JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 14.Névnap: Tibor
    
 
Hónapok
 

Ez az oldal a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködésben készült.


HANTKEN MIKSA (Jablonka, Szilézia, 1821. szept. 26. – Budapest, 1893. jún. 26.): geológus és paleontológus, egyetemi tanár, az MTA levelező (1864), majd rendes tagja (1874).

Főiskolai tanulmányait 1840–42-ben Bécsben, 1843-tól 1846-ig a selmecbányai bányászati akadémián végezte. 1844–45-ben Albrecht főherceg vasgyárában gyakornok. 1846–49-ben több bányában bányatiszt. 1849–50-ben Bécsben analitikai, kémiai tanulmányokat folytatott, majd a dorogi szénbányánál dolgozott. Néhány évig Szerbia kormányának szolgálatában állt. 1858-ban Pesten telepedett le; őslénytani kutatásokat végzett. 1861–67-ben a pesti kereskedelmi akadémia tanára, 1866-tól az MNM ásvány- és őslénytárának őre. 1869-ben megszervezte a Földtani Intézetet, amelyet 1870-től, mint igazgató vezetett. 1876-ban a pesti egyetemen magántanári képesítést szerzett. 1882-ben a budapesti Tudományegyetemen újonnan alapított paleontológiai tanszék első professzorává nevezték ki.

A nummuliteszek és egyéb harmadidőszaki foraminifera-félék nemzetközileg elismert kutatója volt. Páratlanul gazdag nummulina-gyűjteménye a budapesti egyetem Őslénytani Intézetének Múzeumában van. Emlékét őrzi a Hantkenia és a Hantkenina állatnem-név is. Elkészítette a magyarországi kőszéntelepekről az első gyakorlati szempontból is jelentős összefoglaló ismertetést. Tiszteletére a Magyarhoni Földtani Társulat 1963-ban háromévenként kiosztásra kerülő Hantken Miksa-emlékérmet alapított az ősélet és rétegtani szakirodalomban elért kimagasló eredményért.

A Magyar Állami Földtani Intézet honlapja
FÖLDTAN
(gyűjtőoldal)
A Hantken Miksa Alapítvány honlapja
A Hantken Miksa emlékérem
(bemutatás)
gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal