JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2023. szeptember 28.Névnap: Vencel
    
 
Hónapok
 

Ez az oldal a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködésben készült.


SZONTAGH PÁL, gömöri (Dobsina 1821. ápr. 26. – Budapest, 1911. febr. 10.): rézhámor- és gyártulajdonos, politikus, a XIX. századvégi iparügyi törvények megalkotásának tevékeny résztvevője.

Jogot tanult és 1841-ben ügyvédi oklevelet szerzett, tiszti ügyész volt Gömörben. 1843-ban Csetneken több üzem jogügyleteinek vitelét vállalta, megszervezte és vezette a csetneki rézhámort és vasolvasztót. 1845-től Gömör vármegye tiszti ügyésze és táblabírája volt. A szabadságharc alatt, mint nemzetőrségi százados Kassánál harcolt és a Felvidéken működött statáriális bíróság tagja volt, majd mint nemzetőrszázados, december 8-án részt vett a Schlik tábornok elleni kassa-budaméri csatában. A szabadságharc után a jogi gyakorlattól eltiltottak. A tiszai evangélikus egyházkerületnek jegyzője, a gömöri evangélikus esperességnek felügyelője volt. 1856-ban a csetneki rézhámort gyárüzemmé fejlesztette, 1867-től előbb Deák-párti, majd mérsékelt ellenzéki országgyűlési képviselő, 1883-tól több mint egy évtizeden át az Iparegyesület alelnöke volt. Tevékenyen működött közre az ipartörvény revizionális munkájában, a vízjogi törvény megszerkesztésében és a bányatörvény-javaslat kidolgozásában.

Ipar és kereskedelem
(részlet)
A házalás megszorítása

Az ipartörvény 50-ik §-ának módosítása tárgyában készült törvénytervezetet, amely tudvalevőleg a megrendelések gyüjtésére való jognak korlátozását czélozza, ma este tárgyalta az Országos Iparegyesület kézműipari, gyáripari és ipartestületi szakosztályainak együttes ülése. A javaslatot nagy ellenszenvvel fogadták. Ráth Károly előadó ugyan a javaslatot, lényeges, átdolgozás mellett, a részletes tárgyalás alapjául elfogadhatónak vélte, a teljes ülés azonban Weisz Berthold, Schnierer Gyula, Szontagh Pál, Bossányi Endre, Thék Endre s többek felszólalása után elhatározta, hogy a javaslat ellen egész erejével állást foglal és véleményében a törvénytervezet elejtését fogja javasolni.

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal