JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 21.Névnap: Konrád
    
 
Hónapok
 

Ez az oldal a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködésben készült.


A magyarok őstörténetének kutatója, gróf ZICHY JENŐ (Sárszentmihály, 1837. júl. 5. – Merán, 1906. dec. 26.) német egyetemeken jogot tanult, de érdeklődése hamarosan a magyar mezőgazdaság és ipar fejlesztési lehetőségei felé fordult. 1866-ban, egy nagy nyugat-európai tanulmányút során Angliában a vízépítést, Hollandiában az öntözési és lecsapolási munkákat tanulmányozta. Felismerte, hogy az iparfejlesztés egyik hathatós eszköze a kiállítások szervezése; erre a célra saját vagyonából is áldozott. 1879-ben Székesfehérvárott, 1885-ben Budapesten vett részt iparkiállítások szervezésében. Nagy érdeklődést keltett röpirata, az Emlékirat a magyar ipar fejlesztése ügyében (1880). 1881-ben az Országos Iparegyesület elnökévé választották. Az iparfejlesztés alapjának a népnevelést tekintette, egyik legfőbb célja a korszerű tanoncoktatás megvalósítása volt.

Már ifjúkorában részt vett egy kaukázusi utazáson Széchenyi fiaival. Az 1890-es években egyre többet foglalkozott a Kaukázus és Belső-Ázsia tudományos megismerésével. Azokat a régészeti, embertani és néprajzi nyomokat akarta felkutatni, amelyek a magyarság oroszföldi vándorlásával kapcsolatban adtak volna felvilágosítást. Három nagyobb expedíciót szervezett és azokra több tehetséges, fiatal kutatót is magával vitt – saját költségén. 1895-ben Odesszából kiindulva a cserkeszek földjére, 1896-ban a Kaukázuson át Buharába és Szamarkandba mentek. A harmadik út során, 1897-98-ban Tbilisziből indultak, Szibériát és a Bajkálon túli vidéket átszelve Mongólián és Észak-Kínán át értek Pekingbe. Mindhárom alkalommal értékes gyűjtőmunkát végeztek: páratlan gazdagságú néprajzi, régészeti, természetrajzi anyaggal tértek haza. A harmadik útról Zichy hatkötetes, hatalmas művet írt német nyelven Keleti kutatások a magyarság eredetének felderítése érdekében címmel. Zichy finanszírozta Pápay József nyelvész illetve Jankó János etnográfus észak- illetve dél-oszétiai útját is.

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal