JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 14.Névnap: Tibor
    
 
Hónapok
 
Kornél (Illusztráció a Pannonhalmán őrzött Legenda Aurea Sanctorum című ősnyomtatvány 1482-es augsburgi kiadásából)

Kornél (Illusztráció a Pannonhalmán őrzött Legenda Aurea Sanctorum című ősnyomtatvány 1482-es augsburgi kiadásából)

Fábián pápa vértanúsága után csak egy év elteltével került sor az új pápa megválasztására. SZENT KORNÉLt (†Centumcellae, 253. szeptember) a római papság köréből választották. Nehéz helyzetben volt: vita robbant ki a hitüket megtagadók visszatéréséről. Kornél szerint a bűnbánók előtt meg kell nyitni az Egyház kapuját. Kornél gyakran váltott levelet Cipriánnal, Karthagó püspökével. Kornélt a Gallus császár idején fellángoló üldözésben elfogták, Centumcellae-be száműzték, itt halt meg 253. szeptember 14-én vagy 15-én.

SZENT CIPRIÁNról (Karthagó, 200/210. – Karthagó, 258. szeptember 14.) részletes életrajzi adatok maradtak ránk. Ügyvédként és a retorika tanáraként kezdett dolgozni szülővárosában. Egy barátja hatására lett hívő, majd megkeresztelkedett. Amikor letette a tisztasági fogadalmat, vagyona jelentős részét eladta és szétosztotta az Egyház szegényei között. 248-ban megválasztották a város püspökének. Épp csak átvette a püspökséget, amikor Decius üldözése lecsapott az Egyházra. A császár a keresztényeket a birodalom ellenségeinek tekintette, ezért ki akarta irtani kőket. Ciprián elhagyta a várost, s egy éven át rejtőzött a környéken, onnan irányította híveit. Egyik diakónusa pártot szervezett, hogy a nem eléggé szigorúnak ítélt püspököt támadja, ellenpüspököt állítottak a városban, majd egy második ellenpüspököt is választottak. Ciprián először türelemmel próbálta ellenfeleit meggyőzni, majd zsinatot hívott össze és kiközösítette őket. Ugyanezen a zsinaton úgy határoztak, hogy a hittagadók, ha életveszélybe kerülnek, akkor is megáldozhatnak, vagyis visszatérhetnek az Egyház közösségébe. A pestisjárvány idején megszervezte a betegápolást, a nyomorba jutottak megsegítését. Amikor Gallus császár újabb üldöző rendeletet adott ki, Ciprián egy afrikai zsinat nevében kinyilvánította, hogy a hittagadók vezeklési ideje befejeződött. Ez újabb vitához vezetett. 257-ben Valerianus császár ismét üldözési hullámot indított el, Cipriánt az elsők között állították a prokonzul elé, aki száműzetésre ítélte a püspököt. Száműzetése helyén Ciprián folytatta munkáját, mígnem egy álomból tudomására jutott, hogy Krisztus vértanújává kell lennie. 258 nyarán Valerianus súlyosbította rendeletét, az új prokonzul visszarendelte Cipriánt Karthagóba, hogy ismét ítéletet tartson felette. Hamarosan le is tartóztatták, a prokonzul megbetegedett, Sextiben tartózkodott, ide vitette a püspököt. Az ítélet kard általi halál volt. Tömeg kísérte Cipriánt a vesztőhelyre és a Sextus mezején lefejezték.

Jacobus de Voragine: Legenda Aurea
(részlet)

A Kornél (Cornelius) név jelentése: ‚aki megértette a körülmetélkedést’. Ő ugyanis megértette, és megértvén megtartotta a fölösleges, a tilos és akár a szükséges dolgoktól való „körülmetélést”. Vagy a Kornél a szarv (cornu) és a leos, azaz ‚nép’ szavakból ered, mintegy ‚a nép szarva’, azaz bátorsága. Ciprián (Cyprianus) a cypri, azaz ‚keverék’ és az ana, azaz ‚fölfelé’ szavakból ered. Vagy a cyprusból, ami ‚szomorúságot’ vagy ‚örökséget’ jelent. Őbenne ugyanis megvolt a kegyelem és az erények mennyei keveréke, a bűnök szomorúsága és a mennyei örömök öröksége.

 

Decius császár Kornél pápát, Szent Fábián utódját klerikusaival együtt száműzetésbe küldte, s a pápa ott kapta meg Szent Cipriánnak, Karthágó püspökének vigasztaló levelét. A száműzetésből való hazatérése után Decius császár elé állították, s mivel rendíthetetlenül kitartott hite mellett, a császár ólmos korbáccsal ütlegeltette, és megparancsolta, hogy vezessék Mars templomába, és ott vagy áldozik az isteneknek, vagy fejét veszik.

Útban a templom felé egy katona megkérte Kornélt, hogy térjen be otthonába, és imádkozzék feleségéért, aki öt éve bénán fekszik. Az asszony a pápa imájára meggyógyult, mire húsz vitéz ővele és férjével együtt hitt az Úrban. Decius parancsára valamennyiüket Mars templomába vezették, s miután mind leköpdösték a bálványszobrot, Szent Kornéllal együtt vértanúságot szenvedtek az Úr 253. esztendeje táján.

Cipriánt, Karthágó püspökét pedig Patrícius proconsul idéztette maga elé. Miután semmiképpen nem tudta eltántorítani a hittől, száműzetésbe küldte, majd utóda, Angliriacus visszahívatta és halálra ítélte. Miután meghozta az ítéletet, Ciprián püspök hálákat adott az Istennek. A bakó a vesztőhelyre kísérte, és Ciprián meghagyta övéinek, hogy tizenöt aranyat adjanak fizetségül a bakónak, majd egy vászonkendőt fogván saját maga bekötötte a szemét, és így nyerte el a vértanúság koronáját az Úr 256. esztendeje táján.

 Cipriano (Illusztráció a Pannonhalmán őrzött Legenda Aurea Sanctorum című ősnyomtatvány 1482-es augsburgi kiadásából)

Cipriano (Illusztráció a Pannonhalmán őrzött Legenda Aurea Sanctorum című ősnyomtatvány 1482-es augsburgi kiadásából)

Szent Kornél pápa
Szent Ciprián karthagói püspök
gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal