JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2023. november 30.Névnap: András, Andor, Andrea
    
 
Hónapok
 
Széchenyi (Az Erkel Ferenc életútja c. diafilm részlete)

Széchenyi (Az Erkel Ferenc életútja c. diafilm részlete)

Ez az oldal a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködésben készült.


Elkészült és 1848. február elsején került az országgyűlés képviselőinek kezébe Széchenyi Istvánnak a „Közlekedésrül” című munkája, amely a létesítendő vasúthálózat gerinceként az egymást Pest-Budánál keresztező észak-déli (Kassa–Fiume), valamint kelet-nyugati (Bécs–Arad) két fővonalat jelölte meg. Ez a műve is szerepet játszott abban, hogy március 23-án Batthyány Lajos miniszterelnök őt kérte fel a közlekedési és közmunkaügyi minisztérium megszervezésére és vezetésére.Barabás Miklós: Széchenyi István
(festmény)
Széchenyi István: A Kelet népe
(részlet)

 

Az emberiségnek egy nemzetét megtartani, sajátságait mint ereklyét megőrizni 's szeplőtlen mineműségében kifejteni, nemesíteni erőit, erényeit, s így egészen új, eddig nem ismert alakokban kiképezve, végcéljához, az emberiség' feldicsőítéséhez vezetni, kérdem, lehet-e ennél minden kesertül tisztább érzés; 's ha csak mint hangya illy megdicsőítéshez egy paránnyal is járulhatni, van-e ennél emberek közt, kiktül lelki örömök el nem zárvák, édesb osztályrész?

 

Széchenyi István: Stádium
(részlet)
Hitel

A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában nemzetben rejtezik, s ahol már nemzet van, ott annak belső kifejtése mindennek sarkalatja; hol pedig még nemzet nincs, s csak egy kis része privilegiált, nagy része pedig még pór nép, ott legislegelső a nemzetisítés, ti. minden lakosnak az emberiség közös jussaiba juttatása, azaz mindenkinek politikai léte.

Ez utolsót pedig eszközleni, s úgy – mert ez a feladás, hogy mind urunk, mind nemzetünk hatalma nagyobbodjék, mind a most valamit bírók semmi concessiókra ne szoríttassanak, sőt nyerjenek, mind a most semmit sem bírók megnyugasztassanak, s ekképp egy józan s csendes reformáció közt honunk tág mezején, ne a véres belháború; de a hazai béke szent zászlója lobogjon; mindezt eszközleni teljes meggyőződésem szerint semmi más mód nem lehet, mint ha Magyarországot minden körülményi, egybeköttetési s mibenléte közt úgy tekintjük, mint az ma áll, és se a vám, harmincad, só sat. körül kirekesztőleg nem fárasztjuk eszünket, ki nem merítjük erőnket; se hasztalan lamentatiókat nem intonálunk, hogy nincs tengerünk, nincs elég népünk, nincs Indiánk, nincs kolóniánk, nincs pénzünk – s nincs egyéb számnélkülink, s tán némi igazzal; hanem férjfias elszánással magunkban azt esküsszük: hogy Magyarországnak, minden mesterkélt akadályai s természeti viszontagsági mellett, sőt ellenire is, nagynak lenni, vagy minekünk vesznünk kell!

Izsó Miklós: Széchenyi
(szobor)
Borbás Tibor: Széchenyi István
(szobor)A Széchenyi család címere Nagycenki Széchenyi mauzóleum (fotó: Vimola
            Ágnes)

A Széchenyi család címere
Nagycenki Széchenyi mauzóleum
(fotó: Vimola Ágnes)

Széchenyi István: Hitel
(részlet)
Végszó

Sokan azt gondolják: Magyarország – volt; – én azt szeretem hinni: lesz!

Vörösmarty Mihály: Széchenyihez
Őrizzen sorsod s nemtőd a közszeretettől,
 
Nagy lehet ily áldás, ámde fölötte gyanús.
Akkor ohajtsd azt, hogy téged mindenki szeressen,
 
Majd ha ez árva hazát mindenikünk szereti.
Illyés Gyula: Széchenyi
(részlet)
adja meg nékünk mégis szép kegyként a sors
 
az ő útját! – A félelem,
a szégyen és önmardosás vad elemeit,
 
mint gőzt – munkára váltani!
hogy lázas főnkön vigaszul a kéz a tett
 
verejtékét simítsa szét,
még akkor is, ha tudja elménk: hasztalan
 
s szájunkon, az eltorzulón
kitörni e szó rángatódzik: „nem birom!”
 
s a bomló lélek, mint a láng
meg-megszakad: száll szebb részével fölfelé! –
 
Az volt talán az istené.
gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal