JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. február 29.Névnap:
    
 
Hónapok
 
Szent Bonaventura - Budapest, Belvárosi Szent Mihály-templom (Fotó:
            Legeza Dénes István)

Szent Bonaventura - Budapest, Belvárosi Szent Mihály-templom (Fotó: Legeza Dénes István)

SZENT BONAVENTURA [Bagnoregio, 1217/18. – Lyon, 1274. július 15.] saját visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy kisgyermekként súlyos betegségbe esett. Édesanyja fogadalmat tett: ha a gyermek meggyógyul, a ferencesek kolostorába adja. A hagyomány szerint Assisi Szent Ferenc a városban járt, ölébe vette a gyermeket és ezt mondta róla: „Buona ventura!” vagyis „szép jövő”, és meggyógyította. A fogadalom szerint a gyermek a ferencesek kolostorában nevelkedett, filozófiai tanulmányait Párizsban folytatta, majd huszonöt évesen belépett a ferences rendbe, ahol a Bonaventura nevet kapta. 1257-ben a rendi káptalan megválasztotta a ferences rend általános főnökének, generális miniszternek. Tizenhat éven át viselte ezt a tisztséget, egy nehéz időszakban, amikor a második ferences nemzedékben felmerült a kérdés: szó szerint kell-e venni Assisi Szent Ferenc reguláját, megvalósítható-e a teljesen szegény, apostoli életforma. Bonaventura más rendek főnökeivel együtt dolgozott a II. lyoni zsinat előkészítésén. A X Gergely pápa 1273. május 28-án bíborossá és Albano püspökévé nevezte ki Bonaventurát. A zsinaton két híres beszédet mondott és fáradozása gyümölcseként megszületett az unió a görögökkel 1274. július 6-án. A megegyezés másnapján megbetegedett, és egy héttel később meghalt. Temetésén X. Gergely pápa és az egész zsinat jelen volt.

1482-ben avatták szentté. 1588-ban V. Sixtus pápa egyháztanítóvá nyilvánította, az utókor pedig a „Doctor Seaphicus”(szeráfi doktor) névvel tisztelte meg.

Szent Bonaventura hymnusa
JESUS igaz világosság,
Minket vezérlö igazság,
Sok csudákkal Szent Antalban:
Fénlesz è setét világban.
Ez tengeren evezöknek,
Vólt sok hajó töréseknek,
El távoztatóia, kiket,
Eppen szárazra vezetet.
Meg-tér s' hiszen az eretnek,
Cselekedetin è szentnek:
Midön magosrúl vettetik,
Gyenge üveg s-meg tartatik.
Meg-csufolá à Pap ötet,
S-hólt elevenné ottan let,
De mihelen fogadást tén:
Meg-gyógyúl s-tisztelöje lén.
Azért imádságod által,
Hogy minket is ó Szent Antal!
Isten meg-világosicson.
Esedezzél hogy még-tarcson.
Szent Bonaventura
Hymnus S. Bonauenturae
(részlet)
Üdvez-légy élö ostya, igasság és élet
Ô törvény aldozattya kiben végeztetett,
Erted atyad országa nékünk rendeltetett,
Erted az Ecclesia meg erösittetett.
Jduez legy kegyelemnek édesség szekrenye,
Kiben mennyei iznek van gyönyörüsége,
À mi idvezitönknek valóságos léte,
Szentsége kegyelemnek, szeretetnek étke.
gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal