JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 21.Névnap: Konrád
    
 
Hónapok
 
Szent Lukács – szószék részlete a szentendrei Templom téri római katolikus templomban (fotó: Vimola Ágnes)

Szent Lukács – szószék részlete a szentendrei Templom téri római katolikus templomban (fotó: Vimola Ágnes)

Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium
(részlet)
Az orvos

Október 18-án a keresztények Lukács evangélistáról emlékeznek meg. A hagyomány szerint Pál apostolt kísérte missziós útjain, mestere halálát követően pedig Egyiptomban és Görögországban prédikált. Evangéliumán kívül őt tartják az Apostolok Cselekedetei című újszövetségi könyv szerzőjének is. Polgári foglalkozására nézve orvos volt. Pál emlegeti így: „Lukács, ama szeretett orvos” (Kol 4,14). Így lett az orvosok, kórházak, fürdők jeles szentje.
Szent Lukács evangélista

Jacobus de Voragine: Legenda Aurea
(részlet)

A Lukács (Lucas) név jelentése: ‚az, aki maga föláll’ vagy ‚fölemelkedik’. Vagy a „Lukács” a világosság (lux) szóból ered. Ő ugyanis fölállt a világ szeretetéből, s fölemelkedett Isten szeretetéhez. A világ világossága volt, mert az egész világegyetemet bevilágította. Ezt írja Máté, evangéliumának 5. részében: „Ti vagytok a világ világossága” (Mt 5,14). A világ világossága pedig maga a Nap. Ez a világosság a helyzetét nézve: magasan van. Jézus, Sirák fia könyvének 26. részében olvassuk: „Mint az Istennek magasságiban felkelő Nap e világnak…” (Sir 26,2 1), Erre a világosságra rátekinteni gyönyörűséges.

Bálint Sándor Ünnepi kalendárium
(részlet)

Lukács evangélista, Pál apostol útitársa. Megtérése előtt művelt pogány orvos volt. Régi jámbor hagyomány szerint ő lett volna az egyik emmausi tanítvány. Legendáját folklór mozzanatok nélkül az Érdy-kódexben olvassuk.


Szent Lukács evangélista - Budapest, Belvárosi Szent Mihály-templom
            (Fotó: Legeza Dénes István)

Szent Lukács evangélista - Budapest, Belvárosi Szent Mihály-templom (Fotó: Legeza Dénes István)

Biblia –Lk 1,1–4 – Bevezetés
Szent István Társulati Biblia

Mivel már sokan megkísérelték, hogy a köztünk beteljesedett eseményeket leírják, úgy, ahogy ránk maradt azoktól, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az Igének, jónak láttam én is, hogy elejétől kezdve mindennek szorgalmasan utánajárjak, és sorban leírjak neked mindent, tiszteletreméltó Teofil, hogy meggyőződjél róla, mennyire megbízhatók azok a tanok, amelyekre tanítottak.

Kovács András: Szent Lukács evangélista
(ismertető)
Biblia –Kol, 4,14 – Befejezés
Szent István Társulati Biblia

Köszönt benneteket Lukács, a szeretett orvos és Démász.

Szent Lukács Madonnája
(festmény)
Pilinszky János: Lukács margójára
(részlet)

Minden szeretet tragikus a földön. S fordítva is: szeretet nélkül nincs tragédia. Szeretet nélkül az élet lehet szenzációs és unalmas, értelmes és értelmetlen, de sohase tragikus. A szeretet nem arra való, hogy a szenvedést föloldja. Épp ez a szeretet titka. Egyedül szeretve tapasztalhatjuk meg a halál végleges tragikumát, s az öröklét realitását. Élet és halál, öröm és szenvedés egyedül a szerető szívek számára valóság.

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal