JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2023. december 5.Névnap: Vilma
    
 
Hónapok
 

Ez az oldal a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködésben készült.


LAKATOS IMRE (Budapest, 1922. nov. 5. – London, 1974. febr. 2.): matematikus, filozófus, egyetemi tanár.

A debreceni tudományegyetemen matematika-fizika-filozófia szakon szerzett diplomát (1945). 1946-tól a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban a felsőoktatás reformjával foglalkozott. 1948–49-ben aspiráns volt Moszkvában. Hazatérve a Szabad Népben jelentek meg kulturális, politikai és ideológiai írásai. 1950-ben letartóztatták, 1953 végén szabadult, 1954-ben rehabilitálták, az MTA Matematikai Kutató Intézetében dolgozott. 1956-ban részt vett a Petőfi-kör vitáiban, november végén Angliába távozott. 1957-től Cambridge-ben ösztöndíjas volt, majd filozófiai és tudományos módszertani doktorátust szerzett (1960). 1960-ban oktatóként dolgozott a londoni egyetem (London School of Economics) filozófiai karán, 1966-ban tanár, 1969-től tanszékvezetőnek nevezték ki. Rendszeres vendégtanára volt az USA több egyetemének; a matematikai logika területén nemzetközi jelentőségű eredményeket ért el. A British Journal of Philosophical Sciences munkatársa volt. Londonban ösztöndíj-alapítvány őrzi nevét. Az ellentmondásos egyéniségű tudósról Mérei Anna rendező filmet készített „Ember vagy ördög” – ki volt Lakatos Imre: (1999).

Lakatos Imre: Falszifikáció és a tudományos kutatási programok metodológiája
(tanulmány)
Lakatos Imre: Toulmin megértése
(tanulmány)

Kutrovátz Gábor: Lakatos Imre matematikafilozófiája
(részlet)
A deduktív tudományok alaptípusai

Annak érdekében, hogy a matematika helyét meg tudja határozni a tudományok között, Lakatos a tudományokat, vagyis az („ideális” esetben) axiomatikus-deduktív rendszereket megpróbálta osztályozni. A finomabb megkülönböztetésektől eltekintve itt most a két fő típust, vagy mondhatni két fő pólust szeretném tárgyalni: az eukleidészi rendszert, illetve a kváziempirikus rendszert.

A két rendszerben közös maga az axiomatikus-deduktív jelleg, vagyis az, hogy mindkettő bizonyos alapállításokból indul ki, és ezekből logikai dedukció segítségével más állításokat vezet le. A különbség abban áll, hogy milyen módon jut igazságértékhez a rendszer, vagyis mi alapján mondjuk, hogy a rendszer leír valamit.

Frenyó Zoltán: Filozófia. A marxizmus többi képviselője
Congdon, Lee: Bűn és büntetlenség. Az ismeretlen Lakatos Imre
(tanulmány)
Mihályi Gábor: Egy életkudarc története
(tanulmány)
Kutrovátz Gábor: A racionalitás rekonstrukciója. Lakatos Imre, avagy a racionalitás tudományfilozófiája
(szigorlati dolgozat)
Gurka Dezső: Kalmár László szerepe Lakatos Imre matematikafilozófiájának alakulásában
(tanulmány)
Bándy Sándor: Lakatos Imre arcai
(tanulmány)
Forrai Gábor: Lakatos Imre tudományfilozófiája
(tanulmány)
Palló Gábor: Párhuzamok és metszéspontok: Lakatos Imre és Polányi Mihály
(tanulmány)
Kiss Olga: Lakatos Imre matematikafilozófiája
(tanulmány)
gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal