Ma 2024. június 24. hétfő, Iván napja van.
M. Zemplén Jolán születésnapja – 1911
1911. június 11.

Magyarország első fizikaprofesszor asszonya, a tudománytörténész ZEMPLÉN JOLÁN (Budapest, 1911. június 11. – Budapest, 1974. június 6.) neves tudóscsaládban született: édesapja, Zemplén Győző a Műegyetem elméleti fizika professzora, nagybátyja, Zemplén Géza nemzetközi hírű szerves kémikus volt. Miután matematika–fizika szakos tanári oklevelét és doktorátusát a tudományegyetemen megszerezte, Zemplén Jolánt is egész pályafutása a Műegyetemhez kötötte. A Kísérleti Fizika Tanszéken – melynek élete utolsó tíz évében tanszékvezető professzora volt – létrehozta a Tudománytörténeti Kutatócsoportot és aktív közreműködője volt az Akadémia tudomány- és technikatörténeti bizottságának. 1945-ben készült el A háromezer éves fizika című könyvének kéziratával, amely egyetemes fizikatörténeti összefoglaló. Életművének leglényegesebb része azonban a magyarországi fizika történetének kutatása volt. Két hatalmas kötetben jelent meg a XVIII. század végéig terjedő időszakra vonatkozó rész. A XIX. század fizika történetéről is sok résztanulmánya készült, de ezek egységbe rendezésére már nem volt ideje.

Magyar Szabadalmi Hivatal (Források: Magyar Tudománytörténeti Intézet, Magyar Tudóslexikon A-tól Zs-ig)

Ez az oldal a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködésben készült.

Kapcsolódó ünnepek