JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2023. szeptember 24.Névnap: Gellért, Mercédesz
    
 
Hónapok
 

Ez az oldal a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködésben készült.


WINTERL JÓZSEF JAKAB (Steyr, Felső – Ausztria, 1739. ápr. 15. – Pest, 1809. nov. 23.): osztrák származású orvos, vegyész és botanikus, a dualisztikus kémiai rendszer magyarországi meghonosítója.

Tanulmányait a bécsi egyetemen végezte, orvos- és bölcsész doktorátust tett és Felső-Ausztriában folytatott orvosi gyakorlatot, majd a magyarországi bányavárosok főorvosa lett. 1770-ben a nagyszombati orvoskari egyetem felállításakor kinevezték a kémiabotanika tanszék tanárává. 1784-ben közzétett elektrokémiai vizsgálataival már az akkumulátor elvi lehetőségét vetette fel. Felfedezte a rodánidos vasreakciót. Vérlúgsóból kék festéket állított elő, megállapította, hogy kőszénből is előállítható kék festék, vizsgálta összetételét és figyelemre méltó eredményeket ért el. 1784-ben a Józsefvárosban saját pénzen vásárolt telken megalapította a pesti botanikus kertet, ahol virágzó gyümölcsöst létesített. Kortársával, Tessedik Sámuellel együtt az alföldi gyümölcstermesztés egyik úttörője.

Szabadváry Ferenc: A kémia magyarországi kezdeti tudományos megalapozása
(részlet)

Mária Terézia 1770-ben a nagyszombati egyetemet orvosi karral egészítette ki, azzal a megszorítással, hogy míg a bécsi vagy prágai oklevéllel az egész birodalomban lehetett orvoskodni, addig nagyszombatival csak a Magyar Királyságban. Az orvosi karhoz kémiai tanszék is létesítendő volt. A kémiai-botanikai tanszék első professzorává 1770-ben az osztrák Winterl József Jakab lett kinevezve, aki addig Selmecbányán működött tiszti főorvosként. Az ő feladata lett az új tanszék megvalósítása, amit sikerrel meg is tett. Ám a királynő 1777-ben úgy döntött, hogy az egyetemet Budára helyezi át, a királyi palotába. A kémia tanszék azonban nem a palotába került, hanem közveszélyessége miatt egy kisebb épületbe, nem sikerült megállapítani, hogy hol volt. Fia, II. József, aki szintén ritkán járt oda, megint átköltöztette az egyetemet Pestre 1784-ben. A kémiai tanszék ott a mai Kossuth Lajos és Semmelweis utca sarkán állott egy szintén már elég régi épületben „amelyben – idézem – addig a megzavarosodott elméjűeket őrizték”. Winterl közel negyven éven át vezette a tanszéket. Ő már igazi tudományos kutató volt, eredményeiről rendszeresen publikált német folyóiratokban. Könyvei is jelentek meg. Neve és rangja volt Európában. Voltak figyelemfelkeltő eredményei és nagy tévedései egyaránt. A tanszéknek nemzetközi ismertsége lett és létrehozott egy magyarországi kémia iskolát.

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal