JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. május 23.Névnap: Dezső
    
 
Hónapok
 
Neumann János (forrás: Neumann Kht. honlapja)

Neumann János (forrás: Neumann Kht. honlapja)

Ez az oldal a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködésben készült.


Századunk egyik legeredetibb matematikai gondolkodója, az elektronikus számítógépek egyik kifejlesztője, NEUMANN JÁNOS (Budapest, 1903. dec. 28. – Washington, 1957. febr. 8.) már a híres fasori gimnáziumban kitűnt matematikai tehetségével. Felsőfokú tanulmányait párhuzamosan végezte a budapesti tudományegyetem matematika-fizika-kémia szakán és a Műegyetem vegyészmérnöki karán. Mindkét diplomáját 1926-ban szerezte meg, ugyanebben az évben matematikából doktorált is. Mindössze 23 évesen már a berlini egyetem tanára volt. 1930-ban meghívták vendégprofesszornak az Egyesült Államok princetoni egyetemére. A II. világháború idején bekapcsolódott a haditechnikai kutatásokba, Los Alamosban részt vett az első atombomba megépítésével kapcsolatos titkos programban.

A matematika több ágában is kiemelkedő alkotásokat hozott létre. 1927-ben Hilberttel és Nordheimmel közösen egy tanulmányt publikált a kvantummechanika alapjairól, majd ebben a témában 1932-ben monográfiát írt. Foglalkozott a halmazelmélettel, a matematikai logikával, az operátorkutatással. Az ő nevéhez fűződik a játékelmélet megalapítása, amelynek gazdasági alkalmazásáról könyvet is írt Morgensternnel. A 30-as évek végétől érdeklődése egyre inkább az alkalmazott matematikai problémák felé fordult. Részt vett az egyik első számítógép tervezésében; foglalkozott a programozással is. Ezen az úton haladva jutott el az automaták általános elméletéhez; itt olyan alapvető kérdésekkel foglalkozott, mint az önreprodukáló automaták, megbízható organizmusok szintézise megbízhatatlan elemekből illetve a számítógép és az agy működésének összehasonlítása. Számos egyéb munkája is interdiszciplináris jellegű, közgazdasági, biológiai, kémiai és műszaki területekhez kötődik. Szabadalmai is voltak és tudománypolitikai kérdésekkel is foglalkozott. Mindössze 54 éves volt, amikor meghalt. Teljes életművének feldolgozása még sem itthon, sem külföldön nem fejeződött be.

Neumann János gyűjtemény
A neumanni örökség tanulságai
(tanulmányok)
Neumann Miklós: Neumann János általános emberi vonásai
(tanulmány)
Neumann Miklós: Neumann Jancsi, a „rettenetes”
(emlékezés)
Hargittai István: Marslakókról földi perspektívából
(esszé)
Tanulmányok Neumann Jánosról
Teller Ede: Magyarok hozzájárulása az Egyesült Államok hadseregének fejlesztéséhez a második világháború alatt és után
(tanulmány)
Császár Ákos: Magyar származású matematikusok hozzájárulása a matematika fejlődéséhez 
Kovács Győző: Ki volt Neumann János?
(ismertető)
Kovács Győző: Neumann János élete és munkássága
Neumann János életének kronológiája
gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal