JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. május 29.Névnap: Magdolna
    
 
Hónapok
 

Ez az oldal a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködésben készült.


GÁLÓCSY ÁRPÁD, (Tarnóc, 1864. máj. 15. – Budapest, 1934. nov. 26.): kohómérnök, gázfejlesztő berendezések és a hengerlés-elmélet kutatója.

Oklevelét a selmecbányai akadémián szerezte 1888-ban. A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. ózdi hengerművének vezetője volt. Tanulmányaiban elsősorban gázfejlesztő berendezésekkel és a hengerlés elméletével foglalkozott. Elsőként szerkesztett és használt Magyarországon formázógépet. Alapvető jelentőségű kísérletei eredményeit évtizedekkel később Cotel Ernő műegyetemi tanár használta fel és tette közzé A hengerlés alapelvei című munkájában. 1903-tól 1911-ig a Bányászati és Kohászati Lapok szerkesztője volt. A Bányászati és Kohászati Egyesület elnökeként (1921-től) vezető szerepet játszott az 1920-as évek mérnökmozgalmaiban, és részese volt a szélsőjobboldali politikai mozgalmaknak is.

SIPOS Péter: A kormányzó. Horthy Miklós
(részlet)
Király vagy kormányzó?

A legitimisták a jogi érveken kívül két politikai szemponttal kívánták alátámasztani az uralkodó visszatérését: azt hangoztatták, hogy csak ő biztosíthatja a rendet, és hogy csak törvényes király teremtheti meg a területi revíziónak, a történelmi Magyarország helyreállításának feltételeit. A budapesti német főkonzul szerint kedvelt propagandajelszavuk így hangzott: „Integritás a legitimitás révén.”

A szabad királyválasztók viszont úgy vélekedtek, hogy a legitimisták célja nem csupán a történelmi Magyarország, hanem az egész Monarchia helyreállítása, ami veszélyeztetné az ország még alig kivívott függetlenségét. „A valóság az, hogy az utolsó Habsburg éppen úgy nem tudott volna magyar lenni, mint bármelyik elődje. Nem a független magyar állam területi épségét hozta volna a trónjára visszaültetett király, de még a megmaradt csonka országot is tovább darabolni volt szándoka” – fogalmazta meg a kuruc érzelmű szabad királyválasztók aggodalmát Gálócsy Árpád, az Ex egyik publicistája.

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal