JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 21.Névnap: Konrád
    
 
Hónapok
 

Tisri hónap 22. és 23. napja
(szeptember vége—október eleje)

„A nyolcadik napon tartsatok szent összejövetelt, és mutassatok be áldozatot az Úrnak.” (Lev 23,36.)

Szukot, azaz a Sátoros ünnep nyolcadik napja különös jelentőséggel bír. A szokásos hét napi ünneplést az Örökkévaló még egy nappal megtoldja. Ekkor már nem Szukotot ünnepelik, a Szukát, azaz a sátrat elhagyják, a csokrot sem kell lengetni, csupán együtt ünnepelni az Örökkévalóval.

A nap másik elnevezése Szimchát Torá, a Tóra öröme. Ekkor fejeződik be a heti Tóra-olvasás éves ciklusa, és ilyenkor hétszer körül kell vinni a Tóra tekercseit a zsinagógában.

Hahn István: Zsidó ünnepek és népszokások
(részlet)

A köztudatban ma Semini aceret („nyolcad-napos záróünnep”), mint Szukkot ünnep két utolsó napja szerepel. Valójában különálló ünnep. Azzá avatjuk a Semini aceret előestéjén elhangzó, új ünnepet köszöntő „Sehechejonu” áldással. Szukkot két szimbóluma erre a két napra már nem vonatkozik. (A sátorban való étkezést, tisztán naptártechnikai okokból, Semini aceret délutánján fejezzük csak be.) A Tóra a Szukkot ünnepi hetven áldozati állat után erre az ünnepre egyetlen állatból való áldozatot ír csupán elő: a Talmud magyarázata szerint míg a Szukkot hetven áldozata a föld hetven idegen népének jólétéért szól, addig a Semini aceret-i áldozatot – az utolsót az ünnepi áldozatok sorában – a zsidó nép saját boldogságáért mutatja be a sorsok Urának.

Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium
„Őszbe csavarodott a természet feje…”

A sátoros ünnep nyolcadik napja utáni napon ér véget az őszi zsidó újévünnep-ciklus. Ezen a napon ülik meg a Szimhát Tórá, „Tóra öröme” ünnepet, mivel ekkor fejezik be az éves ciklusban a Tóra felolvasását, és kezdik újra az első könyvet.

Bethlen Gábor kiváltságlevele a zsidókhoz
(részlet)

[...]

egyrészt különös gondoskodásunkból, másrészt hazánk iránt érzett szánalmunkból kifolyólag, amellyel mindenek iránt viseltetünk – ezt a mi, a különféle háborús mozgalmaktól, az idegen népek betöréseitől feldúlt, végigpusztított országunkat különböző népek beköltöztével és azoknak adandó kiváltságokkal helyreállítani, hogy napról napra erősödve, régi erejét visszaszerezze, és a háború és béke diadaljeleivel ékeskedve megközelítse a régi Dáciát (avagy elérje a régi Dácia dicsőségét): tehát, hogy ezen óhajunk teljesüljön és Erdély a különböző népek bevándorlásával is művelődjék, hozzájárulván Méltóságos Sassa Ábrahám konstantinápolyi zsidó orvos-doktor közbenjárása: elrendeljük, hogy jelen kiváltságokat mindazon zsidó nemzetségbeliekkel szemben, akik Erdélyben kegyes engedelmünkkel le akarnak telepedni, a következő feltételek mellett szívesen fogadják, figyelembe vegyék és országunk minden lakosa megtartsa őket. E kiváltságokat a következő cikkelyben adjuk:


[...]

5.-ször. Szabad vallásuk leend, és azt rituális szokásuk szerint, de a mások zavarása nélkül gyakorolják.

6.-szor. Ha a keresztény állambeli zsidók Hispániából vagy más helyekről országunkba akarnak menekülni s itt mások vallását felvenni (ti. itt lakóknak vallási szabadságában akarnak részesülni), megígérjük, hogy ez szabad lesz nekik és ugyanezen kiváltságokban lesz részük.

Smini Áceret
(leírás)
Szimhát Torá
Magyar zsidó honlap
Zsidó ünnepek
ZSIDÓ ÜNNEP
(gyűjtőoldal)
Fehér László: Ima
(festmény)

Az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem honlapja

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal