JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. május 29.Névnap: Magdolna
    
 
Hónapok
 

Ez az oldal a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködésben készült.


1900 májusában megjelent az Uránia Magyar Tudományos Egyesület havi lapja az Uránia. A nagy alakú, változatos tartalmú, bőven illusztrált folyóirat hamar népszerűvé vált, az első világháborúig egyre nagyobb példányszámban jelent meg.

A XIX. század végén, a természettudományok és a technika rohamos fejlődése idején egyre nagyobb igény mutatkozott a széles kör, a kevésbé képzettek számára is érthető és érdekes tudományos-műszaki ismeretterjesztés iránt. Ennek a feladatnak a megoldására alakította meg tanárok, kultúrpolitikusok, tudósok egy csoportja az Uránia Magyar Tudományos Egyesületet. Példaképül a berlini Uránia Társaság és bemutató terem szolgált. Ennek mintájára létesítették 1897-ben, részvénytársasági alapon az Uránia Tudományos Színházat a mai Uránia mozi helyén és az 1899-ben megjelent két próbaszám után 1900. május 1-jén megjelent az Uránia folyóirat is. A szép kivitelű, gazdagon illusztrált folyóirat a természettudományok terén foglalkozott az orvostudománnyal, élettannal, csillagászattal, földtannal, őslénytannal, kémiával, fizikával és matematikával. Nagy súlyt fektettek arra, hogy részletes és pontos ismertetést adjanak a tudományos és technikai újdonságokról, főként a legnagyobb közérdeklődést kiváltókról. Cikkeket közöltek a repülési kísérletekről, a rádióhullámok alkalmazásáról, a villamos és radioaktív jelenségekről. Emellett bő teret szenteltek a társadalomtudományoknak, a filozófiának, sőt, szépirodalmi műveket is közöltek – ezek közül jónéhány a mai tudományos-fantasztikus írások elődjének tekinthető. Megjelentettek könyvismertetéseket, színházi és képzőművészeti kritikákat is. Az írások általában frissek és olvasmányosak voltak, a kor tudományos szintjét tükrözték. A szerzők között olyan hírességeket találunk, mint Eötvös Loránd, Cholnoky Jenő, Kármán Tódor vagy Zemplén Győző.

1914-től megváltozott a folyóirat arculata, hangneme. Előtérbe kerültek a katonai vonatkozású cikkek, az ellenséges államokról lekicsinylő, becsmérlő, uszító hangnemben írtak. A háború után a területveszteség és az általános gazdasági helyzet romlása miatt csökkent az előfizetők száma; 1923-ban a folyóirat megszűnt.

Számait valamely könyvtárban ma is érdemes lapozgatni; sok cikke tudománytörténeti forrás és kortörténeti dokumentum.

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal