JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. május 21.Névnap: Konstantin
    
 
Hónapok
 

Ez az oldal a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködésben készült.


Korának legmodernebb szemléletű tankönyvírója, a matematikus jezsuita tanár, MAKÓ PÁL (Jászapáti, 1723. júl. 9. – Buda, 1793. aug. 19.) tizenhét éves korában lépett be a rendbe és 1755-ben szentelték pappá. A nagyszombati és a grazi egyetemen tanult matematikát és teológiát. Bécsben a magyar ifjak képzésére alapított Theresianum tanárává nevezték ki, ahol matematikát, fizikát és mechanikát oktatott. Jelentős szerepet vállalt a magyar közoktatásügy újjászervezésében, részt vett az első Ratio Educationis kidolgozásában. A nagyszombati egyetem Budára helyezése után őt nevezték ki a bölcsészeti kar igazgatójává.

Az enciklopédikus műveltségű Makó Pál jelentős tevékenységet fejtett ki mint tanár, tankönyvszerző és a kor új tudományos eredményeinek népszerűsítője. Tankönyvet írt a logika, metafizika és a matematika oktatásához. Főként az utóbbi területen voltak jelentősek több kiadást megért művei. Kiemelkedőnek tartották a differenciál- és integrálszámítással, valamint az algebrai egyenletekkel foglalkozó könyveit. Fizikai tárgyú műveiben a kor érdeklődésének előterében álló problémákkal foglalkozott; értekezést írt a villám természetéről, a Hold feltételezett légköréről, a Föld alakjáról, az északi fényről. Gyakorlati jelentőségűek géptani és vízépítészeti tárgyú tanulmányai.

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal