JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. május 31.Névnap: Angéla, Petronella
    
 
Hónapok
 

Ez az oldal a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködésben készült.


PAUER JÁNOS, (Andrásfalva, 1846. dec. 23. – Selmecbánya, 1904. dec. 21.): jogász, bányamérnök, a selmecbányai akadémia kiemelkedő oktatója, könyvtárosa.

Középiskoláit Késmárkon és Rozsnyón végezte, 1865-ben tett érettségi vizsgát a késmárki líceumban. Jogi tanulmányainak az eperjesi jogakadémián történt elvégzése után 1868-ban a selmecbányai magyar királyi bányászati és erdészeti akadémiára ment, ahol a bányászati szakot 1871-ben fejezte be. Ezután az oraviczai bányakapitányságnál szolgált, bányaesküdtként. 1872-ben bírói államvizsgát tett, majd a selmecbányai magyar királyi bányászati és erdészeti akadémia titkára és rendkívüli tanára lett.

Az akadémián nemzetgazdaságtant, a pénzügytant, a pénzügyi törvényeket, a bánya- és vízjogot és a váltójogot adott elő. Részt vett a vámtarifa kidolgozásában. Több szakcikke jelent meg a Bányászati és Kohászati Lapokban.

Csáky Károly: Jeles elődeink
(részlet)
130 kisportré az egykor Hontban tevékenykedő neves személyekről

Iskolatörténeti szempontból fontosak a Pauer szerkesztette értesítők, programfüzetek is:

A Selmeczbányai Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Akadémia értesítője. 1896;

A Selmeczbányai Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Főiskola programja az 1904–1905. tanévre. Selmecbánya, 1904.

1898-ban A selmeczbányai takarékpénztár ötven éves történetét (1847–1897) is megírta Pauer. Jeles elődünk a közügyekben is aktív volt.  Támogatta az Akadémiai Ifjúsági Segélyező Egyletet, a Vadászegyletet, főparancsnoka volt a Tűzoltóegyletnek, tagja a selmeci takarékpénztár igazgatótanácsának. A közigazgatási téren kifejtett tevékeny munkájáért a földművelésügyi miniszter előadónak, a főispán pedig tiszteletbeli városi tanácsosnak nevezte ki. Halála nagy űrt hagyott maga után mind a közéletben, mind az akadémiai munkában.

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal