JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. február 29.Névnap:
    
 
Hónapok
 
Szent Leó pápa (Illusztráció a Pannonhalmán őrzött Legenda Aurea Sanctorum című ősnyomtatvány 1482-es augsburgi kiadásából)

Szent Leó pápa (Illusztráció a Pannonhalmán őrzött Legenda Aurea Sanctorum című ősnyomtatvány 1482-es augsburgi kiadásából)

NAGY SZENT LEÓ PÁPA (Toscana, ? – Róma, 461. november eleje) a hittudósok és a szónokok védőszentje. Legendája szerint azt a levelet, amelyet az eretnekek ellen írt, Szent Péter sírjára tette, hogy Róma első püspöke végezze el rajta a szükséges változásokat. Ezt követően Szent Péter egy látomásban hozta Leó tudtára a javításokat.Leó Toscanából származott. I. Celesztin pápa idejében archidiakónus volt. 440-ben lett III. Sixtus pápa utóda. A keresztény hit oltalmazójaként, a nyugati kultúra védelmezőjeként is kiemelkedő szerepe volt. 452-ben Mantuánál visszafordulásra bírta Attila hun királyt. 455-ben sikerült elérnie, hogy Genserich vandál vezér megóvja Rómát a gyilkosságoktól és a gyújtogatásoktól; a fosztogatásokat azonban sajnos nem sikerült megakadályoznia.Leveleiben fellépett a különböző eretnek tanításokkal szemben (pelagianizmus, manicheizmus, priscillianizmus). 449-ben elvetette a monofizita tanokat. Kiemelkedően fontos kijelentése, hogy Jézus Krisztusban az emberi és az isteni természet egy személyben egyesült. Ezt a tanítását, mint a péteri teljhatalom birtokosa meg is küldte írásban a kalcedoni zsinatnak 451-ben, amely azt elfogadta Péter megnyilatkozásaként. 461. november elején hunyt el, 10-én temették.Nagy Szent Leót Rómában június 28-án, Péter-Pál vigíliáján ünnepelték, mert I. Sergius pápa (687–701) ezen a napon vitette át ereklyéit a Vatikáni bazilikába. Később a galliai egyház április 11-i dátumát követték. 1969-ben az ünnepet a szent pápa halála napjára helyezték át.

Nagy Szent Leó pápa
(Diós István: A szentek élete)
Jacobus de Voragine: Legenda Aurea
(részlet)

Abban az időben Attila pusztította Itáliát, Szent Leó pedig három nap és három éjjel imádkozott az apostolok templomában, majd így szólt övéihez: „Aki követni akar, kövessen!” Mikor Attilához közeledett, az, amint meglátta Szent Leót, leszállt a lováról, lábaihoz borult, és azt mondta, hogy kérjen, amit csak akar. A pápa azt kérte, távozzék Itáliából, s foglyait engedje el. Eközben Attilát emberei elkezdték dorgálni, hogy a világ urát egy pap győzi le, de Attila így felelt nekik: „Ügyelek magamra és rátok is. A pápa jobbján egy félelmetes harcost láttam állni kivont karddal, aki ezt mondta: »Ha nem engedelmeskedsz neki, a tieiddel együtt elveszel«.”

Nagy Szent Leo - Budapest, Belvárosi Szent Mihály-templom (Fotó: Legeza
            Dénes István)

Nagy Szent Leo - Budapest, Belvárosi Szent Mihály-templom (Fotó: Legeza Dénes István)

Káldi György: Urunk mennybemenetele
(részlet)

IV. Amint Betlehem-kívül, közönséges istállóban született, jelentvén, hogy nem egy várasért vagy tartományért, hanem mindenekért született. És amint Jeruzsálem-kívül, vagy a kapun kívül szenvedett, jelentvén, hogy mindenekért elégségesen szenvedett és hogy az Anyaszentegyház, melyet ő halálával fundált, nem egy nemzetséget foglalna magában, mint a Synagoga, hanem minden nemzetségeket, és hogy annak áldozatja nem az egy jeruzsálemi templomba rekesztetnék, hanem az egész világon mindenütt szolgáltatnék, és hogy, amint Szent Leo mondja, a Krisztus kereszte nem a jeruzsálemi templomnak, hanem az egész világnak oltára. Azonképpen Jeruzsálem- és Betánia-kívül ment fel mennybe, jelentvén, hogy mindeneknek használ az ő elmenetele. Mert valaki igaz hittel ragaszkodott hozzája, annak utat nyitott és mutatott, és helyt szerzett menyországban.

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal