JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2023. november 29.Névnap: Taksony
    
 
Hónapok
 

Ez az oldal a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködésben készült.


A sokoldalú mineralógus, számos népszerű ismeretterjesztő könyv szerzője, SZTRÓKAY KÁLMÁN (Zalacsány, 1907. ápr. 16. – Budapest, 1992. jún. 19.) budapesten szerzett tanári oklevelet természetrajz-vegytan-földrajz szakon. Érdeklődése a mineralógia felé fordult, az Ásványkőzettani Intézet tanársegédje lett és 1932-ben írt doktori értekezésének tárgya a budai márga ásványtani vizsgálata volt. Berlinben ércoptikát tanult, majd nálunk is meghonosította ezt a vizsgálati módszert. 1953 és 1977 között az ELTE Ásványtani Tanszékének professzora volt. Három, több kiadást megért egyetemi jegyzetet írt Koch Sándorral együtt. Az Ásványtan, a Rendszeres ásványtan és az Ásványtani praktikum máig alapműnek számítanak. Korszerű ércmikroszkópos és ércteleptani vizsgálatokat végzett Magyarország csaknem minden érctelepén, így például Gyöngyösorosziban, Nagybörzsönyben, Recsken és Magyaregregyen; eközben számos, addig ismeretlen ásványt írt le. Kidolgozta a korszerű ásványrendszerezés elveit: az általa felépített ásványrendszertan sikeresen ötvözi a kristálykémiai, kristályszerkezeti, geokémiai és földtani megfigyelések kapcsolatát. Jelentős munkát végzett a meteoritok vizsgálatában, leírta a mikei, kabai, nyírábányi meteoritokat.

Jelentősek voltak az ipari gyakorlathoz kapcsolódó vizsgálatai; számos elméleti és gyakorlati feladatot oldott meg az ércdúsítás, az üveg- és kerámiaipar, a gyógyszer- és akkumulátorgyártás területén. Egy műkorund gyártási eljárásra vonatkozó szabadalom társszerzője.

Hivatásának tekintette a tudományos ismeretterjesztést és azt egész életén át rendkívül magas színvonalon művelte. Lebilincselően érdekes könyvei nagy népszerűségre tettek szert. Az anyag kristályosodásától a holdkőzetekig, a fizika alaptörvényeitől a Földön kívüli élet lehetőségeiig széles skálán mozogtak a széles olvasóközönség számára mindig érthetően, szórakoztatóan, de tudományos hitelességgel feldolgozott témák.

Sztrókay Kálmán: Kiűzetés a Paradicsomból
(könyvrészlet)
Nagy Lajos: A természet titkai nyomán. Sztrókay Kálmán könyve
(recenzió)
Nagy Lajos: A fizika úttörői. Sztrókay Kálmán könyve
(recenzió)

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal