JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 21.Névnap: Konrád
    
 
Hónapok
 
Bernát (Illusztráció a Pannonhalmán őrzött Legenda Aurea Sanctorum című ősnyomtatvány 1482-es augsburgi kiadásából)

Bernát (Illusztráció a Pannonhalmán őrzött Legenda Aurea Sanctorum című ősnyomtatvány 1482-es augsburgi kiadásából)

SZENT BERNÁT (Fontaines, 1090. – Clairvaux, 1153. augusztus 20.) nemesi családban született. Műveltségével kiemelkedett kortársai közül. Rokonai ezt próbálták felhasználni, hogy eltérítsék a kolostorba lépés szándékától. Bernát harminc társával együtt kérte felvételét a kihalófélben lévő citeaux-i kolostorba, amely ezáltal egy új szerzet, a ciszterci rend bölcsőjévé vált. 1115-ben apáttá nevezték ki a huszonöt éves Bernátot és megbízták egy új kolostor építésével a Szajna egyik mellékfolyója, az Aube mentén. A völgyet addig a Keserűség völgyének hívták, de a szerzetesek hatására a Világosság völgye, Clairvaux lett. Ezt követően folyamatosan épültek új kolostorok. A citeaux-i kolostor alapításának kiváltó oka a cluny-i ideáktól való eltérés volt, amely vitákat váltott ki a cluny-i és a citeaux-i bencések között. A vita csak tovább élesedett az önálló ciszterci ág megalakulásával. Bernát részt vett a vitában. Prédikációi azonban nem korlátozódnak a vitára: nagy hatással voltak a többi szerzetesre, a világi papságra és a laikus hívőkre is. 1119-ben a francia lovagok rendet alapítottak Jeruzsálemben, regulájukat Bernát írta. Gyújtó hangú beszédeivel sokakat megnyert a keresztes háború eszméjének. 1153. augusztus 20-án halt meg Clairvaux-ban.

A korszakot, amelynek ő volt legnagyobb alakja, Szent Bernát korszakának nevezik az egyháztörténelemben. Bernátot már életében szentként tisztelték. III. Sándor pápa, aki korábban a Bernát által annyira támadott Abaelard tanítványa volt, 1174-ben avatta szentté, VIII. Pius pápa pedig 1830-ban az egyházdoktorok sorába iktatta. Ünnepét a 13. században vették fel a római naptárba augusztus 20-ra. A magyar naptárban Szent István király miatt augusztus 19-én ünnepeljük.

Clairvaux-i Szent Bernát
Jacobus de Voragine: Legenda Aurea
(részlet)

Bernát Burgundiában, Fontaine várában született előkelő és jámbor szülőktől. Apja, Tecelin a világban forgolódva kemény katona, Isten előtt azonban jámbor ember volt. Bernát anyját Alethnek hívták, hét gyermeket szült, hat fiút és egy leányt; a fiúk mind szerzetesnek mennek, a leány pedig apáca lett. Ahogy valamelyik fiát megszülte, saját kezével ajánlotta fel Istennek, és elutasította, hogy bármely más emlő táplálja, így az anyatejjel mintegy a jó anyai természetet is beléjük öntötte. Amíg az ő keze alatt növekedtek, inkább a remeteség, mintsem az udvar számára nevelte őket, hitvány és durva eledelekkel táplálva, mint akik bármikor remeteségbe vonulhatnak. Mikor Bernátot, harmadik fiát hordozta méhében, álmot látott: hófehér, hátán vörhenyes kutyát, amint a méhében ugatott. Elmesélte ezt Isten egy emberének, aki prófétai szóval válaszolt: „A legjobb kutya anyja leszel, aki Isten házának jövendő őreként nagyon megugatja majd az ellenséget.” Bernát valóban kitűnő hitszónok lett, és gyógyító nyelvének kegyelmével sokak betegségét orvosolta.

Szent Bernát: Himnusz a felfeszített Krisztushoz
Bernardus Claraevallensis: De consideratione
(kódex)
Szent Bernát apát, egyháztanító
(leírás)
Szent Bernát - Budapest, Belvárosi Szent Mihály-templom (Fotó: Legeza
            Dénes István)

Szent Bernát - Budapest, Belvárosi Szent Mihály-templom (Fotó: Legeza Dénes István)

Intés a szerzeteseknek
(részlet)
(Példák könyve, 1510)

Titkot tarts, keveset szólj, igazmondó légy! Ne légy serény gonoszokra, haragot megenyhéts, adj helyt öregbeknek! Rút dolgot veszteg hallgassad, ne szóljad! Irgalmas légy! Emléközzél meg halálodrúl! Békességet tarts, engedelmes légy! Ezeket tartsad, és idvezülsz. Ezeket Szent Bernát mondja. Mindnyájan féljük az halált, de jaj, mert nem vagyunk készek!

Babits Mihály: Timár Virgil fia
(részlet)

Ebéd a sóti ciszterciták refektóriumában. A feketekötényes, fehérruhás papok együtt esznek a hosszú asztalnál.

Milyen kellemes hely! A tisztára meszelt falak nyugodt, nehéz bolthajtásokban borulnak a boldog evőkre. Csend van, még a levesnél tartanak; csak a mély, mély ablakfülkékben zümmög néhány dongó. Rézsut besüt a nap. Az inas halkan viszi ki a nagy levesestálat. Az első éhséget hamar elverik, az iskola vesződségétől még elborult paparcok lassan kiderülnek. Még a régi, nagy vasfeszület Krisztusa is könnyebbülve nyújtózik a falon.

(…)

A ciszterciták előkelő rend, mondhatnám gőgös rend: nem olyan, mint a mizerikordiánusok vagy a ferencesek. Messze külvárosokban tett beteglátogatás, rosszhírű utcák levegője, rosszszagú lakások piszka, előttük ismeretlen. Könyvek között, vagy úri társaságban élnek, a szünidőket külföldi utazással töltik, gazdag földjeik vannak s pincéikben kitünő boraik. Nyugalom és kényelem vezeti életüket.

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal