JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 15.Névnap: Anasztázia, Tas
    
 
Hónapok
 
Nagy Szent Vazul - Budapest, Belvárosi Szent Mihály-templom (Fotó:
            Legeza Dénes István)

Nagy Szent Vazul - Budapest, Belvárosi Szent Mihály-templom (Fotó: Legeza Dénes István)

NAGY SZENT VAZUL (Cesarea, 330 körül – 379. január 1.) miután a nyilvánosság előtt is hitre tért, szerzetessé lett. 364-ben szentelték pappá. Segédpüspök volt, majd a püspök halála után, 370-ben, Vazul lett az utódja. Szerzetesi szabályokat fogalmazott, melynek a szigorú fegyelem, a feltétel nélküli engedelmesség volt a lényege. Előkelő családból származott, mégis védelmezte a szegényeket. Szigorú aszkéta volt. Szociális intézményeket alapított: segélyező helyek, szálláshelyek, menedékek és otthonok, valamint különféle kórházak találtak helyet bennük. Az utókor Baszileiásznak, Vazul-intézetnek nevezte. Képzett szónok volt. Szentírásmagyarázó homíliái ma is időszerűek. Vazul még ötven éves sem volt, amikor 379-ben meghalt.

A bizánci Egyház halála napján, január elsején ünnepli Szent Vazult. Róma a 12. században ugyanezt a napot vette át, de a 13. században áthelyezték június 14-re, amely napon egy 9. századi martirológium szerint püspökké szentelték. Mivel erre semmi történeti adat nincs, 1969-ben január másodikára tették ünnepét, egy napra Nazianzi Szent Gergellyel.NAZIANZI SZENT GERGELY (Arianz, 329 körül – 389 vagy 390) az írók és a költők védőszentje. Kiváló szónok volt. Jézus személyében egyszerre látta az isteni és az emberi természetet. Teológiai munkásságának csúcsa három isteni személy különbségének bemutatása.

Édesapja, az idősebb Gergely püspök szentelte pappá 361-ben, ezt Szent Gergely később „zsarnokságként” emlegette. Elmenekült otthonról és Vazulnál keresett menedéket. Vazul Cézárea püspöke lett és Szaszimában új püspöki székhelyet alapított, ide Gergelyt küldte püspöknek. Ám ő vonakodott „a cézáreai püspök malacait és tyúkjait” őrizni. A 381. évi zsinat konstatinápolyi püspökké nevezte ki Gergelyt. Fölmentését kérte, mivel ténykedése miatt ellenzéke támadt. Nagy gondot fordított az elesettek és szerencsétlenek istápolására, támogatta és védelmezte őket. Később visszavonult Arianzba, filozófiával, költészettel foglalkozott, levelezést folytatott. Itt született élete költeménye: a Himnusz istenhez. Jeromos szerint 389-ben vagy 390-ben halt meg.

1969-ben helyezték át az ünnepét május 9-ről január 2-ára.

Nazianzi Szent Gergely
Basilius Magnus: De divinitate Filii et Spiritus Sancti
(kódex)
Nagy Szent Vazul
Basilius Magnus: Homiliae in hexaemeron
(kódex)

Jacobus de Voragine: Legenda Aurea
(részlet)
[Nagy] Szent Vazul püspök

Vazul, a tiszteletre méltó püspök és kiváló egyháztanító életrajzát Amphilochius, Iconium püspöke írta meg. Hogy mily nagy szent volt, látomásban mutatkozott meg egy Effrem nevű remetének.

Ez az Effrem egyszer lélekben elragadtatott. Egy tűzoszlopot látott – az oszlopfő az eget érte –, és hangot hallott a magasból: „Vazul olyan nagy, mint ez a tűzoszlop, amit itt látsz.” Vízkereszt napján bement hát a városba, hogy megláthassa ezt a nagy férfiút.

Somlyó György: Jeruzsálem könyve
(részlet)

Mégis jó, hogy legalább Chateaubriand velem van itt, a Falnál, a Könyv mellett, a hónom alatt. Abban olvasom, hogy miután Titus, majd Hadrianus (a „jó [!] császárok”) feldúlták a Várost, és földig rombolták a Második Templomot, s ezután (Chateaubriand szavaival) „Isten elfordította fejét az Ígéret Földjéről, és új népet keresett magának” – az újonnan elnevezett Aelia Capitolinába az elűzöttek be sem tehették újra a lábukat, illetve, ha mégis (…) Nazianzi Szent Gergely azt mondja, hogy a zsidóknak évente egyszer mégis engedélyezték a belépést – azért, hogy sírhassanak; Szent Jeromos ehhez azt fűzi hozzá, hogy arannyal kellett – azonos súlyban – megfizetniük „a hazájuk hamvaira hullajtott könnyeik jogáért”. Ahány gramm könnyet hullatok, annyi gramm arannyal fizetek.

Határ Győző: Intra muros
(részlet)

Vennők észbe, hogy nem egy – de két „mutáns” nemzedék felfejlődéséről van szó, amint a vasfüggöny két oldalán a két nemzedék feltölti a társadalom hadállásait; és máris olyan látomásunk lehet a jövőről, amely megkettőzi bizakodásunkat és aggodalmunkat még akkor is, ha izgalmunk elméleti, hiszen mire ez az ütközet eldől, mi már alkalmasint „a holtak előjogával” élünk, ami – Nazianzi Szent Gergely megfogalmazásában – a feledés és az elnémulás. Mégis, bármi imagináriusak dörgő tapsaink és bármi hangja vesztett hurrogásunk, hadd kérdezzük fel utoljára: mi is volt pontosan ama „nagy reménység”, amellyel az új világ forradalmár sans-culotte-jai, a fakókék farmernadrágosok hada kecsegtetett?

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal