JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. május 21.Névnap: Konstantin
    
 
Hónapok
 

Ez az oldal a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködésben készült.


MATOLCSY MIKLÓS (Cegléd, 1869. jún. 16. – Farmos, 1938. dec. 4.): gyógyszerész, a magyar gyógyszerészeti bibliográfia összeállítója.

Gyógyszerészi és gyógyszerészdoktori oklevelét a budapesti tudományegyetemen szerezte. 1893-tól 1907-ig Than Károly I. sz. Vegytani Intézetében asszisztensként dolgozott. 1902-ben orvosdoktori oklevelet szerzett és 1905-ben a gyógyszerészet magántanárává képesítették. Bókay Árpád javaslatára a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 1907-ben megbízta a budapesti Egyetemi Gyógyszertár, illetve 1935 óta Egyetemi Gyógyszerészeti Intézet vezetésével, amelyet 26 éven át irányított. Ő tanította először a budapesti egyetemen intézményesen a Gyógyszerészet című kötelező tárgyat és a vénykészítési gyakorlatot az orvoshallgatóknak. 1914-ben a gyógyszertár önálló vezetésére feljogosító ún. approbációs vizsga cenzora lett. Az Országos Közegészségügyi Tanácsnak, a IV. Gyógyszerkönyvet szerkesztő-bizottságnak tagja. 1922-ben egyetemi tanári és egészségügyi főtanácsosi címet kapott. Az I. világháború alatt a katonai kórházak gyógyszertárainak vezetője volt. Számos kémiai, gyakorló gyógyszerészi és gyógyszerésztörténelmi munkája közül legjelentősebb a magyarországi gyógyszerészeti bibliográfiája.

A SOTE Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézetének történelme megalapításától napjainkig
(részlet)

 

Az 1907–1933 évek története

 

Az intézet vezetésére az Orvosi Kar pályázatot írt ki. Ezt dr. Matolcsy Miklós gyógyszerész-doktor nyerte meg, aki a nagyhírű Than Károly kémikus-professzor mellett hosszabb időt töltött, s ez idő alatt nemcsak orvosi oklevelet szerzett, hanem a „Gyógyszerészettan” tárgykörből magántanárrá is habilitálták. E képesítéseivel a gyógyszertár vezetése mellett magántanári előadások hirdetésére is módot kapott, mind orvostan-, mind gyógyszerészhallgatók számára. A már említett Bókay professzor – mint az ügy kari referense – irányíthatta az ügyeket. Ez látszik abból is, hogy a Gyógyszertani Intézet több „gyógyszerész-doktor” tagját előlépéssel átengedte a gyógyszertárnak. Matolcsy professzor évek múlva a gyógyszertárat ismertető tanulmányában már 11 fő gyógyszerészt és 24 fő segédszemélyzetet említ, mint az intézet tagjait. A növekedés abból adódott, hogy az 1914-ben kitört háború sebesültjei miatt a budapesti klinikák gyógyszerigénye is rohamosan megnőtt.

 

Forrás: A SOTE Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet honlapja

 

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal