JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. május 29.Névnap: Magdolna
    
 
Hónapok
 

Ez az oldal a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködésben készült.


JÁRMAY GUSZTÁV(Kassa, 1816. febr. 9. – Budapest, 1896. aug. 7.): gyógyszerész, az Országos Gyógyszerész Egylet első elnöke.

Eredeti családneve Ochs volt. 1830-ban Koblitz Dániel nyíregyházai gyógyszertárába lépett munkába. Az 1835-37. években több hazai gyógyszertárban működött, majd a fővárosba jött, ahol beiratkozott az egyetemre. A tanfolyam alatt Wagner Dániel fővárosi gyógyszerész kémiai laboratóriumában töltött hasznos éveket, fejlesztette gyakorlati ismereteit. 1839-ben oklevelet nyert, majd 1843-ban Bécsbe ment segédnek; 1845-ben ismét visszatért Pestre, ahol megvásárolta Jurenák Józseftől az Oroszlán gyógyszertárat. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1863. gyűlésén a gyógyszerészi szakosztály másodelnöke volt; őt és Müller Bernátot bízta meg a budapesti gyógyszerész kamara, hogy a megalakítandó országos egylet alapszabályait megalkossák. Az 1872-ben megalakult országos egylet 1873-ban elnökének választotta, mely tisztét 1886-ig töltötte be. 1889-ben még részt vett a magyar gyógyszerészkönyv második kiadásának szerkesztésében is.

RixerAndrás: Gyógyszerkutatás és gyógyszergyártás
(részlet)
A gyógyszerkönyvek jelentősége

A hazai viszonyoknak megfelelő, önálló magyar gyógyszerkönyv elkészítésére a fővárosi gyógyszerészek testületének kérvénye alapján a Helytartótanács 1832-ben adott megbízást a pesti egyetem Orvostudományi Karának. A terv az 1848–1849. évi szabadságharc bukása miatt nem valósulhatott meg. Az első önálló Magyar Gyógyszerkönyv (1871) kiadásának az osztrák–magyar kiegyezés (1867) nemcsak a politikai feltételeit teremtette meg, hanem egyúttal létrehozta azt a kényszerhelyzetet is, amely a többször elodázott feladat szokatlan gyorsaságú megoldását kikényszerítette, hiszen a viszonylagos állami önállóság nem tűrte meg az 1869-ben kiadott VI. Osztrák Gyógyszerkönyv automatikus magyarországi életbe léptetését.

A kinevezett szerkesztőbizottság elnöke Than Károly személyében gyógyszerész képesítésű kémikus lett. A szerkesztésben Korányi Frigyes (1827–1913), Balogh Kálmán (1835–1888), Jurányi Lajos (1837–1897) és Margó Tivadar (1816–1896) orvosok mellett a gyógyszerészek közül Müller Bernát és Jármay Gusztáv vett részt. Than Károly kémiai gondolkodásának korszerűségét az is jelzi, hogy a kémiai cikkelyek élén képletek és molekulasúlyok szerepeltek a ma is alkalmazott, de akkoriban még újszerű anion-kation rendszerben. Az Osztrák Gyógyszerkönyvvel szemben, amely korábban is kizárólag latin nyelven jelent meg, a Magyar Gyógyszerkönyvet magyar és latin nyelven nyomtatták ki.

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal