JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 16.Névnap: Csongor
    
 
Hónapok
 

Ez az oldal a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködésben készült.


PEREGI SÁNDOR, Schricker (Balatonbozsok, 1916. dec. 24. – Budapest, 1964. máj. 21. ): kertész, a gyümölcsszüret gépesítési lehetőségeinek magyarországi kidolgozója.

Tanulmányait 1935–38 között a Kertészeti Tanintézetben, majd a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági és Állatorvosi Karán folytatta, 1943-ban az oxfordi egyetem agrárközgazdasági diplomát szerzett. Angol, német és holland kísérleti intézetekben és gazdaságokban tanulmányozta a magyar mezőgazdaságban alkalmazható üzemszervezési módszereket. Tudományos tevékenységét a Műszaki Egyetem mezőgazdasági üzemtani tanszékén kezdte. 1947-től a Magyar Agrártudományi Egyetem kertészeti üzemszervezéstani tanszékét vezette, 1957-től az Állami Gazdaságok Üzemszervezési Kutató Intézetében, ill. jogutódjában, a Mezőgazdasági Üzemszervezési Kutató Intézetben dolgozott haláláig: Gyakorlati vonatkozásban a termelőszövetkezetek és állami gazdaságok nagyüzemi gyümölcsösei számára kidolgozta a növényvédelem, a gyümölcsszüret (osztályozás, válogatás) gépesített munkaszervezési módszereit s részt vett ezek üzemi bevezetésében.

Dr. Bálint György: Így láttam
(részlet)
Peregi Sándor, a nyugtalan optimista

Sokat vitatkoztunk és sokat dolgoztunk együtt: rendre születtek tanulmányok, könyvek, előadások, amelyek a negyvenes évek végén - az ötvenes évek elején az átalakuló magyar mezőgazdaság sorsával, jövőjével és (nem tévedés!) az európai integráció sorsfordító kérdéseivel foglalkoztak. Sándor meggyőződéses híve volt az üzemszerű gazdálkodásnak, ebben látta a magyar vidék felemelkedését és jövőjét és elméleti munkájával, egyetemi előadásaival, vidéki városokban és kisfalvakban tartott előadásaival sokat tett azért, hogy az úgynevezett szocialista átszervezés eredményeként ne kolhoztípusú szövetkezetek alakuljanak ki, hanem olyan társas, szövetkezeti gazdaságok, amelyek magukban hordják a piacgazdaságba vezető átnövés csíráit.

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal