Ma 2024. július 16. kedd, Valter napja van.
Minta

Minta

Ez a kép ennek az ünnepnek a vezérképe: Az európai kultúra napja, Farkas Gábor születésnapja – 1925, Szent Jodok, Scheiber Vilmos születésnapja – 1889, A budapesti Helyi Érdekű Vasutak Rt. működésének megkezdése – 1890, Horváth József születésnapja – 1891, Miller Albert születésnapja – 1818, Korach Mór születésnapja – 1888, Az Országos Vízépítési Igazgatóság megalakulása – 1899, Pataki Sámuel születésnapja – 1765, Hullay József születésnapja – 1921, Valero Jakab születésnapja – 1725, Szent Korona ókeresztény vértanú, A homofóbia elleni küzdelem világnapja, Szent Venánc, fiatal római vértanú, A családorvosok világnapja, Szalay Miklós születésnapja – 1924, Raffelsberger Ferenc születésnapja – 1793, Becker Ádám születésnapja – 1874, Bilkei Pap Lajos születésnapja – 1894, Szent Kordula, Csiba István születésnapja – 1673, Daday András születésnapja – 1889, Klasz Márton születésnapja – 1819, Bölcskei Elemér, az első hazai alumíniumhíd tervezőjének születésnapja – 1917, Putnoky László születésnapja – 1888, A cukorbetegek világnapja, Hudacsek József születésnapja – 1865, Melczer Tibor születésnapja – 1879, Jáky József születésnapja – 1893, Varga Bálint születésnapja – 1891, Mórik József születésnapja – 1924, Tátray István születésnapja – 1893, Száva Nándor születésnapja – 1921, Kerekes József születésnapja – 1924, Blaskó György születésnapja – 1914, Hintz György születésnapja – 1874, Cseh Sándor születésnapja – 1914, Zamaróczy Jenő születésnapja – 1891, Sikó Attila születésnapja – 1897, Kolos Richárd születésnapja – 1904, Anderkó Aurél születésnapja – 1869, Kosztka Károly születésnapja – 1814, Marchart József születésnapja – 1896, Krispin, ókeresztény vértanú, Hajts Lajos születésnapja – 1866, Möller Károly születésnapja – 1894, Hanstadti Lang Nepomuk János születésnapja – 1770, Bereczky Endre születésnapja – 1896, Moskovits Miklós születésnapja – 1875, Tetmajer Alfréd születésnapja – 1889, Péczely Antal születésnapja – 1894, Jendrassik Jenő születésnapja – 1824, Németh Endre születésnapja – 1891, Keőd József születésnapja – 1839, Lechner Egon születésnapja – 1890, Abody Előd születésnapja – 1896 , Komornoki László születésnapja – 1921, Balogh Lóránt születésnapja – 1869, Nagy Ernő születésnapja – 1917, Szele Mihály születésnapja – 1896, Altenburger Gyula születésnapja – 1866, Kiss Imre születésnapja – 1775, Nagy Dezső születésnapja – 1841, Fröhlich Pál születésnapja – 1889 , Pekár Imre születésnapja – 1838, Pacséry Imre születésnapja – 1900, Angeli Lambert születésnapja – 1916, Patai Imre születésnapja – 1894, Darvai Mór születésnapja – 1849, Szilárd Leó És Enrico Fermi atomreaktorra vonatkozó szabadalmi bejelentése: Amerikai Szabadalmi Hivatal – 1944, Kockázatkezelési nap, Beer Frigyes Vilmos születésnapja – 1691, Diószegi Vilmos születésnapja – 1923, Falka Sámuel születésnapja – 1766, Zechmeister László születésnapja – 1889, Olajban főtt Szent János, Chyzer Kornél születésnapja – 1836, Apáthy István születésnapja – 1863, Petzval József születésnapja – 1807, Varga Elemér születésnapja – 1921, Horváth László születésnapja – 1921, Magyary-Kossa Gyula születésnapja – 1865, Bodor Antal születésnapja – 1875, Az újjáépített Ferihegyi repülőtér felavatása Budapesten – 1950, Szent Jób, Zay Sámuel születésnapja – 1753, Weszelszky Gyula születésnapja – 1872, Boldog Salkaházi Sára, Kármán Tódor születésnapja – 1881, Jendrassik György születésnapja – 1898, Szent Pachomius, Repülőgépes felszállásokkal újra megindult a magyarországi magaslégköri kutatás – 1925, Zsigmondy Vilmos születésnapja – 1821, Szent Zsófia és három leánya, Czimeg János születésnapja – 1823, Hell József Károly születésnapja – 1713, Gálócsy Árpád születésnapja – 1864, Csáthy György születésnapja – 1772, Geleji Sándor születésnapja – 1898, Aja, jogi ügyek, elhúzódó polgári pörök hajdani védőszentje, A Budai Sas-hegy szintvonalas térképvázlatának elkészítése – 1843, Id. Bókay (Bock) János születésnapja – 1822, Szent Ivó, Bretagne szülötte, Schodits Lajos születésnapja – 1872, Winkler Lajos születésnapja – 1863, Padányi-Gulyás Jenő születésnapja – 1900, Breuer Marcell születésnapja – 1902, Schweitzer Pál születésnapja – 1893, Rakusz Gyula születésnapja – 1896, Freund Mihály születésnapja – 1889, A Szent Jobb megtalálásának napja, Fabinyi Rudolf születésnapja – 1849, Bárány Nándor születésnapja – 1899, Harsányi János születésnapja – 1920; Közgazdasági Nobel-díj: 1994, Nopcsa Ferenc születésnapja – 1877, Sklenár János születésnapja – 1884, Haltenberger Mihály születésnapja – 1888, Horváth Antal születésnapja – 1848, Sajó Elemér születésnapja – 1875, Korbély József születésnapja – 1864, Telegdi-Róth Lajos születésnapja – 1841, Rausch Ferenc születésnapja – 1743, Notburga tiroli szolgálólány, Szénás György születésnapja – 1921, Vedres István, „Szeged Széchenyije” születésnapja – 1765, Koch Antal születésnapja – 1843, Richter Gedeon születésnapja – 1872, Lánczos Kornél születésnapja – 1893, Galamb József születésnapja – 1881, A fehér kendő napja, Kovács György születésnapja – 1925, Süss Nándor születésnapja – 1848, Farkasdy Zoltán születésnapja – 1923, Bernátsky Jenő születésnapja – 1873, Saágy István születésnapja – 1865, Kerpely Antal születésnapja – 1866, Az Olajipari Múzeum megalapítása - 1967, A Vaskapu-szoros megnyitása – 1896, Papp Simon születésnapja – 1886, Ormándy Miklós születésnapja – 1846, Törő Imre születésnapja – 1900, Bíró László József születésnapja – 1899, Cseh Lajos születésnapja – 1840, Mathiász János születésnapja – 1838, Faller Gusztáv születésnapja –1892 , Hankóczy Jenő születésnapja – 1879, Képessy József születésnapja – 1818, Grósz Emil születésnapja – 1865, Kelényi Béla Ottó születésnapja – 1897, Báldy Bálint születésnapja – 1896, Pfeifer Ignác születésnapja – 1868, Körmendy Nándor születésnapja – 1894, Okolicsányi Ferenc születésnapja – 1894, Szent Egyed, Schulek Elemér születésnapja – 1893, Kelemen Frigyes születésnapja – 1924, Tellyesniczky János születésnapja – 1864, Sztrókay Pál születésnapja – 1899, Kiss Árpád születésnapja – 1889, Konek Frigyes születésnapja – 1867, Bauer Mihály születésnapja – 1874, Bodrogi Tibor születésnapja – 1924, Kiss Tibor születésnapja – 1899, A közalkalmazottak napja, Sabathiel Richárd születésnapja – 1875, Huszár Mátyás a Körös-vidék vízrajzi viszonyairól szóló összefoglaló értekezésének befejezése – 1823, A köztisztviselők és kormánytisztviselők napja, Müller Ferenc József születésnapja – 1740, Jendrassik Alfréd születésnapja – 1866, Fonó Albert születésnapja – 1881, Laczkó Aladár születésnapja – 1892, Kováts Mihály születésnapja – 1768, Holenda Barnabás születésnapja – 1896, Kvassay Jenő születésnapja – 1850, Buzágh Aladár születésnapja – 1895, Az algyői kőolaj- és földgázmező felfedezése: Olajkitörés Tápén – 1965, Mihály Dénes születésnapja – 1894, Kol Erzsébet születésnapja – 1897, Makó Pál születésnapja – 1723, A rendszeres autóbusz-közlekedés elindulása Budapesten – 1915, Krenner József Sándor születésnapja – 1839, A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok napja, A vese világnapja, A terrorizmus európai áldozatainak emléknapja, Arimathiai József, A tizennégy segítőszent, Sántha Kálmán születésnapja – 1903, Kaesz Gyula születésnapja – 1897, Kemény János születésnapja – 1926, Schmidl Adolf születésnapja – 1802, Cholnoky László születésnapja – 1899, Apostolok oszlása, A Magyar-Amerikai Olajipari Részvénytársaság (MAORT) megalapítása – 1938, Gyarmathi Sámuel születésnapja – 1751, Fodor József születésnapja - 1843, Károly Árpád születésnapja – 1924, Rotter Lajos születésnapja – 1901, Szent Kümmernis, Náray-Szabó István születésnapja – 1899, Grofcsik János születésnapja – 1890, Schlattner Jenő születésnapja – 1896, Martinovics Ignác születésnapja – 1755, Wittmann Viktor születésnapja – 1889, Jánszky Béla születésnapja – 1884, Szilvay Kornél születésnapja – 1890, Kadics Ottokár születésnapja – 1876, Petényi Salamon János születésnapja – 1799, Kaán Károly születésnapja – 1867, Baumgartner Alajos születésnapja – 1865, Kerpely Kálmán születésnapja – 1864, Tulogdi János születésnapja – 1891, Budapesten megkezdődött a közcélú villamosenergia szolgáltatás – 1893, Kienitz Vilmos születésnapja – 1889, Tangl Károly születésnapja – 1869, Török József születésnapja – 1813, Szent Hedvig sziléziai hercegnő, Róth Márton születésnapja – 1841, Cholnoky Jenő születésnapja – 1870, Gedeon Tihamér születésnapja – 1898, Sztrókay István születésnapja – 1869, Jónás Dávid születésnapja – 1871, Urunk színeváltozása, Szent Emigdius, Vígh Gyula születésnapja – 1889, Bardócz Lajos születésnapja – 1832, Banovits Kajetán születésnapja – 1841, Id. Bodola Lajos születésnapja – 1825, Bláthy Ottó Titusz születésnapja – 1860, Neogrády Sándor születésnapja – 1894, Szent Radegundis, Hérics Tóth Jenő születésnapja – 1872, Ürmössy Lajos születésnapja – 1892, Bendefy László születésnapja – 1904, Takács János születésnapja – 1921, Turán Pál születésnapja – 1910, Györki József születésnapja – 1891, Mándy György születésnapja – 1913, Gruby Dávid születésnapja – 1810, Brust Dávid születésnapja – 1846, Forró Magdolna születésnapja – 1904, Beke József születésnapja – 1867, Brentán Károly születésnapja – 1694, Ruzitska Béla születésnapja – 1867, Jeney Endre születésnapja – 1891, Balogh Béla születésnapja – 1909, Terlanday Emil János születésnapja – 1866, Bresztovszky Béla születésnapja – 1872, Bíró Lajos születésnapja – 1856, Hári Pál születésnapja – 1869, Érdi Krausz György születésnapja – 1899, Besse János Károly születésnapja – 1765, Weszprémi István születésnapja – 1723, Koch Sándor születésnapja – 1896, Jordán Károly születésnapja – 1871, Sámsondi Kiss Béla, a szövetszerkezetes építési rendszer kidolgozójának születésnapja – 1899, Almásy László születésnapja – 1895, Dávid Lajos születésnapja – 1889, Rhorer László születésnapja – 1874, Pfeiffer Mihály születésnapja – 1721, Gerster Béla születésnapja – 1850, Negyven vértanú, A Telekzeti Kőnyomda megalapítása – 1868, A Pesti Kereskedelmi és iparkamara megalakulása – 1850, Kempelen Farkas születésnapja – 1734, Moesz Gusztáv születésnapja – 1873, Szőke Béla születésnapja – 1894, Timkó Imre születésnapja – 1875, Csiki Ernő születésnapja – 1875, Küzdényi Szilárd születésnapja – 1867, Szalay Sándor, a debreceni magfizikai iskola megalapítója születésnapja – 1909, Kenessey Béla születésnapja – 1866, Zemplén Géza születésnapja – 1883, Hantken Miksa születésnapja - 1821, Déri Miksa, a zárt vasmagú transzformátor egyik feltalálója születésnapja – 1854, A Rubik-kocka magyar szabadalmi bejelentésének közzététele – 1976, Kandó Kálmán fázisváltós próbamozdonyának első magyarországi próbafutása – 1923, Hermann Miksa születésnapja – 1868, Bene Ferenc születésnapja – 1775, A boldogság napja, A Föld órája, Szent Izidor, Pálfy Móric születésnapja – 1871, Böckh János, a hazai kőolajkutatások megszervezője születésnapja – 1840, Bay Zoltán születésnapja – 1900, Nemzetközi pí nap, A budapesti Pasteur Intézet működésének megkezdése – 1890, A békéért bebörtönzöttek nemzetközi napja, A Hungarocamion Nemzetközi Autóközlekedési Vállalat megalakulása – 1966, Postai világnap, A lateráni bazilika felszentelésének ünnepe, Szent Hylarion, Szent Jozafát, Dohánymentes világnap, Szent Atanáz, A nemzetközi sajtószabadság napja, Sümeghy József születésnapja – 1892, Ifj. Lóczy Lajos születésnapja – 1891, Szarvasy Imre születésnapja – 1872, Alexits György születésnapja – 1899, Korda Dezső születésnapja – 1864, Szilas A. Pál születésnapja – 1921, Jungfer Gyula születésnapja – 1841, Európai antibiotikum-nap, A hipertónia (magas vérnyomás) világnapja, Európai betegjogi nap, A glaukóma (zöldhályog) világnapja – Nemzetközi glaukóma hét, Arenstein József születésnapja – 1816, A víz alatti robbantás Puskás Tivadar-féle módozatának szabadalmaztatása – 1890, Szent Adalbert, Schlesinger Lajos születésnapja – 1864, Bruckner Győző születésnapja – 1900, Bolyai János levele apjához korszakalkotó felismeréséről – 1823, Schwarz Dávid léghajó-konstrukciójának sikeres felszállása – 1897, Radó Sándor születésnapja – 1899, Az Árpád híd felavatása – 1950, Az első magyarországi ejtőernyős ugrás – 1920, Zorkóczy Samu születésnapja – 1869, Fischer Dániel születésnapja – 1695, A tudomány világnapja a békéért és a fejlődésért, Szent Kilit, Szent Gertrud, Bertalan Károly születésnapja – 1914, Magyar László születésnapja – 1818, Hermann Emil Gusztáv születésnapja – 1840, Hideggel háló Szent Pál, Wilckens Henrik Dávid, a magyarországi erdészeti felsőoktatás megteremtőjének születésnapja – 1763, Szent Lipót, Pócza Jenő születésnapja – 1915, Treitz Péter születésnapja – 1866, Füstmentes nap, Selényi Pál születésnapja – 1884, Pekár Dezső születésnapja – 1873, Az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet megalakulása – 1919, A nők egyetemi tanulmányainak engedélyezése – 1895, Köleséri Sámuel születésnapja – 1663, Kézdi Árpád születésnapja – 1919, Afrika iparosításának napja, Az ajkai timföldgyár és alumíniumkohó működésének kezdete – 1942, Sina György születésnapja – 1782, A filozófia napja, A televízió világnapja, Hatvani István születésnapja – 1718, Thanhoffer Lajos születésnapja – 1843, Lányi Béla születésnapja – 1894, Pöschl Imre születésnapja – 1871, Tiringer Ferenc születésnapja – 1875 , Stein Aurél születésnapja – 1862, Hofmann Károly születésnapja – 1839, Finkey József születésnapja – 1889, A palesztin szolidarítás nemzetközi napja, Balló Mátyás születésnapja – 1844, Vályi K. András születésnapja – 1764, Heim Pál születésnapja – 1876, Hőgyes Endre születésnapja – 1847, Borbély Lajos születésnapja – 1843, A sztómások világnapja, Posewitz Tivadar születésnapja – 1850, Zimmermann Ágoston születésnapja – 1875, Gábori Miklós születésnapja – 1925, Jelitai József születésnapja – 1889, Szegedi Sándor születésnapja – 1921, Császár Elemér születésnapja – 1891, Schwarz Dávid születésnapja – 1850 , Kondér István születésnapja – 1897, Pattantyús-Ábrahám Géza születésnapja – 1885, Horánszky Nándor születésnapja – 1899, Telkes Mária születésnapja – 1900, Tóth János születésnapja – 1899, Obermayer Ernő születésnapja – 1888, Pólya György születésnapja – 1887, Szent Nicasius, Scheffer Viktor születésnapja – 1900, Kőnig Gyula születésnapja – 1849, Gyulai Zoltán születésnapja – 1887, Halász András születésnapja – 1890, Torkos Justus János születésnapja – 1699, A kisebbségek napja Magyarországon, Bogdánfy Ödön születésnapja – 1863, Pavlics Ferenc holdjáró járművének első útja a hold felszínén – 1972, Vidats István születésnapja – 1802, A palacsinta világnapja, Semsey Andor születésnapja – 1833, Bródy Imre születésnapja – 1891, Pauer János születésnapja – 1846, Széchy Károly születésnapja – 1903, Bucholtz Jakab születésnapja – 1696, Mihalik János születésnapja – 1818, Neumann János születésnapja – 1903, A II. világháború befejeződése Magyarországon, Polányi, John Charles születésnapja – 1930; kémiai Nobel-díj, A Szent Család vasárnapja, A kihívás napja, Weichinger Károly születésnapja – 1893, Freissleder Nándor születésnapja – 1840, A köztársaság napja, A civilek napja Magyarországon, Csókás Ferenc születésnapja – 1824, Rákellenes világnap, A Magyar Technikai Egyesület megalakulása – 1866, Miki Szent Pál és vértanútársai, Bay Zoltán sikeres Hold-radar kísérlete – 1946, Varga József születésnapja – 1891, A Magyar Földtani Társulat Hidrológiai szakosztályának megalakulása – 1917, A II. Magyar Hadsereg pusztulásának emléknapja – „A voronyezsi katasztrófa” – 1943, Jármay Gusztáv születésnapja – 1816, Kabdebo Gyula születésnapja – 1874, Tőry Kálmán születésnapja – 1891, Csizmadia Ernő születésnapja – 1924, Ifj. Buchholtz György születésnapja – 1688, Proszt János születésnapja – 1892, Nemzetközi szerződés az Adria kőolajvezeték megépítéséről – 1974, Bodnár János születésnapja – 1889, Littke Aurél születésnapja – 1872, A Nyugati főcsatorna üzembe helyezése – 1965, Szilárd Leó születésnapja – 1898, Egyed László születésnapja – 1914, Windisch Richárd születésnapja – 1872, Porciunkula, Utaló – Türingiai Boldog Gertrúd, Kabay János születésnapja – 1896, Ferreri Szent Vince, Az epilepszia világnapja, A Bős-Nagymarosi vízlépcső tervének Magyar Kormány általi elfogadása – 1974, Mitterpacher József születésnapja – 1739, Pilter Pál születésnapja – 1919, Péter Rózsa születésnapja – 1905, Árkos Frigyes születésnapja – 1897, Szilágyi Sámuel születésnapja – 1719 , Nemzetközi anyanyelvi nap, Homor István röntgenkísérlete Szegeden – 1896, Gebhardt Xavér Ferenc születésnapja – 1791, A szlovákiai magyarok emléknapja, Grastyán Endre születésnapja – 1924, A céhrendszer felszámolása Magyarországon – 1872, A Kandó Kálmán Villamosipari Főiskola megalakulása – 1969, A nukleáris fegyverek elleni harc világnapja, A Kataszteri Közlöny, az első magyar földmérési folyóirat megjelenése Nagyváradon – 1892, A Tisza völgye árvíz-előrejelzési rendszerének életbe lépése – 1892, Markó Dezső születésnapja – 1896, Kunstaedter Jakab születésnapja – 1843, Sárközy Imre születésnapja – 1869, A békéért küzdő írók világnapja, Nemzetközi nőnap, Fogyasztóvédelmi világnap, Budapesti Tavaszi Fesztivál, A faji megkülönböztetés elleni nemzetközi küzdelem napja, A hepatitisz világnapja, A nyári időszámítás vége, Jézus szent neve ünnepe, A magyar szabadság napja – Budapesti búcsú, Elhagyta Magyarországot az utolsó szovjet katona – nemzeti emléknap, Szent Brúnó, Sienai Szent Katalin, A testvérvárosok világnapja, Szakszervezeti akciónap, Az áprilisi törvények szentesítésének napja – 1848, Weiss Manfréd születésnapja – 1857, Weissmahr József születésnapja – 1875, Baráth Zoltán születésnapja – 1924, Reitter Ferenc születésnapja – 1813, Simon Norbert születésnapja – 1871, Veszprémy Dezső születésnapja – 1871, Gállik István Dömötör születésnapja – 1866, Id. Faller Gusztáv születésnapja – 1816, Palugyay József születésnapja – 1846, Novobátzky Károly születésnapja – 1884, Budó Ágoston születésnapja – 1914, Gergely Jenő születésnapja – 1896, Ambrozy-Migazzi István születésnapja – 1869, Neuschloss Simon születésnapja – 1821, Balásházy János születésnapja – 1797, Károly Iréneusz József születésnapja – 1854, Lőrinczy Endre születésnapja – 1891, Pávai-Vajna Ferenc születésnapja – 1886, Kosutány Tamás születésnapja – 1848, Berde Áron születésnapja – 1819, Mihályi Zoltán Károly születésnapja – 1896, Szőkefalvy-Nagy Zoltán születésnapja – 1916, Járay Pál születésnapja – 1889, Lévai Andor születésnapja – 1897, Jávorka Sándor születésnapja – 1883, Kőszeghi-Mártony Károly születésnapja – 1783, Haggenmacher Károly születésnapja – 1835, Babits Viktor születésnapja – 1900, Pécsi Eszter születésnapja – 1898, Kiss József születésnapja – 1748, Éder Xavér Ferenc születésnapja – 1727, Marek József születésnapja – 1868, Gestetner Dávid születésnapja – 1854, Schrodt István születésnapja – 1888, Hevenesi Gábor születésnapja – 1656, Vásárhelyi Pál születésnapja – 1795, Erdős Pál születésnapja – 1913, Kalmár László születésnapja – 1905, Pollák Antal születésnapja – 1865, Zipernowsky Károly születésnapja – 1853, Schmidt János György születésnapja – 1765, Schlick Ignác születésnapja – 1821, Vitális Sándor születésnapja – 1900, Egerváry Jenő születésnapja – 1891, Králik László születésnapja – 1897, Szabó Béla születésnapja – 1896, Sztrókay Kálmán születésnapja – 1907, Csillag Pál születésnapja – 1896, Lőrenthey Imre születésnapja – 1867, Gyarmati László születésnapja – 1921, Wodetzky Lajos születésnapja – 1821, Belák Sándor születésnapja – 1919, Gyengő László születésnapja – 1841, Katona Lajos születésnapja – 1866, Ludvigh Gyula születésnapja – 1841, Böszörményi Jenő születésnapja – 1872, A rendőrség napja Magyarországon, Györgyi Dénes születésnapja – 1886, Rados Jenő születésnapja – 1895, A vakvezető kutyák világnapja, Tihanyi Kálmán születésnapja – 1897, Nemes Tihamér születésnapja – 1895, Domány Ferenc születésnapja – 1899, Éber Ernő születésnapja – 1874, A Parkinson-kór világnapja, Kaiser Károly születésnapja – 1864, Lambrecht Kálmán születésnapja – 1889, Patsch Ferenc születésnapja – 1919, A világ első nemzetközi műszaki-tudományos konferenciája illetve egyesületének megalakulása – 1786, Csek János születésnapja – 1916, Vándor József születésnapja – 1897, Mészáros Kálmán születésnapja – 1894, A II. világháború befejeződésének napja Európában – A győzelem napja, Miháltz István születésnapja – 1897, Nyilasi János születésnapja – 1922, Faller Károly születésnapja – 1857, Stingl Vince Ferenc születésnapja – 1796, Vendl Mária születésnapja – 1890, Vigh Albert születésnapja – 1864, Oláh Pál születésnapja – 1921, Nyári napforduló, a csillagászati nyár kezdete, Hültl Hümér születésnapja – 1868, Békessy Jenő születésnapja – 1874, Szakátsy Gyula születésnapja – 1897, Gorjanc Ignác születésnapja – 1924, Balogh Jolán születésnapja – 1900, Csibi Lőrinc születésnapja – 1849, Farbaky István születésnapja – 1837, Andrássy Manó gróf születésnapja – 1821, A logopédia európai napja, Berde Károly születésnapja – 1891, Lakatos Imre születésnapja – 1922, Keczkés Károly születésnapja – 1799, Az emberi jogok napja, Petz Aladár születésnapja – 1888, Romwalter Alfréd születésnapja – 1890, Keresztes Szent János, Kardos Lajos születésnapja– 1899, Téli napforduló; a csillagászati tél kezdete, Kurländer Ignác születésnapja – 1846, Róth Miksa születésnapja – 1865, A Duna Intercontinental szálló megnyitása – 1969, Lug napja, Kandó Kálmán születésnapja – 1869, A kísérleti állatok védelmének világnapja, Ifj. Jancsó Miklós születésnapja – 1903, Az energiahatékonyság nemzetközi napja, Tóth Mike Mihály születésnapja – 1838, Dobrányi Géza születésnapja – 1921, Vállas Antal születésnapja – 1809, Rott Andor születésnapja – 1897, Dulovits Jenő születésnapja – 1903, Szentmártony Ignác születésnapja – 1718, Bártfay (Paczona) József születésnapja – 1865, Nagy Károly születésnapja – 1797, Hünninger Adolf születésnapja – 1849, Detre László születésnapja – 1874, Albert Ferenc születésnapja – 1811, Hollósy Justinián születésnapja – 1819, Katona Mihály születésnapja – 1764, Fényi Gyula születésnapja – 1845, Gegő József Adolf születésnapja – 1746, Roller Mátyás születésnapja – 1840, Jánosi Miklós születésnapja – 1701, Móra Károly születésnapja – 1899, Kövesligethy Radó születésnapja – 1862, Tittel Pál születésnapja – 1784, Heller Ágost születésnapja – 1843, Kondor Gusztáv születésnapja – 1825, Haberle Károly Konstantin Keresztély születésnapja – 1764, Lakits Ferenc születésnapja – 1850, Pantocsek József születésnapja – 1846, Fehér Dániel születésnapja – 1890, Fialowszki Lajos születésnapja – 1846, Schüberszky Károly születésnapja – 1863, Augustini Keresztély születésnapja – 1598 , Beythe András születésnapja – 1564, Boros Ádám születésnapja – 1900, Benkő József születésnapja – 1740, Greguss Pál születésnapja – 1889, Kovács Gyula születésnapja – 1815, Klein Gyula születésnapja – 1844, Andrasovszky József születésnapja – 1889, Borbás Vince születésnapja – 1844, Mocsáry Sándor születésnapja – 1841, Loksa Imre születésnapja – 1923, Jablonowski József születésnapja – 1863, Frivaldszky Imre születésnapja – 1799, Szent Szaniszló, Lengyelország védőszentje, Utaló – Szent Szaniszló, Utaló – Rafael főangyal, Utaló – Zsuzsanna, A Down-szindróma világnapja, (Bölöni) Mikó Béla születésnapja – 1843, Diószeghy Dániel születésnapja – 1900, A fiatalok világnapja, Az endometriózis világnapja, A haditechnikai kutatók és fejlesztők napja, Szent Zsuzsanna, A rejtvényfejtők napja, A II. világháború kitörésének emléknapja, M. Zemplén Jolán születésnapja – 1911, Zemplén Győző, a lökéshullámok elméletének kidolgozója születésnapja – 1879, Szent Kunigunda, Gerlóczy Gedeon születésnapja – 1895, Népesedési világnap, Arany Dániel születésnapja – 1863, Csánk Rottmann Elemér születésnapja – 1897, A magyarországi lengyelek napja , Éhik Gyula születésnapja – 1891, Ifj. Entz Géza születésnapja – 1875, Az eltűntek világnapja, A limfóma világnapja, Az élet napja, Szent Cirill és Metód, Európa társvédőszentjei, Korrupcióellenes világnap, Pirosban a nőkért, A természeti katasztrófák csökkentésének világnapja, Missziós világnap, A fájdalomcsillapítás világnapja, A mellrák elleni küzdelem hónapja, A német egység napja, Hospice és palliatív ellátás világnapja, A magyar rádiótechnikai fegyvernem napja, A világűr hete, A pedagógusjogok világnapja, Az oktatás nemzetközi napja , Ábrahám napja, Goldmark Péter Károly születésnapja – 1906, A láthatatlan munka napja, Bátor Béla születésnapja – 1921, Loyolai Szent Ignác, A magyar–bolgár barátság napja, Szabványosítási világnap, Benkő Ferenc születésnapja – 1745, Beszédes József születésnapja – 1787, Szent Skolasztika, A Benyovszky Móric alapította madagaszkári Louisbuorg város építésének megkezdése – 1774, Megindult az utasokat is szállító lófogatú postakocsi (delizsánsz) forgalom – 1750, Lelliszi Szent Kamill, A törölköző napja, Szatala Ödön születésnapja – 1889, Aprószentek, Szent Lázár, Farkas Géza születésnapja – 1872, Gombocz Endre születésnapja – 1882, A gerinc világnapja, Havassy Pál születésnapja – 1924, Árpád-házi Szent Hedvig, Karácsony másnapja, A magyar parasport napja , Árpád-házi Boldog Erzsébet özvegy, Az autizmus világnapja, A dadogás elfogadásának világnapja, A budapesti bal parti körvasút megnyitása – 1892, A magyar dal napja, Riszdorfer Ödön születésnapja – 1893, A munkahelyi balesetek gyásznapja, Hunyady Jenő születésnapja – 1838, Az olasz konyha napja , Almási Balogh Pál születésnapja – 1794, A fejlődésről való tájékoztatás világnapja, Az ENSZ napja, A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja, Dancza János születésnapja – 1899, Chanuka, Purim, Smini áceret és Szimchát torá, Szukkot – sátoros ünnep, Nemzetközi könyvajándékozási nap, A könyvtárosok világnapja, A malária elleni küzdelem világnapja, A védőoltások világnapja, A magyar fordítók és tolmácsolók napja, A hallássérültek világnapja, Ifjú zenebarátok világnapja, A koraszülöttek világnapja, A kedvesség világnapja, Szent Medárd püspök, A cöliákia (lisztérzékenység) világnapja, Sávuot, Oszlopos Szent Simeon, A fordítás nemzetközi napja , Brózik Károly születésnapja – 1849, Pest felszabadulása – 1945, Szegő Gábor születésnapja – 1895, Az egyházi év vége – Krisztus király, Az agytumor elleni küzdelem hete, A szkleroderma világnapja, A COPD, azaz a krónikus obstruktív tüdőbetegség világnapja, Szolidaritás hete a saját kormányzással nem rendelkező területen élőkkel, A szívritmuszavar világhete , Götz Irén Júlia születésnapja – 1889, Szablik István születésnapja – 1746, A közlekedési balesetek áldozatainak világnapja, Lippai János születésnapja – 1606, Szám Géza születésnapja – 1866 , Bözsöny Dénes születésnapja – 1921, A Budapesti Tudományegyetem orvoskara új anatómiai épületének felavatása – 1898, Csécsi János születésnapja – 1689, Molnár János születésnapja – 1728, Láng László születésnapja – 1837, Árpád-házi Boldog Jolán, Böckh Hugó születésnapja – 1874, Bacsák György születésnapja – 1870, Maróthi György születésnapja – 1715, Körössy Albert Kálmán születésnapja – 1869, Luppa Péter születésnapja – 1838, Szele Tibor születésnapja – 1918, Szent Ákos, Benkő Ferenc mineralógus kinevezése a nagyenyedi kollégiumba – 1790, Fejérváry Géza Gyula születésnapja – 1894, A kábítószerrel való visszaélés és az illegális kereskedelem elleni harc napja, A polgári védelem világnapja, A kommunizmus áldozatainak emléknapja, A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja, A totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja, Papp Károly születésnapja – 1873, Európai kereskedelmi nap, A radiográfia nemzetközi napja, A fizioterápia világnapja, A rokkantak napja, Utaló – Szent Kilián, Utaló – Lelliszi Szent Kamill, Utaló – Szent Kordula, Európa nap, Az űrhajózás napja, Utaló – Szent Hedvig sziléziai hercegnő, Építészeti világnap, Utaló – Szent Mónika, A sportújságírók napja , Utaló – Antiochiai Szent Ignác, Az anyatejes táplálás világnapja, A gazdasági és szociális fejlődés önkénteseinek világnapja, Az egészség és biztonság nemzetközi napja a bányaiparban, Európa nap Magyarországon, A balkezesek világnapja, Polgárőr nap Magyarországon, A sürgősségi orvostan európai napja, Az emigránsok nemzetközi napja, Légzésfunkciós világnap, A kínzás áldozatai támogatásának világnapja, Alzheimer világnap, A pákozdi csata – 1848, Oláh György – 1927; Kémiai Nobel-díj: 1994, Európa nap – Az Európai Unió ünnepe, A Felvidékről kitelepítettek emléknapja, A művelődés hete, A jóga világnapja, Az újraélesztés világnapja, Lénárd Fülöp születésnapja – 1862; Fizikai Nobel-díj: 1905, A humánum napja, Kovács János születésnapja – 1816, A keresztény vértanúk emléknapja , Szent Mónika, A mikro- és kisvállalkozások világnapja, A magyar kártya napja, A matematika világnapja (Korábban: Nemzetközi Pí-nap), Az ideiglenes nemzetgyűlés összeülésének napja; a demokratikus Magyarország ünnepe, A sclerosis multiplexben szenvedők világnapja, Önkéntesek világnapja, Nemzetközi férfinap, Csontváry Kosztka Tivadar születésnapja – 1853, Páli Szent Vince, A forint bevezetésének napja, Minőségügyi világnap, Boldog Apor Vilmos, A gördeszkás világnap, Mihály Dénes hangosfilm készítésére vonatkozó szabadalmának bejelentése – 1918, Zách Ferenc Xavér születésnapja – 1754, Vállalkozó nők világnapja, A WC-k világnapja, Szent Iréneusz, Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének emléknapja – A Független Magyarország napja, A Braille-írás világnapja