JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 14.Névnap: Tibor
    
 
Hónapok
 
Loyolai Szent Ignác - Budapest, Belvárosi Szent Mihály-templom (Fotó:
            Legeza Dénes István)

Loyolai Szent Ignác - Budapest, Belvárosi Szent Mihály-templom (Fotó: Legeza Dénes István)

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium
(részlet)

Ignác vagyis Loyolai Szent Ignác (1491 – 1556), a Jézus Társaság alapítója. Tiszteletét elsősorban természetesen rendje terjeszti.

Szerzetesi fogadalma előtt sokáig katonáskodott, a mórok ellen harcolt. Ebből is érthető, ha híres lelkigyakorlatos könyvében a két zászló: a jó és rossz, a kegyelem és kárhozat lobogója alatt háborúskodók küzdelméről szól. Ezeknek hatására a katonák különösen tisztelték. Ebből a hódoltság idején még a törökök is kivették a részüket. Egy 1667-ből való kassai följegyzés szerint Ignác az egri törökök között is csodát tett, akik ezért képét tiszteletben tartották, és török módon díszítették.A helyi hagyomány erejére vall, hogy az egykori egri császári és királyi 60. gyalogezred zászlaján szintén Szent Ignác oltalmazta a regimentet.

A gyöngyösi jezsuitáknak a szent ünnepén tartott körmenetét néhány előkelő török is tisztelettel nézte végig.

Jellemző az is, hegy Temesvárott a XVIII. században újjáépített várfalnak Ignácbástya (Ignatus-Bastion) volt a neve. Szent Ignác szobra egészen 1785-ig várvédő célzattal ott őrködött Buda főterén. Csak a felvilágosodás türelmetlensége távolította el és állította helyére Pallas Athene szobrát.

Ignác képét a budai szobák ajtajára, házak kapujára is kifüggesztették. Úgy vélték, hogy elűzi a sötétség hatalmait, a képzelgéseket, kísérteteket, rontásokat.

Loyolai Szent Ignác
Szent Ignatz ohaitasi
(részlet)
SZeretlek téged Istenem,
Mert elöbb szerettél engem
Kivánok raboddá lennem,
S- mindenben téged követnem.
Te juss mindenkor eszemben,
Te légy mindenkor elmémben,
Csak à te dicsöségedben
Meg nyugott legyek kedvemben.
Szent Loyola Ignatz officivma
(részlet)
a' matutinumra az-az a' veternyere
INVITATORIVM Isteni dicsiretre valo hivatal
HIv szolgai Szent Ignátznak
Egyenlö szeretettel
Es Fiai szent Atyának,
Jertek fel-geriett szivel.
Lelkünk vigasztalásával
Ignatiust dicsirjük
Szivünk nyugosztalásával
Jesus nevét szentellyük.
Ignatius gyözedelmit
Hirdesse az föld szine;
Menybéli nagy dicsöségit
Örvendgye egek fénye.
Dicsirtessék Szent Háromság
Ignátz dicsiretiben
Es szent Atyánknak boldogság
Minden tiszteletiben.

Franz Richter győri karmelita szobrász fafaragó műhelye: Loyolai Szent Ignác
(szobor)
XXXI. jvlii: Szent Ignatiusról
(részlet)
NAgy úri nemzetböl, Spanyólok Földéböl,
származot szent vitéz:
Esedezzél értünk, Nyerj minden jót nékünk;
Menyböl ránk Szent Ignát nèzz.
Ignatius szive, igen melegedve
Lött Iesus nevétöl:
Mert Iesus nevére, Szent Isten kedvére,
meg-hajólt mindenestöl.
Rendet Ignát szerzél, Kivel Poklot vertél;
èrzi-is Tévelygés:
Gyónás gyakorlása, Iffjak tanitása,
Tölled van; jóra nagy rès.
 

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal