Ma 2024. június 24. hétfő, Iván napja van.
Váróvasárnap
május, június – áldozócsütörtököt követő vasárnap

A szó már nem él. A Sermones Dominicales egyik szentbeszéde az áldozócsütörtök nyolcadába eső vasárnapot (Exaudi) vaaro vasarnap (dominica octavae ascensionis, dominica expectationis) névvel illeti, mert az apostolok Jeruzsálemben visszavonulva imádság és böjtölés között várták a Szentlélek megígért eljövetelét.
[…]
A föltételezett váróhét magyarul nem fordul ugyan elő, de ezt is említi a Sermones Dominicales (hebdomada expectationis). Okleveleinkben is előfordul (septimana Exaudi, septimana Exaudi Domine). Ez voltaképpen kilencnapos időköz, amelyen a katolikus egyház az összes keresztényeknek a hitben és szeretetben való egységéért szokott könyörögni. Ennek egyetlen népi nyoma ismeretes: Somorja jámbor asszonyai a csupasz oltárok előtt olvasós ájtatosságot tartanak az apostolok Szentlélek-várásának emlékezetére.

Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd (részlet)

Jövel Szentlélek Úristen

Jövel Szentlélek Úristen,
szállj be az mi szíveinkben,
erősíts az igaz hitben,
gerjessz fel szent szeretetedben.

Lelkünkben világosíts meg,
tévelygéstől minket ments meg,
Krisztust velünk esmértesd meg,
természetünkben újíts meg.

Adjad, az bűnt gyűlölhessük,
szent törvényed követhessük,
hitnek gyümölcsét tehessük,
szent nevedet dicsérhessük.

Tégy minket mind bátorokká,
hitben állhatatosakká,
vallásban megmaradókká,
ördög országa rontókká.

Nálad nélkül semmik vagyunk,
minden jót csak tőled várunk,
Szentháromság, téged vallunk,
adjad, veled uralkodjunk.

Veni sancte spiritus

Jöjj Szentlélek Isten, jöjj
s áraszd ki a mennyekből
fényességed sugarát!
Jöjj, ki árvák atyja vagy,
jöjj, ki szívek lángja vagy,
ajándékos jóbarát!

Jöjj áldott vigasztalás,
drága vendég, lelkitárs,
legédesebb enyhülés:
fáradságra nyugalom,
hőség ellen oltalom,
zokogásban könnyülés!

Jöjj és töltsd be híveid
legtitkosabb szíveit,
boldogító égi tűz!
Semmi, semmi nélküled
az emberben nem lehet,
semmi tiszta, semmi szűz.

Mosd, amit a szenny belep,
öntözd, ami eleped,
seb fájását csillapítsd;
ami dermedt, élesztgesd,
ami fagyos, melengesd,
ami hibás, igazítsd!

Benned minden bizalom!
Osszad, osszad pazaron
hét szent ajándékodat:
adj érdemre jobbulást,
üdvösséges kimúlást,
s örök vigasságot adj!

Babits Mihály fordítása

Kapcsolódó ünnepek