JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 14.Névnap: Tibor
    
 
Hónapok
 
Rudan Mária: Halak zodiákus

Rudan Mária: Halak zodiákus

Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium
(részlet)
„…Halakkal.”

A katolikusok pénteki és nagyböjti étke, a hal, egyike az első keresztény jelképeknek. Tertullianus a vízzel keresztelés szimbólumaként használta, az alámerítetteket „halacskának” (pisciculi), a keresztelőmedencét „halastónak” (piscina) nevezvén. Az őskeresztények a hal görög nevéből (ikhtüsz) a „Jézus Krisztus, Isten Fia, Megváltó” rövidítést olvasták ki. A hal, amely így magát Krisztust jelképezte, az őskeresztény művészet szinte minden tárgyi emlékén fölbukkan.

Számtalan bibliai történet és krisztusi csodatétel hallal kapcsolatos. Ilyen a cethal gyomrából szabadult Jónás ószövetségi története, mely a föltámadás szimbóluma lett a korai keresztény temetői művészetben. Ilyen Tóbiásé, ilyen a csodálatos halfogás, az ötezer éhező táplálása két hallal és öt kenyérrel, Szent Péternek a hal szájában lelt ezüstpénze. Mindehhez tegyük hozzá, hogy Jézus többször is halászcsónakból szólt a sokasághoz, járt a vízen, lecsendesítette a szél korbácsolta hullámokat. Az első négy apostol, mindenekelőtt Péter, az egyház első feje, foglalkozására nézve halász volt, mielőtt még a „lelkek halásza” lett volna belőle. Hal volt továbbá a halaknak prédikáló Páduai Szent Antal egyik attribútuma, s hal fityeg Szent Zénó veronai püspök pásztorbotjáról.

A keresztény hal-jelképnek fontos csillagászati vonatkozásai vannak. A tavaszpont ugyanis időszámításunk kezdete táján tolódott a Halak (Pisces) csillagképbe. Ez azt jelentette, hogy Jézus Krisztus feltevés szerinti születésétől számítva, több mint kétezer éven át a Halak csillagkép eltűnése jelzi a tavasz közeledtét. Krisztus húsvéti kereszthalála és föltámadása, úgyszintén a Halak eltűnésének idejére esik azóta (a csillagkép eltűnése azt jelenti, hogy a „benne tartózkodó” Nap fénye láthatatlanná teszi). A tavaszpont vándorlása azonban nem lett mindennapos tudásunk része. Halak havának ma is a február 19–20-tól március 20–21-ig tartó hónapot nevezzük. És mivel ennek az időszaknak kétharmada mindig, egésze pedig gyakran a nagyböjtbe esett, eggyel több okkal lett böjtös eledel a hal.

Földi János: Februarius, az Égi jegy szerént Hal hava
Hal havában lékeléssel
  Halas tódon nyiss ajtót,
Szárassz Halat, 's új nemzéssel
  Töltsd viszont az Halas tót.
Most ólts, almád nem lesz férges,
Most ha fád mohokkal kérges,
  Mind mohot 's hernyót le-végy,
  Fűzfa rakni jó ha mégy.


Az állatövi csillagképek jelei
Rudan Mária: Halak csillagkép

Rudan Mária: Halak csillagkép

Varga Erik: Halak
(festmény)
Istenes Emília: Halak
(festmény)
Rákos Sándor: Rügyek
(részlet)
Csupaszon didereg a téli faág,
s mint vak kezében a bot,
fény felé tapogat.
Petőfi Sándor: A tél halála
(részlet)
Durva zsarnok, jégszivű tél,
Készülj… készülj, a halálra!
Jármodat megunta a föld,
És ledobja valahára;
Szabadság lesz! ím, az ég is
Ideszegődött a földhöz,
Fegyvertárából, a napbul,
Tűznyilakkal rád lövöldöz.
Babits Mihály: Paysages Intimes
(részlet)
1. Olvadás
Tegnap ércujju fagy csipkedte a fülecskét,
ma langyos olvadás csordítja az ereszt,
tegnap harapni még éreztem a telecskét
s ősz szakállára ma piszkos könyűt ereszt.
Babits Mihály: Paysages Intimes
(részlet)
2. Tavasz előtt
A fák az égre nyujtják mezítlen karjukat,
„Ruházzatok fel minket!” kérik a mennyeket.
„Adjatok bő ruhának lobogó lombokat,
húzzatok ujjainkra zöld selyemkesztyüket.”
A domb görbítve hátát sütkérez a napon
és szól: „Tavaszi tarka ruhámat megkapom,
zöld bársony lesz a vállam, tollas a kalapom
virágos fák tollával tollas a kalapom.”
A fázós öreg föld is új ruhájára vár
s fázón röpül az űrben, mint egy vedlett madár,
szeretne napanyjához közelebb szállni már
s meleg ölébe bújni, mint egy vedlett madár.
Somlyó Zoltán: Hóvirág
(részlet)
Odalenn a rőt berekben
jég páncélja rengve rebben;
prímet furulyál a szél,
peng a korcsolya-acél.
Petri György: Három rövid vers
(részlet)
Február
Február, a felengedő tetem,
a dörgő, langyos ár szinére billen.
Megrohadt jegen, édes légben
morzsák, sirályok.
morzsák, sirályok.Egy napon átmelegszik
az ablak közé tett bor.
Kiteleltünk.
Petőfi Sándor: Tél végén
(részlet)
Én a tavaszt csak annyiból kivánom,
Mert melegebbek lesznek a napok,
S mint mostan, akkor hűlt rideg tanyámon
Kopott ruhámban fázni nem fogok.
Csukás István: Februári capriccio
(részlet)
Rózsafa, a nyárt ne felejtsd el!
Vedlik a tél kölyke: február,
szőre hull, s a jércehangú reggel
már sipítva perel a Dunán.
Takáts Gyula: Télutó idején
(részlet)
Kék csontváz volt a fa,
de zengett éterin dala.
A hajnal sem állta tovább.
Rálőtte első sugarát.
A kék csontváz csúcsára lőtte,
a zengőn, fénylőn lebegőre.
Ott ült kicsinyke ág
rügyén egy fekete madár.
Petri György: Februári hajnal
A fagyott hó helyén most
vizes a párkány,
vizesen ragyog!
Csöpögnek a méteres
jégcsapok.
Ó, lassú, szép, könyörtelen
fogyatkozás.
Aláfolyik az ablaküvegen
az eleven
víz.
gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal