JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2023. június 4.Névnap: Bulcsú
    
 
Hónapok
 
Jászai Mari (A Katona József c. diafilm részlete)

Jászai Mari (A Katona József c. diafilm részlete)

Magyar színházművészeti lexikon (részlet)

[JÁSZAI MARI] (Ászár, 1850. febr. 24.–Bp., 1926. okt. 5.): színésznő, a legnagyobb magyar tragika. Keserves gyermekkor után 1866-ban a Győrből Székesfehérvárra tartó Hubay Gusztáv társ.-a után szökött és kardalos lett. Rövid időn belül fellépett Bényei Istvánnál is, majd 1867-től 1869-ig Molnár György Budai Népszínházában játszott. Ekkor ismerkedett meg Kassai Vidorral, első férjével, akitől azonban csakhamar elvált. Még együtt szerződtek 1868-ban Kolozsvárra, ahol 1872-ig dolgozott. 1872-ben a Nemzeti Színház Laborfalvi Róza szerepkörére szerződtette. Bemutatkozásul a Bánk bán Gertrudisát játszhatta el. Nagy része volt a Paulay Ede nevével fémjelzett nemzeti színházi aranykor létrejöttében éppúgy, mint az 1892-es bécsi vendégjáték sikereiben.

Babits Mihály: Jászai Mari halálára
(részlet)
Mint a munkás, ha elállítja gépeit
gyásza jeléül: állítsd el titokzatos
szövőszéked, Poézis! Zokogj, mostoha
kitagadott Orestes, mert Elektra tünt
az alvilágba, nővéred, ki gondosan
ápolt és dajkált, áldozott és siratott
 
és siratott…
De te éltél, Orestes, s láttad homlokán
a csillagot, amilyen nem égett talán
koldus korunkban senki másnak homlokán;
a csillagot, mely hit volt, fenség, és kemény
magasságok dacával izzó tiszta fény:
hiába már! a csillag elhúnyt, s nincs remény!
 

Miakits Károly: Jászai Mari síremléke a Kerepesi temetőben(fotó:
            Perdy-Fazakas Brigitte)

Miakits Károly: Jászai Mari síremléke a Kerepesi temetőben
(fotó: Perdy-Fazakas Brigitte)

Somlyó György: Jászai
Ha mégegyszer láthatnánk fejedelmi
fájdalmad, hallhatnánk félelmetes
haragod, mit nem fog fel hanglemez,
se filmszalag, mivel együtt remegni
szívünknek módja többé sose lesz…
Villamosság, rezgés, mágnes ezernyi
s mindig több modern varázslata őrzi
utódaid képét, bűvöletes
mosolyokat, remek sikolyokat.
Mégis tiéd a jobb rész, Boldogabb!
ki láthatatlanul is mindig itt vagy,
te népdal, akit szájról szájra lop
az idő, örök visszhang tömör illat,
mit szét nem szórnak szeles századok.

Jászai Mari síremlékének részlete (fotó: Legeza Dénes István)

Jászai Mari síremlékének részlete
(fotó: Legeza Dénes István)

Szabó Lőrinc: Jászai Mariról
(részlet)

A Nemzeti Színház épp ekkoriban újította fel Az ember tragédiájá-t, kézenfekvő volt tehát, hogy Madách darabjának első előadásairól beszélgessünk. 1882-ben ugyanis Jászai volt Éva, az első Éva a Tragédia – vagy ahogy ő ejtette: a Tragődia – premierjén.

– Megbocsát, de nagyon utálom ma magát, kedves fiam – csóválta fejét –, nagyon utálom, amiért ilyesmivel jön hozzám. Igen, én alakítottam Évát, mikor először adtuk Madáchot a Nemzetiben. Paulay igazgató egy nap megfogott a színház udvarán: „asszonyka, nézze, nagy tervem van: előadom Az ember tragődiájá-t! Az Évát magának szántam. Szép lesz, örül neki?” Meglepetésemben nem tudtam válaszolni. Panaszolta is később az igazgató Prielle Kornéliának: „különös asszony ez a Jászai: nekiadtam az Évát, s még csak fel se csillant a szeme!” Pedig hát, tudja, ez azért volt, mert én minden új szerepemtől rettenetesen megijedtem. Ekkor is szörnyen féltem: én és Éva? Hiszen ez esténkint tíz külön alakítást kíván! Paulay talán még nem ismert eléggé, s azért hitte, hogy én olyan veszett színésznő vagyok, aki megnémul ekkora hír hallatára.

Madách Imre: Az ember tragédiája
(részlet)
Tizenegyedik szín

ÉVA

  Mit állsz, tátongó mélység, lábaimnál!
  Ne hidd, hogy éjed engem elriaszt:
  A por hull csak belé, e föld szülötte,
  Én glóriával átallépem azt.
  Szerelem, költészet s ifíuság
  Nemtője tár utat örök honomba;
  E földre csak mosolyom hoz gyönyört,
  Ha napsugár gyanánt száll egy-egy arcra.

Józsa Judit: Jászai Mari (1850-1926) színésznő, a nagyasszonyok nagyasszonya (kerámiaszobor)

Józsa Judit: Jászai Mari (1850-1926) színésznő, a nagyasszonyok nagyasszonya (kerámiaszobor)

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal