JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 16.Névnap: Csongor
    
 
Hónapok
 

Miután az ország keleti területein már véget ért a háború, 1944. december 21-én megalakult az Ideiglenes Nemzetgyűlés Debrecenben. Ezt megelőzően december 12-én a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front előkészítő bizottságot küldött ki, amely a helyi Nemzeti Bizottságokra bízta a képviselők kijelölését vagy népgyűlésen való megválasztását.

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés 230 tagot számlát (71 fő kommunista, 55 fő kisgazda, 38 fő szociáldemokrata, 16 fő parasztpárti, 12 fő polgári demokrata, 19 fő a szabad szakszervezetek képviselője, 19 pártonkívüli), a harcok megszűnte után 498 főre duzzadt létszáma, összetételében azonban nem történt lényeges változás.

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés első ülésszakán elfogadták a magyar nemzethez intézett Szózatot, amely megrázóan mutatta be az ország tragikus helyzetét, felhívta a figyelmet a demokratikus változások szükségességére, megfogalmazta a legfontosabb feladatokat és megválasztotta az Ideiglenes Nemzeti Kormányt.

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés 1945 szeptemberében már Budapesten tartotta ülését, amelyen törvénybe foglalta

  • az állami szuverenitás gyakorlását
  • a Németországnak szóló hadüzenetet
  • a január 20-i fegyverszüneti egyezményta földreformot
  • a népbíráskodás bevezetését
  • a novemberi képviselőválasztást.

Az 1945. november 4-én megtartott nemzetgyűlési képviselőválasztás után az Ideiglenes Nemzetgyűlés feloszlott.

Faludy György: Pokolbéli víg napjaim
(részlet)

– Igaz – felelte Vámbéry. – A Hungary: To Be Or Not To Be-ban a magam módján felvázoltam reménységeimet, melyek egy könnyen elképzelhető utópiához vezetnek. Ezt az utópiát szabad, demokratikus Magyarországnak hívják. Az ideiglenes kormány működését, amennyire már innét meg lehet állapítani, csak dicsérni tudom, és úgy látom, hogy igazi, demokratikus alkotmányt kívánnak életbe léptetni. De könyvemben mindjárt hozzátettem, hogy a legdemokratikusabban megfogalmazott alkotmány sem ér egy hajítófát, ha nem intézményeken, szokásokon alapszik, és nem az emberek szívében él.

Hadnagy Róbert: Dálnoki Miklós Béla
(festmény)
gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal