JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 18.Névnap: Andrea, Ilma
    
 
Hónapok
 
Xavéri Szent Ferenc - Budapest, Belvárosi Szent Mihály-templom (Fotó:
            Legeza Dénes István)

Xavéri Szent Ferenc - Budapest, Belvárosi Szent Mihály-templom (Fotó: Legeza Dénes István)

Bálint Sándor Ünnepi kalendárium
(részlet)

Xavéri Ferenc előkelő navarrai család sarjadéka, a Jézus Társaság egyik leghíresebb tagja, az Egyháznak Pál után alighanem legnagyobb térítő apostola (1506–1552), aki Távol-Keleten, főleg Indiában és Japánban töltötte élete java részét. Az indiai Goa városában temették el. Az itt dühöngő pestis elmúlását mindjárt az ő közbenjárásának tulajdonították. 1622-ben avatták szentté.

Xavér a jezsuita barokk egyik legtiszteltebb szentje: tengeri utazás, pestisjárvány idején, halál óráján szoktak folyamodni hozzá. Jellegzetes attribútuma nincs, legtöbbször mégis vándorbottal és kezében kis feszülettel, vagy nyomorúságos kunyhóban, magára hagyott haldoklóként ábrázolják.

Xavéri Szent Ferenc

Xavéri Szent Ferenc ereklyetartója
Xavéri Szent Ferenc áldozópap
(életrajz)
Andrea Pozzo: Xavéri Szent Ferenc
(festmény)

Nemeshegyi Péter: Xavéri Szent Ferenc emléke. Halálának 450. évfordulóján
(tanulmány)

Szent Ferencz Xaverius confessorrol
(részlet)
MEnnyen és földön uralkodó Isten,
Nagy hatalmadat jártatod tengeren:
Csudálatos vagy  a' te Szenteidben,
Minden idöben.
Minden idöben a' bünös embernek,
Attál olly eszközt, hogy bünös fejének:
Oltalmat venne egész életének,
Gyenge szivének.
Igy mi idönkre gyámolúl engedted,
Szent Xaverius Ferenczet rendelted:
Szép fényes Napúl hogy ismérjen téged,
Minden te néped.
Szent Xaverius Ferencz, Indiának,
Lön Apostola az alsó Világnak:
Fényes fáklyája nagy sok Tartománynak,
Es pogányságnak.
Szent Xaverius Ferencz officioma
(részlet)
FErencz világ dicsösége,
S-második égö lámpása;
Kinek olly nagy fényessége
Ignatz után hogj nincs mássa.
Halgasd búzgo szeretetböl
Téged dicsirö verseket:
Segítsd igaz tiszta szivböl
Téged ohaito lelkeket.
Azon tüzzel lángodozzék
Szivünk; melljel te geriedtél:
Es hogy Jesus dicsértessék
Mindenekben, búzgon égtél.
Add, hogy Isten szent malasztya
Gyökerezzék bé lelkünkben:
Melly azt nékünk meg adhattya
Hogy éllyünk örök életben.
III. decemb. Szent Xaverivsról
(részlet)
XAvier napja, Indiák Apja, Igaz Hit istápia:
Kit Isten emelt, sok nagy czudákkal természet felett.
Xavier teste, csudákat indít ez Világon szerte;
El-temettetvén eleven mészben, meg-maratt éppen.
Vérét öntötte hólta után-is szent Xavier teste;
Mint hogy éltében, Isten ö néki ezt nem rendelte.
Missét szólgálván, Xavier nyilván földtül emelkedik:
Illy csuda után, Xaveriusban mi hitünk fénlik.
Szent Xaverius Ferencz szerelmetes lelkének buzgo óhaitási
Oh Istenem! tiszta szivbül,
En tégedet szeretlek.
De nem azért, dicsöségbül
Hogy részeszics, szeretlek.
Nemis azért, hogy ki téged
Nem szeret, nem szereted:
Avagy, hogy ki meg bánt téged
Azt pokolra le veted:
Te, te, én édes Jesusom
A Kereszt-fán te vóltal
En lelki vigasztalásom
Magadhoz ott kapcsoltal.
Szenvedtél gyalázatokat,
Csufságot, veritéket:
El türtél sok fáidalmokat
Sanyargatást, szegeket.
Dárdával te Szent oldalod
Ki nijtatik én értem
Következik Szent halálod,
Noha sokat vétettem.
Mert tehát ne szeretnélek
Oh Jesus én szerelmem.
Nem azért, hogy üdvözüllyek
S-à poklot el kerüllyem!
Hanem à mint te szerettél
Szeretlek énis téged:
Csak azért hogy te benned él
Szerelmes Istenséged.
gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal