JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2023. szeptember 26.Névnap: Jusztina
    
 
Hónapok
 

Ez az oldal a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködésben készült.


KABDEBO GYULA (Budapest, 1874. febr. 9. – Budapest, 1926. nov. 8.): építész, művészeti szakíró, a századfordulós Budapest egyik várospolitikai szakértője

Tanulmányait a budapesti műegyetemen végezte. A főváros szolgálatába lépett, ahol az 1910–1912. évi iskola- és kislakásépítési terv vezetője volt(Budapest székesfőváros kislakás- és iskolaépítkezései (Bp., 1913). Czigler Győzővel együtt szerkesztette Az építészet története (Bp., 1903-tól) címűháromkötetes művét. További számos építészettörténeti tanulmány szerzője, Helyreállított műemlékeink (1–4. sorozat, Bp., 1909–1911) címűkiadványsorozata a nagyobb restaurálásokat ismerteti.

Erdei Gyöngyi: A mintaadó polgármester – Bárczy István beruházási programja
(részlet)
Bárczy városfejlesztési elképzelései

1909-ben került a közgyűlés elé az elnöki ügyosztály hatáskörének kiterjesztéséről szóló polgármesteri rendelkezés. E szerint két alosztály jön létre az elnöki ügyosztályon belül: az első a közigazgatás polgármesteri jogkörbe tartozó ügyeit fogja át, míg a második a szociálpolitika és a közművelődés tágabb területeit vonja irányítása alá. A szociálpolitika témaköre Bárczy várospolitikája szempontjából talán a leglényegesebb. Az alosztály hatáskörébe tartoznak a lakásügyek, a lakóházak építésére és igazgatására vonatkozó intézkedések, s a szociális (akkori szóhasználattal „népjóléti”) tevékenység. Emellett a közművelődési területnek a rendszeres iskolai oktatás keretein kívül eső részét is az osztály jogkörébe sorolta, ami gyakorlatilag a főváros kulturális szervező tevékenységét ölelte fel, beleértve saját kulturális intézményeinek (múzeum, könyvtár) irányítását is.

A polgármester a közgyűlésen az átszervezést legfőképpen azzal indokolja, hogy a fővárosi lakosság „érdekébe vágó ezen fontos ügyekre egyenes befolyást” kíván gyakorolni.

Az első alosztály élére Harrer Ferenc kerül, míg a második – s ekkor nagyobb szerephez jutó – alosztály vezetését Wildner Ödönre bízza. Ekkor helyezi át az elnöki ügyosztályra – a beruházási program műszaki irányításával megbízott – Kabdebó Gyula mérnököt is.

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal