JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 16.Névnap: Csongor
    
 
Hónapok
 
Kun Fruzsina: Rózsafüzér Királynője

Kun Fruzsina: Rózsafüzér Királynője

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium
(részlet)

Olvasós Boldogasszony, újabb finomkodó szóhasználattal Rózsafűzér Királynéja ünnepét rendesen október második vasárnapján szokták megülni. Népünk olvasókultuszáról itt csak annyit jegyzünk meg, hogy az olvasó-ájtatosság a dominikánusok buzgólkodására a XV. század folyamán nyerte el mai formáját.A Szentolvasó
(összeállítás)

Pilinszky János: Az első öt titokról
(részlet)

Az örvendetes olvasónak mind az öt „titka” a megtestesülés köré csoportosul. Akit te, Szent Szűz… Jézus neve még egyszer sem szerepel, mégis mind az öt titok róla szól, az öt „Akit” és a Szent Szűz személyének foglalatában. Mária életében az alázatnak e tartózkodó szépsége a legszembetűnőbb. Mint az igazán nemes foglalat se takar el semmit a beléje helyezett gyémántból, élő monstranciaként keretezi Mária élete Jézusét.

Pilinszky János: A középső öt titokról
(részlet)

A fájdalmas olvasó valamennyi titka Jézus testi szenvedéséről szól: ahogy később Tamás apostol öt ujja érintette a föltámadt Krisztus sebét. Ez a mi bizonyságunk arról, hogy valóban ember volt, és valóban Isten, a mi Istenünk, a mi „sebektől borított testvérünk”.

Pilinszky János: A dicsőséges olvasó
(részlet)

A befejező öt titok úgy tűnik, mintha tőlünk a legmesszebb állana. A megtestesülésben Isten közénk jött; a nagy találkozás végkifejletében meg mintha elhagyna minket… Igaz ez?


[…]

A múltban először az Atya nevét ismertük meg. Jelenünk mintha a Fiú nevéhez fűződne. S a Szentléleké mintha a jövőn át érkezne hozzánk.

Az időből ő vezet át bennünket az öröklétbe.

RÓZSAFÜZÉR
(gyűjtőoldal)

Keresztek rózsafüzérekkel (Litvánia)(Fotó: Konkoly-Thege
            György)

Keresztek rózsafüzérekkel (Litvánia)
(Fotó: Konkoly-Thege György)

Rózsafüzér
Miklósházy Attila: A rózsafüzér titkainak eredete
(tanulmány)
[Szentséges Szűz Mária…]
Katolikus népének
Szentséges Szűz Mária, szép liliomszál.
Ki mindenkor szépen, úgy virágoztál,
Hogy szűz lévén meggyümölcsöztél.
Imádd Jézust értünk, akit te szültél.
Szép liliomszál, szüzek virágja.
Könyörögj érettünk, istennek anyja.
Ó mely ékes vagy Mária, bűnösöknek szószólója.
Lészped, Moldva
Énekelte: Simon Ferenc Józsefné Fazakas Ilona
Ave rubens rosa
(részlet)
Idvez-légy bünösök kegyes szó-szóllója,
Jóság kedvellöje, érdemünk adója.
Angyali kézben fénlö ékes arany Nád-szál.
Egek fel-nyílt Kapuja, kin Istennek Malasztya,
éppen mi-reánk száll.
Halálunk óráján Szent Fiadat kérjed,
Ellenünk fel-gerjedt haragját enyhítsed.
Légy segitséggel kérünk erötlenségünkben.
Hogy végsö ki-múláskor ne-essünk késértetben.
Nyerd-meg szép Szüz, Amen.
[SZeplötelen Szüz MARIA…]
(részlet)
SZeplötelen Szüz MARIA,
Menyországnak vigasága:
Bünösöknek bizodalma,
Tisztaságnak Koronája.
Minden népek Szentnek mondnak,
Es Szüznek lenni kiáltnak:
Közben-járójoknak valnak,
Es kegyességedben bíznak.
Mennyországnak királynéja…
Mennyországnak királynéja,
irgalmasságnak szent anyja.
Tengernek ezer csillaga,
üdvözlégy szép szűz Mária.
Légy segítője népednek,
az elveszett bűnösöknek.
Kísérője istenednek,
anyja lettél teremtődnek.
Halleluja
Weöres Sándor: Hetedik szimfónia – Mária mennybementele
(részlet)
Kóda
Csillag-pályák asszonya, Mária,
Oltalmazd Máriát, édesanyámat,
Szememtől elszakadt útján
ne érje bánat.
Aki hallottad ezt a dalt,
egy szilánkját annak a dalnak,
melytől a világ szíve szakad meg:
aki hallottad ezt a dalt:
ocsudj lomha szörnyeidből
gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal