JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 18.Névnap: Andrea, Ilma
    
 
Hónapok
 
Kakasy Éva: Környezetvédelmi világnap

Kakasy Éva: Környezetvédelmi világnap

1972-ben június 5-én nyílt meg Stockholmban „Ember és bioszféra” címmel az ENSZ környezetvédelmi világkonferenciája. A Nyilatkozat az irányelvekről című okmányban szerepel: „Az embernek alapvetően joga van a szabadsághoz, egyenlőséghez és a megfelelő életfeltételekhez olyan minőségű környezetben, amely emberhez méltó és egészséges életre ad lehetőséget.” A konferencia ezt a napot határozatában nemzetközi KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAPpá nyilvánította.


KÖRNYEZETVÉDELEM
(gyűjtőoldal)
A környezetvédelemmel kapcsolatos linkek
Vida Gábor: Helyünk a bioszférában
(részlet)
Az ember ökoszisztémái

A vadászó-gyűjtögető életmódról növénytermesztési és állattenyésztési tevékenységre áttérő ember fokozatosan egyre nagyobb területen és egyre nagyobb mértékben alakította át a természet korábbi ökoszisztémáit. Az új, mesterséges ökoszisztéma egészen más elvekre épült. Míg a természetes rendszerben a „cél” a napenergia minél hatékonyabb kihasználása volt, s ezt a minél változatosabb élőlényegyüttessel valósította meg, addig az új rendszerben egyetlen faj, az ember igényeinek kielégítése a végcél, melyet néhány, sokszor pedig csupán egyetlen háziasított fajjal valósít meg. E természetellenes állapotot a napfény mellett újabb energia bevonásával tartja fenn. Eleinte saját izomerejével, majd háziállataival, végül üzemanyagot fogyasztó gépeivel és vegyszereivel teremt kedvező feltételeket a preferált faj(ok)nak, és kedvezőtlen, illetve lehetetlen feltételeket a sokféle „üres niche” (betöltetlen potenciális élőhelyek) elfoglalását megkísérlő többi faj számára. Ez utóbbiakat kártevőknek, gyomoknak minősíti.

Szemét 2000 m-en - Hoverla, Kárpátalja (fotó: Vimola
          Ágnes)

Szemét 2000 m-en - Hoverla, Kárpátalja
(fotó: Vimola Ágnes)

Tóth Árpád: A fa
Ó, nézd a furcsa, ferde fát,
Mint hajlik a patakon át,
Ó, lehet-e, hogy ne szeresd,
Hogy benne társad ne keresd?
Már ága között az arany napot
Nem tartja, madara elhallgatott,
Virága nincs már, sem gyümölcse,
Ő mégis áll, az alkony bölcse,
Mint a tünődő, ki ily estelen
A végtelen titkába elmerül,
És testtel is szelíden arra dűl,
Amerre lelke vonja testtelen...

Harmónia
            (Fotó: Vimola Ágnes)

Harmónia
(Fotó: Vimola Ágnes)


Erdők! (Fotó: Vimola Ágnes)

Erdők! (Fotó: Vimola Ágnes)


Tornai József: Féltestvérem, a természet
(vers)
Kányádi Sándor: Fa
hirtelen támadt
ítéletidőben
mindenüket eldobó
ijedt kapások
hátukba süvítő
nyílakkal
meg-megcsúszva
orra bukva
sárba lapulva
amikor dörren
csattan az ég
futottam én is
de félelmem
gyökeret vert
villámok bénítottak
maradásra
fussatok
meneküljetek tovább
menedéket alattam
ne keressetek

Gárdonyi Géza: A fa élete
(részlet)

– Milyen öreg fa volt, – mondotta elgondolkozva – százhetvenkét esztendős.

– Honnan tudja ezt, édesapám?

– A gyűrűiről. Látod azokat a vékony köröket: ahány ilyen gyűrű, a fa annyi esztendős. Megolvastam a gyűrűket, csakugyan százhetvenkettő volt.

– Lásd, – szólt az apám, – a fa minden évben egy gyűrűt növeszt maga körül. Egyik gyűrű vékony, a másik vastag, egyik barnás, a másik világosabb, egyik-másik néhol hullámos, – mindezekből ki lehet olvasni a fának az élete történetét.

Bertha Bulcsu: Hubay Miklós
(részlet)

– A környezetszennyezés, terrorizmus korszakában milyenek az ember esélyei?

– Megijedünk attól, hogy ilyen mértékben fokozódnak a veszélyek. De nem tudnak olyan mértékben szaporodni a veszélyek, hogy ez az őrült fehérje, amiből vagyunk, ne tudna alkalmazkodni. Ha Arany Toldija gyönyörű egészségével idejönne most közénk, meghalna, mert nem szokott hozzá ehhez a levegőhöz. Az Akropolisz szobrairól lehullanak a fülek, orrok a benzingőztől, Velence márványpalotái porlanak szét a vaporettók szagától, de a velenceiek alkalmazkodtak hozzá. Az ember minden veszélyhelyzetet még megúszott.
Szeméthalom az erdőszélen (fotó: Moizes Gábor)

Szeméthalom az erdőszélen (fotó: Moizes Gábor)

Csorba Győző: Víz
Volt egy víz nyáron parti csobogással
volt egy víz télen parti jégcseréppel
felfűződött rá gyöngyzsinórra gyöngysor
ház élet álom munka gyönyörűség
az ég is épp fölötte dőlt a földre
kékség hold csillag benne folytatódott
a ki-tudja-hány-ezredik nyögését
jókedvét látta hallotta kibírta
a ki-tudja-hány-ezredik keresné
de nyomait s a vizet se találja
pedig csobogott csobogott a partnál
pedig jégcsipkés volt a partja télen
Tompa Mihály: Víz-dal
(részlet)
Agyzavaró bor félre előlem!
 
Életadó fris víz italom,
Tőle vidúl a lankadozó test,
 
Tőle nyer éltet játszi dalom.
Míg sokat a bús pince-homályban
 
Vészteli kedv kap karjaira:
Én leterűlök szomjamat oltó
 
Hűs patak árnyas partjaira;
Ott az ujító nedvet iszom; majd
 
Benne füresztem tagjaimat;
Csöppjeitől a víg elevenség
 
Szállja meg izzadt homlokomat.

Hulladékok „évről évre”(fotó: Vimola Ágnes)

Hulladékok „évről évre”
(fotó: Vimola Ágnes)

Oláh János: Az ökológia ígérete
(cikk)
gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal