JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2023. november 29.Névnap: Taksony
    
 
Hónapok
 
Szent Pantaleon (Illusztráció a Pannonhalmán őrzött Legenda Aurea Sanctorum című ősnyomtatvány 1482-es augsburgi kiadásából)

Szent Pantaleon (Illusztráció a Pannonhalmán őrzött Legenda Aurea Sanctorum című ősnyomtatvány 1482-es augsburgi kiadásából)

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium
(részlet)

Pantaleon kisázsiai orvos, vértanú († 305), a Tizennégy Segítőszent egyike. Olajfához kötözve fejezték le. A legenda szerint fejéből nem vér, hanem tej folyt. Az olajfa gyümölcseivel beborította holttestét.

Keleten is, Nyugaton is korán tisztelik. Justinianus bizánci császár Konstantinápolyban hatalmas templomot épít e megalomartyr tiszteletére. Rómában már a S. Maria Antiqua archaikus freskóin feltűnik, Köln városában pedig a X. században bencés apátság választotta védőszentjéül.

Pantaleon tiszteletével hazánkban is már az Árpád-korban találkozunk. Ünnepét legtöbb misekönyvünk számontartja. Balogh Albin véleménye szerint országunkon át a Szentföldre iparkodó német, rajnavidéki zarándokok ismertették meg népünkkel. Nyomatékosan számba kell azonban vennünk a keleti egyház hatását is. Egy 1329-ből származó oklevél úgy tudja, hogy a Szent Pantaleon-kolostorban valamikor moniales graecales, vagyis görög apácák éltek. A XIII. században már apátságként emlegetik (1238) a Duna szigetén (in insula Danubii), amely a mai Dunapentele közelében állhatott. Emlékeztetünk még a közeli Sárpentele falura is. Sajnos, egyiknek sem Pantaleon az újabb barokk patrociniuma. Pentele egyébként a Pantaleon magyar származéka. Alakváltozata a Petelei családnévben él.

Pantaleon táblaképével találkozunk Bártfa (1500), Kisszeben (Sabinov, 1520), és Ludrófalva (Ludrová, 1510) szárnyasoltárain a Tizennégy Segítőszent társaságában. Biztos, hogy ez a kultusz nem egyenes folytatása Pantaleon Arpád-kori tiszteletének, Itt már újabb jámborsági áramlattal van dolgunk: Pantaleon közbenjárását fejfájás, szoptatási fájdalmak és jószágvész esetén tartották foganatosnak.

Szent Pantaleon
(ikon)
Szent Pantaleon
(ikon)
Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium
(részlet)
Kiköpött Oroszlán

Pantaleon úgy halt meg, mint egy fa. Fához kötözött embert lenyakazni elég szokatlan és nem éppen fát kímélő módja a kivégzésnek. A nyakazó bárd vagy szekerce lényegében favágó vagy ácsszerszám, és a tűzzel való pörzsölés is fapusztító eljárás. Az a mozzanat, hogy Pantaleon nyaksebéből tej folyt vér helyett, ugyancsak erre vall – gondoljunk a tejnedvű fafélékre –, s az is, hogy testét fa gyümölcsei borították be; a kép a rómaiak Nonae Caprotinae ünnepét idézi fel, amikor kecskefügefa tejét áldoztak Junónak hívei.

Pantaleon nevét egyesek a görög Pantaleémon, „Mindenkivel könyörületes” névből magyarázzák, ami illik az orvosra, mások a szintén görög Pantaleón névformát tartják eredetinek. Jelentése, „teljesen olyan, mint egy oroszlán”. Ez viszont illik az Oroszlán hónap első dekádjába.

A legendás Pantaleon mitologikus előképei azok a görög istenek, akiknek az „oroszlános” Naphoz, a gyógyításhoz és a gyógynövényként is számon tartott olajfához köze van. Ilyen Apollón, aki egy személyben napisten és orvos (Paiéón), s az olajfához többrendbeli köze is van. Amikor született, anyja, Létó egy pálmába és egy olajfába kapaszkodott, s olaj volt a hagyományos gyógyír a kánikulai Nap tüzes nyilai okozta sebekre. Orvosisten volt Apollón fia, illetve alteregója Aszklépiosz is, akit szintén fának való halálnemmel végeztek ki, Zeusz villáma sújtotta agyon. A harmadik mitikus orvos, maga Paióniosz, aki a daktülosz istenek közül Rheia mutatóujjának megszemélyesítője volt. Robert Graves a görög ujj- és faábécét egyeztetve Paióniosznak vadolajfa-koszorút juttat; a fa-ábécé O betűjét jelképező vadolajfát felelteti meg az ujj-ábécében a mutatóujj hegyének. A negyedik orvos nő volt, Athéné Paióna. Ő az, aki a mítosz szerint az olajfát megteremtette, s ez a szent fája is. A Kos hónap (és a tavaszpont) olümposzi védnökeként és Aszklépioszhoz fűződő különleges kapcsolata révén – Hügieiának („Egészség”) is hívták, mint Aszklépiosz leányát – neki is köze van a napistenhez.

 

Tandori Dezső: PANTALEON SZEVERIN ISTEN EM MAR UTOLSONAJP HOLNAP MARUTAJZ
(részlet)
Ut holnap ut olsover s ma. Maslok Szeverin stracß elmentm atvaros
nemjartedig negyed latam templmk mauricius szent, pantaleon szent,
kepslapk vettemplomk kolostrudvarjart bejart eltecevedtkicst menet
szeverinstrac jegyzetfol, vet cipo szep te nek en van, vet papirholm
ment szevrintempl gyujtotgyerty, ment Szt Georgtempl vet kepslap
hozot papir materj ont vet kis madaras sünoöüs gyerek daloskoüöny
szt pantaleon nagyon szep templ s menyi fel euc utzc lat sokfel
minden haz egy hazsor tegnap Luxemburcstraßz emleekeztete southampton
ot voltm louandon dereg volt ido oly regben mar nem is ido nem is
szamt megis emleksz en van festetek hazt letra nekitamaszt sutampton
nevetünk mentem letra alat el fen len nevetnk.hyonüro klees fuzett
vetem + jo kedvs ismerousnk szep madaras lap ajandek küuld s fogorvsm
ki szeret cicak vetm kis cicas blok aprosag de en van ragndlt.
Görögkatolikus lap

A Szent Pantaleon Kórház Dunaújvárosban (fotó: internet)

A Szent Pantaleon Kórház Dunaújvárosban (fotó: internet)

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal