Ma 2024. június 24. hétfő, Iván napja van.
Szakirodalmi válogatás

Az alábbi válogatott forráslista azokat a köteteket tartalmazza, amelyeket szolgáltatásunk első változatának elkészítése idején (2005–2006) a Jeles napok szerkesztősége digitalizált a Neumann János Digitális Könyvtárban. A feldolgozott kötetek  2007 januárja óta az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtára állományában érhetők el teljes egészében. Az egyes ünnepoldalaknál a szerkesztők által kiválasztott részletek olvashatók a kötetekből, a részletekre kattintva pedig a MEK oldalaira jutunk.  A felsorolásban néhány külső forrást is megjelöltünk.

KÖTETEK A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRBAN

Az aradi vértanúk I–II.
Válogatta, szerkesztette, az előszót és a jegyzeteket írta Katona Tamás
Budapest: Európa Könyvkiadó, 1983

Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd
A nagyünnepek hazai és közép-európai hagyományvilágából
Budapest: [Szent István Társulat], 1989

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium 1.
A Mária-ünnepek és jelesebb napok hazai és közép-európai hagyományvilágából
(december 1. – június 30.)
Budapest: Szent István Társulat, 1977

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium 2.
A Mária-ünnepek és jelesebb napok hazai és közép-európai hagyományvilágából
(július 1. – november 30.)
Budapest: Szent István Társulat, 1977

Bodrogi Tibor: Mesterségek, társadalmak születése
Budapest: Fekete Sas Kiadó, 1997

Bogdán István: Régi magyar históriák
Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1980

Bogdán István: Régi magyar mesterségek
Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1973

Bogdán István: Régi magyar mulatságok
Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1978

A borzasztó torony
Képek a magyar vándorszínészet világából
Magyar Tallózó
Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta Kerényi Ferenc. Nádas Péter előszavával.
Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1979

Csorba János: Bár emlékezete maradjon meg...
Budapest: Magyar Könyvklub, [2001]

Dömötör Tekla: Magyar népszokások
Budapest: Corvina, 1983

Dömötör Tekla: Naptári ünnepek – népi színjátszás
Budapest: Akadémiai Kiadó, 1979

Dömötör Tekla: A népszokások költészete
Budapest: Akadémiai Kiadó, 1974

Fénylik a nap fényességgel
Összeállította Lukácsy Sándor
Pécs: Jelenkor Kiadó, 2000

Hahn István: Naptári rendszerek és időszámítás
Budapest: Makkabi Kiadó, 1997

Hahn István: Zsidó ünnepek és népszokások
Budapest: Makkabi Kiadó, 1997

Jacobus de Voragine: Legenda Aurea
Válogatta, az előszót, a jegyzeteket és a mutatókat készítette Madas Edit
Fordította Bárczi Ildikó [et al.]
Budapest: Helikon Könyvkiadó, 1990

Jankovics Marcell: Ahol a madár se jár
Budapest: Pontifex Kiadó, 1996

Jankovics Marcell: A fa mitológiája
Debrecen: Csokonai Kiadó, 1991

Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium
Debrecen: Csokonai Kiadó, 1997

Jankovics Marcell: Mély a múltnak kútja
Debrecen: Csokonai Kiadó, 1998

Jankovics Marcell: A Nap könyve
[Debrecen]: Csokonai Kiadó, 1996

Katolikus egyházi énekek
(Régi magyar költők tára XVII. század)
A 15/A kötetet sajtó alá rendezte Stoll Béla, a 15/B kötetet írta Holl Béla
Budapest: Argumentum Kiadó ; Akadémiai Kiadó, 1992

Katona Lajos: Folklór-kalendárium
Budapest: Gondolat Kiadó, 1982

Károlyi Gáspár: Vizsolyi Biblia (Magyar Elektronikus Könyvtár)

Keresztények, sírjatok!
Összeállította Lukácsy Sándor
Pécs: Jelenkor Kiadó, 2000

Kristó Gyula: Szent István király
Budapest: Vince Kiadó, 2001

Kunt Ernő: Az utolsó átváltozás
A magyar parasztság halálképe
Budapest: Gondolat Kiadó, 1987

Mária aranyház
Összeállította Lukácsy Sándor
Pécs: Jelenkor Kiadó, 2000

A megszentelt ország
Összeállította Lukácsy Sándor
Pécs: Jelenkor Kiadó, 2000

Nagykarácsony, kiskarácsony
Összeállította Lukácsy Sándor
Pécs: Jelenkor Kiadó, 1999

Ódon Erdély
Művelődéstörténeti tanulmányok
Magyar Hírmondó
Válogatta, sajtó alá rendezte, szerkesztette, az előszót írta és a jegyzeteket készítette Sas Péter
Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1986

Rapaics Raymund: A magyar naptár

Régi magyar levelestár I–II. (XVI–XVII. század)
Magyar Hírmondó
Tolnai Gábor irányításával válogatta, sajtó alá rendezte, bevezette és a jegyzeteket összeállította Hargittay Emil
Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1981

Supka Géza: Kalandozás a kalendáriumban és más érdekességek
Budapest: Helikon Kiadó, 1989

Szem meglátott, szív megvert
Magyar ráolvasások
Szerkesztette és kiadta Pócs Éva
Budapest: Helikon Kiadó, 1986

Szentpétery Imre: A kronológia kézikönyve

Szeretők és házastársak
Magyar Tallózó
A leveleket válogatta, az utószót és jegyzeteket írta Erdődy Edit
Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1978

Tőkés István: Hétköznapok – ünnepnapok
Marosvásárhely: Kusztos Kft., 1991

A tűz cselekedetei
Összeállította Lukácsy Sándor
Pécs: Jelenkor Kiadó, 2000

Vadrózsák
Kriza János székely népköltési gyűjteménye Faragó József gondozásában
Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1975

Vida Gábor: Helyünk a bioszférában
Budapest: Typotex, 2001

Virág Benedek: Magyar Századok
Magyar Hírmondó
Válogatta, sajtó alá rendezte és az utószót írta Mezei Márta
A jegyzeteket készítette és a latin szövegeket fordította Wimmer Éva
Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1983

KÜLSŐ FORRÁSOK

Katolikus fordítás: Szent István Társulati Biblia (Keresztény portál)

Protestáns fordítás: a Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (Keresztény portál)

A szentek élete
Szerkesztette Diós István
Budapest: Szent István Társulat, 2002
(Keresztény portál)

Naptár: egyházi naptár a napi szentmise olvasmányaival (Pannonhalmi Főapátság)