JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 21.Névnap: Konrád
    
 
Hónapok
 

Ez az oldal a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködésben készült.


KNAPP OSZKÁR (Budapest, 1892. jan. 9. – Budapest, 1970): vegyészmérnök, az ipari üveggel kapcsolatos kutatások nemzetközi jelentőségű magyar szakértője.

Oklevelének megszerzése után, 1923–48-ban az Egyesült Izzó konstruktőre, a kísérleti laboratórium vezetője volt. 1952–1954 között a Híradástechnikai Kutató Intézetben dolgozott tudományos kutatóként. Az 1950-es években rendszeresen tartott előadásokat a Mérnöki Továbbképző Intézetben. Munkássága világviszonylatban is jelentős mértékben járult hozzá az ipari üveg fizikai-kémiai természetének megismeréséhez. Az üveg- és kerámiatechnológia egyik legnevesebb magyar szakértője volt. Több külföldi szaktársaság tagjául választotta. Számos közleménye jelent meg.

dr. Knapp Oszkár : Az üveg
(részlet)

 

A kémia és vívmányai

 

Meghatározott fénytani követelményeket elégítenek ki az optikai üvegek. Jellemző tulajdonságaik a törésmutató, és az Abbé-szám. Előbbi a beesési és törési szög szinuszának a viszonyát fejezi ki, az Abbé-féle számot pedig úgy kapjuk meg, hogy az egységgel csökkentett törésmutató számértékét elosztjuk a színkép kék és vörös színei törésmutatójának a különbségével (az ú. n. részleges közepes színszórással). Az optikai üveget egy oly törtszámmal jellemezzük, melynek számlálója a törésmutató tizedespont után álló első két száma, nevezője pedig az Abbé-szám tizedespont előtt álló számjegyei. Így a 61/37 jelű optikai üveg törésmutatója 1,61, Abbé-száma pedig 37. Az optikai üvegek olvasztása igen gondos és fáradságos munkát követel. Tisztulásuk mechanikai keveréssel érhető csak el. A megolvasztott és kevert üveget fazékkal együtt kiemelik a kemencéből és heteken át hűtik, majd darabokra repesztik, kiválogatják a hibátlan darabokat és azokat csiszolják. Az optikai üvegek két főcsoportba oszthatók: az erősen fénytörő és fényszóró, ólomdús üvegekre, a flintüvegekre és a csekély fénytörő és fényszóró üvegekre, a koronaüvegekre. Mindenik csoportban számtalan változat ismeretes.

 

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal