JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. május 23.Névnap: Dezső
    
 
Hónapok
 

Ez az oldal a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködésben készült.


A magyar tudomány bőkezű támogatója, Semsey Andor (Kassa, 1833. dec. 22. – Budapest, 1923. aug. 14.) mineralógus dúsgazdag nemesi családból származott. A magyaróvári gazdasági akadémiát végezte el, majd itthon és külföldön modern elveken alapuló, kísérletező gazdaságokban gyakornokoskodott. Megszerzett ismereteit azonban a gyakorlatban sohasem használta fel. Érdeklődése a természettudományok felé fordult, birtokait bérbe adta és felnőtt fejjel, a kor neves tudósainak segítségével fogott bele a földtan és az ásványtan tanulmányozásába, mégpedig nem kis sikerrel. Hamarosan már publikációi is megjelentek. Ő rendezte és szerkesztette a Nemzeti Múzeum meteoritgyűjteményét, 1866-ban erről írta egyik jelentős tanulmányát. Hazai és külföldi útjain szenvedélyesen gyűjtötte az ásványokat és azokat minden esetben a múzeumnak ajándékozta.

Kora legnagyobb mecénása volt; gyakorlatilag teljes vagyonát, több, mint 2 millió aranykoronát áldozott a hazai tudományos élet támogatására. A világ leghíresebb ásványgyűjteményei közül hármat megvásárolt a Nemzeti Múzeum számára. Az őslénytár ritka példányait szintén ő vásárolta. Műszereket szerzett be, tanulmányutakat finanszírozott, hozzájárult a könyvbeszerzésekhez. Az 1895-ben létesült Eötvös Collegium alaptőkéjéhez jelentős összeggel járult hozzá. Legjelentősebb adománya az a hatalmas – 200 000 koronás – összeg volt, amelyet a Tudományos Akadémia rendelkezésére bocsátott tíz elmaradott területet érintő tíz kézikönyv megíratása céljára. Alapelvét szerény szavakkal fogalmazta meg: „Mindnyájunk kötelessége, hogy hazánk előrehaladásán közremunkálkodjunk”. Emlékét a Semseyt és az Andorit nevű ásványok is őrzik.

Semsey Andor Múzeum – Balmazújváros

Pozsonyi József: Mecénások mecénása: Semsey Andor
(tanulmány)
A Semsey Andor ifjúsági emlékérem
(leírás)
A tudomány Jolly Jokere: Semsey Andor
A magyar ásványtan történetének kronológiája
gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal