JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 15.Névnap: Anasztázia, Tas
    
 
Hónapok
 
Egészség (fotó: Moizes Gábor)

Egészség
(fotó: Moizes Gábor)

A naphoz csak egymásnak ellentmondó információkat találtunk, ezért nem készült az ünnepet bemutató szöveg.
IFJÚSÁG
(gyűjtőoldal)
CSERKÉSZ
(gyűjtőoldal)
Család, Gyermek, Ifjúság folyóirat
(2000–)
DIÁKSZERVEZET
(gyűjtőoldal)
Juhász Gyula: Ifjúság
(részlet)
Ifjúság
Ti vagytok az enyémek: fiatalság.
A dalomat én nektek dalolom.
Felétek fordítom reményem arcát,
Elétek lengetem a lobogóm.
A rút, a rossz véneknek ellenében
Hozzátok pártol csüggedő hitem
S a hajnalló jövő piros ködében
A koszorúm mind hozzátok viszem.
Szeressetek fiúk, hű fiatalság
Engem, kinek tavasza elfagyott,
Ki holt kikelet betege vagyok!
Sírom fölött hadd hallok rajta-rajtát,
Mely diadalra viszi lobogóm,
Melynek diadaláról álmodom!
Mészöly Miklós: Fiatal barátaimnak
Darabnyi föld elég a lélekzethez:
ahol ritkul a fű,
az Éden ott játssza meg magát.
Csak türelem, ésszel.
A homoksír is termőre fordul,
ha az elaggott avart
mosollyal beletapossuk.
Csak türelem, ésszel.
Tízezer év a halálig,
ha már a tegnap is holnap.
Csak türelem, ésszel.
Vörösmarty Mihály: W. G. emlékkönyvébe
Szép fiatalságod s lelkednek tiszta erénye
 
Áll a jövendőség fátyolos arca előtt.
Vajha szelíden lebbenjen föl a fátyol előtted,
 
S édeni órákkal csaljon az életen át.
Berzsenyi Dániel: Az ifjúság
(részlet)
Mint az aranykornak boldog századja virágzó
Képe, szelíd tündér, Fiatalság! visszanevetsz rám.
Felfeded ártatlan kebelednek rózsaalakját,
S szívemet a múltnak gyönyörű örömébe meríted.
A te fejednek aranyfürtjén mosolyogva virítnak
A tavasz illatozó zsengéi vegyes koszorúkban,
Pázsitos ösvényed violák közt tévedez és foly,
Mint a csergedező Arethusa s tiszta Meander.
Társaid, a mindig nevető Kedv, Tréfa, Barátság,
Édes enyelgéssel repdeznek játszva körülted,
A szerelem mennyét feltárja Dione előtted,
S karjain andalgó örömében renget az égnek.
A te vidám orcád, valamint egy hajnali csillag,
A repülő élet napját felnyitja, bezárja;
Míg te az élet egét ragyogó lángszinbe' fereszted,
Elysium myrtusligetévé változik a föld,
Hol minden kiderült, hol minden szép s nagy előttünk.
Álmodozó lelkünk nem sejt illy puszta jövendőt,
Mellyben az életnek volt kedvesi mind elenyésznek,
S csak szomorún egyedűl bujdossa világi futását,
Mint az alélt utazó az oroszlán durva hazáját.
Légy bölcs, légy te vitéz, kardod villáma hasítson
A földtengelyekig s a föld nagy tengerein túl,
Homlokodon híred csillagkoronája ragyogjon,
Tetteidet fél föld leborulva csudálja, imádja,
Halmozd kincseidet, dúld, pusztítsd Bengala partját,
Ussza körül gályád a földet százszor, ezerszer:
Olly szent tiszta öröm nem reszketi szívedet által,
Mint mikor a boldog fiatalság rózsaviránnyin
Andalodó lelked legelőszer kezde hevűlni,
S a gyönyörű álomképet csókolva ölelted.
Ady Endre: Ifjú szívekben élek
(részlet)
Ifjú szívekben élek
Ifjú szivekben élek s mindig tovább,
Hiába törnek életemre
Vén huncutok és gonosz ostobák,
Mert életem millió gyökerű.
Szent lázadások, vágyak s ifju hitek
Örökös urának maradni:
Nem adatik meg ez mindenkinek,
Csak aki véres, igaz életű.
Igen, én élni s hóditani fogok
Egy fájdalmas, nagy élet jussán,
Nem ér föl már szitkozódás, piszok:
Lyányok s ifjak szívei védenek.
Örök virágzás sorsa már az enyém,
Hiába törnek életemre,
Szent, mint szent sír s mint koporsó, kemény,
De virágzás, de Élet és örök.
Illyés Gyula: Fiatalok, ti
Fiatalok, ti, tisztességre-nevelők,
fiatalok, ti, bátorságra-lovalók,
megszégyenitők azzal, ha megromlotok,
bukásotokkal bennünket is büntetők,
hűség-konok
szívűre szorítva a vénülőt,
fiatalok,
ti lesztek, ti, az ok:
emelt fővel halok.
József Attila: Flóra
(részlet)
4. Buzgóság
Nehezülök már, lelkem akkor boldog,
ha pírban zöldel a fiatal ág –
bár bucsut int nekem… E fura dolgot
űzném,
az örökös ifjuság italát.
Áprily Lajos: Március
(részlet)
A nap tüze, látod,
a fürge diákot
a hegyre kicsalta: a csúcsra kiállt.
Csengve, nevetve
kibuggyan a kedve
s egy ős evoét a fénybe kiált.
gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal