JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. február 29.Névnap:
    
 
Hónapok
 

Ez az oldal a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködésben készült.


TREITZ PÉTER (Kisszállás, 1866. nov. 16. – Budapest, 1935. febr. 20.): agrogeológus, a magyar gazdasági talajtan megalapítója.

Tanulmányait a bécsi műegyetemen abbahagyta és a magyaróvári gazdasági akadémiát végezte el. 1890-ben a Földtani Intézetbe került és az agrogeológiai osztály tagjaként megszervezte az ország agrogeológiai felvételét. Ehhez felhasználta németországi és főleg oroszországi, valamint balkáni tanulmányútjainak tapasztalatait. Munkatársaival együtt kialakított talajtérképezési módszerét a külföldi agrogeológusok is átvették, különösen az 1909-ben Budapesten tartott első Nemzetközi Agrogeológiai Kongresszus után, amelynek megszervezésében neki is szerepe volt. Foglalkozott a szikes talajok javításával, s ezeken a szőlő- és a dohánytermesztés lehetőségeinek tanulmányozásával is. Talajtani felvételei magyar és német nyelven a Földtani Intézet Évkönyveiben jelentek meg. A Nemzetközi Talajtani Társaság és a földművelésügyi minisztérium Országos Talajjavítási Bizottságának tagja volt. Számos dolgozata jelent meg. Írásai hű képet adnak a kor agrogeológiai törekvéseiről, eredményeiről és tévedéseiről egyaránt.

Loch Jakab: A talajvizsgálatok szerepe, jelentősége a tápanyag-gazdálkodásban és környezetvédelemben
(részlet)
A talajvizsgálatok történeti áttekintése

A negyedik szakaszban, a hazánkban megszervezett első Nemzetközi Agrogeológiai Konferencia hatására döntés született arról, hogy minden országról először átnézetes talajtérképet kell készíteni, melyen a jellemző talajtípusokat tüntetik fel. Treitz Péter szerint: a klímazonális térképekből kitűnik a klímának a növényekre gyakorolt hatása és a növényzet hatása a talajképződésre.

Füleky György: Talajtan és agrokémia. A talajtan és a talajtérképezés a II. világháborúig
Zelenka Tibor: Geológia. A földtan története 1919–1945 között
Zelenka Tibor: A geológia története 1918-ig
gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal