JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. május 29.Névnap: Magdolna
    
 
Hónapok
 
Gyermekek világnapja (Az animációt a Color Plus Kft. készítette.)

Gyermekek világnapja (Az animációt a Color Plus Kft. készítette.)

A Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség 1949 novemberi határozata alapján. 1950 óta május utolsó vasárnapján ünnepeljük a NEMZETKÖZI GYERMEKNAPot. A nap célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek jogaira, sajátos világukra.

Olvasni jó!
(gyermekirodalom)
„Egyszervolt” meseoldal
A városligeti Vidám Park honlapja

Állatsereg(fotó: Vimola Ágnes)

Állatsereg
(fotó: Vimola Ágnes)

Kosztolányi Dezső: A játék
(részlet)
 
Az különös.
Gömbölyű és gyönyörű,
csodaszép és csodajó,
nyitható és csukható,
gomb és gömb és gyöngy, gyűrű.
Bűvös kulcs és gyertya lángja,
színes árnyék, ördöglámpa.

GYERMEKNAP
(gyűjtőoldal)Játszótér (fotó: Legeza Dénes István)

Játszótér
(fotó: Legeza Dénes István)

Kosztolányi Dezső: Gyermekkor
Jaj, a gyerekkor mily tündéri kor volt:
egy ködbe olvadt álom és való,
ha hullt a hó az égből, porcukor volt
s a porcukor az abroszon a hó.


Kis királyfi (Szent László napi felvonulás) (fotó: Moizes Gábor)

Kis királyfi (Szent László napi felvonulás) (fotó: Moizes Gábor)


József Attila: Altató
(részlet)
Alszik a széken a kabát,
szunnyadozik a szakadás,
máma már nem hasad tovább –
aludj el szépen, kis Balázs.
Szundít a lapda, meg a sip,
az erdő, a kirándulás,
a jó cukor is aluszik –
aludj el szépen, kis Balázs.
Kosztolányi Dezső: [Mostan színes tintákról álmodom]
Mostan színes tintákról álmodom.
Legszebb a sárga. Sok-sok levelet
e tintával írnék egy kisleánynak,
egy kisleánynak, akit szeretek.
Krikszkrakszokat, japán betűket írnék
s egy kacskaringós, kedves madarat.

Játszó gyermekek (fotó: Vimola Ágnes)

Játszó gyermekek (fotó: Vimola Ágnes)

Orbán Ottó: Kisördög
Hétfő, szerda, csütörtök,
 
Kati mint a kisördög.
Bajusza van lekvárból,
kilóg a hasa a nadrágból,
minden holmit szétrámol.
 
Jön,
 
megy,
 
dörömböl.
Nem telik ki nagyobb lárma
 
három szekér töröktől.Fialowski Melinda: Illusztráció Kosztolányi Dezső Mostan színes tintákról…című művéhez / gyermekrajz

Fialowski Melinda: Illusztráció Kosztolányi Dezső Mostan színes tintákról…című művéhez / gyermekrajzFialowski Réka: Illusztráció Kosztolányi Dezső Fák beszéde című művéhez / gyermekrajz

Fialowski Réka: Illusztráció Kosztolányi Dezső Fák beszéde című művéhez / gyermekrajz

Arany János: Gyermekkori ex-libris
Ha akarod tudni
E könyv kié légyen,
Az Arany Jánosé
Ki sokáig éljen.
Kosztolányi Dezső: A fák beszéde
(részlet)
Almafa
– Bő, zöld szoknyában, széles terebéllyel
mesékről álmodom, ha jő az éjjel.
A lombjaim közt almák aranya.
Mindig csak adnék, én, örök anya.
Zalán Tibor: Tó
Messze innen van egy tó, nem tenger, nem itató.
Zöld vizében halak laknak, zöld békákkal elmulatnak
Hajnalig, reggelig, hajnalig, reggelig.
Partján égig ér a nád, ámulnál, ha hallanád:
Mikor arra szalad a szél, minden nádszál külön zenél
Hajnalig, reggelig, hajnalig, reggelig.
Náderdőben nádi ház, halpénzt számol a halász.
Mire hálóját megszövi, hold a tükrét összetöri
Hajnalig, reggelig, hajnalig, reggelig.

Tar Petra: Illusztráció Kosztolányi Dezső Fák beszéde című művéhez / gyermekrajz

Tar Petra: Illusztráció Kosztolányi Dezső Fák beszéde című művéhez / gyermekrajz


"Viziló"(fotó: Káldos János)

"Viziló"(fotó: Káldos János)

Szabó Lőrinc: Versek a gyerekszobából / Kicsi vagyok én
Kicsi vagyok én,
majd megnövök én,
apámnál is, anyámnál is
nagyobb leszek én.
Kicsi vagyok én,
erős leszek én,
világ minden óriását
földhöz vágom én.
Nemes Nagy Ágnes: Gesztenyefalevél
(részlet)
Találtam egy falevelet,
gesztenyefa levelét.
Mintha megtaláltam volna
egy óriás tenyerét.
Magyar népmesék
Arany László válogatott meséi
(Neumann-ház)
Mészöly Miklós: Mesék


Godó Luca: Illusztráció Szabó Lőrinc Ima a gyermekekért című művéhez / gyermekrajz

Godó Luca: Illusztráció Szabó Lőrinc Ima a gyermekekért című művéhez / gyermekrajz

Szabó Lőrinc: Gyerekek
(részlet)
Elvonúltak az ágyúk, szekerek,
nincs az udvaron már csak két gyerek;
gomb, hulladékszíj, drót, léc, rongy, kavics,
játékszer nekik még a ganaj is.
Nemes Nagy Ágnes: Szorgalom
(részlet)
Mi kopog?
Mi kopog?
– Harkály vagyok, kopogok.
Nem is tudom, mióta
vár rám ez a diófa.


Le Marais - Párizs, Franciaország(fotó: Legeza Dénes István)

Le Marais - Párizs, Franciaország
(fotó: Legeza Dénes István)

Rippl-Rónai József: Ülő gyermek kosárral
(festmény)
Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért
(részlet)
Fák, csillagok, állatok és kövek,
szeressétek a gyermekeimet.
Ha messze voltak tőlem, azalatt
eddig is rátok bíztam sorsukat.
Énhozzám mindig csak jók voltatok,
szeressétek őket, ha meghalok.
Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek,
szeressétek a gyermekeimet.
Szabó Lőrinc: Lóci óriás lesz
(részlet)
Veszekedtem a kisfiammal,
mint törpével egy óriás:
– Lóci, ne kalapáld a bútort!
Lóci, hova mégy, mit csinálsz?
Jössz le rögtön a gázresóról?
Ide az ollót! Nem szabad!
Rettenetes, megint ledobtad
az erkélyről a mozsarat!
Hiába szidtam, fenyegettem,
nem is hederített reám;
lépcsőnek használta a könyves
polcokat egész délután,
a kaktusz bimbait lenyírta
és felboncolta a babát.
– Most nagyobb vagyok, mint te! – mondta
s az asztal tetejére állt.
Nemes Nagy Ágnes: Az aranyecset
Nemes Nagy Ágnes: Hóesésben
(részlet)
Szakad a hó nagy csomókban,
veréb mászkál lent a hóban.
Veréb! Elment az eszed?
A hóesés betemet.
Nem is ugrálsz, araszolsz,
hóesésben vacakolsz.
Észak-koreai úttörők(fotó: Konkoly-Thege György)

Észak-koreai úttörők
(fotó: Konkoly-Thege György)

Indiai kislány(fotó: Konkoly-Thege György)

Indiai kislány
(fotó: Konkoly-Thege György)

Indonéz gyerekek(fotó: Konkoly-Thege György)

Indonéz gyerekek
(fotó: Konkoly-Thege György)

Jékely Zoltán: Téli mese
Künt hó felett tökfej hold lebegett.
Nagymama a tűznél melengedett.
Korom macskánk mellé settenkedett
s eszegettek egy száraz-kenyeret.
Én festegettem tarka madarat,
Lenkice egy hatlábú egeret,
Ferike szép kékszemű bogarat,
Margitka meg négyszarvú tehenet.
A madár felfalta a bogarat,
a nagy tehén a kicsi egeret.
A két lány erre sírásra fakadt,
Ferike, a huncut, csak nevetett.
A falon három királyi gyerek
bufti arcán nagy könny cseperedett,
s gazdáikkal, akár az emberek,
sírtak lábuknál a vadászebek.
Ferike szólt: most én hazamegyek.
A két kislány is felkerekedett.
Én sírva szóltam: még ne menjetek,
sosem leszünk még egyszer gyermekek!
Kaffka Margit: Lackó
(részlet)
Jött egy csoda. Harmatlágy, pici jószág,
Édes, lihegő, bimbószínű lény.
Vér lüktet benne! Eleven valóság!
S nézem kétkedve, tanakodva én.
Vánkospihéit elzilálni félek,
Már szétterült az álmaim felett,
Már átölelem féltve, mikor ébred,
Ó, el ne rebbenj tőlem, új igézet!
- – - A te szemeid a leggyönyörűbb szemek.
Ady Endre: Dalok a labdatérről
(részlet)
Ni, most a labdatéren
Milyen gyorsak a fiúk
És még szebben kacagnak,
Miként a régi hatok.
Milyen, milyen szent volna
Utódomat meglelni,
A kitudott, kis senkit,
Fölösleges nem-játszót
És szólni hozzá vigan:
»Fiacskám, meglátod majd,
Lesz egy nagy labdajáték,
S ott te leszel a vezér,
Repülsz, miként a labda
S rikoltsz, mint egy víg rigó
Reményik Sándor: A gyermek
(részlet)
3. Mikor mosolygott
Most átfutott arcán egy sugár.
Egy tűnő, húnyó, bujdosó sugár,
Mely annyi sírás-zivatar között
A homlokunkra mégis visszajár.
Látom üstökös-útja fordulóit:
Mikor anyjára csillan: „Ismerem!”
Mikor mint fényszökőkút, vagy rakéta
Lobban fel az első játékszeren.
Mikor mélázva, csendes ragyogással
Nyomon kíséri az első mesét.
Mikor először símogatja meg
Egy kisleány rokon-tekintetét.
Látom az első saját-gondolatnál
S az első büszke férfi-tett után
E visszatérő üstökös-mosolyt
Derengni éjbehulló homlokán.
Juhász Gyula: (A szomszéd ablakból…)
A szomszéd ablakból időnkint
Szívembe zsong egy drága zaj,
Derűs, meleg madárcsicsergés:
Gyermekkacaj!
Mintha egy boldogabb világból
Üzenné valaki nekem,
Hogy van öröm, ifjú, áldott,
Felhőtelen!
Illyés Gyula: Gyermekkor
Szép hullámvonalban madár repült felettem
s utána épp azonmód lebegve fürge párja;
harang csendült meg akkor s mintha e zaj még szebben
ringatta volna őket tovább a könnyű nyárba.
Szép kép volt ez, barátom, néztem utána hosszan
libáim közt meghatva s tán könnyel is szememben,
mintha egy titkos intés, hívó kar tünne ottan;
dél volt, a földre ültem, száraz kenyeret ettem.
Lászlóffy Aladár: Gyermek
(részlet)
Bőr, melyen egyetlen sugár a rakomány. Kis hátán
viszi az idő nehéz kisujját egy hangtalan
tulipán-nevetés. Nyílnak a szirmok szép fülei,
hallani, hogy zúgnak a tenger-évmilliók a rózsaszín
bársonyba húzott cseppben. Azok a fényes és váratlan
papagáj-rikoltások, azok a két hangon leadott viharjelzések,
a kiskutya-lihegés, mely egyszer az elégedett belefáradás, aztán
újra a nagyon, az epesztően akarás egyetlen pontos, parancsoló
jele: értsétek!
Szentjóbi Szabó László: A gyermekkori idők emlékezete
(részlet)
Boldog voltam gyermekfővel
A fapuska s ló megett,
Akkor éltem az idővel,
Mely most engem veszteget.
Akkor volt az én életem
Az örömnek élete,
Míg tudatlan ítéletem
Választást nem tehete.
Jékely Zoltán: Gyermek a hóban
(részlet)
A kisdedet az első hóra hozták;
egér-szeme, a habzsoló kis érzék
ámuldozik, mi ez a nagy fehérség,
melyet a szürkeség helyébe most lát.
Bundácskájában pípesen tipeg,
a dada ujját kis markába fogja,
aztán lehajlik, hóba nyúl, s nyafogva
egy szót szeretne mondani: HIDEG!
Jékely Zoltán: Nyár-igézés
(részlet)
Azt kérded, fiam, hogy kobakodban
mint fér meg oly sok emlék-bogár
s hogy-hogy épp e zord téli napokban
zajdul benne száz-ízűn a nyár –?
Add kezembe azt a drága buksit,
hol bodorkás szöghajad alatt
nyolc nyarad színes emléke nyugszik
s kis rovást tett minden pillanat.
Kányádi Sándor: Gyermekkor
Hóharmaton mezítláb jártam,
ólmos esőben bőrig áztam;
éjjel az erdőn, félelmemben,
hol sírtam, hol meg énekeltem.
S mindez úgy tűnik – most, hogy emlék –,
mintha egy tisztás szélén mennék
fütyörészve, hol alkonyatkor
őzek ittak ezüst patakból.
 
Kányádi Sándor: A bánatos királylány kútja
Csorba Győző: Gyermek
Várja és tűri az idő
mintázatlan nagy síkja, hogy
mi lassan bomlik és kinő,
rajzoljon rá szilárd nyomot.
Hőkölnek ábrái előtt
a Mindenség tajtékai:
a veszendőt és majd veszőt
uruknak készen vallani.
A gyönge kéz, a gyönge száj,
a gyönge sors – könnyűcske por –
jeleivel véknyan leszáll
s a jeltelen percekre forr:
hogy létezzék örökre már,
ki létezett valamikor.
Takáts Gyula: Gyermekkor
(részlet)
Ó, legszebb költemény: gyermekkor!
Halandók kincse… Egyre táguló!
Ragyogj, taníts szép könyvem,
kék forrás, tiszta gyep
ezüst nyirfáin lángoló…
Taníts mély forrás, legmélyebb tükör,
ki együtt őrzöd még a hajdani
ajkon és szíven fölcsillanó
és csontjainkban máig áradó napot…
Ó, süss!… Ragyogj, hogy lássam
az ember otthonát,
honnan a hosszú-hosszú út,
mint ébredő sugár kifut
és eddig ér, ép addig, hol a lábam
most áll az őszi tájban…
Ragyogj szép út, bogár-cipőktől harsogó.
Lobogj lepke-szoknyáktól reszkető.
Szaladj, vezess a házba,
hol szív, vonalzó, lecke, pálca
úgy lobogtak tiszta lázba,
mint első versem vérző lobbanása…
Illyés Gyula: Újszülött
(részlet)
Ilyen kormos hajjal
angyal, angyalom,
honnan jöttél, messzi
és legközelebbi
kedves rokonom?
Óriásként, felhők
közül, félszegen
hajlok rád köszöntőn,
köszöntlek e földön,
pici idegen!
Laoszi kisfiú(fotó: Konkoly-Thege György)

Laoszi kisfiú
(fotó: Konkoly-Thege György)

Maldív-szigeti gyerekek(fotó: Konkoly-Thege György)

Maldív-szigeti gyerekek
(fotó: Konkoly-Thege György)

Malajziai kislányok (Kuala Lumpur)(fotó: Konkoly-Thege
            György)

Malajziai kislányok (Kuala Lumpur)
(fotó: Konkoly-Thege György)

Bölcsődalok
Hej, de Lilibe …

 

Lészped , Moldva

Adatközlő: Puskás Antalné, Bálint Anna

Beli buba, beli, beli …

 

Magyarszovát, Mezőség

Adatközlő: Sós Gergelyné  Csete Erzsébet

Hajna babámat, hajna …

 

Egyházaskozár (áttelepült Moldvaiak)

Adatközlő: Gyurka Mihályné


Józsa Judit: Korompai gróf Brunszvik Teréz (1775-1861) a kisdedóvók megalapítója (kerámiaszobor)

Józsa Judit: Korompai gróf Brunszvik Teréz (1775-1861) a kisdedóvók megalapítója (kerámiaszobor)

[Tente baba…]
népköltés
Tente, baba, tente!
Itt van már az este;
Köszöngetnek szépen
Csillagok az égen.
[Tente, baba, tente!]
népköltés
Tente, baba, tente!
Fejed hajtsd ölembe!
Jó anyád is álmos már,
Téged is elaltat már.
[Fogd meg, cica, az egeret…]
Fogd meg, cica, az egeret!
Ha megfogtad, megeheted!
Huncut a macska!
Szaladj tőle, mert utolér, Mariska!

Csöppség (fotó: Bálint Eszter)

Csöppség
(fotó: Bálint Eszter)

[Ha én cica volnék…]
Ha én cica volnék,
Száz egeret fognék;
De én cica nem vagyok,
Egeret se foghatok.
[Tente baba…]
népköltés
Tente, baba, tente!
Itt van már az este:
Édesanyád ringat,
Dalocskával altat.
[Kerekecske, dombocska…]
Kerekecske, dombocska,
Itt szalad a nyulacska!
Erre megyen, itt megáll,
Itt egy körutat csinál.
Ide búvik, ide be:
Kicsi gyermek keblibe.
Süssünk, süssünk valamit…
Süssünk, süssünk valamit,
azt is megmondom, hogy mit:
lisztből legyen kerekes,
töltelékes, jó édes.
Sodorva, tekerve,
túróval bélelve,
csigabiga rétes,
kerekes és édes.
[Egy – megérett a meggy…]
Egy – megérett a meggy.
Kettő – feneketlen teknő.
Három – majd hazavárom.
Négy – biz oda nem mégy.
Öt – leesett a köd.
Hat – hasad a pad.
Hét – dörög az ég.
Nyóc – zsíros a gombóc.
Kilenc – Kis Ferenc.
Tíz – tiszta víz.
Ha nem tiszta,
Vedd vissza!
Ott a szamár,
Megissza
A harmat
Gyepen mentem, gyepen jöttem,
aranygyűrűm elvesztettem.
Hold meglátta, Napnak adta,
csillag az ujjába dugta.
[Tente, baba, tente…]
magyar népi ringató
Tente, baba, tente,
a szemedet hunyd be,
aludj, ringó-bingó,
pici rózsabimbó.
Alszik az ibolya,
csicsija, bubuja.
[Katalinka, szállj el…]
Katalinka, szállj el!
Jönnek a törökök;
Sós kútba tesznek,
Onnan is kivesznek;
Kerék alá tesznek;
Onnan is kivesznek;
Ihol jönnek a törökök,
Mindjárt utol érnek!
[Egyedem, begyedem, tenger tánc…]
Egyedem, begyedem, tenger tánc.
– Hajdu sógor, mit kivánsz?
– Nem kivánok egyebet,
Csak egy falat kenyeret!
[Jár a baba, jár…]
Jár a baba, jár,
Mint a kis király:
Szedegeti a lábát,
Koptatja a bocskorát.
A tücsök meg légy lakodalma
(részlet)
Megúnta már a tücsök:
egyedül cirpelni .
ölelgette a legyet,
el akarta venni.
–Elvennélek, te kis légy,
ha kicsi nem volnál.
–Hozzád mennék, te tücsök,
ha görbe nem volnál.
[Aludj, baba, aludjál! ]
népköltés
Aludj, baba, aludjál!
Feljött már a csillag;
Aranyos kis bárány
Hazafelé ballag.
[Ég a gyertya, ég…]
Ég a gyertya, ég,
El ne aludjék!
Míg a szikra lobbot nem ad,
Guggoljunk le mind!

Virágok között (fotó: Bálint Eszter)

Virágok között
(fotó: Bálint Eszter)

Kiszámoló
Egy. megérett a meggy,
kettő. csipkebokor vessző,
három. majd haza várom,
négy. biz oda nem mégy,
öt. leesett a köd,
hat. hasad a pad,
hét. dörög az ég,
nyolc. üres a polc,
kilenc. kis Ferenc,
tíz. tiszta víz.
Ha nem tiszta, vidd vissza!
Ott a szamár, megissza!
[Elvesztöttem páromat, páromat…]
Elvesztöttem páromat, páromat:
Szép, eladó lányomat, lányomat.
Gyere haza, párom, Juli nevü lányom!
[Csem-csem gyűrű …]
Aranygyűrű.
Kinél van az
Aranygyűrű?
Ettől kérem
Ez adja ki!
Mongol kislány(fotó: Konkoly-Thege György)

Mongol kislány
(fotó: Konkoly-Thege György)

Pakisztáni kislány(fotó: Konkoly-Thege György)

Pakisztáni kislány
(fotó: Konkoly-Thege György)

Nepáli kisfiú(fotó: Konkoly-Thege György)

Nepáli kisfiú
(fotó: Konkoly-Thege György)

Pázmány Péter: Szüleinkért
(részlet)

Mennynek és földnek Ura, ki azt parancsolád, hogy ha e világon nyomósok akarunk lenni, tiszteljük atyánkat és anyánkat, kiktűl életünket vettük: kérlek, oltalmazd meg az én szerelmes szüleimet, minden testi-lelki nyavalyáktúl. Fogadásod tartja, én Istenem, hogy meggyalázod, aki atyját, anyját nem tiszteli: aki pedig böcsüli, meghallgatod minden könyörgésében és hosszú életűvé tészed e földön maradékát. Adj azért nékem csendes és szelíd elmét, hogy szüleimet és gondviselőimet tiszteljem, engedelmesen szavokat fogadjam, meg ne háborítsam: vénségeket és fogyatkozott erejeket meg ne utáljam, mint amaz istentelen Kám; hanem reám való gondviselésekért és fáradságokért holtig úgy szolgáljak nékik, mint uraimnak, tudván, hogy elégségesen meg nem hálálhatom az ő sok fáradságokat és velem való bajlódásokat.

Thaiföldi gyerekek(fotó: Konkoly-Thege György)

Thaiföldi gyerekek
(fotó: Konkoly-Thege György)

Kambodzsai kislány(fotó: Konkoly-Thege György)

Kambodzsai kislány
(fotó: Konkoly-Thege György)

Kínai kislány a Nagy Falon(fotó: Konkoly-Thege
            György)

Kínai kislány a Nagy Falon
(fotó: Konkoly-Thege György)

Új-zélandi kislány(fotó: Konkoly-Thege György)

Új-zélandi kislány
(fotó: Konkoly-Thege György)

Vietnámi kisfiú(fotó: Konkoly-Thege György)

Vietnámi kisfiú
(fotó: Konkoly-Thege György)

Kubai kislány(fotó: Konkoly-Thege György)

Kubai kislány
(fotó: Konkoly-Thege György)

Ghánai gyerekek(fotó: Konkoly-Thege György)

Ghánai gyerekek
(fotó: Konkoly-Thege György)

Madagaszkári gyerekek(fotó: Konkoly-Thege György)

Madagaszkári gyerekek
(fotó: Konkoly-Thege György)

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal