JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 16.Névnap: Csongor
    
 
Hónapok
 

Ez az oldal a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködésben készült.


CSÁSZÁR ELEMÉR (Gige, 1891. dec. 6. – Budapest, 1970. aug. 7.): fizikus, egyetemi tanár, a sugárzásokkal kapcsolatos fizikai kísérletek kutatója és szakírója.

Tanulmányait a budapesti és berlini tudományegyetemen végezte. 1924-ben a budapesti egyetem, 1935-ben a műegyetem magántanára volt. 1938-ban a pécsi egyetem orvosi karán a fizika tanáraként adott elő. Főként a sugárzások kérdéseivel foglalkozott; e témakörből bel- és külföldi szakfolyóiratokban több tanulmánya jelent meg. A röntgensugárzás energiájának mérésére új készüléket szerkesztett. A Természettudományi Társulatnak huzamos időn át titkára volt.

Füstöss László: A modern fizika érkezése
(részlet)
A Királyi Magyar Természettudományi Társulat

A Természettudomány Társulat szakosztályokból állt, ám épp az Eötvös Társulat léte miatt nem volt fizikai szakosztálya. A fizikai tárgyú előadások hirtelen apadtak el 1891-ben, az Eötvös Társulat megalakulásakor. Ugyanakkor a Természettudományi Társulat Fizikai Választmánya az Eötvös Társulat vezető fizikus személyiségeiből állt (ugyan kikből állhatott volna másokból?), a tisztségviselők közül Eötvös 39 éven keresztül alelnök, Zemplén Győző öt éven át másodtitkár volt. A húszas években Császár Elemér könyvtárnoki tiszte jelentette a kapcsolatot az ismeretterjesztés és a szakmai továbbképzés szervezetei között. Így a Természettudományi Társaság kiadványai közé nem véletlenül került Császár Elemér könyve „A röntgensugárzás és gyakorlati eredményei” címmel.

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal