JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. május 30.Névnap: Janka, Zsanett
    
 
Hónapok
 
Kakasy Éva: Az európai nemzeti parkok napja

Kakasy Éva: Az európai nemzeti parkok napja

1999 óta május 24-én ünneplik AZ EURÓPAI NEMZETI PARKOK NAPJÁt. Az Europarc Szövetség (korábbi nevén Európai Nemzeti Parkok és Natúrparkok Szövetsége) 1973-ban alakult, s együttesen 34 ország 400-nál is több védett területéért felelős. 1999-ben indított programja alapján május 24-én annak emlékére tartják e napot, hogy 1909. május 24-én alakultak meg az első európai nemzeti parkok Svédországban.Szinyei Merse Pál: Puszta gólyával
(festmény)
Petőfi Sándor: Úti levelek Kerényi Frigyeshez
(részlet)

 

Hortobágy, dicső rónaság, te vagy az Isten homloka.

Megállok közepeden s körültekintek oly elragadtatással, milyet nem érez a sweici az Alpeseken, milyet csak a beduin érez Arábia sivatagjaiban. Milyen szabadon lélekzem, mint tágul keblem!

Mennyivel hosszabb utat tesz itt a nap, mint máshol! Megmérhetetlen a láthatár, s olyan, mint egy kerek asztal, beborítva az ég világoskék üvegharangjával, melyet egy felhőcske sem homályosít. Gyönyörű tavaszi nap van.

Az útfélen itt-ott egy-egy pacsirta emelkedik fölfelé dalán, mint fonalán a pók.

Néhány lépésnyire az úttól csillog egy kis tó, szélén sötétzöld káka és világoszöld sás; mellette bibicek nyargalásznak búbos fejeikkel s a tó közepén nagyokat lép hosszu piros lábaival a melankólikus gólya.

Egy dülőföldnyire legel a gulya, hosszu botjára támaszkodva áll mögötte a gulyás és megemeli előttünk kalapját, nem szolgaiságból, mint a felföldi német és tót, hanem emberségből, mint magyarhoz illik.

Mik azok a T alakúak ott a távolban? Azok elszórt gémes kutak, de olyan messze vannak már, hogy karcsu ostorfáik nem látszanak.

Amott a látkör peremén a hortobágyi csárda, de nem a földön, hanem az égen…oda emelte föl a délibáb. A csárda mellett a ménes, szinte a levegőben, mintha egy elfáradt darucsoport szállana. Kedves délibáb! úgy tartja ölében a tárgyakat, mint gyermekeit az anya.

Némán, merengve ül az ősnyugalom e térségen, mint tűzhelye mellett karszékében a száz éves aggastyán, ki az élet zajos napjait zajtalan szívvel gondolja át.

Mily egyszerű a puszta és mégis mily fönséges! de lehet-e fönséges, ami nem egyszerű?

 


Kerecsensólyom (A Magyarország védett állatai - Puszták védett madarai c. diafilm részlete)

Kerecsensólyom (A Magyarország védett állatai - Puszták védett madarai c. diafilm részlete)

Kék vércse (A Magyarország védett állatai - Puszták védett madarai c. diafilm részlete)

Kék vércse (A Magyarország védett állatai - Puszták védett madarai c. diafilm részlete)

Móricz Zsigmond: A Hortobágy tavaszi lélegzete
(részlet)

 

Még az ember is dagadó tüdõvel lélegzik fel, hát még a tó s a tó minden lakója. Jobbról a távolban a végtelen puszta. Nincs már az országban sehol ilyen roppant kerekség. Itt is vannak a láthatáron tenyérnyi kis kerek-kerek erdõk, most is emelgeti õket a délibáb vize, úgyhogy legyezõnyi áttetszõ koronájuk – hiszen még a rügy se pattant – kiterjeszkedve úgy ing a szélben, mint pohárba téve a bokréta.

– Áp, áp, síjj, síjj, vü, vü! – a madarak rikoltoznak, megállás nélkül s szakadatlan. De miért oly nagyon jajgatnak? Az õsi hang a fájdalom hangja? A ma szülött már sírni tud? Ez a lét õseinek minden tudománya? Hiába jajgattok, tudom, hogy semmi bajotok, ha van, az a szorongás, hogy itt a tavasz, közeledik a boldogság, s ennek hangot kell adni. Szárcsák a nádasban, sikító szárcsák, a nád levelén a pici nádiveréb, de milyen ügyesen bujkál, s még ez se csiripel, ez is sír, síkit, sípol.

 


Túzok (A Magyarország védett állatai - Puszták védett madarai c. diafilm részlete)

Túzok (A Magyarország védett állatai - Puszták védett madarai c. diafilm részlete)

Petőfi Sándor: Az Alföld
(részlet)
Délibábos ég alatt kolompol
Kis-Kunságnak száz kövér gulyája;
Deleléskor hosszu gémü kútnál
Széles vályu kettős ága várja.
Méneseknek nyargaló futása
Zúg a szélben, körmeik dobognak,
S a csikósok kurjantása hallik
S pattogása hangos ostoroknak.

Magyar szürke marha (A Kecskemét-Bugac c. diafilm részlete)

Magyar szürke marha (A Kecskemét-Bugac c. diafilm részlete)

Petőfi Sándor: A puszta télen
(részlet)
Mint befagyott tenger, olyan a sík határ,
Alant röpül a nap, mint a fáradt madár,
Vagy hogy rövidlátó
Már öregkorától,
S le kell hajolnia, hogy valamit lásson…
Igy sem igen sokat lát a pusztaságon.

Csikósok a pusztán (A Kecskemét-Bugac c. diafilm részlete)

Csikósok a pusztán (A Kecskemét-Bugac c. diafilm részlete)

Kovács Mária: Őszi Bugac
(festmény)
Kripner Veronika: Tanyák – Bugac: ajánló bibliográfia

Muflon (A Magyarország jelentősebb vadjai c. diafilm részlete)

Muflon (A Magyarország jelentősebb vadjai c. diafilm részlete)

Vaddisznó (A Magyarország jelentősebb vadjai c. diafilm részlete)

Vaddisznó (A Magyarország jelentősebb vadjai c. diafilm részlete)

Zöldes gyöngyházlepke (A Magyarország védett állatai - Lepkék c. diafilm részlete)

Zöldes gyöngyházlepke (A Magyarország védett állatai - Lepkék c. diafilm részlete)

Keresztes vipera (A Magyarország védett állatai - Hüllők c. diafilm részlete)

Keresztes vipera (A Magyarország védett állatai - Hüllők c. diafilm részlete)

Szürkegém (A Magyarország jelentősebb vadjai c. diafilm részlete)

Szürkegém (A Magyarország jelentősebb vadjai c. diafilm részlete)

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal