JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. május 21.Névnap: Konstantin
    
 
Hónapok
 
Szent Ambrus (Illusztráció a Pannonhalmán őrzött Legenda Aurea Sanctorum című ősnyomtatvány 1482-es augsburgi kiadásából)

Szent Ambrus (Illusztráció a Pannonhalmán őrzött Legenda Aurea Sanctorum című ősnyomtatvány 1482-es augsburgi kiadásából)

Jacobus de Voragine: Legenda Aurea
(részlet)

Az Ambrus (Ambrosias) név az ámbrából ered, ami erősen illatozó és igen értékes fűszer. Ambrus igen értékes az Egyház számára, s mind szavaiban, mind tetteiben erősen illatozott. Vagy az ámbra és a syos, azaz ‚Isten’ szavakból ered, mintegy ‚Isten ámbrája’. Isten ugyanis őáltala, mint valami ámbra által, mindenütt illatozik, hiszen Ambrus mindenütt Krisztusnak jó illata (2 Kor 2,15) volt, s ma is az. Vagy az ambor, azaz a ‚fény atyja és a sior, azaz ‚kicsi’ szavakból ered, mivel atya volt sok fiú lelki nemzésével, fényes a Szentírás kifejtésével és kicsiny, alázatos életvitelével. Vagy, miként a Glosszáriumban olvasható: ambrosius: ‚mennyei illat’, vagy ‚Krisztus jó íze’; ambrózia: ‚az angyalok étke’; ambrosium: ‚mennyei lépesméz’. Mennyei illat volt illatozó híre által, jó íz szemlélődésének titkaival, mennyei lépesméz az Írások édes kifejtésével, angyali étek a dicsőség élvezésével. Életét, Ágostonnak címezve, Pál nolai püspök írta meg.

Ambrus egy római prefektus, Ambrus fia. Mikor palotájuk átriumában a bölcsőben szendergett, hirtelen megtámadta egy méhraj, ellepték arcát, és szájába, akár a kaptárba, ki-be jártak. Majd felröppenvén oly magasra szálltak, hogy a levegőégben szinte elvesztek a szem elől. A dolog láttán megrémült atyja, és így szólt: „Ha ezt túlélte ez a kisded, majd még sokra viszi!”

Szent Ambrus
Szent Ambrus: Karácsonyi himnusz
(vers)
Szent Ambrus: Ádventi himnusz
(vers)

Bálint Sándor Ünnepi kalendárium
(részlet)

Legendájának jellegzetes mozzanatáért Ambrust rajzó méhkaptárral szokták ábrázolni, ami emlékeztet szavának, himnuszainak édességére is. A méhkaptár ragadta meg a méhesgazdák és mézesbábosok érdeklődését, ezért választották Ambrust védőszentjüknek. Névünnepét valamikor misével és áldomással tisztelték meg.

Ambrus föltűnik Bártfa (1460), Szepeshely (Spišská Pohradie 1470), Bakabánya (Pukanec 1510), továbbá Csíkszentlélek (Leliceni 1510) szárnyasoltárain a többi egyházatyák társaságában.

A Tridentinum előírja, hogy a barokk főoltáron legalább két egyháztanítót kell szoboralakban ábrázolni. Ezek leginkább Ágoston és Ambrus. Művészettörténeti szakirodalmunk tájékozatlanul „szent püspök” általánosítással emlegeti őket. Egy zágrábi jezsuita iskoladráma (1615) Ambrus virtusairól szól.

Hymnus Iesu corona
IESUS Szüzek Koronája,
Kit amaz Anya fogada:
Mely a' Szüzeknek virága.
Figyelmezz imádságunkra.
Örvend az Ur Liliom-közt,
Kit szép Szüz sereg környül-vött:
Fejekben szép koronát tött,
Isten Fia váltságunk lött.
Valahová te menendesz,
Szüzek serege zengedez:
Semmi bánatot nem érez,
Mert IESUS örömet szerez.
Aldott IESUS téged kérünk,
Adgy segitséget mi-nékünk:
Hogy te-ellened ne vétsünk,
Söt inkább kedvedben legyünk.
Dicsiret, és nagy dicsösség,
Atya, Fiúnak tisztesség:
A' Szent Léleknek egy Felség,
Kit áldgyon minden Nemzetség.
Josef Schmitz C.SS.R.: Keresztény beavatás Szent Ambrus szerint, 1.
(tanulmány)
Josef Schmitz C.SS.R.: Keresztény beavatás Szent Ambrus szerint, 2.
(tanulmány)
Josef Schmitz C.SS.R.: Keresztény beavatás Szent Ambrus szerint, 3.
(tanulmány)
Szent Ambrus - Budapest, Belvárosi Szent Mihály-templom (Fotó: Legeza
            Dénes István)

Szent Ambrus - Budapest, Belvárosi Szent Mihály-templom (Fotó: Legeza Dénes István)

Káldi György: A természet példái
(részlet)

A mi Krisztusunk az igaz oroszlány fiú, kiről jövendölvén Jákob, azt kérdette: ki költi fel őtet? Ki harmadnapig aludt a halálnak álmában, és az Atyának mindenható ereje, mellyel a föld is megindult, mind halálakor, s mind feltámadásakor, e mái napon felébredett, és mint Júda nemzetségéből való győzedelmes oroszlány, meggyőzte ama rettenetes oroszlányt, ki ordítván kereng, keresvén, akit elnyeljen.

Oroszlány a Krisztus: 1. Mert minden választottaknak fejedelme, mint az oroszlány a vadaknak, és azért neveztetik egyedül a Szentek Szentének. 2. Az oroszlány senkitől nem fél, amint Szent Hilarius írja, azokáért bátorságoson aluszik; a Krisztus is halálakor bátorságoson aludt, tudván bizonnyal, hogy feltámad. 3. Az oroszlány példája a vigyázásnak, mert nyitott szemmel aluszik, és a horgadt körmű állatok közzűl egyedül lát, mihelyen születik; a többik vakon születnek, úgymint az ebek, a macskák; a Krisztus nemcsak születésekor, de fogantatásakor is mindjárt látta az Istent. 4. Szent Ambrus azt írja, hogy oly rettentő ordítása vagy szava vagyon, hogy sok gyors állatokat, melyek egyébaránt elszaladhatnának előtte úgy megrémít, hogy el nem mehetnek előtte, hanem körmei közé esnek; a Krisztus feltámadása után az apostolok által, mint az ordító oroszlány, a pogány népeket csak beszéddel holdoltatta meg.

Jékely Zoltán: Pogány csoda
(részletek)

Az emberek csak álltak, s mintha nem mertek volna egymás szemébe nézni, Az egyik földhöz csapta piros sapkáját, és égre fordított arccal kereste, bizonyára Szent Ambrust a rojtos, opálos felhők között, hogy számon kérje. A másiknak halaktól nyüzsgő, szakadásig telt háló vágyképe remeghetett szeme előtt. Bamba vigyorgással bámult maga elé a homokba.

S a Szent szeme hirtelen elhomályosult. S bennem megnőtt és szavakat keresett az emberi tehetetlenség, nyomorúság és gonoszság feletti fájdalom, már én is sírtam, amikor látnom kellett, hogy két könnycsepp gördül végig Szent Ambrus gyermeteg, leányos viaszarcán…

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal