JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. május 27.Névnap: Hella
    
 
Hónapok
 

Ez az oldal a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködésben készült.


PFEIFFER MIHÁLY (Késmárk, 1721. okt. 19. – Késmárk, 1809. nov. 7) orvosdoktor, Késmárk tiszti orvosa, a magyarországi indigógyártás kezdeményezője.

Atyja gyógyszerész volt, középiskoláit szülővárosában végezte, majd 1736-ban Debrecenbe ment a magyar nyelv elsajátítása és tanulmányainak folytatása végett. A költészeti és logikai osztályba járt. Egy év múlva visszatért szülővárosába, ahol teológiai, bölcseleti és humanisztikai tantárgyakat hallgatott. Atyjától tanulta a gyógyszerészetet, ami később az orvosi tudományok iránt is felkeltette érdeklődését. 1741-ben, hogy tervét megvalósítsa, Jénába ment és az ottani akadémián bölcseletet, természettant, vegytant és orvosi tudományokat hallgatott. 1743-ban Halléban tanult, majd innét Jénába tért vissza, ahol 1745. április 24-én orvosdoktorrá avatták. Az akkori orvoshiány miatt szülővárosa azonnal főorvossá választotta. Híre csakhamar elterjedt messze vidékre is, még az akkor lengyel uralom alatt álló szepességi kolostorok is igénybe vették segítségét. Kedvelt tudománya volt a vegytan, ismereteit gazdag könyvtára által is gyarapította. Igyekezett az indiai indigót helyettesítő növényt (Isatis tinctoria L.) hazánkban meghonosítani. Kizárólag kísérleteinek kívánt élni, ezért 1776-ban lemondott a főorvosi állásáról és az indigó-termesztésnek szentelte magát. Kísérleti célra Bécsbe is küldött példányokat. Ennek eredményeképpen II. József császár a nagyban való termesztést szabadon engedélyezte a kincstári földeken. Pfeiffer szülővárosában maradt és ott folytatta kísérletezéseit egészen addig, amíg ebben megakadályozták őt a napóleoni háborúk kitörése, továbbá József császár és II. Lipót halála, a központi támogatás elapadása.

Kékfestés
Mesterség portál: Kékfestő
(összeállítás)
Csülleng
(szócikk)
gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal