JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 20.Névnap: Tivadar, Odett
    
 
Hónapok
 

Ez az oldal a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködésben készült.


HOLLÓSY JUSZTINIÁN ((Nagyszombat, 1819. dec. 26. – Celldömölk, 1900. jan. 24.): csillagász, bencés apát, népszerű 19. századi csillagászati könyvek szerzője.

1819. december 26-án született Nagyszombaton, ahol édesapja uradalmi erdőtisztként szolgált. A gimnázium első osztályát szülőhelyén, a többi osztályt Pozsonyban végzezte el. Gimnáziumi évei után, 1835-ben lépett be a bencés rendbe, ahol a Jusztinián nevet felvette (eredeti neve: Hollósy Jenő). Győrben bölcseleti tanfolyamot végzett, Bakonybélben tanári oklevelet nyert. Teológiai tanulmányait Pannonhalmán végezte. A szépművészetek és bölcselet tudományából Budapesten doktorált. 1843-ban szentelték pappá. Soproni tanár korában, mikor az ún. Thun-rendszerrel a közoktatásügy átalakult, ő a természettudományok, különösen a természettan művelésére szánta el magát. Lelkiismeretesen igyekezett tanítani, s hogy a német nyelven tanulásra szorított tanítványain segítsen, magyarra fordította, s 1855-ben kiadta Schabus Jakab iskolakönyvét "Könnyenérthető alapelemei a természettannak alsó reál- és gimnáziumi iskolák számára" címen. A természettudományba való elmélyedés, a folyamatos ismeretgyűjtés eredményeként megírta Népszerű csillagászat című művét, amelyet az Akadémia is díjjal jutalmazott.

Mayer Farkas: A bencés iskolák természettudományos tanításai
(részlet)
19. század

A rend megbecsülte fizikát tanító tanárait. Többet (Kruesz Krizosztom, Fehér Ipoly, Sárközy Pál, Legányi Norbert) főapáttá, másokat (Bresztyenszky Albert, Hollósy Jusztinián, Gidró Bonifác) apáttá választott. De a társadalom, és nemcsak a helyi, ahol hatásukat közvetlenebbül is érezték, hanem az országos is kifejezte megbecsülését. Több akadémikus, főigazgató, más felelős országos beosztást kapó fizikatanára is volt a rendnek.

Általában meg kell állapítani, hogy a tanításban a kísérleti módszert használták. A sok tankönyv - több igazán sikeres - mind ezt bizonyítja. Nem hanyagolták el a fizika újabb elméleteivel való foglalkozást sem. Nem egy tanárról feljegyzik, hogy ha valami újdonságról olvasott, azonnal tanulmányozásába kezdett, igyekezett az alapul szolgáló kísérleteket megismételni, hogy tanítványainak is bemutathassa.

A magyar nyelvnek a tanításba való bevezetésénél, próbálnak a nyelvi nehézségeken is úrrá lenni. Többen foglalkoznak a szaknyelv elvi kérdéseivel is.

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal