JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. február 29.Névnap:
    
 
Hónapok
 

Ez az oldal a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködésben készült.


MÁRTONFI JÓZSEF, (Csíkszentkirály, 1746. jan. 15. – Gyulafehérvár, 1815. márc. 3.) római katolikus püspök, egyházi író.

Tanár volt Bécsben, Budán, Kolozsvárott. 1779-ben az erdélyi katolikus iskola főigazgatója, 1786–98 között az erdélyi római katolikus státus referense, 1788-ban címzetes kanonok, 1793-ban címzetes püspök, 1799-ben erdélyi püspök. Az erdélyi gimnáziumok számára új szabályzatot dolgozott ki, amelyet II. József is jóváhagyott (Norma Regia, 1781). Reformtörekvései között szerepelt a papok nyugdíjügye. Vagyonának egy részét a papi nyugdíjalapra hagyta. Az irodalom, a tudósok, köztük Révai Miklós támogatója. Számos színdarabja maradt fenn kéziratban. Verseket is írt.

Vass József: Mártonfi József
(részlet)

 

A Jézus társaságnak megszüntetése után Mártonfi, mint mennyiségtanár, Kolozsvártt nyert alkalmazást, hol az erőműtanból is rendes leczkéket adott 1776-ban. Három évvel később a felejthetlen nagyfejedelem-asszony, Mária Terézia által az erdélyi r. kath. nevelő- s tanintézetek kir. főigazgatójává neveztetett, mellyhez kir. tanácsosi rang s az országos főkormányszéknél előadói (referens) jog volt kapcsolva. Ezen fontos hivatalkörben hét évig legsikeresben fáradozott, mellynek kezdetén kedvező alkalma nyilt magát az udvarnál s legfensőbb körökben is személyesen megismertetni. Hivatalkodása folytán a r. kath. tanintézeteket rendbe hozta, az ifjuság erkölcsi és szellemi müveltségét előmozditotta, a tanároktól rendet, pontosságot, lelkiismeretes eljárást követelt s az erdélyi r. kath. egyházjavak állapotának olly remek kimutatását szerkeszté, melly legalaposb s hitelesb okmányként maiglan is zsinórmértékűl használtatni szokott.

 

Kovács András: A gyulafehérvári Szent Mihály székesegyház története
(ismertető)
gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal