása. A határozat az ünneplő nép számára csak új tartalommal gazdagította az ünnepet. Népszerűsége láttán az egyház, hogy a kommunista befolyást ellensúlyozza, még meg is szentelte a napot. XII. Pius május elsejét Munkás Szent József mellékünnepévé avatta.
Május – Pünkösd hava – Tavaszutó – Ígéret hava
május
A latin Maius hónapot Ovidius szerint a meglett korúak (maiores) tiszteletére nevezték volna el. Valószínűbb azonban, hogy a régi római Maia istennő vagy férfi párja Maius volt a névadó.
Az anya nélkül nevelkedő gyermekek napja
május – az anyák napja utáni hétfő
AZ ANYA NÉLKÜL NEVELKEDŐ GYERMEKEK NAPJÁt a nevelői közösségek Nemzetközi Szövetségének magyar tagszervezete, a Nevelőotthonok Magyarországi Egyesülete kezdeményezésére először 1990. május 7-én rendezték meg. Azóta az anyák napja utáni hétfőn rendezik meg. Azokról szól ez a nap, akiknek mivel anya nélkül nőnek fel, hiányzik életükből az egyik legfontosabb kötelék és szeretet-forrás, amely csak részben pótolható, de sohasem helyettesíthető.
Szent Atanáz
május 2.
SZENT ATANÁZ 295 körül Alexandriában született keresztény szülőktől. Elkísérte püspökét, Sándort a niceai zsinatra, az Egyház első egyetemes püspökévé választották. Egész életében nehéz feladat volt számára, hogy különbséget tegyen az emberek és az általuk képviselt vélemények között.
A nemzetközi sajtószabadság napja
World Press Freedom Day
május 3.
1991. május 3-án tették közzé a Windhoek Nyilatkozatot, amelyben az afrikai népeknek a független sajtóhoz való jogát fogalmazták meg. Az ENSZ ekkor ezt a napot nyilvánította A NEMZETKÖZI SAJTÓSZABADSÁG NAPJÁvá. Ezen a napon világszerte megemlékeznek azokról az újságírókról, akiket munkavégzésük közben gyilkoltak meg.
A Szentkereszt megtalálása
május 3.
Legendába hajló históriája szerint Nagy Konstantin császár édesanyja, a később szentté avatott Ilona buzgólkodására 320 szeptember 14-én ásták ki a Kálvária földjéből. Mindhárom kereszt előkerült, külön a titulus, vagyis az INRI–tábla, amelyet Pilátus az Úr keresztjére tűzetett.
Szent Flórián – A magyar tűzoltók napja
május 4.
Flórián, akit a régi naptár május 4-én ünnepelt, római katonatiszt volt Noricumban, a mai Ausztriában. Diocletianus uralkodása idején szenvedett keresztény hitéért vértanúságot.
Szent Gotthárd
május 5.
Gotthárd niederaltaichi bencés apát, majd hildesheimi püspök (†1038) Gizella magyar királynénak, Szent István feleségének közvetlen bajor környezetéhez tartozott.
Európa nap
Europe Day
május 5.
Az 1949-ben május 5-én Londonban megalakult Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 1964-ben elhatározta, hogy május 5-ét minden évben EURÓPA NAPjaként ünneplik.
A mozgássérültek esélyegyenlőségéért
Equal Opportunities for Disabled
május 5.
A Független Életért elnevezésű nemzetközi szervezet felhívása nyomán 1992-ben rendeztek először akciónapot Magyarországon A MOZGÁSSÉRÜLTEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT. Május 5. a mozgássérült emberekre és életkörülményeikre hívja fel a figyelmet.
Olajban főtt Szent János
május 6.
János evangélista legendája szerint Domitianus idejében a már öreg apostolt a későbbi római S. Joannis ante portam templom helyén fortyogó olajjal teli katlanba vetették. János nemcsak hogy sértetlenül lépett ki belőle, de valósággal megfiatalodott.
A magyar sport napja
május 6.
1875-ben e napon rendezte a Magyar Athletikai Club a kontinens első szabadtéri sportversenyét Budapesten. Ennek emlékére a kormány 2000. május 2-án hozott határozata alapján május 6-án tartják A MAGYAR SPORT NAPJÁt.
A jászok napja – A jászkun önmegváltás emléknapja
május 6.
1745. május 6-án Mária Terézia szabad parasztokká nyilvánította a Német Lovagrend földesúri hatósága alól magukat kiváltó jászkunokat. Ennek emlékére Jászjákóhalma önkormányzata 1991-ben határozta el, hogy az eseményről minden évben megemlékeznek A JÁSZOK NAPJÁn.
Boldog Gizella
május 7.
Magyarországi Boldog Gizella (980 körül –1059) a bencés szerzetesek által nevelt bajor hercegnő, az első koronás magyar királyné, a veszprémi székesegyház alapítója keze nyomát ma is megcsodálhatjuk, hiszen az ő közreműködésével készült a koronázási palást.
Szent Mihály főangyal megjelenése
május 8.
Mihály megjelenése. Az ünnepet középkori misekönyveink adventus, apparitio, inventio, victoria S. Michaelis váltakozó neveken tartják számon. Régi kalendáriumainkban: Szent Mihály jelenete.
A Nemzetközi Vöröskereszt és Vörös Félhold napja
World Red Cross and Red Crescent Day
május 8.
1828. május 8-án született Henry Dunant svájci üzletember. 1859-ben tanúja volt a solferinói ütközetnek. Látva a sebesültek tragikus pusztulását, létrehozott egy nemzetközi segélyszervezetet. 1863-ban Genfben megalapította a NEMZETKÖZI VÖRÖSKERESZTet. Magyarország 1881-ben csatlakozott a vöröskeresztes mozgalomhoz.
A II. világháború befejeződésének napja Európában – A győzelem napja
Victory Day
május 9.
Európában ezen a napon ért véget a második világháború. 1945. április 25-én az amerikai és a szovjet csapatok találkoztak az Elbánál. Április 30-án a Berlint ostromló szovjet erők elfoglalták a Reichstagot, Hitler öngyilkos lett. Május 8-án a III. Birodalom kapitulált, a német haderő feltétel nélkül letette a fegyvert. Május 9-én a szovjet hadsereg elérte Prágát, ezzel az európai hadszíntéren A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ VÉGET ÉRT.
Európa nap – Az Európai Unió ünnepe
Europe Day
május 9.
1950. május 9-én Robert Schuman francia külügyminiszter javaslatot tett az első és második világháborúban egymás ellen harcoló európai országoknak, hogy szén- és acéltermelésüket vonják közös irányítás alá. Francia- és Németországon kívül Belgium, Hollandia, Luxemburg és Olaszország válaszolt a felhívásra, és 1951 áprilisában aláírták az első Szén és Acélközösséget létrehozó Párizsi Szerződést, amit az európai integráció első lépcsőjeként szoktak emlegetni. A kormányfők 1985-ös milánói találkozójukon elhatározták hogy „EURÓPA NAPja”-ként fog bekerülni ez a nap a köztudatba, mely minden tagország állampolgárához szól.
Szent Jób
május 10.
Jób. A sokat tűrő, szenvedő ószövetségi férfiút az Egyház szentjei között tiszteli. Keresztnévként nyilván szakrális-mágikus megfontolásból régebben hazánkban is föl-fölbukkan.
A mentők napja Magyarországon
május 10.
1887. május 10-én alakult meg Budapesten az Önkéntes Mentőegyesület Kresz Géza fővárosi kerületorvos kezdeményezésére. A mentés ügye 1948-ig a társadalmi egyesületek kezében maradt, akkor jött létre az Országos Mentőszolgálat és ez által a mentés állami feladattá vált.
Szent Izidor
május 11.
Izidor jámbor spanyol parasztember, aki Madridban született. Mialatt kezét – írja legendája – az eke szarván tartotta, lelke a mennyországban időzött. Ezért úgy szokták ábrázolni, hogy angyalok fogják az ekeszarvát, ő meg nyomukban lépked.
Boldog Salkaházi Sára
május 11.
2006. szeptember 17-én Erdő Péter bíboros a boldogok sorába emelte SALKAHÁZI SÁRA vértanút, szociális testvért a Szent István-bazilika előtti téren rendezett szertartáson.
A közlekedési kultúra napja
május 11.
A közlekedési kultúra napjának megtartását először 2015. május 11-én kezdeményezte a magyar szaktárca és társszervezetei, a civil szervezetekkel karöltve. A közlekedési kultúra kialakítása és elmélyítése nemzeti ügy. Nem pusztán azért, mert kulturált körülmények és udvarias, előzékeny emberek között jó érzés közlekedni, hanem azért is, mert a kulturált közlekedés egyben biztonságosabb is.
Pünkösd – A Szentlélek eljövetele
május, június – a húsvéti idő lezárása, húsvét után az 50. nap, azaz a 7 . vasárnap, legkorábban május 11-ére, legkésőbb június 14-ére eshet
Pünkösd vasárnapját már az ősegyház is a Szentlélek eljövetelének emlékezetére ülte meg, de a pünkösdi esemény értelem szerint az egyetemes egyház születésnapja volt kezdettől fogva.
Fagyosszentek: Pongrác, Szervác, Bonifác
május 12-14.
Évszázados paraszti tapasztalat szerinte ebben az időszakban a melegedő időjárás hirtelen hűvösre fordul, sőt sokszor fagyot is hoz, amely a sarjadó rügyeket, vetéseket tönkreteheti.
Az ápolónők nemzetközi napja
International Nurses Day
május 12.
Az ápolónők nemzetközi napját a világban (International Nurses Day) 1974 óta az Ápolók Nemzetközi Tanácsa (International Council of Nurses, ICN) kezdeményezésére május 12-én, Florence Nightingale (1820–1910) angol ápolónő és statisztikus, a modern nővérképzés és a betegellátás reformjának elindítója születésének évfordulóján ünneplik.
Az egészség és biztonság nemzetközi napja a bányaiparban
International Mine Health and Safety Day
május 13.
1993-ban a Nemzetközi Bányász Szövetség Budapesten megtartott 47. kongresszusa május 13-át AZ EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG NEMZETKÖZI NAPJÁvá nyilvánította. A bányászatban világszerte évente mintegy 15 ezerre tehető a hivatalosan közölt halálos áldozatok száma, de valószínűleg valójában kétszerte többen halnak meg. Rájuk emlékezik ez a nap.
Emlékhelyek napja
május második hétvégéje
A Nemzeti Örökség Intézete országos programsorozata minden év májusának második hétvégéjén a magyar történelemben és kultúrában kiemelt fontosságú helyszínekre kívánja felhívni a figyelmet.
Szent Korona ókeresztény vértanú
május 14.
Korona ókeresztény vértanú. A tébai sivatagban szenvedett mártírhalált férjével, Viktorral együtt, aki katona volt. Passau közelében lévő temploma jeles búcsújáró hely. Főleg Bajorországban és Ausztriában tisztelik.
Szent Pachomius
május 14.
Pachomius egyiptomi remete. A híres Pachomiustól, a keleti szerzetesség atyjától való megkülönböztetésül, esetleg vulgáris latin szóelemzésből inkább Posthumius, Posthumus néven emlegetik. Miután korábbi életében takács, illetőleg kötélverő mesterséget folytatott, a szegedi kötélverő céhnek a XVIII. században ismeretlen előzmények után – védőszentje lett. A patronátus hazai és külföldi párhuzamairól nem tudunk.
A madarak és fák napja
május harmadik vasárnapja
1902. május 19-én, Párizsban egyezményt kötöttek az európai államok a mezőgazdaságban hasznos madarak védelme érdekében. 1902-ben Chernel István ornitológus szervezte meg Magyarországon először a madarak és fák napját, amelyet az 1906. évi I. törvénycikk szabályozott.
Sávuot
május, június – Sziván hónap 6. és 7. napja (május közepe – június)
Peszách második estéjétől kezdve 49 napot számolnak (omerszámlálás) Sávuot ünnepéig.
Szent Zsófia és három leánya
május 15.
Zsófia és három leánya: Fides, Spes, Charitas a folklorisztikus egyházi hagyomány szerint együtt szenvedett vértanúhalált.
A család nemzetközi napja
International Day of Families
május 15.
1994-ben az ENSZ május 15-ét A CSALÁD NEMZETKÖZI NAPJÁvá nyilvánította. A felhíváshoz Magyarország is csatlakozott. A kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb „intézményére” irányítja.
A szlovákiai magyarok emléknapja
május 15.
1942-ben ezen a napon zajlott le a szavazás a szlovák parlamentben, amelyen Esterházy János egyedüli képviselőként a zsidók kitelepítése ellen szavazott. Erre emlékezve 1994 februárjában a szlovák parlament magyar képviselő csoportja május 15-ét A SZLOVÁKIAI MAGYAROK EMLÉKNAPJÁvá nyilvánította.
Az állat- és növényszeretet napja Magyarországon
május 15.
A budapesti állatkertben rendezték meg először 1994. május 15-én AZ ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYSZERETET NAPJÁt. A gyerekek ezen a napon ingyen léphettek be az állatkertbe.
Nepomuki Szent János
május 16.
Nepomuki Szent János, népünk ajkán többfelé Jánoska, Csehország patrónusa, a Jézus-Társaság egyik mennyei pártfogója, egyúttal a középeurópai, magyarországi barokk jámborság, népi vallásosság kiváltságos alakja (1340–1383).
A lelki elsősegély-szolgálatok világnapja
május 16.
1997-ben május 16-át A LELKI ELSŐSEGÉLY-SZOLGÁLATOK VILÁGNAPJÁvá nyilvánította a Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Nemzetközi Szövetsége. E napon szeretnék felhívni a társadalom figyelmét arra, hogy a hétköznapi emberi kommunikáció már önmagában is konfliktus-és krízisoldó hatású.
A hipertónia (magas vérnyomás) világnapja
World Hypertension Day
május 17.
A hipertónia (magas vérnyomás) világnapja
A távközlés világnapja
World Telecommunication and Information Society Day
május 17.
1865. május 17-én Párizsban húsz ország képviselői aláírták a Nemzetközi Távközlési Egyesület létrehozásáról szóló alapító okmányt. Ennek emlékére 1968 óta tartják a TÁVKÖZLÉSI VILÁGNAPot.
A homofóbia elleni küzdelem világnapja
International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia
május 17.
Május 17-e a homofóbiaellenes világnap. A dátum onnan ered, hogy 1990-ben ezen a napon törölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a homoszexualitást a Betegségek Nemzetközi Osztályozásából.
Szentháromság vasárnapja – „Kicsipünkösd”
május, június – pünkösd után az első, húsvét után a nyolcadik vasárnap, legkorábban május 17-ére, legkésőbb június 20-ára eshet
Szentháromság, állítólagos székelyföldi nevén kicsipünkösd, a pünkösd ünnepét követő első vasárnap.
Szent Venánc, fiatal római vértanú
május 18.
Venánc fiatal római vértanú, Decius császár idejéből. Élete teljesen a legendák homályába vész. Ifjú római lovagként zászlóval és vérttel szokták ábrázolni.
Múzeumi világnap
International Museum Day
május 18.
A Múzeumok Nemzetközi Tanácsának 1977 májusában Moszkvában megtartott XI. konferenciáján határozták el a MÚZEUMI VILÁGNAP ünneplését. 1978. május 18-án tartották meg először.
Az internet világnapja
Internet Day
május 18.
AZ INTERNET VILÁGNAPJÁnak nincsenek olyan hagyományai, mint a távközlés világnapjának, az ENSZ még nem is ismerte el hivatalosan, de a folyamatosan növekedő világháló, mindenki számára egyre fontosabbá válik. Az internet világnapja szervesen összetartozik a távközlés világnapjával.
Szent Ivó, Bretagne szülötte
május 19.
Ivó Bretagne szülöttje (1253–1303), aki a szegények ügyeit nagy bölcsességgel, jogi tudással és szeretettel védelmezte mind az egyházi, mindpedig a világi bíróságok előtt. Középkori egyetemek jogi karának, továbbá a jogtudósoknak, jogászoknak, ügyvédeknek, törvénybemenőknek védőszentje.
A tömegtájékoztatás világnapja
World Communications Day
május 19.
A tömegtájékoztatás világnapját a II. Vatikáni Zsinat Inter mirifica kezdetű, 1963-ban kiadott határozata kezdeményezte.
A családorvosok világnapja
World Family Doctor Day
május 19.
A Családorvosok Világnapjának választott május 19-ét 2010-ben nyilvánította világnappá a Családorvosok Világszervezete (World Organization of Family Doctors, WONCA). A Családorvosok Világszervezetét 1972-ben alapították, jelenleg 600 ezer családi orvost tömörít a világ 150 országában.
A cöliákia (lisztérzékenység) világnapja
International Coeliac Disease Awareness Day
május harmadik vasárnapja
Az 1988-ban Rómában megalakult Európai Coeliakiás Egyesületek Szövetsége (Association of European Coeliac Societies, Magyarországon: Lisztérzékenyek Érdekképvisleltének Országos Egyesülete) először 2006-ban, azóta pedig évente minden év májusában rendezi meg a világnapot.
A méhek világnapja
World Bee Day
május 20.
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének döntése értelmében 2018-tól május 20-a a méhek világnapja. Az ENSZ ezzel a méhészek helyzetére és fontosságára kívánta felhívni a világ figyelmét.
Az adószabadság napja
Tax Freedom Day
május 20.
Minden országban azt napot tartják az ADÓSZABADSÁG NAPJÁnak, amelytől kezdve az állampolgár már „önmagának dolgozik.” Az 1940-es években egy dallasi férfi számolta ki, hogy az évben hány napot dolgoznak az átlagbérből élők az állam számára. Magyarországon ez az idő majd egy hónappal több: Négy és fél hónapig – 141 napig – a közösnek dolgozunk.
A kulturális fejlődés és sokszínűség napja
World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development
május 21.
Az UNESCO 2001-ben felhívást intézett a tagállamokhoz és a civil szervezetekhez, hogy lehetőleg minél többek bevonásával és közreműködésével legyen ünnep A KULTURÁLIS FEJLŐDÉS ÉS SOKSZÍNŰSÉG NAPJA. Ez a nap alkalom arra, hogy jobban megértsük a kulturális sokszínűségben rejlő értékeket, és ebből adódóan könnyebben tudjanak együtt élni a különböző kultúrák.
Úrnapja – Az oltáriszentség ünnepe
május, június – húsvét utáni 60. nap, pünkösdvasárnap után két héttel, legkorábban május 21-ére, legkésőbb június 24-ére eshet
A pünkösd kettős ünnepe utáni tizedik napra (csütörtökre) a katolikus naptárban úrnapja esik. Ezen a napon „Krisztus titokzatos testét” (Corpus Christi Mysticum) az oltáriszentséget ünnepli az egyház.
Casciai Szent Rita
május 22.
Szent Rita (1380 körül – 1447. május 22.), a reménytelen ügyek itáliai szentje, akinek közbenjárására csodás gyógyulások történtek. 1626-ban boldoggá, 1900-ban szentté avatták.
A biológiai sokszínűség nemzetközi napja
International Day for Biological Diversity
május 22.
1994-től A BIOLÓGIAI SOKSZÍNŰSÉG NEMZETKÖZI NAPJA december 29-én volt, de 2000-ben az ENSZ közgyűlésének határozta értelmében, a következő évtől minden év május 22. napján rendezik meg, mivel ezen a napon fogadtak el egy erről szóló egyezményt. A világnap alkalmat ad arra, hogy a figyelem a biodiverzitásra és az ehhez kapcsolódó területekre irányuljon.
Boldog Apor Vilmos
május 23.
Életét egy ittas orosz katona oltotta ki, miközben ő egy leányt védelmezett. Utolsó szavaival ellenségeinek bűnbocsánatért, a magyar nép számára Szent István könyörgéséért imádkozott. 1946-ban megkezdődött boldoggá avatási eljárásának előkészítése, ám a történelem sodrása nem tette lehetővé annak folytatását, így a vértanú püspököt csak később, II. János Pál pápa avatta boldoggá 1997. november 9-én.
Az európai nemzeti parkok napja
European Day of Parks
május 24.
1999 óta május 24-én ünneplik AZ EURÓPAI NEMZETI PARKOK NAPJÁt. Az Europarc Szövetség (korábbi nevén Európai Nemzeti Parkok és Natúrparkok Szövetsége) 1973-ban alakult, s együttesen 34 ország 400-nál is több védett területéért felelős. 1999-ben indított programja alapján május 24-én annak emlékére tartják e napot, hogy 1909. május 24-én alakultak meg az első európai nemzeti parkok Svédországban.
A magyar hősök emlékünnepe
május utolsó vasárnapja
A MAGYAR HŐSÖK EMLÉKNAPJÁT minden évben május utolsó vasárnapján tartják Magyarországon. Eredete az 1917. évi VIII. törvényre vezethető vissza. Ebben mondták ki először, hogy nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni. A szocialista Magyarországon e napot nem ünnepelték.
Nemzetközi tejnap
World Milk Day
május utolsó keddje
A Nemzetközi Tejszövetség 1957 óta minden év május utolsó keddjén rendezi meg a NEMZETKÖZI TEJNAPot. Célja: a korszerű tej és tejtermékek és az egészséges életmód propagálása.
A törölköző napja
Towel Day
május 25.
A törölköző napját 2001 óta május 25-én rendezik világszerte. Az emléknap tisztelgés Douglas Adams (1952–2001) angol szerző emléke előtt.
Szolidaritás hete a saját kormányzással nem rendelkező területen élőkkel
International Week of Solidarity with the Peoples of Non-Self-Governing Territories
május 25-vel kezdődően
1999 óta rendezik meg a „SZOLIDARITÁS HETE A SAJÁT KORMÁNYZÁSSAL NEM RENDELKEZŐ TERÜLETEKEN ÉLŐKKEL” rendezvénysorozatot, melynek kezdete május 25-éhez, az Afrika naphoz kötődik, hiszen ezt a földrészt érinti leginkább ez a probléma.
Szent Orbán
május 25.
Orbán, népiesen Urbán (†230), családnevekben: Orbók, Orbó, Orba, Orkó, Oros. Középkori hagyomány szerint pápaként ő rendelte el, hogy a miseáldozat kelyhét és tányérkáját (patena) aranyból vagy ezüstből készítsék. Ezért kehellyel, később szőlőfürttel a kezében szokták ábrázolni. Részben ezért választották a szőlőművesek, kádárok, kocsmárosok patrónusuknak. Így Tolna egyesült asztalos és kádárcéhének zászlaján (1822) Orbán látható.
Afrika nap
Africa Day
május 25.
1963-ban Addis Abbebában alakuló csúcsértekezletén az Afrikai Egységszervezet eldöntötte, hogy ezen a napon Afrikát ünneplik; hogy május 25-e AFRIKA NAP. A szervezet célja az afrikai népek egységének és szolidaritásának elősegítése, a gazdasági, politikai és más területeken folytatott együttműködések fejlesztése. Az alapelv: az egyenjogúság, a tömbönkívüliség és a be nem avatkozás.
Nemzetközi gyermeknap
International Children's Day
május utolsó vasárnapja
A Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség 1949 novemberi határozata alapján. 1950 óta május utolsó vasárnapján ünnepeljük a NEMZETKÖZI GYERMEKNAPot. A nap célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek jogaira, sajátos világukra.
A kihívás napja
Challenge Day
május utolsó szerdája
A kihívás napja kezdeményezés 1982-ben indult Kanadából. Két szomszédos város vezetői elhatározták, hogy egész napos verseny keretében döntik el, melyik város sportosabb. Magyarországon 1991-ben rendezték meg először.
Jézus Szent Szíve
május, június – úrnapját, a pünkösd utáni második vasárnapot követő péntek, legkorábban május 26-ára, legkésőbb június 29-ére eshet
Az úrnap nyolcadát követő péntek, az egyházi év utolsó változó ünnepe A Szent Szív a vallásos lélek számára Jézusnak az emberért való önfeláldozó, megváltó szeretetét állítja oda követelményül.
A sürgősségi orvostan európai napja
Emergency Medicine Day
május 27.
Az Európai Sürgősségi Orvostani Társaság (European Society for Emergency Medicine, EUSEM) május 27-ét nyilvánította a SÜRGŐSSÉGI ORVOSTAN EURÓPAI NAPJÁVÁ mivel 1994-ben, Londonban ezen a napon alakult meg a sürgősségi szakmát összefogó nemzetközi szervezet.
Kocsis Zoltán születésnapja – 1952 – A magyar klasszikus zene napja
május 30.
Kocsis Zoltán tiszteletreméltó szokása volt, hogy születésnapján, május 30-án minden évben jótékonysági hangversenyt adott. Ezt a hagyományt elevenítette fel egykori együttese, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és hajdani alma matere, a Zeneakadémia.
A sclerosis multiplexben szenvedők világnapja
World MS Day
május 30.
Az MS International Federation kezdeményezésére, 2009 óta minden év május 30-án ünnepelik A SCLEROSIS MULTIPLEXBEN SZENVEDŐK VILÁGNAPJÁT. A világ több mint 90 országában szerveznek figyelemfelhívó programokat nem pusztán erre az egyetlen napra, hanem május utolsó, és június első napjaira is. A rendezvények célja, hogy ráirányítsák a közvélemény figyelmét a sclerosis multiplexszel élők problémáira, és gondjaik enyhítésének lehetőségeire.
A Szent Jobb megtalálásának napja
május 30.
Első királyunk kézereklyéjének, a Szent Jobbnak külön ünnepnapot szentelt a magyar katolikus egyház, melyet hajdanán országszerte megültek. A Szent Jobb megtalálásának emléknapját, május 30-át már a XIII. sz. eleji hazai naptárak említik.
Szent Petronella
május 31.
Petronella Szent Péter leánya volt. Nevét, ünnepét a középkori Magyarország misekönyvei számontartják. Keresztnévként is eléggé elterjedt. Pötöle elenyészett Fejér megyei falu templomának hajdani Petronella-titulusáról kapta elmagyarosodott nevét. Még a múlt század elején is állottak Abasár középkori Petronilla templomának romjai.
Dohánymentes világnap
World No Tobacco Day
május 31.
Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) 1986-tól május 31-ét DOHÁNYMENTES VILÁGNAPpá nyilvánította, bízva abban, hogy a dohányzással kapcsolatos halál megelőzhető. Minden nyolcadik percben meghal valahol valaki a világban a dohány ártalmai miatt. Ezt megelőzendő a WHO különböző programokat, kampányokat, felhívásokat indított, s ennek jegyében tartják minden évben a dohánymentes világnapot is.
Pedagógusnap
június első vasárnapja
Egy 1951-es minisztertanácsi határozat a pedagógusok munkájának társadalmi elismeréseként június első vasárnapját PEDAGÓGUSNAPnak nyilvánította.
Az építők napja Magyarországon
június első vasárnapja
Több mint ötven éve minden év június első vasárnapján ünnepli közel 300 ezer építő- és építőanyag-iparban dolgozó AZ ÉPÍTŐK NAPJÁ-t.
A lakáskultúra napja
World Interiors Day
június első szombatja
A lakáskultúra világnapját minden évben június első szombatján ünnepeljük 1994 óta, amikor Magyarország is csatlakozott az Európai Bútorkereskedők Szövetségéhez (FENA).
A szenvedélyek napja
június első keddje
1999-ben hozták létre SZENVEDÉLYEK NAPJÁt hagyományteremtő szándékkal és azzal a céllal, hogy a szenvedélybetegségek teljes spektrumát körüljárják, azok felismerésétől és megelőzésétől a gyógyulási lehetőségekig.
Ünnepi Könyvhét
június első fele
Supka Géza 1927-ben, Miskolcon a Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesülete közgyűlésén fogalmazta meg a könyvhét gondolatát. A jogutód Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 1929 óta szervezi meg az ÜNNEPI KÖNYVHETet.
Szent Erazmus
június 2.
Erazmus vértanú (†303). Beleit a legenda szerint orsóra tekerve szakították ki, ezért a bélgörcsben szenvedők patrónusa.
Az erőszak ártatlan gyermekáldozatainak világnapja
International Day of Innocent Children Victims of Aggression
június 4.
1982-ben az ENSZ Közgyűlése rendkívüli ülést hívott össze az izraeli agresszió miatt, amelynek ártatlan palesztin és libanoni gyermekáldozatai voltak. Ennek emlékére AZ ERŐSZAK ÁRTATLAN GYERMEKÁLDOZATAINAK VILÁGNAPJÁ-n azokra a magánszemélyekre és szervezetekre irányul a figyelem, akik a gyermekek elleni erőszak megelőzéséért és jogaikért küzdenek mindennapi munkájuk során.
A trianoni békeszerződés megkötésének napja – A nemzeti összetartozás napja
1920. június 4.
Az I. világháborút lezáró ún. versailles-washingtoni békerendszer részeként íratták alá a magyar delegációval a békeszerződést a versailles-i Nagy-Trianon-Palotában 1920. június 4-én. Ezzel a békediktátummal nemcsak az Osztrák–Magyar Monarchia tűnt el a térképről, hanem Magyarország elvesztette területe jelentős részét (területe 282 870 km²-ről 92 607 km²-re csökkent), a lakosság létszáma pedig, mintegy 10 millió fővel kevesebb lett.
Környezetvédelmi világnap
World Environment Day
június 5.
1972-ben június 5-én nyílt meg Stockholmban „Ember és bioszféra” címmel az ENSZ környezetvédelmi világkonferenciája. A Nyilatkozat az irányelvekről című okmányban szerepel: „Az embernek alapvetően joga van a szabadsághoz, egyenlőséghez és a megfelelő életfeltételekhez olyan minőségű környezetben, amely emberhez méltó és egészséges életre ad lehetőséget.” A konferencia ezt a napot határozatában nemzetközi KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAPpá nyilvánította.
A barlangok világnapja
International Day of caves and subterranean World
június 6.
A nap célja, hogy felhívja a figyelmet a barlangok és a felszín alatti világ fontosságára. A látogatható barlangok üzemeltetői ezen a napon különleges eseményekkel ünnepelnek.
A csend napja
június első felének egyik vasárnapja
2005 nyarán a Fiumei úti Nemzeti Sírkert munkatársai kezdeményezték a CSEND NAPJÁT, melyet minden évben június első felének egyik napsütéses vasárnapján rendeznek meg.
Élelmiszerbiztonsági világnap
World Food Safety Day
június 7.
Az ÉLELMISZERBIZTONSÁGI VILÁGNAP bevezetését elsőként Awilo Ochieng Pernet, a Codex Alimentarius Bizottság elnöke vetette fel 2015-ben, amit a bizottság következő évi ülésén az ENSZ felé irányuló javaslatként is megszavazott. 2017-ben a FAO, majd a WHO szintén elfogadott egy állásfoglalást a világnap támogatásáról. Az ENSZ végül 2018. decemberben megszavazta, hogy 2019-től június 7-e legyen az Élelmiszerbiztonsági Világnapja.
Szent Medárd püspök
június 8.
Medárd püspök, a szegedi nép ajkán Merdád, Merdádus (†560) napjához szerte Európában időjárási regulák fűződnek, amelyek évszázados megfigyeléseknek. Ha ezen a napon esik az eső, akkor a következő negyven napon hasonló lesz az időjárás.
Az óceánok világnapja
World Oceans Day
június 8.
Bolygónk több mint 70 %-át a világtenger teszi ki. Ahogy a Föld melegszik, egyre nagyobb veszélybe kerül a tengerek élővilága. Az 1992 óta megtartott ÓCEÁNOK VILÁGNAPJA is segít abban, hogy óvjuk a világtengert.
A kézművesség világnapja
World Handicrafts Day
június 10.
A világnap fontos célkitűzése felhívni a figyelmet a tömegcikkek korában a kézművesség értékeire, identitásőrző és erősítő szerepére.
A magyar ügyészség napja
június 10.
Az első magyar királyi ügyészségi törvény 1871. évi kihirdetésének emlékére 1991 óta minden év június 10-én ünneplik A MAGYAR ÜGYÉSZSÉG NAPJÁt.
Szent Barnabás apostol
június 11.
Barnabás a pogányok között missziós tevékenységet folytatott, így ők is az Egyház teljes jogú tagjai lettek, hiszen a megváltás az egész világra kiterjed, nem köthető feltételekhez.
A gyermekmunka elleni világnap
World Day Against Child Labour
június 12.
Az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezetének (ILO) kezdeményezésére 2002. június 12-én tartották meg először a GYERMEKMUNKA ELLENI VILÁGNAPOT. Az ILO a gyerekmunkásként tart számon minden a munkaerőpiacon megjelenő 12 évesnél fiatalabb gyermeket.
A magyar védőnők napja
június 13.
A Védőnői Szakmai Kollégium 2007-ben kezdeményezte a védőnők napja megrendezését. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, a Magyar Védőnők Egyesülete, valamint a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Védőnői Tagozata közös szervezésében 2008. június 13-án tartották meg, hagyományteremtő szándékkal az első ünnepséget.
Páduai Szent Antal
június 13.
A legnépszerűbb szent az egész világon alighanem Páduai Szent Antal (1195–1231. június 13). Jóformán nincs templom, ahol ne állana szobra, mely angyali szelídségű ifjú szerzetest ábrázol, barna ferences csuhában, karján a kis Jézussal, szabad kezében liliommal. Aki hívő katolikusnak gondja-baja van, végső menedékként mind hozzá fordul.
A véradók világnapja
World Blood Donor Day
június 14.
Az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization, WHO) valamint a Nemzetközi Vöröskereszt kezdeményezésére, és a Nemzetközi Vértranszfúziós Társaság javaslatára 2005 óta június 14-én ünnepeljük azt a több millió véradót, akik világszerte segítséget nyújtanak beteg embertársaiknak. Ezen a napon született az osztrák származású amerikai Karl Landsteiner (1868 – 1943) Nobel-díjas orvos, aki felfedezte az AB0-vércsoportot.
Vakáció
június közepétől szeptember elejéig
A körülbelül tíz hónapig tartó tanév június közepe táján ér véget hazánkban, utána megkezdődik a több mint két hónapig tartó nyári szünet.
Árpád-házi Boldog Jolán
június 15.
Árpád-házi Boldog Jolán (1235/39-1298); a legújabb kutatások szerint 1244–1304). 1827-ben XII. Leó pápa a klarisszák és konventuális minoriták számára ünnepét engedélyezte, ezt XIII. Leó pápa egész Lengyelországra kiterjesztette.
Szent Vitus
június 15.
Vid, másként Vitus, Vida ifjú ókeresztény vértanú, a középkor végének kedvelt pártfogója, a Tizennégy Segítőszent egyike.
Az európai régészet napja
European Archaeology Days
június harmadik hétvégéje
2010-ben a francia kulturális miniszter azzal bízta meg a párizsi Preventív Régészeti Kutatások Nemzeti Intézetét (Institut national de recherches archéologiques préventives, Inrap), hogy szervezzen Nemzeti Régészeti Napokat. Nemzeti szinten olyan sikeresnek bizonyult a francia kezdeményezés, hogy 2019-ben Európa egészére kiterjesztették. Ebben az évben összesen 17 ország csatlakozott a június harmadik hétvégéjét felölelő programsorozathoz. 2020-ban a francia Nemzeti Régészeti Napok rendezvénysorozatból már hivatalosan is az Európai Régészet Napja lett.
A híd ünnepe (Lánchíd)
június második fele (hétvége)
1999-ben ünnepeltük a Lánchíd megépülésének 150. évfordulóját, s azóta hagyományként minden év júniusának második felében rendezvényekkel emlékezünk a nagy eseményre.
Szent Kunigunda
június 16.
Kunigunda szűz, Orsolya állítólagos útitársa, aki azonban rajnai hajózásuk idején megbetegedett, és így Basel mellett kénytelen volt kiszállani. A vakok és bénák oltalmazója.
Az elsivatagosodás és kiszáradás elleni küzdelem világnapja
World Day to Combat Desertification and Drought
június 17.
1994. június 17-én elfogadták az ENSZ elsivatagosodás elleni küzdelemről szóló egyezményét, ezért ez a nap AZ ELSIVATAGOSODÁS ÉS KISZÁRADÁS ELLENI KÜZDELEM VILÁGNAPJA. Ekkor a világméretű kampányra irányul a figyelem, mely tudatosítja felelősségünket a szárazföld pusztulásában, valamint felhívja a figyelmet a szárazság világméretű hatásaira.
Szent Marina
június 18.
Marina szűz egyetlen leánya volt atyjának. Midőn az apa kolostorba akart vonulni, megváltoztatta leánya öltözetét, hogy ne asszonynak, hanem férfinak lássék, s megkérte az apátot és a szerzetes testvéreket, hogy fogadják be egyetlen „fiát” is. Azok engedvén a kérésnek, befogadták szerzetesnek.
A fenntartható gasztronómia világnapja
Sustainable Gastronomy Day
június 18.
2016 óta június 18-án ünneplik világszerte A FENNTARTHATÓ GASZTRONÓMIA VILÁGNAPJÁT, az Egyesült Nemzetek Szövetsége kezdeményezésére. Az ENSZ Közgyűlése által 2016. december 21-én elfogadott állásfoglalás elismeri a gasztronómiát olyan kulturális kifejezésként, amely a világ természeti és kulturális sokféleségéhez kapcsolódik. A világnap célja, hogy elgondolkodjunk azon, miképp kímélhetjük meg erőforrásainkat.
A szívritmuszavar világhete
World Heart Rhythm Week
június második hete
A szívritmuszavar világhete célja, hogy felhívja a figyelmet a szívverés ütemének kóros megváltozására, amely gyakori probléma napjainkban.
A menekültek világnapja
World Refugee Day
június 20.
Az Afrikai Egységszervezet indítványára 1975. június 20. óta minden évben megtartották az afrikai menekültek napját, arra emlékezve, hogy 1974. június 20-án életbe lépett az egységszervezet vezetőinek megállapodása. Ehhez csatlakozott az ENSZ közgyűlése azzal, hogy ezt a napot A MENEKÜLTEK VILÁGNAPJÁvá nyilvánította. 2001-ben tartottak először e napon rendezvényeket, amikor a menekültek helyzetére hívták fel a figyelmet világszerte.
Apák napja
Father's Day
június harmadik vasárnapja
Az Egyesült Államokban 1908 júliusában tisztelegtek először az apák előtt. 1972-ben törvénybe iktatták megünneplését. Ma már a világ számos helyén minden év júniusának harmadik vasárnapján köszöntik a gyermekek édesapjukat.
A védőoltások világnapja
World Vaccine Day
június 21.
Magyarország az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Európai Irodájánál 2004-ben kezdeményezte a védőoltások világnapjának megtartását, mivel 2002-ben ezen a napon hirdette ki a WHO, hogy Európában megszűnt a gyermekbénulás betegsége.
Gonzágai Szent Alajos
június 21.
Alajos székelyföldi alakjában Alojzi, azaz Gonzágai Szent Lajos (1568–1591) a Jézus Társaság tagja volt, 1726-ban avatták szentté a lengyel Kosztka Szaniszló (1550–1568) társaságában. Szent Alajos kenyere elterjedt barokk szentelmény volt. Főleg láz és gyermekbetegségek ellen tartották foganatosnak.
Nyári napforduló, a csillagászati nyár kezdete
június 21.
Június 21-e a csillagászati nyár kezdete. Ezen a napon a leghosszabb a Nap égen megtett útja. Az év leghosszabb napját nyári napfordulónak is nevezik.
A zene ünnepe
World Music Day
június 21.
Maurice Fleuret francia zenetudós javasolta, hogy a nyár első napját a világon mindenütt zenével köszöntsék. A ZENE ÜNNEPÉt 1982-ben tartották meg először Franciaországban.
A jóga világnapja
International Day of Yoga
június 21.
Az eredetileg az ősi Indiában kialakult jóga testi és lelki egészséget támogató gyakorlatai mára az egész világon elterjedtek. A jóga a tudat átalakítását, illetve a karma és az újjászületés körforgásából való megszabadulás elérését szolgáló indiai vallási módszerek és technikák.
A gördeszkás világnap
Skateboarding Day
június 21.
A GÖRDESZKÁS VILÁGNAPot, 2003-ban rendezték meg először, Magyarországon 2004 óta szerveznek programokat erre a napra. A gördeszkázás egyre népszerűbb szabadidős tevékenységgé, tömegsporttá válik.
A Nap napja
International Sun Day
június – a nyári napfordulóhoz legközelebb eső vasárnap
Az ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet megújuló energiaforrásokra, azon belül elsősorban a napenergia hasznosítására.
Szent Ákos
június 22.
Ákos, deákosan Achatius, ókeresztény vértanú. A keresztesháborúk idején költött legenda szerint Hadrianus császár idejében tízezer katonatársával együtt az Ararát hegyén keresztre feszítették, mert nem áldoztak a pogány isteneknek. Ezért a napot a Tízezer Vértanú ünnepe gyanánt is számon tartották.
Olimpiai nap
Olympic Day
június 23.
1894. június 23-án Pierre de Coubertin báró kezdeményezésére összeült Párizsban a „Kongresszus az olimpiai játékok felújítására”, amelyen elhatározták az olimpia eszme újjáélesztését. Ennek emlékére 1987 óta tartjuk az OLIMPIAI NAPot.
Az ENSZ közszolgálati napja
The United Nations Public Service Day
június 23.
A nap célja a közszolgálati dolgozók munkájának elismerése. Ez a nap annak a napnak az évfordulóját is ünnepli, amikor a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet elfogadta az 1978. évi munkaügyi kapcsolatokról (közszolgálat) szóló egyezményt.
Spamellenes világnap
Global Anti-Spam Day
június 23.
2003 óta a spamek elleni küzdelem részeként tartják meg a SPAMELLENES VILÁGNAPOT a Yahoo kezdeményezésére. A spam olyan többnyire elektronikus úton érkező hirdetés vagy felhívás, amelyet a fogadó nem kért.
Múzeumok Éjszakája
Long Night of Museums
június – Szent Iván napja közelében
Szent Iván napja, az év leghosszabb napja közelében rendezik meg minden évben a Múzeumok Éjszakája elnevezésű programot.
Keresztelő Szent János születése – „Szent Iván éj”
június 24.
A június 24-i Szent Iván-nap, Keresztelő Szent Jánosnak, a magyar népdal „virágos” Szent Jánosának és az ősi fényszimbolikának közös ünnepe. A nyári napfordulótól mindössze 3 nap választja el.
A magyar szabadság napja – Budapesti búcsú
június utolsó hétvégéje
1991. június 30-án fejeződött be a szovjet csapatok kivonulása Magyarországról, ennek emlékére ünnepeljük A MAGYAR SZABADSÁG NAPJÁt június utolsó hétvégéjén.
Szent János és Szent Pál
június 26.
János és Pál római testvérpár volt: Julianus Apostata idejében együtt szenvedtek vértanúságot (362). A Coelius hegyén álló lakóházukat templommá alakították át.
A kábítószerrel való visszaélés és az illegális kereskedelem elleni harc napja
International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking
június 26.
1987-ben nyilvánította az ENSZ Közgyűlése június 26-át A KÁBÍTÓSZERREL VALÓ VISSZAÉLÉS ÉS AZ ILLEGÁLIS KERESKEDELEM ELLENI HARC NAPJÁnak. A nap célja, hogy erősítse a közgondolkodást a drogmentes társadalom szükségességéről és együttműködést szorgalmazzon ennek elérése érdekében.
A kínzás áldozatai támogatásának világnapja
International Day in Support of the Victims of Torture
június 26.
1987-ben ezen a napon lépett érvénybe az ENSZ Kínzás Elleni Egyezménye és 1948-ban ezen a napon írták alá az ENSZ Chartáját. Az ENSZ megalakulása óta küzd a kínzások megszüntetéséért. A Kínzás Elleni Egyezmény kötelezi a 105 aláíró államot a kínzások megelőzésére és biztosítja a büntetést. Ma már több mint 200 központ vagy szolgálat létezik a kínzások túlélői számára. Ezt a napot 1998 óta ünneplik mint A KÍNZÁS ÁLDOZATAI TÁMOGATÁSÁNAK VILÁGNAPJÁ-t.
Árpád-házi Szent László király
június 27.
I. László királyunk, a magyar lovagkor mintaképe, pogány ízű mondák és legendák vitéze, egykor a legnépszerűbb magyar szent. 1095. július 29-én halt meg. Halálát követően kultusza szinte azonnal virágba szökkent. Sírja csodatévő zarándokhely lett, mondák és legendák fonták be már életében is legendássá nőtt alakját. Szentté avatását azonban csak III. Béla kezdeményezte 100 év múlva.
A mikro- és kisvállalkozások világnapja
Micro-, Small and Medium-sized Enterprises Day
június 27.
Az ENSZ Közgyűlése 2017-ben döntött arról, hogy a MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK (kkv) NAPJÁNAK nyilvánítja június 27-ét. Ezek a vállalkozások kulcsfontosságú szerepet kapnak a gazdaság világjárvány utáni újra indulásban, a munkahelyek létrehozásában, illetve a megélhetés javításában.
A határőrség napja Magyarországon
június 27.
A kormány határozata alapján 1992-től Szent László napján, június 27-én ünneplik Magyarországon A HATÁRŐRSÉG NAPJÁt. A korai magyar határőrizet megszilárdítása és a határvédelem megszervezése I. (Szent) László király nevéhez fűződik. Emlékét a Határőrség ma is őrzi, a határőrök védőszentjüknek választották, ezért Szent László napja a határőrség napja is.
A magyarországi lengyelek napja
június 27.
Az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat a közös történelmi gyökerekre való tekintettel választotta a magyar szent király neve napját a MAGYARORSZÁGI LENGYELEK NAPJA országos ünnepéül.
Szent Iréneusz
június 28.
SZENT IRÉNEUSZ születésénél fogva görög volt és keresztény. Olyan kisázsiai keresztény közösségből származott, amelyekben az apostolok munkájának emléke különös elevenséggel élt. Rendkívül olvasott volt, alaposan ismerte a kortárs filozófiát és irodalmat, a Szentírást és az őskeresztény irodalmat.
Szent Péter és Szent Pál apostolok – „Péter-Pál”
június 29.
Valóban méltó és igazságos, hogy Péter, az apostolfejedelem és Pál, a népek térítő apostola egyaránt olyan kiemelt helyen szerepeljenek a naptárban, amilyen a nyári napfordulóval kezdődő csillagászati hónap első dekádja. Június 29-e kettejük igazi névünnepe, nem a januári Pál- és a februári Péter-nap.
Nemzetközi Duna-nap
International Danube Day
június 29.
A Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság kezdeményezésére a Duna Védelmi Egyezmény aláírásának tizedik évfordulója alkalmából, tizenhárom Duna menti ország 2004. június 29-én rendezte meg az első NEMZETKÖZI DUNA-NAPot.
A keresztény vértanúk emléknapja
június 30.
Róma városának vértanúi a város égését (64. július 17–23.) követően haltak meg azért, mert Krisztus hívei voltak. Nevüket nem ismerjük, valamennyien Szent Péter és Pál tanítványai voltak. Az eseményről Tacitus, római történész számol be.
Építészeti világnap
World Architecture Day
július 1.
Július első napját az Építészek Világszövetsége nyilvánította ÉPÍTÉSZETI VILÁGNAPpá, hogy ezzel is felhívja a figyelmet az ember környezetét meghatározó módon alakító építészetre. Magyarországon 1988-ban ünnepelték meg először.
A köztisztviselők és kormánytisztviselők napja
Day of Officials and Civil Servants
július 1.
A Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete – annak emlékére, hogy 1992. július 1-én lépett életbe a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény – 1996-ban kezdeményezte, hogy ezen a napon ünnepeljék hazánkban A köztisztviselők napját.
Semmelweis Ignác születésnapja – 1818 – A magyar egészségügy napja
1818. július 1.
SEMMELWEIS IGNÁC (Buda, 1818. július 1. – Bécs, 1865. augusztus 13.) orvosdoktor, a gyermekágyi láz okának és gyógymódjának felfedezője.
Szűz Mária látogatása Erzsébetnél – Sarlós Boldogasszony
július 2.
A kereszténység a XIII. századtól július 2-án a „nehézkes” Máriának, a Jézussal terhes Szűznek Erzsébetnél, Keresztelő Szent János jövendő anyjánál tett látogatását (latinul Visitatio) ünnepelte.
A sportújságírók napja
World Sports Journalists Day
július 2.
A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség (AIPS) 1924. július 2-án alakult meg. Ennek emlékére az 1994. szeptemberében tartott párizsi ülésen magyar javaslatra július 2-át A SPORTÚJSÁGÍRÓK NAPJÁvá nyilvánították.
Szent Ulrik
július 4.
Ulrik, latinosan Udalricus Augsburg püspöke és védelmezője a kalandozó magyarok ellen. A Lech-mezei győzelmet német kortársai az ő imádságának, a nyakában viselt keresztnek tulajdonították. Hallal szokták ábrázolni, mert legendája szerint egy darab nekiajándékozott hús csütörtöktől péntekre virradóra hallá változott.
Nemzetközi szövetkezeti nap
International Day of Cooperatives
július első szombatja
Az 1895-ben Londonban megalakult Szövetkezetek Nemzetközi Szövetségének 1922. évi határozata alapján minden év júliusának első szombatján ünneplik a NEMZETKÖZI SZÖVETKEZETI NAPOT. Az ünnep annak állít emléket, hogy 1844-ben az angliai Rochdale kisváros 28 polgára a méltányos áron, jó minőségű áruhoz juttatás érdekében megalapította az „Érdemes Úttörők Társaságá”-t, a legelső szövetkezetet. A szövetkezeti nap megünnepléséhez 1994-ben az ENSZ is csatlakozott.
Ezer székely leány napja
július első szombatja
Az EZER SZÉKELY LEÁNY NAPJÁT 1931-ben rendezték meg először Domokos Pál Péter, a csángó kultúrkört feltáró neves etnográfus kezdeményezésére. A rendezvény célja az volt, hogy hazahívja az idegenbe szakadt – akkoriban főként Bukarestben szolgáló – székely leányokat, és felhívja a figyelmet a hagyományok, a nyelv és a népviselet megőrzésére. A találkozót a kommunista rezsim betiltotta.
Vasutas nap
július második vasárnapja
1951-től augusztus, 1961-től július második vasárnapján ünnepeljük a VASUTAS NAPot a kormány határozata alapján.
Szent Kilián
július 8.
Kilián Würzburg ír származású vértanú püspöke († 689 táján). Karddal ölték meg társaival együtt. Főleg a németországi Franken tartomány tiszteli. Régi misekönyveink számontartják. A Kélián (1279), Gellén, Kiliyén családnév illetőleg a háromszéki Kilyén (Chilieni) helynév arról tanúskodik, hogy középkori jámborságunk ismerte. Gelén János szegedi főbíró volt (1642). Más idetartozó nevek Gilyén, Ghyllány.
Nursiai Szent Benedek, Európa védőszentje
július 11.
BENEDEK (Nursia, 480 körül – Monte Cassino, 547. március 21.)
Dániel próféta
július 11.
Dániel próféta ünnepe már a Pray-kódex misenaptárában fölbukkan. A pécsi egyházmegyében a középkor végén különösen tisztelték.
Népesedési világnap
World Population Day
július 11.
1989-ben aláírták az ENSZ Fejlesztési Programját. A program vezetői javasolták, hogy július 11. legyen A VILÁG NÉPESSÉGÉNEK NAPJA. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a népességnövekedés méreteire és az ezzel járó problémákra.
Szent Henrik
július 13.
Az Úr megtestesülésének 1001., a Város alapításának 1752. évében, amikor III. Ottó Rómában történt elhunytával megüresedett a birodalom trónusa, császárt választottak, s isteni intésre, mindenki arra szavazott, akit akkoriban a birodalomban a leghatalmasabbnak tartottak. Abban az időben ugyanis egy bajor herceg, név szerint Henrik (Heinricus), aki fia volt ugyanazon nép Henrik nevű hercegének, kinek idejében Szent Wolfgang volt a regensburgiak püspöke, mind jóságával, mind királyhoz illő nemességével kitűnt, és híres volt emelkedett erkölcséről. A bölcsesség kezdetét, az Úrnak félelmét (Sir 1,16) tökéletesen követte, mivel minden tudománnyal teljes volt, és tiszta hitével és cselekedeteivel egész lényében katolikus volt.
Lelliszi Szent Kamill
július 14.
Kamill, teljes nevén Lelliszi Szent Kamill (1550–1614). Katona volt, könnyelműen élt. Kockán és kártyán egész vagyonát elherdálta. Lábbaja miatt kórházba kényszerült. Itt magábaszállott, és betegtársait nagy önfeláldozással ápolni kezdte. Később pappá szenteltette magát, és néhány társával boldog kimúlás atyái és betegápolói néven új szerzetesközösséget alapított.
Szent Bonaventura
július 15.
SZENT BONAVENTURA [Bagnoregio, 1217/18. – Lyon, 1274. július 15.] saját visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy kisgyermekként súlyos betegségbe esett. Édesanyja fogadalmat tett: ha a gyermek meggyógyul, a ferencesek kolostorába adja. A hagyomány szerint Assisi Szent Ferenc a városban járt, ölébe vette a gyermeket és ezt mondta róla: „Buona ventura!” vagyis „szép jövő”, és meggyógyította. A fogadalom szerint a gyermek a ferencesek kolostorában nevelkedett, filozófiai tanulmányait Párizsban folytatta, majd huszonöt évesen belépett a ferences rendbe, ahol a Bonaventura nevet kapta.
Apostolok oszlása
július 15.
Apostolok oszlása, a Winkler-kódexben Tizönkét Apostol, liturgikus nevén: festem divisionis Apostolorum számontartott középkori ünnepnap, amelyet azonban a Tridentium a szakrális néphagyomány világába száműzött, a Kalendarium Romanum már nem említi.
Kármelhegyi Boldogasszony
július 16.
Kármelhegyi Boldogasszony, népünk ajkán Kármélus Boldogasszony, Kapullárés Boldogasszony, szegedi öreg parasztasszonyok szavával Kalmárhögyi Boldogasszony, a kármelita rend kiváltságos Mária-ünnepe, amelyet a jámborabb asszonynép még napjainkban is országszerte számontart.
Szent Elek
július 17.
Elek a középkor egyik legkedvesebb legendahőse volt. Történetét több magyar kódexben megtaláljuk.
Zoborhegyi Szent Zoerard-András és Zoborhegyi Szent Benedek
július 17.
András és Benedek, mester és tanítvány. Nem magyarok, de régi hazánk földjét szentelték meg. Legendájukat rendtársuk, Boldog Mór későbbi pécsi püspök írta meg.
Árpád-házi Szent Hedvig
július 18.
ÁRPÁD-HÁZI SZENT HEDVIG (1373 –1399. július 17.) Nagy Lajos magyar és lengyel király leánya volt. Már életében szentként tisztelték, boldoggá avatását már 1426-ban kezdeményezték, azonban a történelem sodrásában többször elakadt, majd ismét előtérbe került e szándék. 1997. június 8-án II. János Pál pápa avatta szentté, Krakkóban.
Cigány szolidaritási nap
július 18.
A nap célja a cigányság azonosságtudatának, közösségi érzésének erősítése, valamint kulturális értékei és hagyományai felvállalásának erősítése.
A rendszergazdák világnapja
System Administrator Appreciation Day
július utolsó péntekje
A SysAdminDay.com évek óta küzd azért, hogy a rendszeradminisztrátorok érdemeit legalább az év egy napján elismerjék. A RENDSZERGAZDÁK VILÁGNAPJÁN azokat ünnepeljük, akiknek munkáján gyakran egész cégek működése múlik. Az ünnepnapot Ted Kekatos teremtette meg 2000-ben.
Szent Apollinaris
július 20.
Apollinaris nevét a bővelkedő (pollens) és erény (ares) szavakból mondhatjuk, mintegy ‚erényekben bővelkedő’-nek. Vagy az apollóból, amit ‚csodálatos’-ként értelmezhetünk és a narisból, ami annyit tesz, mint ‚szerénység’, mintegy ‚csodálatos szerénységű’ férfiú. Vagy az aból, ami ‚nélkül’, a polluóból, ami ‚megfertőz’ és az aresből, ami ‚erény’, mintegy a ‚bűnöktől meg nem fertőzött, erényes’ férfiú.
Antiochiai Szent Margit
július 20.
Antiókhiai Szent Margit vértanú és szűz, eredeti nevén Marina (a keleti egyház így is tiszteli), a négy fő szűz és a tizennégy segítőszent egyike.
Szent Illés próféta
július 20.
Július 20. a görög és protestáns naptárban Illés napja. A bibliai elbeszélés szerint az ószövetségi prófétát tanítványa, Elizeus szeme láttára tüzes szekéren ragadta égbe az Úr. A mennybe távozó csodatévő palástja Elizeusra maradt, aki ezzel átvette mestere örökét (IIKir 2,1–15).
Szent Kümmernis
július 20.
Kümmernis , a délnémet jámborság népi televényében félreértésből született szent alak. Tiszteletét az Egyház nem ismerhette el, kultusza azonban. még a múlt század végén is virágzott Bajorországban. Főleg gyermekáldásért, női betegségekből való gyógyulásért szoktak hozzá könyörögni.
Polgárőr nap Magyarországon
július harmadik vasárnapja
Az Európai Unióban ismeretlen a polgárőrség fogalma, Magyarországon viszont 1995 óta rendezik meg az országos POLGÁRŐR NAPot. Az eltelt évek bebizonyították a polgárőrszervezetek létjogosultságát. A lakosság széles körben felismerte az önszerveződés fontosságát, ami abban is megmutatkozik, hogy nemcsak a városokban, de már a kisközségekben is működnek polgárőrségek.
Szent Praxedis
július 21.
Praxedis szűz Szent Potentiana nővére volt; fivéreik Novatus és Timotheus, akiket az apostolok neveltek a hitben. A tomboló keresztényüldözések idején sok keresztényt temettek el. Javaikat a szegények között szétosztották, végül az Úr 165. esztendeje táján Marcus és Antonius alatt békében elnyugodtak.
Szent Mária Magdolna
július 22.
Mária Magdolna (július 22.) a keresztény legendairodalomban és művészetben, a vallásos néphitben a bűnbánat megszemélyesítője már a középkortól, de még inkább az ellenreformációtól kezdve, mely lelkesen szorgalmazta a hét szentség, köztük különösen a bűnbánat (gyónás) kultuszát.
A nándorfehérvári diadal emléknapja – 1456
1456. július 22.
A Hunyadi János, Kapisztrán János és Szilágyi Mihály vezette keresztény sereg 1456. július 22-én világra szóló győzelmet aratott Nándorfehérvár, az „ország kapuja” alatt. A diadalnak óriási szerepe volt abban, hogy a török hetven évig nem vezetett nagyobb hadjáratot Magyarország ellen.
Árpád-házi Szent Kinga (Kunigunda)
július 24.
ÁRPÁD-HÁZI SZENT KINGA (1224 –1292. július 24.) IV. Béla király elsőszülött gyermeke volt. VIII. Sándor pápa 1690-ben boldoggá avatta, majd XII. Ince pápa megtette Lengyelország egyik védőszentjévé.
Szent Krisztina
július 24.
Krisztina ókeresztény vértanú. Az Érdy-kódex szép szavakkal dicséri: támada... nagy nemes nemből. De nevezete szerént annál es méltóságosb es vala, mert igyenlő vala az ő szentséges életéhez. Magyaráztatik azért az ő neve Krisztina úgy, mint szép illatú krizmával megkenettetött. Krizma vala ő keresztyénségének szép illatja szerérit. Drága kenet vala szentséges életének nyájassága szerérit. Ájotatus vala Szentléleknek benne lapozása szerérit. Legendája közhelyekkel van tele, nincs jellegzetes, hagyományképző mozzanata.
Szent Jakab
július 25.
Július 25. Jakab apostol ünnepe. Azé a Jakabé, akit hasonnevű társától való megkülönböztetésül idősebbik vagy nagyobb Jakabnak (Jacobus Maior) hívnak. Jakab és öccse, János egy Zebedeus nevű ember fiai voltak. Halászok, mint András és Péter, és az elsők között szegődtek Jézushoz, aki a „mennydörgés fiai” nevet adta nekik (Mk 3.17). Jakab a tanítványok legbelsőbb köréhez tartozott, jelen volt az Úr színeváltozásánál, majd az Olajfák hegyén, a másik két kiválasztott, Péter és János társaságában.
Szent Kristóf
július 25.
Kristóf, a tizennégy segítő szent egyike, a népies vallásosság talán legnépszerűbb alakja, sosemvolt személy. Legendás történetének héjából könnyen fogyasztható kegyes tanmese hámozható ki, magja azonban archaikus motívumoktól hemzsegő naptári-csillagászati konstrukció. Már a tridenti zsinat szabadulni akart tőle a XVI. században: egy szent, aki óriás, és kutyafeje van, semmiben sem különbözik a „hátborzongató” pogány istenektől. Sikertelenül; a tudós atyák joggal féltek attól, hogy kiakolbólítása a szentek „aklából” a jámbor nép haragját vonja fejükre. Végül is csak felvilágosult korunkban tudott tőle megszabadulni az egyház, az 1968. évi II. vatikáni zsinat törölte a naptárból.
Szent Anna és Szent Joákim
július 26.
Július 26-a Szent Anna, a magyar néphagyományban Kedd asszonya napja. A katolikusok Szűz Mária édesanyját tisztelik benne. Kultusza a XIII–XIV. században terjedt el Európában, amikor a misztikus isteneszme iránt megcsappant a figyelem, és az evilági boldogulás vágyának kísérőjeleként Jézus ember volta felé fordultak a hivők.
Hét Szent Alvó
július 27.
Hét Szent Alvó ünnepe már a Szelepchényi-kódexben föltűnik. Különösen pálos misekönyveink tartották számon. Tudomásunk szerint egyetlen hazai ábrázolásunk Székesfehérvár görögkeleti szerb templomának XVIII. századi freskója.
Szent Pantaleon
július 28.
Pantaleon kisázsiai orvos, vértanú († 305), a Tizennégy Segítőszent egyike. Olajfához kötözve fejezték le. A legenda szerint fejéből nem vér, hanem tej folyt. Az olajfa gyümölcseivel beborította holttestét.
A hepatitisz világnapja
World Hepatitis Day
július 28.
2004-től rendezik meg szerte a világon a hepatitisz világnapját. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a vírusok okozta krónikus májgyulladásra, a betegség kialakulásának okaira és a korai felismerés jelentőségére.
Szent Márta, Mária és Lázár, az Úr vendéglátói
július 29.
János evangelistától tudjuk, hogy Jézus szerette MÁRTÁt, MÁRIÁt és LÁZÁRt, akik Betániában laktak. Bár a liturgiában csak Márta neve szerepel, azonban elválaszthatatlan testvéreitől, Máriától és Lázártól. Az evangélisták három alkalommal beszélnek Márta házáról és testvéreiről.
Abdon és Szennen ókeresztény vértanúk
július 30.
Abdon és Sennen Decius császár alatt szenvedett vértanúhalált. Történt, hogy Decius császár Babilóniát több tartománnyal együtt leigázta, s keresztényeket is talált ott. Corduba városába hurcolta őket, ahol válogatott kínzásokkal végzett velük. Két alkirály, név szerint Abdon és Sennen eltemették a holttesteket. E tettükért feljelentették őket Deciusnál, aki maga elé rendelte, majd bilincsbe verve Rómába vitette Abdont és Sennent.
Tisa Beáv
július – Áv hónap 9. napja
Nemcsak a nép, hanem a papok összes elöljárói is sok-sok hűtlenséget követtek el, utánozva a nemzetek valamennyi iszonyatos dolgát.
Loyolai Szent Ignác
július 31.
Ignác vagyis Loyolai Szent Ignác (1491–1556), a Jézus Társaság alapítója. Tiszteletét elsősorban természetesen rendje terjeszti.
A balatoni halak napja
július 31.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium kezdeményezésére, hagyományteremtő szándékkal 2004-től rendezik meg a BALATONI HALAK NAPJÁT. A kezdeményezés azért született, hogy felhívja a figyelmet a Balaton és környéke változatos élővilágára és természeti értékeire.
Szüret
augusztus, szeptember, október
A szüret a parasztgazdaságokban kölcsönös segítséggel végzett társasmunka, a városi szőlő-monokultúrás gazdaságban általában bérmunka, a 19. század közepe előtt a földesrúi szőlőkben főként robotmunka.
Vasas Szent Péter
augusztus 1.
Augusztus 1-jének pogány múltját kettős keresztény ünnep alapításával próbálta az egyház elfeledtetni. Ez a nap a katolikusok számára Szent Péter bilincsekből való szabadulásának emlékünnepe (festum S. Petri ad vincula), a nép nyelvén Vasas Szent Péter, Szent Péter vasaszakadása.
Lug napja
augusztus 1.
A nyári napfordulót követő 40. nap, augusztus 1-je a kelták évszakzáró és – nyitó ünnepe volt. Lugnasad v így hívták az ünnepet – a másik három kelta évszakünneptől eltérően ma már csak a Brit-szigeteken él, persze álnéven és megváltozott formában, de, éppen az eltüntetésére tett, eredményesnek hitt kísérletek árulják el, hogy valamikor Európa-szerte ünnepszámba ment.
Az anyatejes táplálás világnapja
World Breastfeeding Day
augusztus 1.
1992-től tartják világszerte AZ ANYATEJES TÁPLÁLÁS VILÁGNAPJÁt, más néven a szoptatás világnapját. Egyre több csecsemő hal meg szerte a világon azért, mert nem jut anyatejhez. Ezért indította el az Egészségügyi Világszervezet és az UNICEF átfogó programját a csecsemők egészséges táplálása érdekében.
Szent István pápa
augusztus 2.
István pápa sok pogányt megtérített szavával és példájával, és sok szent vértanút eltemetett. Valerianus és Gallienus az Úr 260. esztendejében a legnagyobb elszántsággal kerestette, hogy klerikusaival együtt áldozatbemutatásra kényszerítsék, vagy különféle kínzásokkal meggyötörjék. Rendeletet hoztak, hogy aki feladja őket, megkapja összes javaikat. Így fogták el tíz klerikusát, és kihallgatás nélkül lefejezték őket. Másnap magát István pápát is elfogják, és Mars isten templomába vezetik, hogy vagy áldozzék a bálványoknak, vagy fejét veszik.
Porciunkula
augusztus 2.
Porciunkula népünk ajkán porcinkula, purcinkula, porcinkulabúcsú, Porcinkulai Szent Ferenc a franciskánus rend három ágának: a ferencrendieknek, minoritáknak és kapucinusoknak, továbbá a velük kegyelmi közösségben élő harmadrendnek legnagyobb ünnepe.
A roma holokauszt emléknapja
Roma Holocaust Memorial Day
augusztus 2.
A Cigány Világszövetség párizsi kongresszusának 1972-es határozata alapján augusztus 2-a a roma holokauszt nemzetközi emléknapja. 1944. augusztus 3-ára virradó éjjel számolták fel a nácik az auschwitz-birkenaui lágerben kialakított cigány családi tábort.
A humánum napja
Day of Humanity
augusztus 4.
Magyarországon 2001 óta Raoul Wallenberg születésének napja, augusztus 4-e hagyományosan a humánum napja. A svéd diplomata és társai embermentő tevékenységére emlékezünk ezen a napon, mindazokra, akik a vészkorszak idején önzetlenül mentették embertársaikat.
Szűz Mária római főtemploma – Havas Boldogasszony
augusztus 5.
Ez a Mária-ünnep eredetileg a Szűzanya római főtemplomának, a négy patriarchalis bazilika egyikének – Beata Maria Virgo ad Nives, ismertebb olasz nevén S. Maria Maggiore – fölszentelési évfordulója. Az ünnep idővel az egyházban is egyetemessé vált. A Müncheni-kódex Havi Bódoganya, a Batthyány-kódex naptára pedig Havi Boldog Asszony néven emlegeti.
Szent Oszvald
augusztus 5.
Oszvald tiszteletéről élő adatunk már alig van. Személynévként is ritkán, inkább csak szerzeteseknél fordul elő, de a középkor végén sűrűn fölbukkan és szinte divatnévnek számít. Egykori népszerűségét a belőle alakult családneveink: Oszvald, Asbóth, Osváth, Azsolt, továbbá a dunántúli Ácsbold, Ácsbolt, a nógrádi Ozsvárt, a hevesi Ozsvárth, a jász Osskó, Ocskó is bizonyítja. A szent neve már a Pray-kódex naptárában előfordul.
Urunk színeváltozása
augusztus 6.
A csoda hagyomány szerinti színhelyén, a galileai Tábor-hegyen még az arab hódítás előtt három bazilika épült „hajlékul a legszentségesebb zsinatolóknak”. Felszentelésük napja, augusztus 6. lett Urunk színeváltozásának (latin Transfiguratio), más néven a Legszentebb Megváltónak, a Megváltó megdicsőülésének ünnepe.
A nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja
World Day for the Prohibition of Nuclear Weapons
augusztus 6.
A Békevilágtanács elnöksége 1978. július 13-i moszkvai ülésszakának javaslatára augusztus 6-át, a hirosimai atombomba-támadás évfordulóját A NUKLEÁRIS FEGYVEREK BETILTÁSÁÉRT FOLYÓ HARC VILÁGNAPJÁvá nyilvánította.
Szent Donát
augusztus 7.
Donát állítólagos ókeresztény vértanú (†361), a szőlőskertek, szőlősgazdák védőszentje. Névünnepe a régi naptárban augusztus 7-ére esik. Donát, Sixtus és Urunk színeváltozása együtt a pogány Vinalia Rustica örökébe lépve a szőlőérést ünneplik.
Szent Domonkos
augusztus 8.
Szent Domonkos a róla elnevezett Domonkos- vagy prédikátorrend alapítója (1170 körül – 1221. augusztus 6.). Névünnepét előbb augusztus 5-ére, aztán 4-ére, 1969-től pedig 8-ára tették más szentek ünnepeivel való torlódás miatt.
Szent Emigdius
augusztus 9.
Emigdius Ascalum (Ascoli?) püspöke, aki 300 körül élt. A város lakói ősidőktől kezdve patrónusuknak tisztelték. 1703-ban földrengések pusztítottak Itáliában, Ascalumot azonban elkerülték. A lakosság ugyanis három hónapon át böjtölt, imádkozott, vezekelt, hogy az Úr Emigdius érdemeiért vegye oltalmába.
A világ bennszülötteinek nemzetközi napja
International Day of the World's Indigenous Peoples
augusztus 9.
Az ENSZ Közgyűlése 1994-ben határozott úgy, hogy augusztus 9-ét A VILÁG BENNSZÜLÖTTEINEK NEMZETKÖZI NAPJÁnak nyilvánítja. 1990-ben a Közgyűlés bejelentette, hogy 1993 a világ bennszülötteinek nemzetközi éve. 1994. december 10-ével kezdetét vette a világ bennszülötteinek évtizede, melynek az volt a célja, hogy segítse a nemzetközi összefogást azoknak a problémáknak a megoldásában, amelyekkel a bennszülötteknek kell szembesülniük az emberi jogok, a környezet, az egészségügy és a nevelés területén.
Szent Lőrinc
augusztus 10.
Szent Lőrinc a legendája szerint II. (Szent) Sixtus pápa diakónusa (szerpapja) volt. A vértanú pápa elfogatásakor őrá bízta az egyház kincseit azzal, hogy ossza föl a szegények között. A pápa egyben azt is megjósolta, hogy három nap múlva ő is mártíromságra jut. Lőrinc Sixtus végakarata szerint cselekedett. Amikor őt is letartóztatták, és az egyház értékeit rajta követelték, a szegényeket vezette a bíró elé, mondván: Íme, az egyház vagyona! Kegyetlen halált szenvedett (258. augusztus 10.), rostélyon sütötték meg.
Assisi Szent Klára
augusztus 11.
SZENT KLÁRA (Assisi, 1193/94. január 20. vagy július 16. – San Damiano-kolostor, 1253. augusztus 11.)
Nemzetközi ifjúsági nap
International Youth Day
augusztus 12.
1999 decemberében az ENSZ közgyűlése jóváhagyta a fiatalok ügyeiért felelős miniszterek világkonferenciájának azt a javaslatát, hogy augusztus 12. legyen NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI NAP. Az ENSZ szeretné felhívni a figyelmet a generációk közötti szolidaritásra mindenütt: a családban, a közösségekben, a nemzet egészében.
Szent Radegundis
augusztus 13.
Radegundis (középkori hazai misenaptárainkban augusztus 11.) néven és ugyane napon két szentet is tisztelnek: egy thüringiai származású frank királynét, aki Poitiers városában kolostort alapított, és apácaként fejezte be életét († 587). A másik egy jámbor augsburgi szolgálólány, aki a XIII. században élt.
A balkezesek világnapja
International Left Handers Day
augusztus 13.
Egy balkezeseket tömörítő amerikai szervezet kezdeményezésére 1992 óta minden év augusztus 13-án ünnepeljük a Föld népességének csaknem 15 százalékát kitevő balkezeseket.
Nagyboldogasszony – Szűz Mária mennybevétele
augusztus 15.
Augusztus 15-e Mária mennybevitele, magyar nevén Nagyboldogasszony, Nagyasszony napja (vö. Kisasszony napjával), egyben Magyarország Mária oltalmába ajánlásának emlékünnepe (ez utóbbit Magyarok Nagyasszonya néven az 1896. évi millennium óta október 8-án külön ünnepként üli meg a katolikus magyarság). Ezért, meg azért is, mert az ünnep nyolcadába Szent István napja is beleesik – nem beszélve arról, hogy az aratás után végre a falusi nép szusszanhatott egyet –, ez volt a magyar egyházi év egyik nagy ünnepi időszaka.
A repülők napja
augusztus 15.
Lorettói Boldogságos Szűz Mária a repülősök védőszentje, az ő napján tartjuk A REPÜLŐSÖK NAPJÁt.
Szent Rókus
augusztus 16.
Augusztus 16-a „Szent” Rókus (francia Roche, olasz Rocco) napja. Noha az egyház hivatalosan sohasem avatta szentté, mégis tisztelt és szeretett alakja volt a katolikus jámborságnak.
Szent Joachim
augusztus 16.
Utalván arra, amit Szent Anna tiszteletéről mondottunk, itt csak annyit jegyzünk meg, hogy Joachimnak önálló kultusza népünknél nem bontakozott ki, bár nevét és személyét főleg palóc és székely népünk jámbor öregjei máig tiszteletben tartják. Ez a szórványos keresztnévadásban is kifejezésre jut. A székelység Jováki, Jákim, a palócság Iuháki, Baranya pedig Joák alakban emlegeti.
A hontalan állatok világnapja
International Homeless Animals’ Day
augusztus 16.
A HONTALAN ÁLLATOK VILÁGNAPJÁNAK célja, hogy felhívja a közvélemény és a hatóságok figyelmét a kóborállat-kérdésre és annak megoldatlanságára, hogy elősegítse a kóborállatok menhelyen való elhelyezését, a menhelyekről történő örökbefogadást, valamint a nem kívánt szaporulat megakadályozását.
Szent Ilona
augusztus 18.
Ilona császárné. Fiának, Nagy Konstantinnak buzdítására keresztelkedett meg († 326). Élete utolsó éveiben egyszerű zarándokként végigjárta a Szentföldet, ahol az Olajfák hegyén és Betlehemben templomot emeltetett. Az ő sürgetésére ásták ki a Szent Keresztet, amelynek legendájáról Feltalálásának ünnepénél már szólottunk.
Európa nap Magyarországon
augusztus 18.
1989. augusztus 19-én az Ellenzéki Kerekasztal pártjai által rendezett Páneurópai Pikniken keletnémetek százai szakították át a határt, a határőrök hallgatólagos beleegyezésével. Erre az eseményre emlékezünk az EURÓPA NAP elnevezésű találkozóval, amit 1990 óta minden évben augusztus 18-án rendeznek meg az osztrák határ közelében.
Clairvaux-i Szent Bernát
augusztus 19.
SZENT BERNÁT (Fontaines, 1090. – Clairvaux, 1153. augusztus 20.)
Szent István király – Az alkotmányosság, jogállamiság napja – Az új kenyér ünnepe – A Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe
augusztus 20.
Első királyunk a kereszténységben az István nevet kapta. A névválasztás tudatos lehetett az európai keresztény államok közé beilleszkedni vágyó Géza fejedelem részéről: István, görögül Sztephanosz azt jelenti: „koszorú, korona”.
A totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja
European Day of Remembrance for Victims of All Totalitarian and Authoritarian Regimes
augusztus 23.
Az Európai Parlament 2009. április 2-ai határozatával, – amelyben leszögezik, hogy a totalitárius és antidemokratikus rendszerek áldozataira, a múltra történő emlékezés és igazság nélkül nem lehetséges a megbékélés –, augusztus 23-át a A TOTALITÁRIUS DIKTATÚRÁK ÁLDOZATAINAK EURÓPAI EMLÉKNAPJÁVÁ nyilvánította.
A rabszolgakereskedelemről és annak eltörléséről való megemlékezés nemzetközi napja
International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition
augusztus 23.
A RABSZOLGAKERESKEDELEMRŐL ÉS ANNAK ELTÖRLÉSÉRŐL VALÓ MEGEMLÉKEZÉS NEMZETKÖZI NAPJÁval kíván az UNESCO mindenkit emlékeztetni az elfelejtett vagy alig ismert küzdelemre, amelyet a rabszolgák folytattak szabadságukért. 1791-ben augusztus 22-éről 23-ára virradó éjszaka felkelés tört ki Santo Domingoban, amely elindította azt a folyamatot, amely a rabszolgakereskedelem eltörléséhez vezetett.
Szent Bertalan apostol
augusztus 24.
A Szűz első dekádja az apostoli tizenkettő közül Bertalannak jutott (augusztus 24.). Az Újszövetség alig mond róla valamit, azt a keveset is homály borítja. Még a nevében sem lehetünk biztosak. Az apostolnévsorok e néven említik Fülöp oldalán, de János evangéliumában Fülöp mellett Nathanaél szerepel. A hivatalos Szentírás-magyarázat szerint Nathanaél az apostol személyneve volt, a Bertalan pedig, arámi-görög keveréknyelven Bar Tholomaiosz, azt jelentette, hogy „Ptolemaiosz fia”.
Az állatkertek éjszakája
augusztus utolsó péntekje
Minden évben eljön az éjszaka, amikor reflektorfénybe kerülnek az állatok. A 2012 óta évente, augusztus utolsó péntekén megrendezett Állatkertek Éjszakája a magyarországi állatkertek legnépszerűbb és legnagyobb szabású közös programjának számít.
Szent Mónika
augusztus 27.
SZENT MÓNIKA (Tagaste, 332. – Ostia, 387.) Szent Ágoston édesanyja.
Szent Ágoston
augusztus 28.
Ágoston egyházatya (354 – 430), a philosophia perennis, vagyis a keresztény filozófiai gondolkodás alapító nagymestere, minden idők egyik legnagyobb emberi szelleme.
Keresztelő Szent János vértanúsága
augusztus 29.
Keresztelő Szent János fővételéről régente augusztus 29-én emlékezett meg a katolikus egyház. Az ünnep neve régiesen Nyakavágó vagy Nyakavesztő János, Szent János nyakavágása, latinul Decollatio S. Johannis Baptistae.
A magyar fotográfia napja
augusztus 29.
A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége kezdeményezte A MAGYAR FOTOGRÁFIA NAPJÁnak megünneplését. Ezen a napon készült Magyarországon először nyilvános rendezvényen fénykép (dagerrotípia). Minden fotótörténeti forrásmunka egybehangzóan állítja, hogy 1840. augusztus 29-én, a Magyar Tudós Társaság ülésén Vállas Antal bemutatta, miként lehet képet alkotni a fénysugarak segítségével fényérzékeny nyersanyagon. Ez a nap alkalom arra, hogy a társadalom figyelmét a fotókultúrára és egyben a fotótörténeti értékekre irányítsuk.
Az eltűntek világnapja
International Day of the Disappeared
augusztus 30.
Az Amnesty International nemzetközi emberjogi szervezet 2000-ben nyilvánította augusztus 30-át az ELTŰNTEK VILÁGNAPJÁVÁ. Az eltűntek listáján szerepelnek egyrészt azok a személyek, akiknek regisztrálták eltűnését, de annak semmilyen körülményét nem sikerült felderíteni, másrészt azok, akik bűncselekmény áldozataivá váltak, de holttestük nem került elő, harmadrészt azok, akiknek természeti katasztrófa vagy fegyveres konfliktus során veszett nyomuk.
Ros hasana – zsidó újév
szeptember, október – Tisri hónap 1. és 2. napja (szeptember 6. és október 5. között)
A hagyomány a teremtés napját a Biblia szerinti a hetedik hónap, Tisri, 1, napjára teszi, így Ros Hasana az újév ünnepe.
Bányásznap Magyarországon
szeptember első vasárnapja
1919. szeptember 6-án csendőrsortűz oltotta ki bányászok életét Tatabányán. Ennek emlékére szeptember első vasárnapja a bányászat, a bányászatban dolgozók nagy áldozatokat követelő munkájának ünnepnapja.
Szent Egyed
szeptember 1.
Egyed (latin Aegidius, francia Gilles, angol Giles) a középkor népszerű szentje. Való életéről keveset tudunk. Görög származású bencés rendi szerzetes volt, aki Provence-ban, Arles környékén remetéskedett, majd ugyanitt monostort alapított, amelynek ő volt első apátja (†725 körül).
Iskolakezdés – tanévnyitó
szeptember 1.
Szeptember elseje az iskolakezdés napja, ekkor kezdődik az új tanév, de az előkészületeket már augusztusban elkezdik.
A II. világháború kitörésének emléknapja
szeptember 1.
1939. szeptember 1-jén Németország megtámadta Lengyelországot, s ezzel elkezdődött A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ, amely mind méreteiben, mind veszteségeiben, mind máig tartó hatásaiban többszörösen meghaladta az elsőt. A hat évig tartó háború közel 60 millió embert pusztított el.
Jom kippur – engesztelés napja
szeptember, október – Tisri hónap 10. napja (szeptember 15. és október 10. között)
Jom kippur, azaz az Engesztelés napja előtt a zsidók adakoznak a vallási és jóléti intézmények számára, valamint bocsánatot kell kérniük az egymás ellen elkövetett bűnökért. Aki nem bocsát meg a másiknak, az súlyos bűnt követ el.
Smini áceret és Szimchát torá
szeptember, október – Tisri hónap 22. és 23. napja (szeptember vége – október eleje)
Szukot, azaz a Sátoros ünnep nyolcadik napja különös jelentőséggel bír. A szokásos hét napi ünneplést az Örökkévaló még egy nappal megtoldja.
Szent Rozália
szeptember 4.
Rozália a katolikus barokk népéletnek egyik legjellegzetesebb alakja, az egykorú járványos betegségek kiemelkedő hazai védőszentje.
Szukkot – sátoros ünnep
szeptember, október – Tisri hónap 15-21. (szeptember 20. és október közepe között)
A zsidó nép 40 éves pusztai vándorlása során teljes odaadással kellett bízzon az Úrban, akkor is, ha sok szenvedést kellett kiállniuk. Az Úr mindvégig gondoskodott a népéről: hol vizet fakasztott a hegyből, hol mannával és fürjjel táplálta őket. A Sátoros ünnep ezt a bizakodást jelképezi, amivel Istenre hagyatkozott a nép, valamint emlékezés a vándorlásra, amikor még sátrakban laktak.
A jótékonyság világnapja
International Day of Charity
szeptember 5.
Az ENSZ Közgyűlése magyar kezdeményezésre nyilvánította szeptember 5-ét, Boldog Kalkuttai Teréz anya, Nobel-békedíjas apáca 1997-ben bekövetkezett halálának napját a JÓTÉKONYSÁG VILÁGNAPJÁVÁ.
Kassai vértanúk
szeptember 7.
Kassai vértanúk: Szent Márk (1588-1619), Szent Menyhért (1584-1619), Szent István (1582-1619)
Buda visszafoglalása a töröktől –1686 – A török Buda emléknapja
szeptember 7.
XI. Ince pápa kezdeményezésére jött létre 1684-ben a Szent Liga: a Habsburg Birodalom, Lengyelország és Velence törökellenes szövetsége, amelyhez később csatlakozott Oroszország, és a bajor, szász, brandenburgi választófejedelem is küldött zsoldosokat. Négy év alatt szorították vissza a törököket. 1686-ban, 145 év után vált szabaddá Buda
Az elsősegélynyújtás világnapja
World First Aid Day
szeptember második szombatja
A Nemzetközi Vöröskereszt 2000. évi határozata alapján minden év szeptemberének második szombatja az Elsősegélynyújtás világnapja. Ekkor emlékezünk meg azokról, akik mások életének megmentéséért dolgoznak.
A magyar dal napja
szeptember második vasárnapja
Történelmi előzményei folytatásaként Presser Gábor ötlete nyomán 2008-ban született meg A MAGYAR DAL NAPJA azért, hogy láthatóvá váljanak a hazai előadóművészek és dalaik.
Szent Adorján és társai
szeptember 8.
Adorján (Adrianus) Maximianus császár uralkodása idején szenvedett vértanúságot.
Szűz Mária születése (Kisboldogasszony) – Kisasszony napja
szeptember 8.
Kisasszony, olykor Kisboldogasszony, Szűz Mária születésének emléknapja. Már a XI. században számontartott ünnepünk, amelynek a középkorban vigíliája és nyolcada is volt.
Az írni-olvasni tudás nemzetközi napja
International Literacy Day
szeptember 8.
1965. szeptember 8-án az UNESCO által Teheránba összehívott világkongresszus úgy döntött, hogy e napot AZ ÍRNI-OLVASNI TUDÁS NEMZETKÖZI NAPJÁnak nyilvánítja. Ez a nap ráirányítja a figyelmet az írástudatlanság problémájára.
A limfóma világnapja
World Lymphoma Day
szeptember 8.
Az Amerikai Egyesült Államokból eredő kezdeményezés célja felhívni a figyelmet a nyirokrendszer sejtjeiből kiinduló daganatos megbetegedésre.
A fizioterápia világnapja
World Physical Therapy Day
szeptember 8.
A gyógytornászok világszervezete 1995-ben hirdette meg A FIZIOTERÁPIA NAPJÁt. Magyarországon 1998-ban tartották meg először.
A büntetésvégrehajtás napja
szeptember 8.
Magyarországon 1996 óta Szent Adorján napján ünneplik A BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁS NAPJÁt. Az afrikai születésű, Nikodémiában élt katonatiszt keresztény hite miatt szenvedett vértanúságot.
Tolentinói Szent Miklós
szeptember 10.
Tolentinói Szent Miklós Szent Ágoston rendjének népszerű szentje († 1306) Jámbor szülei sokáig hiába sóvárogtak gyermek után. Bánatukban Bari városába zarándokoltak, ahol Szent Miklós közbenjárásáért könyörögtek. Utána csakugyan gyermekük született, akit hálából Miklós névre kereszteltettek, és Isten szolgálatára ajánlották. Szerzetes lett belőle. Különös szeretetet és részvétet érzett a tisztítóhelyen szenvedő lelkek iránt.
Szent Prothus és Jácint
szeptember 11.
Prothus és Jácint Eugeniának, az előkelő római Philippus leányának apródjai és a filozófiai tanulmányokban társai voltak.
Szűz Mária Szent Neve
szeptember 12.
Mária nevenapja (festum nominis Beatae Mariae Virginis) külön helyi ünnepként az újkorban bukkan föl, de csak Bécs fölmentése (1683. szeptember 12.) után, Szent XI. Ince pápa intézkedésére válik egyetemessé az Egyházban. Mint ismeretes, a győzelmet hamarosan követte hazánk felszabadítása is, amelyet a barokk Regnum Marianum szintén Mária közbenjárásnak tulajdonított.
Aranyszájú Szent János
szeptember 13.
ARANYSZÁJÚ SZENT JÁNOS (Antiochia, 344–347 között – Komana, 407. szeptember 14.)
A Szentkereszt fölmagasztalásának ünnepe
szeptember 14.
Jézus keresztjének középkori legendájával naptári ízeire tördelve eddig két részletben ismerkedhetett meg az olvasó (vízkereszt, a Szentkereszt megtalálása). Íme a történet harmadik, egyben befejező része.
Notburga tiroli szolgálólány
szeptember 14.
Notburga tiroli szolgálólány († 1313), akit fáradhatatlan munkakedvéért, hűségéért, embertársainak szeretetéért, egyszerű, de mélységes jámborságáért Tirol népe évszázadokon át szentként tisztelt.
A keresztény egység napja
szeptember 14.
A KERESZTÉNY EGYSÉG NAPJÁt 1996 szeptembere óta tartják az ezeréves fennállását ünneplő Pannonhalmi főapátságban.
A fájdalmas szűz – Hétfájdalmú Szűzanya
szeptember 15.
Hétfájdalmú Szűzanya, Mária felmagasztalt anyai fájdalmáról való megemlékezésre jellemzően éppen a Szentkereszt felmagasztalásának ünnepét követő napon, búcsúnapjának megülésére pedig a rákövetkező vasárnap kerül sor.
Az európai mozdonyvezetők napja
szeptember 15.
Az Európai Mozdonyvezetők Szakszervezetének Szövetsége (European Autonomous Train Drivers Union, ALE) 1995-ben hozott határozata értelmében ezen a napon az európai országok mozdonyvezető-szakszervezetei megemlékeznek szakmájukról. A nap célja, hogy felhívja a közvélemény és az utazóközönség figyelmét a sok lemondással járó hivatást választó mozdonyvezetők felelősségteljes munkájára.
Szent Kornél és Szent Ciprián
szeptember 16.
SZENT KORNÉL (†Centumcellae, 253. szeptember), SZENT CIPRIÁN (Karthagó, 200/210. – Karthagó, 258. szeptember 14.)
Az ózonpajzs megőrzésének nemzetközi napja
International Day for the Preservation of the Ozone Layer
szeptember 16.
Az ENSZ Közgyűlése 1994-ben szeptember 16-át nyilvánította AZ ÓZONPAJZS MEGŐRZÉSÉNEK NEMZETKÖZI NAPJÁvá, mivel 1987-ben e napon írták alá a Föld ózonrétegének megóvása érdekében született Montreáli Egyezményt.
A hangzáskultúra napja
szeptember 16.
Először 1989-ben tartotta meg a Bartók Rádió A HANGZÁSKULTÚRA NAPJÁt.
Szent Lambert
szeptember 18.
Lambert bencés apát, majd Maastricht püspöke (†705), a karoling középkornak Márton mellett alighanem legnépszerűbb szentje. Kemény, harcos egyéniségéért különösen az udvari arisztokrácia és a lovagvilág tisztelte. Ereklyéit Lüttichben őrzik.
Takarítási világnap
World Cleanup Day
szeptember második vagy harmadik hétvégéje
Az ENSZ környezetvédelmi hatósága (United Nations Environment Programme, UNEP) 1992. szeptember 20-án hirdette meg először a takarítási világnapot (nemzetközi hulladékgyűjtő napot).
Európai urológiai hét
European Urology Week
szeptember harmadik hete
Az Európai Urológusok Társasága (European Association of Urology, EAU) szervezésében 2001-óta az európai urológiai hét alkalmából számos helyen szerveznek Európában az urológiai és vesebetegekkel kapcsolatos elméleti és gyakorlati eszmecseréket, szűrővizsgálatokat.
Szent Euszták
szeptember 20.
Eusztákot korábban Placidusnak hívták. Traianus császár katonai parancsnokaként szolgált. Az irgalmasság cselekedeteiben lankadatlan volt, de bálványt imádott.
A gyermekek világnapja
German World Children's Day
szeptember 20.
1954 óta az UNICEF kezdeményezésére szeptember 20-án tartjuk A GYERMEKEK VILÁGNAPJÁt.
Biztosítási világnap
szeptember 20.
Az osztrák biztosítók kezdeményezésére szeptember 20. BIZTOSÍTÁSI VILÁGNAP.
Szent Máté
szeptember 21.
Máté apostol és evangélista névünnepét már a legkorábbi martirológiumok (vértanú-akták) szeptember 21-ére tették. Rómában a XI. századtól ez a nap a hivatalos emléknapja. Szeptember 21. még a Szűz jegyébe esik, de már közel a Mérleg hava és véle új határnap: az őszi napéjegyenlőség napja. Az a kevés, amit Mátéról tudunk, magyarázza, miért épp ő kapott helyet itt, szeptember utolsó dekádjában.
A béke nemzetközi napja
International Day of Peace
szeptember 21.
1981-ben az ENSZ Közgyűlésének nyitónapján úgy határoztak, hogy minden év szeptemberének harmadik keddjén ünneplik A BÉKE NEMZETKÖZI NAPJÁt. Egy 2001-es határozat értelmében 2002 óta szeptember 21-én tartjuk ezt a napot.
Alzheimer világnap
World Alzheimer's Day
szeptember 21.
Az ALZHEIMER VILÁGNAP megrendezését 1994-ben kezdeményezte – az Egészségügyi Világszervezet támogatásával – a Nemzetközi Alzheimer Társaság.
Az ember tragédiája ősbemutatója – 1883 – A magyar dráma napja
szeptember 21.
A Magyar Írók Szövetségének kezdeményezésére 1984-től minden évben szeptember 21-én ünneplik A MAGYAR DRÁMA NAPJÁt, annak emlékére hogy 1883-ban ezen napon volt Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeményének ősbemutatója a Nemzeti Színházban.
Szent Móric
szeptember 22.
Szeptember 22-én ülte meg a régi katolikus egyház kedvelt szentjének, Móricnak a neve napját. Móric katonaszent volt, Róma keresztény hitű thébai légiójának parancsnoka.
Az orrszarvúak világnapja
World Rhino Day
szeptember 22.
A természetvédelemben szeptember 22. az orrszarvúak világnapja. A World Rhino Day kezdeményezést a World Wide Fund for Nature (magyarul: Természetvédelmi Világalap) dél-afrikai szervezete indította útjára 2010-ben, célja pedig az, hogy az év egy napján felhívják a nyilvánosság figyelmét az orrszarvúak fennmaradását fenyegető veszélyekre.
Autómentes világnap
World Car Free Day
szeptember 22.
Az Európai Unió szeptember 22-re AUTÓMENTES VILÁGNAPot hirdetett meg.
Szent Tekla
szeptember 23.
Szűz hava az első szűz mártír halálának emléknapjával zárul. Szent Tekla (szeptember 23.) volt a hagyomány szerint az első nő, aki keresztény hitéért vértanúhalált halt.
A szív világnapja
World Heart Day
szeptember utolsó vasárnapja
A Szív Világszövetség 2001-ben kiadott missziós nyilatkozata szerint egy hosszabb és jobb minőségű élet eléréséhez segítik az embereket a szívbetegségek és a stroke megelőzése és gondozása által.
A hallássérültek világnapja
International Day of the Deaf
szeptember utolsó vasárnapja
Siketek Nemzetközi Szövetségének határozata alapján 1958 óta minden év szeptember utolsó vasárnapján tartják A HALLÁSSÉRÜLTEK VILÁGNAPJÁt.
A fehér kendő napja
White Scarf Day
szeptember utolsó vasárnapja
A FEHÉR KENDŐ NAPJA a megbékélés jelképe. Minden év szeptemberében a nők összegyűlnek fehér kendőben a béke és fegyverszünet kifejezéseképpen.
Tengerészeti világnap
World Maritime Day
szeptember utolsó hetében
Az ENSZ keretében működő kormányközi tengerészeti tanácskozó szervezet, az IMCO 1979. novemberi XI. közgyűlésének határozata alapján szeptember végén tartják a TENGERÉSZETI VILÁGNAPot. Változó dátumú esemény.
Szent Kozma és Szent Damján
szeptember 26.
Kozmáról és Damjánról, a korai egyház két nagy vértanú szentjéről legendájukon kívül alig tudunk egyebet, minthogy a szíriai Cirusban szenvedtek mártíromságot a diocletianusi üldöztetések alatt (303-ban).
Szent Jusztina
szeptember 26.
Antiókhiai Szent Jusztina (szeptember 26.) legendája fő vonalaiban a többi szűz mártírét követi. A keresztényfaló Diocletianus idejében történt állítólag, hogy egy antiochiai mágus, bizonyos Cyprianus beleszeretett a keresztény szűzbe, és mindenféle ördögi praktikával megpróbálta a magáévá tenni.
A tiszta hegyek napja
Mountain Cleanup Day
szeptember 26.
Ez a nap a környezetvédelem fontosságára hívja fel a figyelmet számos más világnap mellett. Nemzeti parkok, zöld szervezetek szerveznek ezen a napon társadalmi munkát és gyűjtenek hulladékot, tisztítják a természetet.
A nyelvek európai napja
European Day of Languages
szeptember 26.
Az Európa Tanács szeptember 26-át A NYELVEK EURÓPAI NAPJÁvá nyilvánította.
Páli Szent Vince
szeptember 27.
PÁLI SZENT VINCE (Ranquine, 1581. április 24. – Párizs, 1660. szeptember 27.)
Idegenforgalmi világnap (A turizmus világnapja)
World Tourism Day
szeptember 27.
Az Idegenforgalmi Szervezet határozata alapján 1980 óta ünneplik világszerte az IDEGENFORGALMI VILÁGNAPot, azzal a céllal, hogy segítse a turizmus fejlődését.
Szent Vencel
szeptember 28.
Vencel királynak, a csehek nemzeti szentjének († 929) tisztelete hazánkban sem volt ismeretlen. Napját először a Szelepchényi-kódex, majd többi középkori misekönyveink is számontartják, sőt pozsonyi misekódexeink ereklyéi átvitelének (translatio S. Wencezlay) ünnepéről (március 4) is megemlékeznek. Miséjének szekvenciája is van: Christe tui praeclari militis Wenceslai…
Szent Forseus püspök
szeptember 28.
Forseus püspök, kinek történetét a közvélekedés szerint Beda írta meg, minden erényben és jóságban bővelkedve érte el utolsó óráját. Haldokolván meglátott két angyalt, akik felé közeledtek, hogy lelkét magukkal vigyék, és megpillantott egy harmadikat is, amint pajzzsal és villámló karddal fölfegyverkezve előtte haladt. Ekkor ördögök kiáltozására lett figyelmes: „Lépjünk elő, és szeme láttára vívjunk ütközetet!” Ahogy tehát előléptek, ellene fordulva tüzes nyilakkal hajigálták, de az angyal, aki előtte repült, pajzsával felfogta, és azonnal kioltotta a nyilakat.
Őszi hálaadás az unitárius egyházban
szeptember utolsó vasárnapja
Az unitáriusok minden év szeptember utolsó vasárnapján úrvacsorával egybekötött istentiszteletet tartanak. Ebből az alkalomból hálájukat és köszönetüket fejezik ki Istennek a mindennapi kenyérért és az életért.
Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalok
szeptember 29.
A Mihály (Michael) név azt jelenti: ‚Kicsoda olyan, mint Isten?’ „S valahányszor – mint Gergely írja – valami csodás erőt kívánó dolog történik, Mihály küldetik el, hogy a cselekedetből és a névből is értésünkre adassék: senki nem tudja megtenni, amire egyedül Isten képes.” Ezért aztán Mihálynak sok olyan dolgot tulajdonítunk, ami csodás erőt kíván.
A kávé világnapja
International Coffee Day
szeptember 29.
Eredetileg Japánból indult a kezdeményezés még a nyolcvanas években, de 2009 óta már az egész világ köszönti szeptember 29-én a kávé és kávézás élményét a kávé világnapja alkalmából.
A fordítás nemzetközi napja
International Translation Day
szeptember 30.
Az ENSZ Közgyűlése 2017-ben fogadta el a 71/288-as határozatot a nyelvekkel foglalkozó szakembereknek a nemzetek közötti megértés, béke, fejlődés, az egyértelmű kommunikáció támogatásában betöltött szerepét elismerve, és szeptember 30-át a FORDÍTÁS NEMZETKÖZI NAPJÁ-vá nyilvánította.
Szent Jeromos
szeptember 30.
Jeromos egyházatya, a későbbi magyar föld fia († 420). Betlehemi remeteségében ő fordította az akkori latin köznyelvre (vulgata versio) a Szentírást.
A helyi önkormányzatok napja Magyarországon
szeptember 30.
Az Országgyűlés egy 2000. évi határozata A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK NAPJÁvá nyilvánította szeptember 30-át, annak emlékére, hogy 1990-ben ezen a napon tartották az első helyhatósági választásokat Magyarországon.
Benedek Elek születésnapja – 1859 – A magyar népmese napja
1859. szeptember 30.
2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez, amely szerint szeptember 30. – Benedek Elek születésnapja – legyen a magyar népmese napja.
Habitat világnap
World Habitat Day
október első hétfője
A Habitat világnapot 1986. október 6-án rendezték meg először világszerte, az ENSZ Emberi Települések Bizottságára, a Habitatra utalva.
A háztáji állatok világnapja
World Farm Animals Day
október első vasárnapja
„Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogyan az állatokkal bánik.” – mondta Mahatma Gandhi. Erre a kijelentésre emlékezve és a Gandhi által képviselt szellemiség nyomán Mahatma Gandhi születésnapja a Háziállatok világnapja.
A mellrák elleni küzdelem hónapja
Breast Cancer Awareness Month – Pink October
október
A mellrák elleni küzdelem hónapja a kilencvenes években indult kezdeményezés nyomán bontakozott ki.
Hospice és palliatív ellátás világnapja
World Hospice and Palliative Care Day
október első vasárnapja
A Hospice világnap az 1984-ben alapított Help the Hospice nemzetközi szervezet kezdeményezésére jött létre és 2005 óta ünneplik rendszeresen. A Hospice a haldokló – elsősorban daganatos – betegek humánus gondozását végző szervezet. Különböző kulturális rendezvényeken keresztül igyekszik részt venni a szemléletformálásban, s felhívni az emberek figyelmét a gyógyíthatatlan betegek szükségleteire, valamint arra, hogy a halál az élet természetes és elkerülhetetlen része, ám szeretetteljes odafigyeléssel és törődéssel az élet értéke és az emberi méltóság az utolsó pillanatig megőrizhető.
Lisieux-i Szent Teréz
október 1.
Lisieux-i Szent Terézt 1923-ban boldoggá, 1925-ben szentté avatták. Ugyanebben az évben, december 14-én a missziók főpatrónájává nyilvánította a pápa, 1944-ben pedig Franciaország második patrónája lett.
A zene világnapja
International Music Day
október 1.
Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa Yehudi Menuhin kezdeményezésre emelte október 1-jét A ZENE VILÁGNAPja rangjára.
Az idősek világnapja
International Day of Older Persons
október 1.
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét AZ IDŐSEK VILÁGNAPJÁvá.
A fájdalomcsillapítás világnapja
Global Day Against Pain
október 1.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kezdeményezésére és társzervezésében először 2004-ben rendezték meg a fájdalomcsillapítás világnapját. A világnap célja, hogy felhívja a világ figyelmét a szenvedőkre és a fájdalomcsillapítás hatékony módszereire.
Október – Mindszent hava – őszhó – magvető hava
október
Hónapunk neve a latin October, „Nyolcadik” hónapnévből ered, mivelhogy a régi római naptárban az évkezdő márciustól számítva ez volt az év nyolcadik hónapja.
Nemzetközi madármegfigyelő napok
EuroBirdwatch
október első hétvégéje
A madárvédők világszervezete, a BirdLife International kezdeményezésére, 1992-ben szerveztek először Madármegfigyelő napokat Európában.
Szent őrzőangyalok
október 2.
Őrangyalok ünnepét a XVI. században Spanyolországban kezdték megülni. Innen terjedt el a Tridentinum hatására is Európában.
Az erőszakmentesség világnapja – Mahatma Gandhi születésnapja
World Non-Violence Day
október 2.
Az ENSZ Közgyűlése 2007. május végén Mahatma Gandhi születésnapját, október 2-át az ERŐSZAKMENTESSÉG VILÁGNAPJÁVÁ nyilvánította. A Humanista Mozgalom örömmel fogadta a kezdeményezést, és szerte a világon, – beleértve Budapestet is – szervez akciókat és ünnepségeket ezen alkalomból.
A német egység napja
Day of German Unity
október 3.
1990. október 3-án helyreállt a német állami és nemzeti egység: egyesült az NDK és az NSZK. Ez a nap Németország hivatalos állami ünnepe, a NÉMET EGYSÉG NAPJA.
Gyalogló világnap
World Walking Day
október eleje
A kezdeményezést 1992-ben indították útjára a szervezők a Rio de Janeiró-i Föld-konferenciához kapcsolódva.
Assisi Szent Ferenc
október 4.
A ferences, más néven minorita szerzetesrend alapítója, Assisi Szent Ferenc (1182 körül–1226., névünnepe október 4.) a kereszténységben a Giovanni nevet kapta.
Az állatok világnapja
World Animal Day
október 4.
Ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napja.
A világűr hete
World Space Week
október 4-től 10-éig
Az ENSZ 2000 óta ünnepli A VILÁGŰR HETÉt október 4. és 10. között.
A természeti katasztrófák csökkentésének világnapja
International Day for Disaster Risk Reduction
október második szerdája
A Természeti katasztrófák csökkentésének világnapját 1987-ben az ENSZ hozta létre abból a célból, hogy megemlékezzen a természeti katasztrófák áldozatairól, és ráirányítsa a figyelmet a katasztrófák okaira.
Wallenberg-nap
Raoul Wallenberg Day
október 5.
Raoul Wallenberg Svédország egyik leghíresebb családjában született 1912. augusztus 4-én, Stockholmban.
A látás világnapja
World Sight Day
október második csütörtökje
A látás világnapját minden év október második csütörtökén tartják. A Földön több mint 2,2 milliárd látássérült személy él, akik közül legkevesebb egymilliárd személy esetében a látássérülés megelőzhető vagy kezelhető lehetne.
Az aradi vértanúk emléknapja – gróf Batthyány Lajos kivégzésének napja – nemzeti gyásznap
október 6.
AZ ARADI VÉRTANÚK KIVÉGZÉSÉNEK NAPJÁt 2001-ben a 237/2001.(XII.10.) kormányrendelet alapján NEMZETI GYÁSZNAPpá nyilvánították.
Szent Brúnó
október 6.
Szent Brúnónak (1030 körül–1101 október 6.) német származású paptanár.
Ábrahám napja
október 6.
Ábrahám napja, középkori misekönyveinkben Ábrahám, Izsák és Jákob pátriárkák ünnepe.
Az építészek világnapja
World Architecture Day
október 6.
Az Építészek Nemzetközi Szövetsége (VIA) 1998-ban nyilvánította október 6-át AZ ÉPÍTÉSZEK VILÁGNAPJÁvá.
A tojás világnapja
World Egg Day
október második péntekje
A Nemzetközi Tojásszövetség 1999-ben hirdette meg minden év októberének második péntekére A TOJÁS VILÁGNAPJÁt.
Rózsafüzér királynője
október 7.
Olvasós Boldogasszony ünnepét rendesen október második vasárnapján szokták megülni.
A magyar fürdőkultúra napja
október második szombatja
2010 óta október második szombatján ünnepeljük A magyar fürdőkultúra napját. A rendezvény eredeti célja a magyar fürdőkultúra értékeinek felvonultatása, a fürdők népszerűsítése, a kulturált fürdőlátogatás bemutatása, valamint az egyetemes és magyar fürdőkultúra megismertetése.
Az iskolai könyvtárak napja
International School Library Day
október negyedik hétfője
1999 óta minden október negyedik hétfője iskolai könyvtárak napja.
Szűz Mária, magyarok nagyasszonya
október 8.
Magyarok Nagyasszonya ünnepét Vaszary Kolos hercegprímás kérésére engedélyezte a pápa, amikor hazánk megérhette fennállásának millenniumát (1896).
Szent Thais
október 8.
Thais, a parázna asszony – amint ezt A Szent Atyák életében olvassuk – oly szépséges volt, hogy miatta sokan eladták javaikat, és a legnagyobb szegénységre jutottak.
A nyári időszámítás vége
október utolsó szombatjáról vasárnapra virradó éjszaka
A NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS VÉGE október utolsó szombatjáról vasárnapra virradó éjszaka, 3 óra.
Szent Dénes
október 9.
Dénes, Páris vértanú püspöke (III. század), a Merovingok, majd Karolingok védőszentje.
Postai világnap
World Post Day
október 9.
1874. október 9-én alapították az Általános Postaegyesületet, melyet később Egyetemes Postaegyesületnek neveztek. Erre az eseményre emlékezünk a POSTAI VILÁGNAPpal.
Takarékossági világnap
World Savings Day
október utolsó munkanapja
Október utolsó munkanapján tartják A TAKARÉKOSSÁG VILÁGNAPJÁt.
A lelki egészség világnapja
World Mental Health Day
október 10.
A LELKI EGÉSZSÉG VILÁGNAPJÁról 1992 óta emlékeznek meg minden év október 10-én.
A halálbüntetés elleni harc világnapja
World Day against the Death Penalty
október 10.
2003 óta világnap hívja fel a figyelmet a halálbüntetés elleni küzdelemre, az Európa Tanács pedig 2007-ben a halálbüntetés elleni küzdelem európai napjává nyilvánította október 10-ét.
A kéktúrázás napja
október 10.
Hagyományteremtő céllal, 2020-ban indította útjára A kéktúrázás napját a Magyar Természetjáró Szövetség a hazai állami erdőgazdaságok és nemzeti parkok szakmai segítségével. Már az első alkalommal is október 10-ére invitálták a természetjárást kedvelőket egy nagyszabású közösségi túranapra, és ezt a napot jelölték ki a Kéktúrázás napjává.
Az izületi betegek világnapja
World Arthritis Day
október 12.
Az Egészségügyi Világszervezet kiáltványban hívta fel a figyelmet a harmadik évezred súlyos betegségeire, mivel az ízületi bajok globálisan is népbetegségnek számítanak.
Szent Kálmán ír zarándok
október 13.
Kálmán ír zarándok volt, a Szentföldre iparkodott. Ausztriában kémnek nézték és két rablógyilkossal együtt fölakasztották (1002).
Missziós világnap
World Mission Day
október utolsó előtti vasárnapja
A mostanra világnapnak is nevezett ún. MISSZIÓS VASÁRNAP a missziókért végzett imádság napja a Katolikus Egyházban. A Katolikus Egyház missziós tevékenységének forrása a keresztre feszített majd feltámadt Jézus Krisztus mennybemenetele előtt mondott útmutatása, amellyel apostoli küldetést adott tanítványinak: „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek”. Majd hozzátette: „S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig”.
A szervadományozás és transzplantáció világnapja
World Day of Organ Donationation
október 14.
A szervadományozás és transzplantáció világnapja
Légzésfunkciós világnap
World Spirometry Day
október 14.
Az Európai Tüdőgyógyász Társaság (European Respiratory Society – ERS) a tüdő évében, 2010-ben, hirdette meg először a légzésfunkciós világnapot.
Szent I. Kallixtusz
október 14.
A 32 első szent pápa sorában 217–222 között uralkodott I. Calixtus (Callistus, Kallisztosz, Kalistus).
Szabványosítási világnap
World Standards Day
október 14.
1946. október 14-én alakult meg az ISO, a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, amelynek célja az országok műszaki elszigeteltségének megszüntetése.
A kézmosás világnapja
Global Handwashing Day
október 15.
A világnap célja, hogy rámutasson a szappannal történő kézmosás jelentőségére, mivel a legtöbb fertőzés kialakulása szorosan összefügg a kézmosás hiányával.
Avilai Nagy Szent Teréz
október 15.
Teréz, azaz Nagy Szent Teréz, profán utalásokban Avilai Teréz (1515 – 1582) az Egyház egyik legnagyobb női szentje.
A látássérültek nemzetközi napja / a fehér bot napja
White Cane Safety Day
október 15.
A nemzetközi nap célja a közvélemény figyelmének felhívása a vakok és a gyengén látók sajátos helyzetére, keresve gondjaik megoldásának lehetőségeit, a társadalomba való teljesebb értékű beilleszkedésük útját.
A gerinc világnapja
World Spine Day
október 16.
A világnap középpontjában a gerinccel, illetve a hátfájással kapcsolatos kérdések tudatosítása áll.
Szent Hedvig sziléziai hercegnő
október 16.
Hedvig (legújabban október 16) középkori magyarsággal Adviga, Hadvig.
Szent Gál
október 16.
Gál, Gallus, ír származású szent, már a kalandozások korából ismert St. Gallen megalapítója, esetleg névadója.
Élelmezési világnap
World Food Day
október 16.
Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete, a FAO Rómában ülésező konferenciája 1979-ben magyar határozati javaslat alapján nyilvánította ÉLELMEZÉSI VILÁGNAPpá október 16-át.
A kenyér világnapja
World Bread Day
október 16.
A svájci székhelyű Pékek Világszövetsége 2001-es kongresszusán döntött úgy, hogy október 16. legyen a KENYÉR VILÁGNAPJA.
Az újraélesztés világnapja
World Restart a Heart Day
október 16.
Az Európai Újraélesztési Társaság (European Resuscitation Council, ERC) és az Európai Parlament kezdeményezésére minden évben október 16-án ünnepeljük az újraélesztés világnapját. A világnap célja, hogy felhívják a figyelmet az újraélesztés fontosságára. A kampány keretében világszerte ingyenes oktatásokat szerveznek.
Antiochiai Szent Ignác
október 17.
Antiókhiai Szent Ignácról, Szíria püspöke (†110 k.) a római amfiteátrumban szenvedett mártíromságot.
A szegénység elleni küzdelem világnapja
International Day for the Eradication of Poverty
október 17.
Az ENSZ közgyűlése 1992 decemberében A SZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM VILÁGNAPJÁvá nyilvánította október 17. napját.
Az egri vár napja
október 17.
1552. október 17-én a törökök feladták az egri vár ostromát, és elhagyták Egert. A győzelem emlékére október 17-e minden évben az egri vár napja.
Szent Lukács evangélista
október 18.
Október 18-án a keresztények Lukács evangélistáról emlékeznek meg.
A magyar festészet napja – Szent Lukács evangélista ünnepén
október 18.
A magyar festészet napja olyan kezdeményezés, amelyet 2002 óta ünneplünk minden évben, október 18-án. A dátumválasztás mögötti ok, hogy a hagyomány szerint októberben emlékezünk meg Szent Lukácsról, aki nemcsak az orvosok védőszentje, hanem egyben a festők és a festészet patrónusa is. Ezért vált október 18, Szent Lukács napja a magyar festészet napjává.
A magyar–bolgár barátság napja
október 19.
2016 szeptemberében a magyar országgyűlés és a bolgár parlament október 19-ét a magyar-bolgár barátság napjává nyilvánította.
Szent Vendel
október 20.
Vendel a jószágtartó gazdák, továbbá pásztorok és juhászok védőszentje.
A csontritkulás világnapja
World Osteoporosis Day
október 20.
A WHO, az ENSZ egészségügyi szervezete indítványára A CSONTRITKULÁS, AZ OSTEOPOROSIS VILÁGNAPJÁt 1999 óta október 20-án tartják.
Szent Kordula
október 21.
Kordula egy a Tizenegyezer Szűz közül, hajóval a kezében szokták ábrázolni.
Szent Hylarion
október 21.
Hylarion szent szerzetes volt, akinek erényekkel teljes életét Jeromos írta meg.
Földünkért világnap
Caring for the Earth
október 21.
1991 óta október 21-én tartják a FÖLDÜNKÉRT VILÁGNAPot.
Szent Szevérus
október 22.
Szevérus a takácsok, kendő- és harisnyaszövők védőszentje.
A dadogás elfogadásának világnapja
International Stuttering Awareness Day
október 22.
1998 óta ünnepeljük a DADOGÁS ELFOGADÁSÁNAK VILÁGNAPJÁT október 22-én. A világnap célja a dadogók társadalmi megítélésének javítása, valamint a kapcsolatteremtés és kapcsolaterősítés a szakemberek és az érintettek között.
Az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének és a magyar köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja – A Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe
október 23.
A közel egy évtizedes nyomasztó személyi kultusz és a szovjet érdekeket szolgáló diktatúra ellen elemi erővel robbant ki a forradalom ezen a napon. Az 1956-os forradalom a magyar nép legnagyobb XX. századi tette volt, ezért válhatott október 23. a széthulló Kádár-rendszer idejében jelképpé. 1989-ben ezen a napon kiáltották ki Magyarországon a köztársaságot.
Az ENSZ napja
United Nations Day
október 24.
1945. október 24-én ünnepélyesen ratifikálták az Egyesült Nemzetek Szervezetének 1945. január 26-án San Franciscóban aláírt Alapokmányát. Erre emlékezünk AZ ENSZ NAPJÁval.
A fejlődésről való tájékoztatás világnapja
World Development Information Day
október 24.
Az ENSZ 1972 óta tartja számon A FEJLŐDÉSRŐL VALÓ TÁJÉKOZTATÁS VILÁGNAPJÁt
Nemzetközi klímaváltozási akciónap
International Day of Action on Climate Change
október 24.
A Nemzetközi klímaváltozási akciónap az éghajlatváltozás elleni küzdelem nemzetközi napja. 2007-ben az ENSZ klímaváltozással foglalkozó nemzetközi szakértői testülete megállapította, hogy a globális felmelegedés ténye nem vonható kétségbe, a fogyasztói társadalom minden egyes tagja hatással van a káros anyagok kibocsátására.
A lefegyverzés hete
Disarmament Week
október 24.
Az ENSZ kezdeményezésére 1978 óta tartják meg A LEFEGYVERZÉS HETÉt.
Kálmán Imre születésnapja – 1882 – A magyar operett napja
október 24.
2002-ben Kálmán Imre születésének 120. évfordulóján A MAGYAR OPERETT NAPJÁvá nyilvánították október 24-ét, születésnapját.
Krispin, ókeresztény vértanú
október 25.
Krispin ókeresztény vértanú, aki a hagyomány szerint Diocletianus alatt szenvedett Soissons városában mártírhalált.
Szent Dömötör
október 26.
Dömötör a keleti egyháznak kedvelt szentje. Katonatisztként Tesszáliában szenvedett vértanúhalált.
Szent Simon és Júdás apostolok
október 28.
Október harmadik, Skorpió havának első dekádjába két apostol is jutott. Simon és Júdás Tádé, más néven Júda. Jézus 12 apostola közül róluk tudjuk a legkevesebbet. Simon – Lukács nyomán – a „zelóta” megkülönböztető nevet kapta.
Az animáció világnapja
International Animation Day
október 28.
1892-ben október 28-án volt Emile Reynaud Optikai Színházának első nyilvános vetítése Párizsban, a Grévin Múzeumban. Az ANIMÁCIÓ VILÁGNAPJA megünneplését az ASIFA (International Animated Film Association) kezdeményezte 2002-ben.
A pikkelysömör világnapja
World Psoriasis Day
október 29.
A Pszoriázisos Betegszervezetek Nemzetközi Szövetsége által indított rendezvény.
Szent Wolfgang
október 31.
Wolfgang, magyar megfelelője Farkas bencés, Regensburg püspöke, 971 táján misszionáriusként hazánkban is járt. Boldog Gizellát, Szent István feleségét ő nevelte.
A reformáció emléknapja
október 31.
Luther Márton (Martin Luther) a szász választófejedelemség bibliamagyarázó professzora, német ágostonrendi szerzetes 1517. október 31-én függesztette ki a wittenbergi vártemplom kapujára 95 pontba foglalt téziseit, amelyeket a katolikus egyház megreformálása érdekében tett közzé.
Polgári demokratikus forradalom magyarországon – Őszirózsás forradalom
október 31.
1918. október 31-én reggel győzött az „őszirózsás forradalom”, hatalmas tömeg ünnepelt az utcákon.
Füstmentes nap
Great American Smokeout
november harmadik csütörtökje
Az Egészségügyi Világszervezet kezdeményezésére november harmadik csütörtökét FÜSTMENTES NAPpá nyilvánították.
A digitális megőrzés világnapja
World Digital Preservation Day
november első csütörtökje
Az angol és walesi székhelyű Digital Preservation Coalition elnevezésű szervezet, amelynek célja, hogy a digitális gyűjtemények értékmegőrző szerepét kiemeljék, és felhívják a figyelmet azok stratégiai, kulturális és technológiai kihívásaira, kezdeményezte, hogy minden év novemberének első csütörtökje a digitális megőrzés világnapja legyen.
Mindenszentek
november 1.
Mindenszentek napja mindazon megdicsőült lelkek ünnepe, akikről megszámlálhatatlan sokaságuk miatt a kalendárium külön-külön, névszerint nem emlékezik meg.
A magyar népdal és népköltészet hete
november harmadik hete
November harmadik hete a magyar népdal és népköltészet hete, kedvenc gyermekkori népmeséink, népdalaink ünnepe.
Halottak napja
november 2.
A katolikus egyházban a Mindenszentek utáni nap (november 2., ha az vasárnap, akkor november 3.) a tisztítótűzben szenvedő lelkek emléknapja.
Az egyházi év vége – Krisztus király
november – advent előtti utolsó vasárnap
Adventtel kezdődik az új egyházi év, a karácsonyra való csendes előkészület ideje.
Nemzetközi ne vásárolj semmit! nap
Buy Nothing Day
november utolsó péntekje
A Ne vásárolj semmit! nap vidám és kritikus tiltakozás a nyugati túlfogyasztás, a jólét, a vagyon egyenlőtlen elosztása, és a reklámnak a mindennapi életünkre gyakorolt hatása ellen.
Szent Hubertus
november 3.
Szent Hubertus († 727), a vadászok, erdészek, lövészcéhek védőszentje.
A japán kultúra napja
Culture Day in Japan
november 3.
A JAPÁN KULTÚRA NAPJÁt 1947 óta ünneplik, 1852. november 3-án született a japán császári hatalmat helyreállító Mucuhito császár.
A Magyar Tudós Társaság (a későbbi Magyar Tudományos Akadémia) születésnapja – 1825 – A magyar tudomány ünnepe
1825. november 3.
1825. november 3-án a pozsonyi országgyűlésen határozták el a magyar rendek a Magyar Tudományos Akadémia létrehozását. A Magyar Tudósok Világtalálkozóján (1996) döntés született arról, hogy ez a nap lesz minden évben A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, amelyet először 1997-ben ünnepeltek meg.
Advent
november, december
Az egyházi év az adventi idővel kezdődik, közelebbről pedig advent első vasárnapjával. Ez nincs egy meghatározott naphoz kötve, de első alkalma mindig a karácsony előtti 4. vasárnap. Tehát az adventi idő négy teljes hét.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének gyásznapja
1956. november 4.
Ezen a napon a szovjet néphadsereg páncélosai Szolnokról Budapestre vonultak: segítségükkel megkezdődött a „rendteremtés”. Az új forradalmi munkás-paraszt kormány, melynek vezetője Kádár János volt, fegyveres erőszakkal számolta fel az október 23-án kitört, ellentmondásoktól sem mentes forradalmat.
Borromei Szent Károly
november 4.
Károly, azaz Borromei Szent Károly (1538 – 1584) milánói érsek, a Tridentinum nyomán bontakozó barokk jámborság sokoldalú úttörője volt.
Az agytumor elleni küzdelem hete
International Brain Tumour Awareness Week
november első hete
Az agytumor elleni küzdelem hete minden évben október 26-ától november 2-áig tart.
Árpád-házi Szent Imre
november 5.
Imre első királyunknak, Szent Istvánnak és Boldog Gizellának fia, akit német nagybátyja, a később szintén szentté avatott Henrik császár nevére kereszteltek.
Európai kereskedelmi nap
European Day of Commerce
november 5.
Az EURÓPAI KERESKEDELMI NAP 1993-ban jött létre a brüsszeli székhelyű EuroCommerce lobby-szervezet kezdeményezésére. Az európai kereskedelmi nap megrendezésének célja, hogy támogassa és védje a szektor érdekeit, felhívja az Európai Unió döntéshozóinak figyelmét a kereskedelem európai gazdaságban betöltött szerepére,.
Szent Lénárt
november 6.
Lénárd, másként Leonárd a koraközépkor egyik leghíresebb, legnépszerűbb szentje.
Nemzetközi nap a környezet háború és fegyveres konfliktus során történő kifosztásának megelőzéséért
International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict
november 6.
A KÖRNYEZET HÁBORÚ ÉS FEGYVERES KONFLIKTUS SORÁN TÖRTÉNŐ KIFOSZTÁSÁNAK MEGELŐZÉSÉÉRT VÍVOTT KÜZDELEM NEMZETKÖZI NAPJÁnak célja felhívni a figyelmet arra, hogy egy fegyveres konfliktus milyen mértékben károsítja az ökoszisztémát és a természeti erőforrásokat.
Erkel Ferenc születésnapja – 1810 – A magyar opera napja
1810. november 7.
ERKEL FERENC (Gyula, 1810. november 7. – Budapest, 1893. június 15.), zeneszerző, karmester, zongoraművész és pedagógus.
A radiográfia nemzetközi napja
World Radiographers Day
november 8.
A radiográfia világnapját a röntgensugárzás felfedezésének napján ünnepeljük.
A négy megkoronázott
november 8.
Négy Megkoronázott: Severus, Severianus, Carpophorus, Victor, más felsorolás szerint: Sempronianus, Claudius, Nicostratus, Castor ókeresztény vértanúk.
A városok világnapja
World Cities Day
november 8.
Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2013-as 68/239 számú határozatával október 31-ét A városok világnapjává nyilvánította. A nap célja, hogy felhívja az érdeklődést a globális méretű urbanizációra, előmozdítsa az országok közötti együttműködést az urbanizáció kihívásainak kezelésében, valamint, hogy hozzájáruljon a fenntartható városfejlesztéshez szerte a világon.
A lateráni bazilika felszentelésének ünnepe
november 9.
A lateráni bazilika Róma püspökének ún. címtemploma. Felszentelésének évfordulója kezdetben helyi megemlékezés volt, idővel azonban egyetemes egyházi ünneppé vált.
A magyar jelnyelv napja
november 9.
A SINOSZ (Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége) kezdeményezésére a magyar Országgyűlés, 23/2017. (X. 31.) számú határozatában, a magyar jelnyelv napjáról rendelkezett, és „a magyar jelnyelv mint elismert önálló, természetes nyelv előtti tiszteletből november 9-ét a magyar jelnyelv napjának” nyilvánította. Eszerint tehát minden évben november 9-én a magyar jelnyelv napját ünnepelhetjük.
Nagy Szent Leó pápa
november 10.
NAGY SZENT LEÓ PÁPA (Toscana, ? – Róma, 461. november eleje) a hittudósok és a szónokok védőszentje.
A tudomány világnapja a békéért és a fejlődésért
World Science Day for Peace and Development
november 10.
A BÉKÉÉRT ÉS A FEJLŐDÉSÉRT nap célja, hogy emlékeztessen a tudomány béke és fejlődés iránti elkötelezettségére.
Tours-i Szent Márton
november 11.
Szent Márton Pannoniában, Sabaria városában született, de Itáliában, Paviában nevelkedett.
Szent Jozafát
november 12.
SZENT JOZAFÁT (Vlagyimir, 1580 körül – Vityebszk, 1623. november 12.) érsek, vértanú.
Minőségügyi világnap
World Quality Day
november 12.
Az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ) 1992. november-12-re hirdette meg a MINŐSÉGÜGYI VILÁGNAPot.
A szociális akció nemzetközi napja és a szociális munka napja
november 12.
A Szociális Munkások Nemzetközi Szervezete 1997. november 12-ére meghirdette A SZOCIÁLIS AKCIÓ NEMZETKÖZI NAPJÁt.
Boldog Temesvári Pelbárt
november 13.
Boldog Temesvári Pelbárt (1435 körül –1504. január 22.) híres hitszónok, oktató, skolasztikus író volt, beszédeinek három kötetes gyűjteménye a Pomerium…, amelyet 1480–1500 között írt meg.
Árpád-házi Boldog Erzsébet özvegy
november 13.
BOLDOG ERZSÉBET (†1320 körül) V. István Árpád-házi magyar király leánya.
Szent Gertrud
november 13.
Gertrud Pipin, frank udvarnagy lánya, Nivelles apátasszonya (626–659), a Rajnavidék román középkorának egyik legtiszteltebb női szentje. Orsóval, rokkával, apáti pásztorbotján szaladozó egérrel szokták ábrázolni.
Szent Bereck
november 13.
Bereck (Brictius) Szent Márton diákonusa volt, aki nagy féltékenységében sokat szidalmazta a szentet.
A magyar szentek és boldogok emléknapja
november 13.
A magyar katolikus egyház november 13-án tartja A MAGYAR SZENTEK ÉS BOLDOGOK EMLÉKNAPJÁt, mindazokét, akiknek ereklyéit a magyar templomokban tisztelik, magyar földön születtek vagy Magyarországhoz kötődnek.
A kedvesség világnapja
World Kindness Day
november 13.
A kedvesség világnapjának megünneplését a japán Apró Kedvesség Mozgalom kezdeményezte1997-ben, majd a mozgalom világméretűvé nőtte ki magát World Kindness Movement néven. A kedvesség világnapját 1998 óta világszerte ünneplik.
A magyar nyelv napja
november 13.
A magyar nyelv napja igyekszik ráirányítani a közvélemény figyelmét a magyar nyelvre, amely a magyar nép szellemi-kulturális örökségének és nemzeti identitásának alapját képezi. 2009 óta április 23-án ünnepelték a magyar nyelv napját, 2011-ben azonban november 13-ára helyezték át az ünnepet.
Hideggel háló Szent Pál
november 14.
Remete Szent Pál rendjének, a magyar pálosoknak nemzetünkkel való sokszázados kapcsolatait ismerve, aligha lehet másra, mint arra a pirosbetűs rendi ünnepre gondolnunk, amelyet a pálos kalendárium translatio S. Pauli primi Eremitae címen tartott számon és a szerzetesközösség, meg a pásztorsága alá tartozó nép november 14-én ült meg.
Diabetes világnap
World Diabetes Day
november 14.
A Nemzetközi Diabetes Társaság tagszervezetei november 14-én a világ több mint 130 országában ünneplik a nemzetközi DIABETES VILÁGNAPot.
A térinformatika világnapja
Geographic Information System Day
november közepe
Az amerikai ESRI cég kezdeményezésére tartják meg 1999 óta a Térinformatika világnapját, évente változó napon, november közepe tájékán. Ennek a napnak az a célja, hogy komoly szakemberek segítségével megismertesse a térinformatika és a térképészet világát a fiatalabb generációkkal.
A COPD, azaz a krónikus obstruktív tüdőbetegség világnapja
World COPD Day
november harmadik szerdája
November harmadik szerdája a KRÓNIKUS OBSTRUKTIV TÜDŐBETEGSÉG VILÁGNAPJA (az angol elnevezés kezdőbetűiből: COPD), amelynek célja, hogy az egyre növekvő népegészségügyi problémára figyelmeztessen.
Szent Lipót
november 15.
Lipót a Babenberg-ház sarjadéka, Ostmark, a későbbi Ausztria őrgrófja (1073–1136), a jámbor középkori uralkodónak egyik jellegzetes megtestesítője. Ausztria patrónusa, akinek tisztelete német vidékeinken már a középkorban felbukkan.
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem születésnapja – 1580 – A magyar szórvány napja
november 15.
November 15-ét, Bethlen Gábor (1580–1629) születésének és halálának évfordulóját 2015-ben nyilvánította a magyar szórvány napjává az Országgyűlés.
A tolerancia nemzetközi napja
International Day for Tolerance
november 16.
Az UNESCO kezdeményezésére 1995 a tolerancia éve volt, amikor nagyszabású nemzetközi kampányt szerveztek a tolerancia és az erőszakmentesség jegyében. A TOLERANCIA NEMZETKÖZI NAPJA ebből az eseményből nőtt ki mint évenkénti alkalom.
Szent Ányos
november 17.
Ányos, azaz Anianus Orléans püspöke († 453). A hagyomány szerint székvárosa az ő imádságára szabadult meg Attila király ostromától.
A koraszülöttek világnapja
World Prematurity Day
november 17.
A Földön minden tizedik csecsemő koraszülöttként jön a világra, Magyarországon ez évente kb. 8000 (2023-as adat) újszülöttet érint.
Budapest ünnepnapja
1873. november 17.
1873-ban ezen a napon egyesült Pest, Buda és Óbuda. Budapest Főváros Közgyűlése 1991. március 21-i döntése értelmében ez a nap BUDAPEST ÜNNEPNAPJA.
Európai antibiotikum-nap
European Antibiotics Awareness Day
november 18.
A minden évben megrendezett Európai antibiotikum-nap célja az antibiotikumok megfontolt alkalmazásának fontosságára irányítani a figyelmet.
A WC-k világnapja
World Toilet Day
november 19.
A WC Világszervezet (World Toilet Organisation) 2001 novemberében Szingapúrban tartott értekezletén nyilvánította november 19-ét a WC világnapjává.
Árpád-házi Szent Erzsébet
november 19.
Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe (a világegyházban november 17., a halála napja. Ünnepét 1670-ben a temetése napjára, november 19-re vették fel a római naptárba, 1969-ben visszatették november 17-re.)
Nemzetközi férfinap
International Men's Day
november 19.
A nemzetközi férfinapot első ízben 1999-ben tartották meg Trinidad és Tobagóban, az ENSZ támogatásával. Az esemény nagyon gyorsan népszerűvé vált, többek között az Amerikai Egyesült Államokban, Európában, Afrikában, Ázsiában és a Karibi térségben, azaz gyakorlatilag az egész világon. Magyarországon 2009-től szerveznek a nemzetközi férfinaphoz köthető rendezvényeket.
Vállalkozó nők világnapja
Women's Entrepreneurship Day
november 19.
A VÁLLALKOZÓ NŐK VILÁGNAPJA arra hívja fel a figyelmet, hogy a nők tudatosítsák teremtő energiáikat, szerepüket, és építkezzenek egymást segítve, egymásért is felelősséget vállalva azért, hogy érdemben szólhassanak bele a világ sorsának alakulásába.
Kockázatkezelési nap
Risk Assessment Day
november 20.
Az Európai Unió 2007-ben rendezte meg az első kockázatviselési napot.
A gyermekek jogának világnapja
World Children’s Day
november 20.
1954-ben ajánlotta először ezt a napot az ENSZ közgyűlése A GYERMEKEK JOGÁNAK VILÁGNAPJA megünneplésére.
Ifjú zenebarátok világnapja
november 20.
Az Ifjú Zenebarátok Nemzetközi Szövetsége 1968 tavaszán Lisszabonban tartott kongresszusának határozata alapján november 20-án ünneplik AZ IFJÚ ZENEBARÁTOK NAPJÁt.
Afrika iparosításának napja
Africa Industrialization Day
november 20.
ENSZ Közgyűlése november 20-át AFRIKA IPAROSÍTÁSÁNAK NAPJÁvá nyilvánította, ezzel is szorgalmazva a további iparosítást, fejlődést.
A filozófia napja
World Philosophy Day
november harmadik csütörtökje
A filozófia a bölcselet tudománya, a bölcseleté, mely az emberiséget előreviszi. Ez okból hozta létre az UNESCO A FILOZÓFIA NAPJÁt, melyet első alkalommal 2002-ben tartottak meg.
Szűz Mária bemutatása
november 21.
Mária bemutatása, az Érdy-kódexben Asszonyunk Máriának templomba jelentése, liturgikus egyházi nevén praesentatio Beatae Mariae Virginis.
A televízió világnapja
World Television Day
november 21.
A TELEVÍZIÓ VILÁGNAPJÁt minden évben november 21-én tartják 1996 óta.
Szent Cecília
november 22.
Cecília, régiesen Cicelle, ókeresztény szűz és mártír (†230 körül), a középkor végétől a tizennégy segítőszent egyike.
A magyar közoktatás napja
november 22.
A Pedagógusok Szakszervezete a magyar közoktatás helyzetének, gondjainak bemutatására, valós társadalmi megítélésének elősegítése céljából 1991-ben kezdeményezte, hogy november 22-én tartsák A MAGYAR KÖZOKTATÁS NAPJÁt.
Szent Kelemen pápa
november 23.
Kelemen szent pápa († 101), a kőszikla Péternek tanítványa és harmadik utóda, a bányászok egyik hajdani patrónusa.
A közlekedési balesetek áldozatainak világnapja
World Day of Remembrance for Road Traffic Victims
november harmadik vasárnapja
A közlekedési balesetek áldozatainak világnapjáról az ENSZ Közgyűlés 2005-ben döntött.
A Huszonnégy vén
november 24.
A Huszonnégy Vén kultusza a bizánci egyházban keletkezett. Úgy vélték, hogy az Úr a Huszonnégy Vénnel a kántorböjtök csütörtökjein szokott tanácskozni.
Chanuka
november, december – Kiszlév hónap 25. napjától nyolc napon át (november vége – december)
Általában Chanukát a zsidó karácsonyként tartják számon, ismertségét annak köszönheti, hogy decemberben a karácsonyi előkészületekkel egy időben ünneplik.
Alexandriai Szent Katalin
november 25.
Katalin, azaz Alexandriai Szent Katalin vértanú († 305 táján), a középkornak alighanem legtiszteltebb, legnépszerűbb női szentje, a Virgines Capitales, továbbá a Tizennégy Segítőszent egyike.
A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja
International Day for the Elimination of Violence against Women
november 25.
Újraépítendő
A magyar labdarúgás napja
november 25.
A magyar labdarugó „Aranycsapat” 1953. november 25-én a londoni Wembley stadionban 6:3 arányban legyőzte a hazai pályán akkor már 90 éve veretlen angol válogatottat. A sporttörténeti győzelem emlékére a Magyar Labdarúgó Szövetség 1993-ban november 25-ét A MAGYAR LABDARÚGÁS NAPJÁvá nyilvánította.
A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja
november 25.
Az Országgyűlés a 41/2012. (V. 25.) számú határozat alapján 2012-ben november 25-ét a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjává nyilvánította.
Az Országos Széchényi Könyvtár alapításának ünnepe – 1802
1082. november 25.
A magyar nemzeti könyvtárat, az Országos Széchényi Könyvtárat jogilag 1802. november 25-én alapította gróf Széchényi Ferenc. Akkor az alapító ezt Bibliotheca Regnicolaris-nak nevezte, vagyis a Szent Korona országaiban (az alapítás pillanatában: Magyarországon, Horvátországban és Erdélyben) lakók nemzeti könyvtárának.
A véradók napja
november 27.
Magyar Vöröskereszt 1987-ben javasolta, hogy 1988-tól kezdődően november 27-én legyen A VÉRADÓK NAPJA.
A palesztin szolidarítás nemzetközi napja
International Day of Solidarity with the Palestinian People
november 29.
1947. november 29-én az ENSZ Közgyűlése elfogadta a határozatot Palesztina felszabadításáról. 1977 óta ezen a napon ünneplik a tagállamok A PALESZTIN SZOLIDARITÁS NEMZETKÖZI NAPJÁt.
Szent András apostol
november 30.
András, a halász Péter apostol fivére, maga is halász volt. Elsőként követte Krisztust.
Szent Eligius
december 1.
Az első névnap decemberben Eligiusé. Szent Eligius (francia Éloi, †660 körül), az aranyművesek és kovácsok védőszentje volt.
Az AIDS elleni világnap
World AIDS Day
december 1.
A WHO 1988-ban december 1-jét AZ AIDS ELLENI KÜZDELEM VILÁGNAPJÁvá nyilvánította. Ennek célja, hogy mozgósítsa az embereket a HIV elleni küzdelemben, és tudatosítsa a biztonságos szexuális élet fontosságát.
A békéért bebörtönzöttek nemzetközi napja
Prisoners for Peace Day
december 1.
A világ békemozgalmának aktivistái december 1-jén minden évben tiltakoznak az igazságtalanul bebörtönzöttek szabadon bocsátásáért A BÉKÉÉRT BEBÖRTÖNZÖTTEK NEMZETKÖZI NAPJA keretében.
Az első rádióstúdió felavatása –1925 – A magyar rádiózás napja
december 1.
1925. december 1-jén ünnepélyes keretek között avatták fel a magyar rádió első stúdióját a VII. kerület, Rákóczi út 22. szám alatt. Nyitó beszédét Kozma Miklós, a Magyar Távirati Iroda elnök-igazgatója ezekkel a szavakkal kezdte: „A magyar kultúra fellegvára erős fegyverrel szaporodott. … Mindenki tudja, mit jelent, különösen Magyarország mai helyzetében az, hogy a hullámokon keresztül minden határon túl eljut a magyar szó.” [...] Erre az eseményre emlékezünk A MAGYAR RÁDIÓZÁS NAPJÁn.
A rabszolgaság felszámolásának világnapja
International Day for the Abolition of Slavery
december 2.
A RABSZOLGASÁG FELSZÁMOLÁSÁNAK VILÁGNAPJÁt december 2-án tartják.
Xavéri Szent Ferenc
december 3.
Xavéri Ferenc, a Jézus Társaság egyik leghíresebb tagja, az Egyháznak Pál után alighanem legnagyobb térítő apostola (1506–1552).
A fogyatékos emberek nemzetközi napja
International Day of Persons with Disabilities
december 3.
Az ENSZ december 3-át a FOGYATÉKOS EMBEREK NEMZETKÖZI VILÁGNAPJÁvá nyilvánította 1992-ben, hogy felhívja a figyelmet a baleset, a betegség, a katasztrófa következtében fogyatékossá váltak problémáira.
Szent Borbála napja – Bányásznap Magyarországon
december 4.
Szent Borbálát pogány apja, Dioscurus is azért záratta toronyba, hogy kérők ne férkőzhessenek hozzá.
Önkéntesek világnapja
International Volunteer Day
december 5.
Az ENSZ Közgyűlése 1985. december 17-én foglalta határozatba, hogy december 5-e minden évben az önkéntesek nemzetközi napja legyen, majd a világszervezet 2002. november 26-án újabb közgyűlési határozattal szólította fel a kormányokat, hogy támogassák az önkéntességet, a gazdasági és társadalmi fellendülés stratégiai eszközét. Ezen az emléknapon azokat a személyeket emelik ki, akik önkéntesen – anyagi ellenszolgáltatás nélkül – különféle mások számára hasznos tevékenységben vesznek részt.
A gazdasági és szociális fejlődés önkénteseinek világnapja
International Volunteer Day for Economic and Social Development
december 5.
Az ENSZ közgyűlése 1985-ben december 5. napját jelölte ki arra, hogy a kormányok és a népek megünnepeljék mindazt, amit világszerte önkéntesek végeznek el.
Szent Miklós – Mikulás napja
december 6.
Myrai avagy Barii Szent Miklós (december 6.) a keleti egyház egyik fő szentje, a gyermekek Mikulása, Télapója, Karácsony Apója.
Szent Ambrus
december 7.
Ambrus egy római prefektus, Ambrus fia, életét, Ágostonnak címezve, Pál nolai püspök írta meg.
A nemzetközi polgári repülés napja
International Civil Aviation Day
december 7.
Az ICACO, a Nemzetközi Polgári Repülésügyi Szervezet Közgyűlése 1992-ben december 7-ét A POLGÁRI REPÜLÉS NAPJÁvá nyilvánította.
Szűz Mária szeplőtelen fogantatása
december 8.
Latinul Immaculata Conceptio, régi nevén „Asszonyunk Máriának foganata”. Ez az ünnep nem Mária szűzi anyaságáról emlékezik meg, mint sokan hiszik. Az elnevezés arra utal, hogy Mária már Anna méhében való fogantatásától ment volt az egész emberiséget terhelő eredendő bűntől.
Korrupcióellenes világnap
International Anti-Corruption Day
december 9.
2003. december 9-én fogadta el az ENSZ a korrupció elleni egyezményt, és e jeles esemény emlékére minden évben december 9. a Korrupcióellenes Világnap. A világnap célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a korrupció romboló hatására, és hatékony fellépést tegyen lehetővé annak visszaszorítása érdekében.
Az emberi jogok napja
Human Rights Day
december 10.
Az ENSZ 1950. december 4-i közgyűlése december 10-ét az EMBERI JOGOK NAPJÁvá nyilvánította.
A labdarúgás világnapja
World Football Day
december 10.
1995 óta a FIFA e világnappal emlékezik meg az ENSZ fennállásának 50. évfordulójáról.
Terra Madre világnap
Terra Madre Day
december 10.
2009 óta minden év december 10-én ünneplik világszerte a Terra Madre Világnapot, melynek fókuszában a hagyományos termékeket előállító helyi közösségek, illetve az ilyen termékeket felhasználó Slow Food (nyugodt, egészséges főzés és étkezés) mozgalom áll.
Nemzetközi hegynap
International Mountain Day
december 11.
2003-ban tartották meg először a NEMZETKÖZI HEGYNAPot, mely a 2002-ben rendezett „A hegy nemzetközi éve” rendezvényből született.
Szent Lúcia – „Luca napja”
december 13.
Luca, Lúcia (latin Lucia) ókeresztény szűz vértanú (†304 körül) és a népi hiedelemvilág jeles alakja.
Szent Jodok
december 13.
Jodok Bretagne szülöttje (†669?) Királyfi, majd pap, később remete. Elzarándokolt Rómába, ezért Jakab mellett a középkori búcsújárók védőszentjükként tisztelték.
Szent Ottília
december 13.
Szent Ottilia apátnő, Elszász patrónája, a szemfájósok és vakok védőszentje legendás életrajza szerint elzászi hercegi családban jött a világra – vakon.
Keresztes Szent János
december 14.
KERESZTES SZENT JÁNOS (Fontiveros, 1542. június 24. – Ubeda, 1591. december 14.), teológus, kolostoralapító. Elmélkedéseiből születtek a lelki irodalom klasszikus alkotásai. 1726-ban szentté avatták.
Szent Nicasius
december 14.
Nicasius, önkényes magyar nyelvújítási azonosítással Géza, Rheims vértanú érseke volt, akit a hunok fejeztek le (†451).
A hűség napja Magyarországon
december 14.
A kormány 2001-es rendelete alapján A HŰSÉG NAPJÁvá nyilvánította december 14-ét, annak emlékére, hogy a 1921. december 14–16-án Sopronban és környékén megtartott népszavazáson a lakosság többsége a Magyarországhoz tartozás mellett döntött.
A magyar kórusok napja
december 16.
1991 óta rendezik meg A MAGYAR KÓRUSOK NAPJÁt annak emlékére, hogy 1882-ben ezen a napon született Kodály Zoltán.
Szent Lázár
december 17.
Az evangéliumokban két Lázár szerepel. Egyikőjük a bethániai nővérek, Mária és Márta fivére, akit négy nappal a halála után Jézus föltámasztott (Jn 11,1–44). Középkori legendája szerint föltámasztása után Lázár soha többé nem nevetett, s leélve sanyarú életét egy karácsony előtti nyolcadnapon (december 17-én) halt meg. Ez a nap máig Lázár neve napja. A másik, a középkorban szentek közé iktatott Lázár, a gazdag és a szegény ember példázatának fekélyekkel borított koldusa (Lk 16,19–31). A későbbi hagyományban a két alak eggyé olvadt.
Az emigránsok nemzetközi napja
International Migrants Day
december 18.
AZ EMIGRÁNSOK NEMZETKÖZI NAPJA december 18., ugyanis 1990-ben ezen a napon fogadta el az ENSZ a bevándorlók jogairól szóló határozatot. Első alkalommal 2000-ben ünnepelték ezt az eseményt.
A kisebbségek napja Magyarországon
december 18.
1995-ben a magyar kormány a kisebbségbarát társadalmi légkör kialakítása és fenntartása érdekében az ENSZ Nemzeti vagy Etnikai, Vallási és Nyelvi Kisebbséghez tartozó Személyek Jogairól szóló Nyilatkozata elfogadásának napját – december 18-át – A KISEBBSÉGEK NAPJÁvá nyilvánította
Téli napforduló; a csillagászati tél kezdete
december 21.
A csillagászati tél december 21-én kezdődik. Ez az év legrövidebb napja.
Szent Tamás apostol
december 21.
A népnyelv az apostolt „hitetlen” Tamásnak nevezi.
Ádám És Éva – „Szenteste”
december 24.
Karácsony böjtje (december 24), másként Ádám-Éva napja, két ünnepi mozzanatot foglal magában; egyrészt bibliai ősszüleinknek, Ádámnak és Évának nevenapja, emlékezete, másfelől az Ószövetség megváltatlan világából, a halott természet életre igézésére, a kezdődő új esztendőre való előkészület.
Karácsony – Jézus Krisztus születése
december 25.
„Mily csodálatos az Isteni gondviselés, amelyik napon a Nap született, jött a világra Krisztus is! – kiáltott föl Szent Ciprián, Karthágó III. századi püspöke, noha I. (Szent) Gyula pápa csak 350-ben nyilvánította december 25-ét a Megváltó születésnapjává.
Szent Anasztázia
december 25.
Anasztázia előkelő római család leánya volt, atyja Praetaxatus, tekintélyes pogány férfiú. Krisztus hitére anyja, a keresztény Fausta és Szent Chrysogonus oktatta.
Karácsony másnapja
december 26.
Karácsony estétől újév napjáig három közönséges regös, egy bika és egy bikás szokott regölni.
Szent István diakónus
december 26.
István napja december 26-a. Az időpontot az egyházatyák a Szent életének példázat-jellegét hangsúlyozó asztrológiai szimbólumok alapján választották meg.
A Szent Család vasárnapja
december – karácsony utáni első vasárnap
SZENT CSALÁD ÜNNEPÉT XIII. Leó pápa (1878–1903) szorgalmazta azzal a nyilvánvaló céllal, hogy a századvégi nyugati világban egyre inkább kikezdett családeszménynek imádságos alapokat adjon.
Szent János apostol
december 27.
János apostol és evangélista Zebedeus fia, az id. Jakab apostol fivére. Halász ő is, mint testvére és sokan mások a tanítványok közül. Ő a negyedik evangélium feltételezett szerzője.
Aprószentek
december 28.
Heródes király összehívatta az írástudókat, hogy megtudakolja, hol kell a jóslatok szerint a Messiásnak megszületnie. Miután megtudta, Betlehemben és környékén minden számba jöhető gyermeket megöletett (Mt 2,1–18). E gyermekmészárlás áldozatait nevezi a magyar nép aprószenteknek (latin innocentes martyres = „ártatlan vértanúk”).
A magyar kártya napja
december 29.
December 29. a magyar kártya napja. A közhiedelemmel ellentétben, a magyar kártyának nevezett paklinak nem sok köze van a svájciakhoz, arrafelé jórészt nem is ismerik a felénk játszott játékokat. A magyar kártya csakugyan magyar találmány, első példányai 1835-36 táján készültek el Pesten Schneider József és Chwalowszky Ödön kártyakészítő mesterek műhelyeiben.
Szent Dávid király
december 29.
December 29-e Dávid király emléknapja.
(Canterburyi) Becket Szent Tamás
december 29.
Tamás, ismert nevén Becket Tamás (1118–1170), II. Henrik angol király lordkancellárja és bizalmasa, majd Canterbury érseke.
Szent Szilveszter pápa – „Szilveszter”
december 31.
December 31-e az év utolsó napja és I. (Szent) Szilveszter pápa emlékünnepe.