JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 16.Névnap: Csongor
    
 
Hónapok
 

Ez az oldal a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködésben készült.


JELITAI JÓZSEF, Woyciechowsky (Budapest, 1889. dec. 5. – Budapest, 1944. okt. 2.): tanár, tudomány- és matematikatörténész, Bolyai-kutató.

Oklevelét a budapesti tudományegyetemen szerezte 1912-ben. A debreceni és a budapesti tudományegyetem magántanáraként matematika-történetet oktatott. Haláláig budapesti gimnáziumokban tanított matematikát, fizikát és gyorsírást. Számos értekezést írt a hazai matematika történetéről, érdemeket szerzett a két Bolyai hagyatékának feldolgozásában. Kézirati hagyatékát a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem könyvtára őrzi. Legértékesebb írása a Sípos Pál élete és matematikai munkássága (Bp., 1932) című műve.

Vekerdi László: A Bolyai-kutatás változásai
(részlet)

A honi tudománytörténet-írás a múlt század végén az összegező nemzeti és egyetemes tudománytörténetek nagy periódusát mulasztotta el, a századfordulón-századelőn a megélénkülő tudománytörténeti filológiát, az utóbbi fél évszázadban az analitikus tudománytörténet-írás hatalmas hullámát. Az összegező nemzeti tudománytörténetek azóta – mindenekelőtt Gombocz Endre, Magyary-Kossa István, Jakucs István, M. Zemplén Jolán, Dávid Lajos, Szénássy Barna, Szõkefalvy-Nagy Zoltán, Szabadváry Ferenc fáradozásainak köszönhetõen – pótlódtak, olykor fényesen; születtek igen jó filológiai tanulmányok is, például Rapaics Raymund második világháború előtti monográfiái vagy Jelitai József munkái, s késõbb Allodiatorisz Irma, Bendefy László, Kádár Zoltán, Károlyi Zsigmond, Huszár György s még néhány, főleg az Orvostörténeti Társaság rangos folyóirata köré tömörülő szerző nélkülözhetetlen szaktudománytörténeti publikációi.

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal